Felsök Tableau Desktop- eller Tableau Prep Builder-licensiering

När du aktiverar Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder är det möjligt att aktiveringen inte alltid går som planerat. I den här artikeln hittar du information om hur du felsöker problem du kan stöta på och förslag på hur du löser dem.

Felsökningsstegen i det här avsnittet gäller endast för Tableau Desktop och Tableau Prep Builder vid aktivering med en produktnyckel.

Felsökning av andra licensscenarier:

Söka i supportkunskapsbasen

För att hjälpa dig hitta svaret på dina frågor snabbt kan du söka i Tableaus kunskapsbas. Kunskapsbasen innehåller felsökningstekniker som du kan använda för att åtgärda problem, beskriver kända problem som har lösts och ger svar på vanliga frågor.

 1. Gå till Kunskapsbasen för att söka efter felsökningsartiklar.
 2. Skriv in en beskrivning.
 3. På sidan Support väljer du Kunskapsbasen på fliken Källa.

Lös FlexNet-licensieringsfel vid aktivering eller start av Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder

Om Tableau-licensieringstjänsten inte kan läsa eller komma åt produktnyckeln så kan du få upp något av följande fel:

 • Ingen licens hittades för TableauDesktop

 • Det går inte att lägga till licens

 • Funktionen flxActCommonLicSpcPopulateFromTS returnerade fel 50030, 71521, 0

Felsök felet och lös det genom att testa stegen i det här avsnittet i den ordning de visas.

1. Verifiera systemets datum och tid

Verifiera att datum och tid på datorn är inställt på aktuellt datum. Om din dators klocka står på ett datum som är tidigare än aktuellt datum så kan inte Tableau aktiveras.

2. Verifiera att FlexNet-licensieringstjänsten är installerad

När du installerar Tableau Desktop installeras FlexNet-licensieringstjänsten automatiskt. Tableau kräver den här tjänsten för att köras. När du installerar Tableau Desktop på Max så kan du bli uppmanad att ange ditt lösenord för att ge installationsprogrammet tillåtelse att installera FlexNet. I Windows är behörigheten att installera FlexNet underförstådd från användarens kontoinställningar.

Kontrollera om licensieringstjänsten installerats korrekt på datorn genom att utföra följande steg:

Windows

 1. Gå till följande mapp:

  C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FlexNet Publisher

 2. Verifiera att programmet FNPLicensingService finns i mappen.

  Om FlexNet-licensieringstjänsten inte installerats kan du testa att installera om Tableau Desktop eller kontrollera behörighetsinställningarna för ditt användarkonto.

Mac

 1. Starta Terminal-programmet.

 2. Skriv följande kommando för att lista innehållet i FlexNet-katalogen:

  ls '/Library/Application Support/FLEXnet Publisher/Service/11.16.2/FNPLicensingService'

  Om kommandot inte returnerar något eller om det returnerar meddelandet No such file or directory så är inte licensieringstjänsten installerad. Information om hur du installerar FlexNet-licensieringstjänsten manuellt finns i Fel: ”FlexNet-licensieringstjänsten finns inte i systemet” Aktivera på Mac(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau-kunskapsbasen.

3. Verifiera att FlexNet-licensieringstjänsten körs

Om du verifierat att FlexNet-licensieringstjänsten är installerad så kan du verifiera att licensieringstjänsten körs. Annars kan du behöva starta om tjänsten manuellt. Starta tjänsten genom att slutföra stegen nedan baserat på ditt operativsystem och starta om Tableau Desktop.

Windows

 1. Öppna services.msc från Windows Start-menyn.

 2. I dialogrutan Tjänster verifierar du att status för FlexNet-licensieringstjänsten är Startad.

  Om alternativet Starta är gråmarkerat så kan du högerklicka på FlexNet-licensieringstjänsten i listan och välja Egenskaper. På fliken Allmänt klickar du på Starta, och därefter på OK för att stänga dialogrutan.

Mac

 1. Starta Terminal-programmet.

 2. Gå till FlexNet-katalogen:

  '/Applications/Tableau Desktop <Tableau version.app>/Contents/Frameworks/FlexNet/'custactutil -view

  Exempel: '/Applications/Tableau Desktop 2021.3.app/Contents/Frameworks/FlexNet/'custactutil -view

 3. Verifiera att FlexNet-licensieringstjänsten körs. Du borde se Trust Flags = FULLY TRUSTEDoch Status = ENABLED.

 4. Därefter använder du följande kommando för att spara utdata till en fil på skrivbordet:

  /Applications/Tableau\ Desktop\ <Tableau version.app>/Contents/Frameworks/FlexNet/custactutil -view > /users/$(whoami)/Desktop/licresults.txt

4. Reparera betrodd lagring

Om felet visas trots att FlexNet Licensing Services är installerat och körs kan problemet bero på informationen för Tableau-produktnyckeln. Lös detta problem genom att utföra följande steg för att reparera den viktiga information som finns och sparas i betrodd lagring.

Obs! Du kommer att behöva tillgång till Kundaktiveringsverktyget som du hittar i klass-mappen för att utföra dessa steg.

Windows

 1. Öppna ett kommandofönster och gå till den katalog där Kundaktiveringsverktyget finns. Till exempel:

  cd "C:\Program Files\Tableau\Tableau <version>\bin"

  där <version> är den Tableau-produktversion som du installerat.

 2. Skriv följande kommando:

  custactutil –localrepair

 3. Starta Tableau.

  Om reparationen inte lyckas skriver du följande kommando för att skapa en LicResults.txt-fil:

  custactutil -view >LicResults.txt

  Kontakta teknisk support(Länken öppnas i ett nytt fönster) och bifoga LicResults.txt-filen som du skapade.

Mac

 1. Starta Terminal-programmet.

 2. Gå till FlexNet-katalogen:

  cd /Applications/Tableau Desktop <version>.app>/Contents/Frameworks/Flexnet

 3. Skriv följande kommando:

  ./custactutil -localrepair

 4. Starta Tableau.

 5. Om reparationen inte lyckas skriver du följande kommando för att skapa en LicResults.txt-fil:

  ./custactutil -view > /users/<username>/licresults.txt

  Kontakta teknisk support(Länken öppnas i ett nytt fönster) och bifoga LicResults.txt-filen som du skapade.

Felsök aktiveringsfel med hjälp av aktiveringsslutkoder

När du startar Tableau och inkluderar alternativet -activate returnerar processen statusinformation genom att ange miljövariabeln ERRORLEVEL till en slutkod. Om aktiveringen lyckades blir Tableau-programmets slutkod 0 (noll). I tabellen nedan ser du slutkoderna från aktiveringsprocessen och vad de betyder.

Om aktiveringen misslyckas kan du även hitta felinformation i Tableau-loggfilen. Du hittar loggfiler i Logs-mappen i My Tableau Repository-mappen under den aktuella användarens Documents-mapp. Till exempel:

/Users/<user>/Documents/My Tableau Repository/Logs

Följande exempelskript visar hur du kan aktivera Tableau Desktop för Windows och söka efter specifika fel, som en ogiltig produktnyckel (536871018) eller allmänna licensieringsproblem (536871012).

@echo off
start/wait tableau.exe -activate <product_key>
if %errorlevel% EQU 536871018 (ECHO TABLEAU_ERROR_LICENSING_INVALID_KEY)
if %errorlevel% EQU 536871012 (ECHO TABLEAU_ERROR_LICENCING_GENERAL)
if %errorlevel% EQU 0 (ECHO SUCCESS)
SlutkodMeddelandeVärde
536871012TABLEAU_ERROR_LICENSING_GENERALDet uppstod ett okänt fel i samband med licensieringen.
536871013TABLEAU_ERROR_LICENSING_INTERNALDet går inte att starta produkten på grund av ett internt licensieringsfel.
536871014TABLEAU_ERROR_LICENSING_SETUPDet går inte att starta produkten på grund av ett internt licensieringsfel.
536871015TABLEAU_ERROR_LICENSING_CONNECTDet gick inte att kontakta Tableau-licensservern.
536871017TABLEAU_ERROR_LICENSING_ACTIVATION_ASRDet gick inte att aktivera ASR.
536871016TABLEAU_ERROR_LICENSING_ACTIVATION_GENERALAktiveringen misslyckades. Försök igen.
536871018TABLEAU_ERROR_LICENSING_ACTIVATION_INVALID_KEYOgiltig produktnyckel.
536871019TABLEAU_ERROR_LICENSING_ACTIVATION_OFFLINEDet gick inte att slutföra offlineaktiveringen.
536871020TABLEAU_ERROR_LICENSING_ACTIVATION_INVALID_MODELLicensservern returnerade ett fel. Mer information finns i Tableau-loggfilen.
536871033TABLEAU_ERROR_LICENSING_ACTIVATION_MAX_EXTRA_ACTIVATIONSDet gick inte att aktivera licensen eftersom du uppnått tidsgränsen för aktivering för den här licensen.
536871022TABLEAU_ERROR_LICENSING_UNLICENSED_GENERALDet uppstod ett okänt fel i samband med avlicensieringen. Kontrollera produktnyckeln eller kontakta supporten.
536871023TABLEAU_ERROR_LICENSING_UNLICENSED_NONE_FOUNDInga licenser hittades.
536871024TABLEAU_ERROR_LICENSING_UNLICENSED_EXPIREDEndast förfallna produktnycklar hittades.
536871025TABLEAU_ERROR_LICENSING_UNLICENSED_EXPIRED_TRIALDin provperiod för den här versionen har upphört att gälla.
536871026TABLEAU_ERROR_LICENSING_UNLICENSED_EXPIRED_SUBSCRIPTIONProduktnyckeln har upphört att gälla.
536871027TABLEAU_ERROR_LICENSING_UNLICENSED_EXPIRED_MAINTENANCEUnderhållsperioden har gått ut.
536871028TABLEAU_ERROR_LICENSING_RESYNC_GENERALDet gick inte att synkronisera produktnycklarna.
536871029TABLEAU_ERROR_LICENSING_REGISTRATION_GENERALDet gick inte att registrera produkten.
536871030TABLEAU_ERROR_LICENSING_SERVICE_INSTALLDet uppstod ett okänt fel i samband med licensieringsprocessen.
536871031TABLEAU_ERROR_LICENSING_SERVICE_UNINSTALLDet uppstod ett okänt fel i samband med licensieringsprocessen.

Felsök åtkomst till licensieringsservern

Alla miljöer som krävde särskild konfiguration (tillägg av statiska IP-adresser i listan över säkra till exempel) för att komma åt licensing.tableau.com eller atr.licensing.tableau.com måste uppdateras innan du kan aktivera, uppdatera eller inaktivera en Tableau-produktnyckel.

Så här kontrollerar du om detta är problemet:

 1. Öppna en webbläsare och gå till följande adresser:

  • https://licensing.tableau.com/_status/healthz

  • https://atr.licensing.tableau.com/_status/healthz

  Ett OK-meddelande ska visas på sidan.

 2. Om du inte får upp den sidan så kan du behöva uppdatera din lokala miljö för att komma åt licensieringstjänsterna. Mer information finns i Tableau Community(Länken öppnas i ett nytt fönster).

För ytterligare information om krav på internetadress för Tableau Desktop och Tableau Prep Builder, se Nödvändiga adresser, proxyer och portar.

Felsök licensieringsrapportering (endast Tableau Desktop)

När Tableau Server- och Tableau Desktop-instanser är rätt konfigurerade kan du se information om användningen av Tableau Desktop-licenser i två administratörsvyer, en med användningsdata för Desktop-licenser(Länken öppnas i ett nytt fönster) och en med information om förfallna Desktop-licenser(Länken öppnas i ett nytt fönster). Om du inte ser dessa vyer eller om de saknar data så kan det finnas ett problem med licensrapportering. Avsnitten nedan kan hjälpa dig felsöka orsaken.

Information om hur du konfigurerar Tableau Desktop-rapportering finns i Hantera användning av Tableau Desktop-licenser.

Administratörsvyer är inte tillgängliga

Endast Tableau Server-administratörer har åtkomst till administratörsvyerna för Desktop-licensrapportering.. Om du inte ser länkar till vyerna Användning av Desktop-licenser och Utgångstider för Desktop-licenser på Serverstatussidan (välj Hantera alla webbplatser från menyn Webbplatser) så kan du verifiera följande:

 • Du är inloggad som Tableau Server-administratör.

 • Licensrapportering är aktiverat i Tableau Server. (Funktionen är inaktiverad som standard.) Mer information finns i proceduren för att aktivera licensrapportering på Tableau Server i artikeln Hantera användning av Tableau Desktop-licenser i den här guiden.

Administrativa vyer innehåller inte förväntat innehåll

Om du inte ser de data du förväntar dig så kan det bero på en av de orsaker som listas här.

Tableau Desktop konfigurerades för mindre än åtta timmar sedan

Som standard rapporterar Tableau Desktop licensieringsdata enligt ett åttatimmarsintervall. Du kanske inte får upp användningsdata i de administrativa vyerna om det har gått mindre än åtta timmar sedan instanser av Tableau Desktop konfigurerades för rapportering. Tableau Desktop rapporterar var åttonde timme när den körs och tidsräkning börjar när du startar en korrekt konfigurerad instans av Tableau Desktop.

Om Tableau Desktop fortfarande körs när åtta timmar har uppnåtts så skickas en rapport nästa gång Tableau Desktop startas. Vänta minst åtta timmar efter att Tableau Desktop-instanser har konfigurerats innan du letar efter licenserna i vyerna för Desktop-licensrapportering.

Följande händelser framtvingar en omedelbar rapport från en korrekt konfigurerad Tableau Desktop-instans till Tableau Server:

 • Aktivering av Tableau Desktop

 • Inaktivering av Tableau Desktop

 • Underhållsförnyelse av en licens för Tableau Desktop

Tableau Desktop har inte startats om sedan licensrapportering konfigurerades

Om Tableau Desktop redan kördes när licensrapportering konfigurerades med en serveradress att rapportera till så måste Tableau Desktop startas om.

Tableau Desktop har inte öppnats sedan den konfigurerades för licensrapportering

Om Tableau Desktop inte öppnats sedan det konfigurerats för rapportering så kanske du inte ser användningsdata i de administrativa vyerna. Licensinformation rapporteras endast när Tableau Desktop körs.

Tableau Desktop är felaktigt konfigurerad för licensrapportering

Verifiera att instanserna av Tableau Desktop konfigurerats korrekt med adressen till den Tableau Server de ska rapportera till.

Använd loggfiler på Tableau Desktop-datorn för att hjälpa att bestämma om instansen är korrekt konfigurerad. Hitta loggfilen %Documents%\My Tableau Repository\Logs\log.txt. Sök efter licUsageReport för att hitta poster relaterade till licensrapportering.

Felmeddelanden för licensrapportering

Följande tabell listar loggmeddelanden som kan hjälpa att identifiera problem med licensrapportering.

LoggmeddelandeInformation och möjliga orsaker
licUsageReport: Response code from server: <server> is: 200Tableau Desktop rapporterade till servern.
licUsageReport: Response code from server: <server> is: 0

Internet communication error: Couldn't connect to server (server_name).

Tableau Desktop har konfigurerats för fel protokoll. Servern är till exempel konfigurerad för HTTPS och Tableau Desktop har konfigurerats att rapportera med HTTP.

Tableau Desktop rapporterar till en server som inte finns.

Tableau Desktop rapporterar till en instans av Tableau Server som inte körs.

licUsageReport: License reporting server config does not existRegisternyckeln har inte angetts eller finns på fel plats i registret (Windows) eller .plist-filen (Mac).

På Mac-datorer kan det här meddelandet loggas när en .plist-fil har skapats på fel plats. Om till exempel .plist-filen skapades i eller kopierades till ~\Library\Preferences i stället för \Library\Preferences.

På Mac-datorer kan det här meddelandet loggas när en .plist-fil har skapats men filen därefter uppdateras med ett nytt eller ändrat servernamn och Mac-datorn inte startas om.

Ändra standardrapporteringsintervall

När det konfigurerats för Desktop-licensrapportering rapporterar Tableau Desktop som standard till den konfigurerade servern eller servrarna var åttonde timme. Du kan ändra registret eller .plist-filen på Tableau Desktop-datorer för att ändra det här intervallet. Det är särskilt användbart vid felsökning.

Windows

Ändra den frekvens med vilken Tableau Desktop rapporterar till servern från en Windows-dator genom att redigera registret och lägga till ett strängvärde till ReportingServer-nyckeln:

 • Sökväg: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\ReportingServer

 • Namn: lägg till ett strängvärde med namnet scheduleReportInterval.

 • Data: den mängd tid i sekunder mellan rapporter som skickas av Tableau Desktop till servern. Som standard är det här 8 timmar, vilket är det värde som används om det inte finns någon post. Öka det för felsökning vid behov men tänk på att ju kortare intervall desto mer nätverkstrafik genereras.

  Följande bild visar till exempel ett register som konfigurerats så att Tableau Desktop rapporterar till de konfigurerade Tableau Servers varje timme (3600 sekunder):

Mac

Ändra den frekvens med vilken Tableau Desktop rapporterar till servern för Mac genom att redigera com.tableau.ReportingServer.plist-filen i /Library/Preferences och lägga till en scheduleReportInterval-nyckel. Ange det här som tidsintervallet i sekunder mellan rapporter från Tableau Desktop till den konfigurerade Tableau Server. Följande exempel visar innehållet i en .plist-fil som konfigurerats att skicka information varje timme (3600 sekunder) till två servrar, https://mytableau02:8010 och http://mytableau.

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
 <plist version="1.0">
  <dict>
   <key>Server</key>
   <string>https://mytableau02:8010,http://mytableau</string> 
   <key>scheduleReportInterval</key>
   <string>3600</string>
  </dict>
</plist>
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!