Ändra installationsinställningar efter installation

När du installerar Tableau Desktop och Tableau Prep Builder, finns det flera funktioner som är aktiverade som standard. Till exempel, med Tableau Desktop ingår automatiska produktuppdateringar eller möjligheten att automatiskt spara användararbetsböcker som en del av installationen. Men det kan finnas vissa funktioner som du inte vill att användare ska ha tillgång till, till exempel möjligheten att ladda upp kraschdump filer och loggar. Som administratör kan du stänga av vissa av dessa funktioner.

För Windows kan du också konfigurera anpassat innehåll som visas i rutan Upptäck, byta ut standard acceleratorarbetsböcker mot anpassade exempelarbetsböcker och stänga av vissa funktioner under installationen. För en lista över dessa funktioner, se Installera från kommandoraden i Installera Tableau Desktop och Tableau Prep Builder från kommandoraden.

För Mac kan du konfigurera anpassat innehåll i rutan Upptäck, byta ut standard acceleratorarbetsböcker mot anpassade arbetsböcker och stänga av vissa funktioner först efter installationen. Om du vill konfigurera anpassat innehåll för rutan Upptäck, byta ut arbetsboken mot anpassade exempel eller ändra inställningarna efter installationen (både Windows och Mac) kan du ändra registret eller filen .plist och sedan starta om programmet för att se dina ändringar.

För att distribuera ändringar till fjärrdatorer kan du exportera inställningarna från registret (Windows) eller filen .plist (Mac), ändra inställningarna du vill inaktivera och sedan använda den modifierade filen för att skapa ett automatiskt skript för att driva uppdateringarna till varje dator där Tableau Desktop är installerad.

Viktigt: Säkerhetskopiera registerfilen innan du gör några ändringar i den. Att redigera Windows-registret felaktigt kan ha skadliga effekter på din dator.

Ställa in ditt visningsspråk (valfritt)

När du först kör Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder känner det igen din dators språkzon med inställningen Användarens språkzon och använder rätt språk om det stöds. Om du använder ett språk som inte stöds används engelska som standard.

Du kan konfigurera Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder för att visa användargränssnittet (menyer, meddelanden o.s.v.) på ett annat språk genom att välja Hjälp > Välj språk från den övre menyn. Starta om programmet för att tillämpa ändringen.

Skrivbord

Prep Builder

För Tableau Prep Builder baseras visningsformatet för siffror och datum på operativsystemets språk på den dator där programmet är installerat. För Tableau Desktop kan du konfigurera datum- och nummerformatering för dina arbetsböcker. Mer information finns i Ändra språk och språkzon(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableaus användarhjälp.

Ändra platsen för Min Tableau-lagringsplats (valfritt)

Under installationen skapar Tableau Desktop och Tableau Prep Builder automatiskt <application> mappstrukturen Min Tableau-lagringsplats i dokumentmappen på din dator. Om du behöver flytta lagringsplatsen till en annan plats, om du till exempel måste ha dina data på en nätverksserver istället för på din lokala dator, kan du ange en ny plats och dirigera Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder till den nya mappen.

När du anger en ny plats för din lagringsplats gäller följande regler:

 • Den nya mappen måste vara en mapp.

 • Du måste ha behörighet att skriva till den nya mappen.

 • Den nya mappen kan inte hittas i den befintliga mappstrukturen för Min Tableau-lagringsplats.

Obs! Filerna som finns på den ursprungliga lagringsplatsen flyttas inte genom att du ändrar lagringsplatsen. I stället skapar Tableau en ny lagringsplats där du kan lagra dina filer.

 1. Öppna Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder.

 2. Välj Fil >Lagringsplats från den övre menyn.

 3. I dialogrutan Välj mapp för lagringsplats väljer du en ny mapp som ska fungera som den nya lagringsplatsen.

 4. Starta om programmet för att använda den nya lagringsplatsen.

Konfigurera rutan Upptäck för att visa anpassat innehåll (endast Tableau Desktop)

Som standard tillhandahåller Tableau information, såsom länkar till utbildning, blogginlägg och offentliga visualiseringar i rutan Upptäck i Tableau Desktop för att hjälpa dina användare att komma igång med att använda Tableau. Rutan Upptäck visas vid start och finns kvar på Startsidan så att dessa länkar och denna information alltid finns till hands för användarna.

Du kan dock använda rutan Upptäck för att visa innehåll som är specifikt för din organisation istället. För att göra det kan du skapa din egen webbsida för ditt innehåll som finns på en webbserver som du tillhandahåller med hjälp av en https-aktiverad webbadress. Använd sedan tangenten för rutan Upptäck och värdet för Webbadress för rutan Upptäck för att byta ut standardinnehållet som tillhandahålls av Tableau med innehåll från din anpassade webbsida.

Obs! För bästa resultat ska du inte använda webbsidor som innehåller javascript eller omdirigeringar.

För att hjälpa dig att komma igång snabbt, tillhandahåller Tableau Desktop en mall(Länken öppnas i ett nytt fönster) som visar samma layout som rutan Upptäck i Tableau. Ladda bara ner mallen och ersätt länkarna med eget innehåll. Mallen innehåller ett avsnitt för mätvärden, layoutstruktur och länkar till innehåll.

Windows

Du kan konfigurera rutan Upptäck för att peka mot din anpassade webbsida under installationen när du installerar med kommandoraden genom att lägga till egenskapen DISCOVERPANEURL="<https://YourWebPage.com>" på kommandoraden. Om du vill konfigurera rutan Upptäck till att använda ditt anpassade innehåll efter att installationen är klar följer du stegen nedan. Starta om programmet för att se ändringarna.

 1. Säkerhetskopiera registerfilen som administratör på den dator där Tableau är installerat innan du gör några ändringar i filen.

 2. Öppna Registereditorn (regedit.exe).

 3. Gå till följande registersökväg:

  Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\Tableau <version>. Till exempel Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\Tableau 2020.1

 4. Högerklicka på din Tableau-version och välj Ny > tangent och döp den till rutan Upptäck.

 5. I den högra rutan med tangenten för rutan Upptäck, högerklicka och välj Nytt > Strängvärde och döp det till Webbadress för rutan Upptäck.

 6. Högerklicka på det nya strängvärdet Webbadress för rutan Upptäck och välj Modifiera. I dialogrutan Redigera sträng i fältet Värdedata anger du sedan webbadressen för din anpassade webbsida. Ditt innehåll måste ha en värd med hjälp av en https-aktiverad webbadress. Användning av en http-aktiverad webbadress stöds inte.

   Till exempel https://help.tableau.com/current/desktopdeploy/en-us/desktop_deploy_user.htm.

 7. För att återställa rutan Upptäck till standardinnehållet i Tableau Desktop ska värdet för DiscoverPaneURL ändras och den anpassade webbplatsens webbadress som angavs rensas, vilket lämnar fältet Värdedata tomt. När du startar om Tableau Desktop visas standardinnehållet i Tableau i rutan Upptäck.

Mac

Modifiera /Users/<local user>/Library/Preferences/com.tableau.Tableau-<version>.plist genom att lägga till en tangent för rutan Upptäck och ett värde för Webbadress för rutan Upptäck. Starta om programmet för att se ändringarna.

 1. Ställ in värdet till din anpassade webbadress genom att köra följande kommando från kommandotolken Terminal. Använd samma versaler och gemener som du ser nedan.

  defaults write com.tableau.Tableau-<version> DiscoverPane.DiscoverPaneURL <https://YourWebPageURL>

  I Tableau Desktop 2020.1 kör du till exempel det här kommandot:

  defaults write com.tableau.Tableau-<version> DiscoverPane.DiscoverPaneURL https://help.tableau.com/current/desktopdeploy/en-us/desktop_deploy_user.htm

 2. Om du vill återställa rutan Upptäck till Tableau Desktop standardinnehåll kör du det här kommandot:

  defaults write com.tableau.Tableau-<version> DiscoverPane.DiscoverPaneURL “ ”

  När Tableau Desktop startas om visar rutan Upptäck standardinnehållet i Tableau.

Byta ut acceleratorarbetsböcker mot anpassade arbetsböcker (endast Tableau Desktop)

Som standard tillhandahåller Tableau tre paketerade acceleratorer för att hjälpa användare att utforska Tableau. (Före version 2022.2 kallades dessa acceleratorer exempelarbetsböcker.) Från och med version 2021.3 kan du skapa upp till fem paketerade arbetsböcker riktade till dina specifika användare och byta ut de acceleratorer som Tableau tillhandahåller på Startsidan i avsnittet Acceleratorer med dina anpassade arbetsböcker.

Obs! När du installerar Tableau Server kan du välja att inkludera exempelarbetsböcker på standardwebbplatsen. Om du markerade alternativet Inkludera exempel under installationen kan du publicera anpassade exempelarbetsböcker från Tableau Desktop till projektet Tableau-exempel på din server.

Anpassade exempelarbetsböcker måste uppfylla följande krav:

 • Du kan inkludera högst 5 exempelarbetsböcker samtidigt.
 • Endast paketerade arbetsboksfiler (.twbx) stöds.
 • Arbetsböcker måste lagras i katalogen på en lokal dator som Tableau och användaren har läsbehörighet till. Nätverkskataloger stöds inte.
 • Arbetsbokens filnamn kan inte innehålla tecknen ”,”, <, > eller &.

Obs! Anpassade exempel kvarstår inte när du uppgraderar till en ny version (t.ex. 2021.4). Du måste ange filsökvägen för dina anpassade exempel när du installerar din uppgradering via kommandoraden eller ändra registret (Windows) eller .plist (MacOS) efter uppgradering.

Innan du börjar

Windows och Mac

Skapa en katalog på din lokala dator där exemplen lagras och lägg till upp till 5 exempelförpackade arbetsboksfiler (.twbx).

Du kan byta ut arbetsboksfiler efter behov, men 5 är det maximala antalet arbetsböcker som kan visas på Startsidan. Information om hur du byter ut anpassade arbetsböcker finns i Hantera anpassade arbetsböcker.

Windows

Från kommandoraden

Lägg till egenskapen CUSTOMSAMPLESDIR="path to directory" när du installerar från kommandoraden.

Exempel: tableauDesktop-64bit-2021-3-0.exe /quiet /norestart ACCEPTEULA=1 CUSTOMSAMPLESDIR="C:\Users\mkim\Documents\My Tableau Repository\CustomSamples"

När du startar Tableau bör du se dina anpassade exempel på Startsidan.

Installera från registret efteråt

Följ stegen nedan för att konfigurera katalogen för anpassade exempel efter att installationen är klar. Starta om programmet för att se ändringarna.

 1. Säkerhetskopiera registerfilen som administratör på den dator där Tableau är installerat innan du gör några ändringar i filen.

 2. Öppna Registereditorn (regedit.exe).

 3. Gå till följande registersökväg:

  Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\Tableau <version>. Till exempel Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\Tableau 2021.3

 4. Skapa en ny mapp med namnet Exempel. Högerklicka på mappen Tableau version, välj Ny > Nyckel och byt sedan namn på den nya mappen.

 5. Högerklicka på mappen Exempel som du just skapade och välj Nytt > Strängvärde och namnge den CustomSamplesDir.

 6. Högerklicka på det nya strängvärdet för CustomSamplesDir och välj Modifiera. I dialogrutan Redigera sträng, i fältet Värdedata, anger du sedan hela Windows-filsökvägen till den katalog som du tidigare ställt in.

 7. Starta om Tableau Desktop för att se ändringarna. Avsnittet heter nu Dina anpassade arbetsböcker.

 8. För att återställa till standardinnehållet i Tableau Desktop ska värdet för CustomSamplesDir ändras och katalogsökvägen som angavs rensas vilket lämnar fältet Värdedata tomt. När du startar om Tableau Desktop kommer avsnittet Acceleratorer på Startsidan att visa standardinnehållet för Tableau.

Mac

Ändra /Users/<local user>/Library/Preferences/<version>com.tableau.Tableau- .plist genom att lägga till en tangent för Samples.CustomSamplesDir-och exempelkatalogens sökvägsvärde. Starta om programmet för att se ändringarna.

 1. Ställ in värdet för din anpassade exempelkatalog genom att köra följande kommando från kommandotolken Terminal. Använd samma versaler och gemener som du ser nedan.

  defaults write com.tableau.Tableau-<version> Samples.CustomSamplesDir <your directory path>

  I Tableau Desktop 2021.3 kör du till exempel det här kommandot:

  defaults write com.tableau.Tableau-2021.3.0 Samples.CustomSamplesDir "/Users/mkim/Documents/My Tableau Repository/CustomSamples"

 2. Om du vill återställa tillbaka till Tableau Desktop-standardinnehållet kör du följande kommando:

  defaults write com.tableau.Tableau-<version> Samples.CustomSamplesDir “ ”

  När du startar om Tableau Desktop kommer avsnittet Acceleratorer på Startsidan att visa standardinnehållet för Tableau.

Hantera anpassade arbetsböcker

När du lägger till anpassade exempelarbetsböcker till Tableau Desktop, genereras en custom.manifest fil och arbetsblad med miniatyrbilder automatiskt i mappen anpassade exempel som du skapade när du först öppnade programmet.

När du byter ut anpassade exempelarbetsböcker mot nya arbetsböcker måste du radera filen custom.manifest så att en ny fil kan genereras. Det är frivilligt att radera miniatyrbilderna på arbetsbladet.

 1. Navigera till mappen anpassade exempel i din lokala katalog.
 2. Radera filen custom.mainfest.
 3. Radera eller flytta arbetsböckerna och eventuella miniatyrbilder på arbetsbladet (valfritt) för dessa arbetsböcker från mappen anpassade exempel.
 4. Lägg till dina nya paketerade (.twbx) arbetsböcker i mappen anpassade exempel.
 5. Starta om programmet.

Inaktivera produktuppdateringar

Produktuppdateringsfunktionen låter användare få produktuppdateringar automatiskt eller söka efter och installera underhållsuppdateringar när de blir tillgängliga. För att stänga av produktuppdateringar efter att Tableau Desktop är installerat måste du uppdatera nyckeln AutoUpdateAllowed i registret (Windows) eller i filen .plist (Mac) för varje dator där Tableau är installerat.

Windows

 1. Säkerhetskopiera registerfilen som administratör på den dator där Tableau är installerat innan du gör några ändringar i filen.

 2. Öppna Registereditorn (regedit.exe).

 3. Tilldela registernyckeln AutoUpdateAllowed värdet 0. I följande tabell listas var nyckeln till olika produkter finns.

ProduktPlats (64-bitars Tableau och Windows)

Tableau Desktop

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\Tableau <version>\AutoUpdate

Tableau Desktop Public Edition

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\Tableau Public <version>\AutoUpdate

Tableau Reader

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\Tableau Reader <version>\AutoUpdate

För att aktivera produktuppdateringar igen, följ samma procedur men ställ in registernyckeln på 1 istället för 0.

Mac

Kör följande kommando från kommandotolken i Terminal.

ProduktKommando
Tableau Desktopdefaults write com.tableau.Tableau-<version> AutoUpdate.AutoUpdateAllowed "0"

I Tableau Desktop 2019.1 kör du till exempel det här kommandot:

defaults write com.tableau.Tableau-2019.1 AutoUpdate.AutoUpdateAllowed "0"

Tableau Desktop Public Editiondefaults write com.tableau.Tableau-Public-<version> AutoUpdate.AutoUpdateAllowed "0"
Tableau Readerdefaults write com.tableau.Tableau-Reader-<version> AutoUpdate.AutoUpdateAllowed "0"

För att aktivera produktuppdateringar igen, kör samma kommando men ange 1 istället för 0.

Stäng av filåterställning

Filåterställningsfunktionen gör det möjligt för Tableau Desktop och Tableau Prep Builder (version 2020.3.3 och senare) att spara dina användares arbetsböcker eller flödesfiler så att de inte förlorar arbete i händelse av att programmet stoppas oväntat. När användaren öppnar Tableau igen visas en dialogruta med en lista över de återställda filerna att välja mellan. Användaren kan öppna sina återvunna filer och fortsätta där de slutade, eller så kan de ta bort alla filer de inte vill ha. Om de tar bort filerna kommer alla ändringar de har gjort sedan de senast sparades att kasseras.

Om de tar bort alla återvunna filer i listan för Tableau Desktop eller från mappen Återvunna flöden för Tableau Prep Builder, visas inte återställningsdialogrutan längre förrän nya återvunna filer genereras.

Filåterställningsfunktionen är aktiverad som standard. Om du vill inaktivera den, kan du ändra inställningen för egenskapen AUTOSAVE (Tableau Desktop) eller inställningen maestro.appSettings.autosave (Tableau prep Builder). Klicka på fliken för din produkt för att visa stegen för att stänga av filåterställning.

När du stänger av filåterställningsfunktionen kommer menyalternativet Aktivera automatisk sparning inte vara tillgängligt för användaren. Om du vill aktivera funktionen igen efter installationen kan du göra en registeruppdatering (eller .plist för Mac) för att ändra egenskapsinställningen AUTOSAVE för varje dator där Tableau är installerat. Mer information om hur du styr inställningen under installationen från kommandoraden finns i Installera från kommandoraden(Länken öppnas i ett nytt fönster).

För att stänga av filåterställning efter att Tableau Desktop är installerad, måste du uppdatera nyckeln AutosaveAllowed i registret (Windows) eller i filen .plist (Mac) för varje dator där Tableau är installerad.

Windows

 1. Säkerhetskopiera registerfilen (som administratör) på den dator där Tableau Desktop är installerat innan du gör några ändringar i filen.

 2. Öppna Registereditorn (regedit.exe).

 3. Tilldela registernyckeln AutosaveAllowed värdet 0.

  Sökväg till registernyckeln: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\Tableau <version>\Autosave

För att aktivera filåterställning igen, följ samma procedur men ställ in registernyckeln AutosaveAllowed till 1 istället för 0.

Mac

Kör följande kommando från kommandotolken i Terminal.

defaults write com.tableau.Tableau-<version> Autosave.AutosaveAllowed "0"

I Tableau Desktop 2020.3 kör du till exempel det här kommandot:

defaults write com.tableau.Tableau-2020.3 Autosave.AutosaveAllowed "0"

För att aktivera filåterställning igen, kör samma kommando men ange Autosave.AutosaveAllowed "1" istället för "0".

Under installationen kan du stänga av filåterställningsfunktionen från kommandoraden (Windows) eller genom att bocka ur kryssrutan Aktivera kraschåterställning i steget Installationstyp i avsnittet Anpassad installation (MacOS). För information om hur du stänger av filåterställningsfunktionen under installationen, se Innan du börjar.

För att aktivera eller stänga av filåterställningsfunktionen efter att Tableau Prep Builder är installerad, måste du ändra egenskapen för inställningen maestro.appSettings.autosave för varje dator där Tableau Prep Builder är installerad.

Windows

 1. Som administratör på datorn där Tableau Prep Builder är installerad, navigera till mappen app. Till exempel:

  C:\Program Files\Tableau\Tableau Prep Builder 2020.3\resources\app

 2. I mappen app, öppna filen application.properties.

 3. Ange maestro.appSettings.autosave=false

För att aktivera filåterställning igen, följ samma procedur men ange maestro.appSettings.autosave=true.

Mac

 1. Gå till /Library/Application Support/Tableau Prep Builder/

 2. Öppna application.properties-filen i en textredigerare.

 3. Ändra maestro.appSettings.autosave=true till maestro.appSettings.autosave=false

 4. Spara ändringarna och stäng filen.

För att aktivera filåterställning igen, följ samma procedur, förutom att ändra maestro.appSettings.autosave=false till maestro.appSettings.autosave=true.

Stäng av användningsrapportering

Tableau samlar in data som hjälper oss att ta reda på hur våra produkter används, så att vi kan förbättra befintliga funktioner och utveckla nya. Alla användningsdata samlas in och hanteras enligt integritetspolicyn(Länken öppnas i ett nytt fönster). Om du inte vill delta i detta kan du välja bort det under eller efter installationen.

Mer information om vilka typer av data vi samlar in finns i Användningsdata för Tableau-produkter(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Om du inte vill delta i det här alternativet kan du välja bort det genom att bocka ur kryssrutan för att välja bort det under installationen eller från kommandoraden (Windows) genom att lägga till en kommandorad som innehåller egenskapen SENDTELEMETRY="0".

För information om hur du inaktiverar det här alternativet, se Installera från användargränssnittet(Länken öppnas i ett nytt fönster). Information om hur du inaktiverar det här alternativet från kommandoraden finns i Installera från kommandoraden.

Även om du väljer att inte skicka produktanvändningsdata skickas vissa grundläggande produktdata till Tableau. Om du inte vill skicka grundläggande produktdata till Tableau kan du även inaktivera det här alternativet. Mer information finns i Grundläggande produktdata.

Gör något av följande om du vill inaktivera det här alternativet efter installationen:

Från produkten

 1. Öppna Tableau Desktop.

 2. Välj Hjälp >Inställningar och prestanda på den översta menyn.

 3. Klicka på Skicka inte produktanvändningsdata.

Från registret

Följ instruktionerna för ditt operativsystem för att stänga av användningsrapportering på systemnivå.

Windows

Öppna en kommandotolk och kör följande kommando:

REG ADD "HKLM\Software\Tableau\<Tableau Version>\Telemetry" /v TelemetryEnabled /t REG_DWORD /d 0

Alternativt kan du följa dessa steg:

 1. Säkerhetskopiera registerfilen (som administratör) på den dator där Tableau Desktop är installerat innan du gör några ändringar i filen.

 2. Öppna Registereditorn (regedit.exe).

 3. Tilldela registernyckeln TelemetryEnabled värdet 0.

  Sökväg till registernyckeln: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\Tableau <version>\Telemetry

För att aktivera användningsrapportering igen, följ samma procedur men ställ in registernyckeln på 1 istället för 0.

Mac

Kör följande kommando från kommandotolken i Terminal.

defaults write com.tableau.Tableau-<version> Telemetry.TelemetryEnabled "0"

I Tableau Desktop 2019.4 kör du till exempel det här kommandot:

defaults write com.tableau.Tableau-2019.4 Telemetry.TelemetryEnabled "0"

För att aktivera användningsrapportering igen, kör samma kommando men ange 1 istället för 0.

Gör något av följande om du vill inaktivera det här alternativet efter installationen:

Från produkten

 1. Öppna Tableau Prep Builder som administratör.

  • Windows: Högerklicka på programmet och välj Kör som administratör.
  • MacOS: Kör från kommandoprompten Terminal sudo /Applications/Tableau\ Prep\ Builder\ <version>.app/Contents/MacOS/Tableau\ Prep\ Builder.
 2. Välj Hjälp >Inställningar och prestanda på den översta menyn.

 3. Klicka på Skicka inte produktanvändningsdata.

  Obs! I version 2019.3.2 och tidigare, klicka på Dela användningsdata för att förbättra Tableau Prep Builder för att ta bort bocken

Från egenskapsfilen

Windows

 1. Navigera till app-mappen i katalogen där Tableau Prep Builder är installerad. Till exempel C:\Program Files\Tableau\Tableau Prep Builder <version>\resources\app

 2. Öppna telemetryConfig.properties-filen i en textredigerare.

 3. Ändra maestro.telemetry.enabled=true till maestro.telemetry.enabled=false

 4. Spara ändringarna och stäng filen.

Mac

För Mac är den här inställningen användarspecifik. Denna inställning gäller inte för några andra användare på systemet om de inte ominstallerar programmet.

 1. Gå till ~/Library/Application Support/Tableau Prep Builder/

 2. Öppna telemetryConfig.properties-filen i en textredigerare.

 3. Ändra maestro.telemetry.enabled=true till maestro.telemetry.enabled=false

 4. Spara ändringarna och stäng filen.

Stäng av felrapportering

Om Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder har ett problem och stängs ner oväntat, genereras kraschdump-filer och loggar och placeras i mappen Loggar i Min Tableau eller lagringsplatsen Min Tableau Prep Builder. Detta alternativ är aktiverat som standard.

Data i dessa filer kan inkludera datorspecifik information, en ögonblicksbild av innehållet i minnet vid tidpunkten för kraschen (detta kan inkludera uppgifter om programaktivitet, dataanslutningsinformation, åtgärder som vidtas av användaren eller data som bearbetas i Tableau) och kundidentifierbar information.

Om din organisation omfattas av dataintegritetsregler kan du inaktivera det här alternativet. Du måste slutföra olika steg för att inaktivera detta alternativ för Tableau Desktop kontra Tableau Prep Builder. Klicka på flikarna nedan för att se instruktionerna för ditt program.

För Tableau Desktop, nästa gång användaren öppnar programmet, öppnas en dialogruta som gör det möjligt för användaren att vidta en av följande åtgärder:

 • Ladda upp kraschfiler.

 • Avfärda uppladdning av kraschfilerna.

 • Permanent välja bort uppladdning av kraschfilerna.

Om användaren laddar upp filerna zippas de samman till ett krypterat paket med en 2 048-bitars RSA-nyckel och skickas till Tableau så att en tekniker kan analysera och identifiera de problem som orsakade kraschen.

Det krypterade paketet innehåller:

 • Kraschdump-filer (.dmp)

 • Felloggfiler relaterade till kraschen (.log)

 • Manifestfiler relaterade till kraschen (.maifest)

Om din organisation omfattas av dataintegritetsregler kan du inaktivera denna uppmaning genom att redigera registret (Windows) eller köra ett skript (Mac) på varje instrumentpanel för att förhindra att användare laddar upp kraschdump-filer och loggar.

Windows

 1. Säkerhetskopiera registerfilen som administratör på den dator där Tableau är installerat innan du gör några ändringar i filen.

 2. Öppna Registereditorn (regedit.exe)

 3. Tilldela registernyckeln CrashReportUpload värdet 2.

  Sökväg till registernyckeln: HKEY_CURRENT_USER\Software\Tableau\<version>\Prompts

Mac

Kör följande kommando från kommandotolken i Terminal:

defaults write com.tableau-<TABLEAU VERSION>.plist Prompts.CrashReportUpload -string 2

I Tableau Desktop 2019.1 kör du till exempel det här kommandot:

defaults write com.tableau.Tableau-2019.1.plist Prompts.CrashReportUpload -string 2

För Tableau Prep Builder i Windows kan du stänga av alternativet för felrapportering under installationen genom att antingen bocka ur kryssrutan Aktivera felrapportering i dialogrutan Anpassa eller från kommandoraden genom att inkludera egenskapen CRASHDUMP="0".

Om du vill stänga av det här alternativet efter installationen lägger du till raden maestro.enable_fault_reporting=false till programegenskaperna i filen programegenskaper.

Denna fil finns i C:\Program Files\Tableau\<Tableau Prep Builder version>\resources\app.

Stäng av webbsidobjekt för instrumentpaneler (endast Tableau Desktop)

Webbsideobjekten visar målwebbadresser på en instrumentpanel. Under installationen, se Installera från kommandoraden för att inaktivera visningen av webbadresser i dessa objekt. Efter installationen, utför stegen nedan.

Windows

 1. Säkerhetskopiera registerfilen som administratör på den dator där Tableau är installerat innan du gör några ändringar i filen.

 2. Öppna Registereditorn (regedit.exe)

 3. Tilldela registernyckeln WebViewToggleWebZonesEnabled värdet 0.

  Sökväg till registernyckeln: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\<version>\Settings

Mac

Kör följande kommando från kommandotolken i Terminal.

defaults write /Library/Preferences/com.tableau.Tableau-<version>.plist Settings.WebViewToggleWebZonesEnabled -integer 0

I Tableau Desktop 2020.4 kör du till exempel det här kommandot:

defaults write /Library/Preferences/com.tableau.Tableau-2020.4.plist Settings.WebViewToggleWebZonesEnabled -integer 0

Om du vill aktivera webbsidobjekt igen kör du samma kommando men anger -integer 1 istället för -integer 0.

Inaktivera tillägg för instrumentpaneler (endast Tableau Desktop)

Tillägg för instrumentpaneler expanderar instrumentpanelens funktionalitet med hjälp av webbprogram skapade av Tableau och tredje partsutvecklare. Från och med Tableau Desktop version 2019.4, stöder Tableau två typer av tillägg för instrumentpaneler: Nätverksaktiverade tillägg, som körs på webbservrar som finns i eller utanför ditt lokala nätverk och har full tillgång till webben, och Sandboxed-tillägg, som körs i en skyddad miljö utan tillgång till webben. Mer information finns i Använda tillägg för instrumentpaneler(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Tillägg och säkerhet – bästa praxis för driftsättning(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Båda typerna av tillägg för instrumentpaneler är aktiverade som standard. Om du vill inaktivera tillägg för instrumentpaneler under installationen på varje instrumentpanel, ange följande egenskaper. Mer information finns i Installera från kommandoraden(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 • DISABLEEXTENSIONS="1": Inaktiverar alla typer av tillägg till instrumentpaneler.
 • DISABLENETWORKEXTENSIONS="1": Inaktiverar endast nätverksaktiverade tillägg. Om DISABLEEXTENSIONS är inställt på ”0” kan användare fortfarande använda Sandboxed-tillägg.

Inaktivera alla tillägg för instrumentpaneler efter installation

Om du vill inaktivera alla tillägg för instrumentpaneler efter installationen redigerar du registret (Windows) eller kör ett skript (MacOS) på varje instrumentpanel med hjälp av instruktionerna nedan.

Windows

 1. Säkerhetskopiera registerfilen som administratör på den dator där Tableau är installerat innan du gör några ändringar i filen.

 2. Öppna Registereditorn (regedit.exe)

 3. Tilldela registernyckeln DisableExtensions värdet 1.

  Sökväg till registernyckeln: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\Tableau <version>\Settings\Extensions\DisableExtensions

Mac

Kör följande kommando från kommandotolken i Terminal:

defaults write com.tableau.tableau-<TABLEAU VERSION>.plist Settings.Extensions.DisableExtensions "1"

I Tableau Desktop 2019.4 kör du till exempel det här kommandot:

defaults write com.tableau.tableau-2019.4.plist Settings.Extensions.DisableExtensions "1"

Inaktivera nätverksaktiverade tillägg efter installation

Om du bara vill inaktivera nätverksaktiverade tillägg för instrumentpaneler efter installationen redigerar du registret (Windows) eller kör ett skript (MacOS) på varje instrumentpanel med hjälp av instruktionerna nedan.

Windows

 1. Säkerhetskopiera registerfilen som administratör på den dator där Tableau är installerat innan du gör några ändringar i filen.

 2. Öppna Registereditorn (regedit.exe)

 3. Tilldela registernyckeln DISABLENETWORKEXTENSIONS värdet 1.

  Sökväg till registernyckeln: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\Tableau <version>\Settings\Extensions\DisableNetworkExtensions

Mac

Kör följande kommando från kommandotolken i Terminal:

defaults write com.tableau.tableau-<TABLEAU VERSION>.plist Settings.Extensions.DisableNetworkExtensions "1"

I Tableau Desktop 2019.4 kör du till exempel det här kommandot:

defaults write com.tableau.tableau-2019.4.plist Settings.Extensions.DisableNetworkExtensions "1"

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!