Innan du installerar

I denna artikel finns en översikt över informationen som du behöver känna till innan du installerar Tableau Desktop, Tableau Prep Builder, Tableau Reader eller Tableau Public för dig själv eller för andra i din organisation.

Viktigt: Installera inte Tableau Prep Builder och Tableau Server på samma dator. Vi rekommenderar däremot att du installerar Tableau Prep Builder på samma dator som Tableau Desktop.

Systemkrav

Du kan installera Tableau Desktop, Tableau Prep Builder, Tableau Reader eller Tableau Public på en Windows-dator eller en Mac-dator. Alla datorer där du driftsätter Tableau-produkter måste uppfylla minimisystemkraven, såsom operativsystem som stöds, minneskrav och virtuella miljöer som stöds.

Se de tekniska specifikationerna för:

Produktnycklar och licenshantering

För att driftsätta Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder måste du köpa en Creator-licens eller ha en befintlig Creator-roll på Tableau Server och Tableau Cloud. Köp en skaparlicens genom att klicka på Köp Tableau.

När du köper en skaparlicens aktiverar den både Tableau Desktop och Tableau Prep Builder samt inkluderar en skaparlicens för Tableau Server eller Tableau Cloud. Efter ditt köp får du ett välkomstmeddelande via e-post som innehåller den information som du behöver för att ladda ner och installera programvaran.

Om du befinner dig i en miljö med Tableau Cloud eller Tableau Server där inloggningsbaserad licenshantering finns information i Hitta din produktnyckel. (Länken öppnas i ett nytt fönster)

Tableau tillhandahåller olika verktyg för att hjälpa dig att spåra och hantera licensiering och användning i din organisation. Beroende på om du använder produktnycklar eller inloggningsbaserad licenshantering kommer du att vilja välja lämpligt verktyg som tillhandahålls av Tableau för att hjälpa dig att spåra och hantera licensiering. Mer information om att hantera licenser finns i Hantera användning av Tableau Desktop-licenser(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Om du är student eller lärare kan du begära en gratis ettårig licens. Mer information finns på sidan Akademiska program(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tableau Reader och Tableau Public är gratis och kräver ingen licens.

Portar och internetuppkoppling

Viktigt: Den 6 oktober 2018 flyttades Tableaus licensieringstjänst till ett nytt datacenter. Detta innebär att alla miljöer som krävde särskild konfiguration (till exempel säker angivelse av statisk IP) för åtkomst till licensing.tableau.com eller licensing.tableausoftware.com måste uppdateras innan du kan aktivera, uppdatera eller avaktivera en Tableau-produktnyckel. Mer information finns i Tableau Community(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tableau Desktop, Tableau Reader, Tableau Desktop Public Edition och Tableau Prep Builder har utformats för att fungera med internetuppkoppling och använder vanliga portar (80 och 443). Exempelvis kräver Tableau Desktop tillgång till internet för att läsa in kartvyer, för att läsa in webbsidor i instrumentpaneler och för att behandla licensförfrågningar.

Om Tableau inte har direktåtkomst till internet måste du se till att det finns åtkomst till de nödvändiga domänerna och att brandväggsinställningarna på den datorn såväl som på din organisations nätverk är konfigurerade för att tillåta denna internetåtkomst. Din nätverksadministratör kan behöva konfigurera brandväggs- och proxyinställningar.

Om licensieringsdomänen blockeras uppmanas du av licensaktiveringsprocessen att använda dig av offlineaktivering, vilket kräver åtkomst till internet med en annan dator. Om Tableau Desktop aktiverades offline kräver uppgradingsprocessen en uppdaterad produktnyckel. Mer information finns i avsnittet ”Aktivera Tableau offline (om så krävs)” i Installera från användargränssnittet.

Mer information finns i Nödvändiga adresser, proxyer och portar.

Proxymiljöer

Tableau Prep Builder stöder inte proxyer med genomströmning eller manuell proxyautentisering. Se Stöd för proxymiljö.

Antal installerade versioner

Flera versioner av Tableau Desktop och Tableau Prep Builder kan installeras sida vid sida.

De installerade objekten som delas av varje version, som filtypsåtgärder, registerposter och så vidare, är inte versionsspecifika, så de tilldelas den senaste versionen av produkten som installerades.

Du kan endast installera en version av Tableau Public åt gången.

SSL-konfiguration

Tableau Desktop och Prep Builder kräver en kedjefil för att kunna ansluta till en SSL-aktiverad Tableau Server. För att ansluta till en server som använder SSL måste du se till att det nödvändiga rotcertifikatet är installerat på datorn där Tableau Desktop och Prep Builder är installerade.

Mer information finns i Konfigurera SSL.

Databasdrivrutiner

Viktigt: Tableau Prep Builder finns endast i 64-bitarsversion. Om du redan har 32-bitars drivrutiner installerade måste du installera 64-bitarsversionen av dessa drivrutiner för att ansluta till dina data med Tableau Prep Builder.

Tableau använder anslutningar för att ansluta till olika databaser, och vissa anslutningar kräver drivrutiner för att kommunicera med dessa databaser. När det gäller drivrutiner är det enklaste sättet att installera Tableau och sedan försöka ansluta till data.

Tableau informerar dig första gången du försöker ansluta genom att visa en dialogruta som denna:

Om detta fel visas klickar du på knappen Ladda ner drivrutin för att gå till sidan Ladda ner drivrutin(Länken öppnas i ett nytt fönster) på Tableau webbplatsen. Följ anvisningarna för din anslutning för att få drivrutinen du behöver.

Tableau Prep Builder kräver en specifik drivrutin för att ansluta till en Oracle-databas. Gå till sidan för nedladdning av drivrutiner(Länken öppnas i ett nytt fönster) och leta upp rätt drivrutin för Tableau Prep Builder:<version> längst ner på sidan. Ladda ner den och installera den sedan.

Mer information om de olika anslutningarna som Tableau Desktop stöder finns i Exempel på anslutningar(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen.

Kompatibilitet

Du kan stöta på filkompatibilitetsproblem när du försöker dela filer mellan olika versioner av Tableau Desktop och mellan Tableau Desktop och Tableau Server samt Tableau Cloud. Se till att den version av Tableau Desktop som du installerar och efterföljande uppdateringar är kompatibla med den version av Tableau Server som används. Du kan till exempel inte publicera till Tableau Server från skrivbordet om du använder en skrivbordsversion som är nyare än din Tableau Server-version.

Mer information finns i Kompatibilitet för Tableau-versioner.

Uppdateringshantering (endast Tableau Desktop)

Som standard installerar Tableau Desktop punktutgåvor (underhåll) när de blir tillgängliga.

Om du vill ha mer kontroll över vilken version av Tableau Desktop som är installerad för användare, kan du stänga av produktuppdateringsfunktionen för dina användare. Du kan också styra vilken version av Tableau Desktop dina användare kan uppdatera till.

Du kan stänga av produktuppdateringar för varje Tableau Desktop under installationsprocessen från anpassningssidan på installationsprogrammet (Windows) eller genom att inkludera ett kommandoradsalternativ. Detta stänger också av funktionen Kontrollera produktuppdateringar, som gör det möjligt för användare att kontrollera och installera de senaste Tableau Desktop underhållsuppdateringarna till sin dator när som helst. Om Tableau Desktop redan är installerat kan du driftsätta en registeruppdatering (eller .plist för Mac) till befintliga Tableau Desktop-klienter för att hantera uppdateringar.

Mer information om hur du kontrollerar produktuppdateringar för dina användare finns i Hantera produktuppdateringar för Tableau Desktop.

Hantering av filåterställning

I händelse av en krasch, skapar och sparar Tableau Desktop och Tableau Prep Builder automatiskt en återställd version av ditt pågående arbete.

Tableau Desktop sparar automatiskt din användares arbetsböcker med några minuters mellanrum. och sparar den återställda versionen av arbetsboken på samma plats som originalfilen eller i användarens mapp Min Tableau-lagringsplats/arbetsböckerna som en Tableau arbetsbokåterställning (.twbr) -fil. Nya arbetsböcker sparas med namnet ”Bok1” följt av ett numeriskt ID.

Tableau Prep Builder (version 2020.3.3 och senare) sparar automatiskt din flödesfil varje gång den ändras. I händelse av en krasch eller oväntad avstängning lagras den återställda versionen av filen i användarens mapp Min Tableau Prep-lagringsplats/återställda flöden med samma namn, som en Tableau flödesåterställningsfil (.tflr). Nya flöden sparas med namnet ”Flöde1”.

Filåterställningsfunktionen är aktiverad som standard. Användare av Tableau Desktop kan aktivera och inaktivera det här alternativet från menyn Hjälp under Inställningar och prestanda > Aktivera automatisk sparning. Om du vill inaktivera den här funktionen under installationen kan du ändra inställningen för egenskapen AUTOSAVE. I så fall kommer menyalternativet Aktivera automatisk sparning inte att vara tillgängligt för användaren.

Användare av Tableau Prep Builder kan inte stänga av och slå på den här funktionen. Istället kan administratörer inaktivera funktionen under installationen genom att ändra inställningen för egenskapen AUTOSAVE.

Den här funktionen kan också stängas av för Tableau Desktop och Tableau Prep Builder av en administratör efter installation. Mer information finns i Stäng av filåterställning(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!