Kommandoradsalternativ och egenskaper

Kommandoraden för Tableau-installationsprogrammet accepterar två typer av värden: alternativ och egenskaper. Alternativ är en lista med flaggor som styr kommandoradens beteende. Egenskaper tillhandahåller åtgärden eller listan över åtgärder som du vill implementera.

Installationsalternativ

Du kan ange ett eller flera alternativ som en del av kommandoraden. Notera följande om alternativ:

  • Varje alternativ föregås av ett snedstreck (/).

  • Alternativ måste komma före egenskaper.

AlternativBeskrivning
quietKör installationsprogrammet utan meddelanden (status eller installationsförlopp) och utan att kräva användarinteraktion. Produkten startar inte när installationen är klar.
passiveKör installationsprogrammet och visa dialogrutor och installationsstatus. Men uppmanar inte användaren till inmatning. Produkten startar när installationen är klar.
norestartStoppa eventuella omstartsförsök. Om du inte kör installationsprogrammet i tyst läge tillfrågas du som standard innan en omstart.
log "logfile.txt"Logga installationsinformation i den angivna filen på den angivna sökvägen. Ange sökvägen och filnamnet, t.ex. /log "c:\logs\logfile.txt". Standardsökvägen för loggfiler är %TEMP%-systemkatalogen.
repairKör installationsprogrammet för att reparera en befintlig installation av Tableau.
uninstallAvinstallera en befintlig installation av Tableau.
hHjälp – visar en lista med installationsalternativ och installationsegenskaper.

Installationsegenskaper

Du kan inkludera en eller flera egenskaper i kommandoraden för installationsprogrammet. Notera följande om dessa egenskaper:

  • Dessa egenskaper kan inte användas för att uppdatera inställningar efter den ursprungliga installationen.

  • Egenskapens namn och värden är skiftlägeskänsliga.

  • Det finns inga blanksteg före eller efter likhetstecknet.

  • Egenskapsuppsättningarna avgränsas med blanksteg.

  • Vissa egenskaper är versionsspecifika.

EgenskapBeskrivningProduktversionVärde
ACCEPTEULAGodkänn slutanvändaravtalet (EULA). Om du inte ställer in det här alternativet till 1, kan Tableau inte installeras i tyst eller passivt läge.Desktop: 10.1 och senare

Prep: Alla versioner

Reader: Alla versioner

Public: Alla versioner

1=Godkänn
0=Godkänn inte (standard)
ACTIVATE_KEYAktivera Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder från kommandoraden. Du behöver din produktnyckel om du inte aktiverar i en miljö som använder inloggningsbaserad licenshantering. Lägg till en kommandorad som innehåller installationsalternativet ACTIVATE_KEY="<key>". Installationsprogrammet kör -activate för att tillämpa produktnyckeln.

Mer information finns i Aktivera Tableau Desktop och Tableau Prep Builder.

Desktop: 10.5 och senare

Prep: 2018.1.2 och senare

Reader: Ej tillgänglig

Public: Ej tillgänglig

Produktnyckel angiven med citattecken.
ACTIVATIONSERVERAnger standardwebbadressen för den Tableau-server du vill att användarna ska använda för aktivering när de använder inloggningsbaserad licenshantering.

Mer information finns i Inloggningsbaserad licenshantering(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Desktop: 2019.3 och senare

Prep: 2020.4.1 och senare

Reader: Ej tillgänglig

Public: Ej tillgänglig

Webbadressen för Tableau Server som kommer att auktorisera användare.
ATRENABLEDAktivera stöd för virtuella datorer. Du måste aktivera detta vid installationen eller redigera registret om du vill använda automatisk licensinaktivering för stöd för virtuella datorer.

Du hittar mer information i Konfigurera stöd för virtuella datorer(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Desktop: 10.5 och senare

Prep: 2018.2.1 och senare

Reader: Ej tillgänglig

Public: Ej tillgänglig

1=Aktiverad (standard)
0=Ej aktiverad
ATRREQUESTEDDURATIONSECONDSStäll in hur länge Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder kan köras utan att kontakta ATR-tjänsten innan dess licens avaktiveras automatiskt. Standardinställningen är 1 209 600 sekunder (14 dagar). Detta gäller endast om ATREnabled är inställt.

Du behöver inte ställa in det här alternativet om du vill använda standardvärdet på 14 dagar. Om du vill ändra intervallet anger du det nya intervallet i antal sekunder med hjälp av det här alternativet. Till exempel installerar följande kommando Tableau Desktop, konfigurerar det för automatisk licensinaktivering och ställer in varaktigheten till 14 400 sekunder (fyra timmar):

tableau-setup-std-x64.exe /quiet ACCEPTEULA=1 ATRENABLED=1 ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS=14400

Desktop: 10.5 och senare

Prep: 2018.2.1 och senare

Reader: Ej tillgänglig

Public: Ej tillgänglig

Ett heltal, i sekunder. Minsta är 14 400 sekunder (fyra timmar) och högsta är 15 552 000 sekunder (sex månader).

 

AUTOSAVEKonfigurera Tableau för att automatiskt spara ditt arbete. I händelse av att Tableau stängs oväntat kan användare öppna en återställd version av arbetsboksfilen (.twbr) eller flödesfilen (.tflr).

Tableau Desktop: Om du väljer AUTOSAVE=0 är alternativet för att ändra inställningen för Automatisk sparning på menyn Hjälp avaktiverad för användare.

Det här alternativet kan inte användas med Tableau Reader eller Tableau Public.

Mer information finns i Stäng av filåterställning(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Desktop: 10.2 och senare

Prep: 2020.3.3 och senare

Reader: Ej tillgänglig

Public: Ej tillgänglig

1=Ja (standard)
0=Nej
AUTOUPDATEKonfigurera Tableau för att söka efter produktuppdateringar. Du kan också styra vilken version av Tableau Desktop dina användare kommer att uppdatera till.

Om du väljer AUTOUPDATE=0, är alternativet för att ändra inställningarna för Automatisk uppdatering och Kontrollera produktuppdatering på menyn Hjälp i Tableau Desktop avaktiverat för användare. Mer information finns i Hantera produktuppdateringar för Tableau Desktop.
Desktop: 9.1 och senare (automatisk uppdatering)

10.2 och senare (sök efter produktuppdateringar)

Prep: Ej tillgänglig

Reader: Ej tillgänglig

Public: 9.1 och senare (automatisk uppdatering)

10.2 och senare (sök efter produktuppdateringar)

1=Ja (standard)
0=Nej
AUTOUPDATESERVERAnge vilken server som ska kontrolleras för Tableau-produktuppdateringar. Du kan styra uppdateringar för dina användare genom att anpassa och vara värd för TableauAutoUpdate.xml-filen tillsammans med lämpligt Tableau-installationsprogram. Mer information finns i Hantera produktuppdateringar för Tableau Desktop.Desktop: 9.1 och senare

Prep: Ej tillgänglig

Reader: Ej tillgänglig

Public: Ej tillgänglig

Ett värdnamn, exempelvis assets.internal.lan. Standardinställningen är
downloads.tableau.com
CRASHDUMPOm Tableau har ett problem och stängs av oväntat, genereras krasch-dumpfiler och loggar. Använd det här alternativet om du vill aktivera eller avaktivera det alternativet från kommandoraden.

Mer information finns i Stäng av felrapportering(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Det här alternativet är inte tillgängligt på Mac.

Desktop: 2018.2 och senare

Prep: Alla versioner

Reader: Alla versioner

Public: Alla versioner

1=Ja (standard)
0=Nej
CUSTOMSAMPLESDIRAnge en lokal katalogsökväg till anpassade exempelarbetsböcker. Du kan ersätta standard Tableau-acceleratorarbetsböcker med upp till 5 anpassade exempelarbetsböcker för din organisation.

Mer information finns i Byta ut acceleratorarbetsböcker mot anpassade arbetsböcker (endast Tableau Desktop).

Gäller endast Tableau Desktop.

Desktop: 2021.3 och senare

Prep: Ej tillgänglig

Reader: Ej tillgänglig

Public: Ej tillgänglig

Den fullständiga lokala filsökvägen till den anpassade provkatalogen som du skapade.

Till exempel ”C:\Users\mkim\Documents\Min Tableau-lagringsplats\CustomSamples”

Nätverkskataloger stöds inte.

DESKTOPSHORTCUTSkapa en skrivbordsgenväg.Desktop: Alla versioner

Prep: Alla versioner

Reader: Alla versioner

Public: Alla versioner

1=Ja (standard)
0=Nej
DISABLEEXTENSIONSAktivera tillägg för instrumentpaneler för att expandera instrumentpanelens funktionalitet med hjälp av webbprogram skapade av Tableau och tredje partsutvecklare. Från och med version 2019.4 är tillägg för instrumentpaneler antingen nätverksaktiverade (och har full åtkomst till webben) eller i Sandbox-läge (och körs i en skyddad miljö utan webbåtkomst).

Som standard är tillägg för instrumentpaneler nätverksaktiverade och i Sandbox-läge tillåtna. Om du inte vill göra det här alternativet tillgängligt för dina användare, ställer du in DISABLEEXTENSIONS=1 för att avaktivera denna funktionalitet.

Om du endast vill tillåta tillägg i Sandbox-läge ställer du in alternativet DISABLENETWORKEXTENSIONS på ”1”.

Mer information om den här funktionen finns i Använd tillägg för instrumentpaneler(Länken öppnas i ett nytt fönster) i onlinehjälpen för Tableau Desktop. Mer information om datasäkerheten när du använder tillägg för instrumentpaneler finns i Tillägg och säkerhet – bästa praxis för driftsättning(Länken öppnas i ett nytt fönster). Information om hur du avaktiverar den här funktionen efter installationen finns i Inaktivera tillägg för instrumentpaneler (endast Tableau Desktop).

Desktop: 2019.1 och senare

Prep: Ej tillgänglig

Reader: Alla versioner

Public: Ej tillgänglig

1=Ja
0=Nej (standard)
DISABLENETWORKEXTENSIONSNätverksaktiverade tillägg för instrumentpaneler är tillägg som körs på webbservrar som kan placeras i eller utanför ditt lokala nätverk. Nätverksaktiverade tillägg har full åtkomst till webben. Om du inte vill göra det här alternativet tillgängligt för dina användare, ställer du in DISABLENETWORKEXTENSIONS=1.

Obs! Om nätverksaktiverade tillägg är avaktiverade med det här alternativet är endast tillägg för instrumentpaneler i Sandbox-läge tillåtna. Tillägg för instrumentpaneler i Sandbox-läge körs i en skyddad miljö som hanteras av Tableau.

Mer information om tillägg för instrumentpaneler finns i Datasäkerhet, nätverksaktiverat och Sandbox-tillägg(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Desktop Hjälp. Mer information om datasäkerheten när du använder tillägg för instrumentpaneler finns i Tilläggssäkerhet – bästa praxis för driftsättning(Länken öppnas i ett nytt fönster). Information om hur du avaktiverar den här funktionen efter installationen finns i Inaktivera tillägg för instrumentpaneler (endast Tableau Desktop).

Desktop: 2019.4 och senare

Prep: Ej tillgänglig

Reader: Alla versioner

Public: Ej tillgänglig

1=Ja
0=Nej (standard)
DISCOVERPANEURLSkapa anpassat innehåll med en https-aktiverad webbadress och visa den i rutan Upptäck på startsidan för Tableau Desktop istället för standardinnehållet som tillhandahålls av Tableau.

Använd den här mallen(Länken öppnas i ett nytt fönster) för att följa samma layout för ditt innehåll.

För Windows inkluderar du egenskapen DISCOVERPANEURL=”<https://YourWebPage.com>” i kommandoraden under installationen.

Exempel: Tableau_<product_installer_name>.exe DISCOVERPANEURL="https://YourWebPage.com"

Information om hur du konfigurerar anpassat innehåll för rutan Upptäck efter installationen finns i Konfigurera rutan Upptäck för att visa anpassat innehåll (endast Tableau Desktop).

Desktop: 2020.1 och senare

Prep: Ej tillgänglig

Reader: Ej tillgänglig

Public: Ej tillgänglig

Webbadressen till din anpassade webbsida. Till exempel ”https://help.tableau.com”
DRIVERDIRStandardplatsen för drivrutiner är Programfiler/Tableau/Drivrutiner. Denna plats delas av Tableau Desktop, Tableau Prep Builder och Tableau Bridge.

För Windows kan du ange en installationskatalog (annan än standardkatalogen) för drivrutiner. Med det här alternativet skapas katalogen och en post i registret HKEY_LOCAL_MACHINE\.

Det program som ändrar katalogen senast är den nya katalogen som alla tre programmen kommer att peka mot.

Om du ändrar drivrutinkatalogen måste alla drivrutiner som installerades i den föregående katalogen flyttas manuellt till den nya katalogen. Annars kanske programmet inte hittar drivrutinen.

Mer information om krav på drivrutin för kopplingar finns i Exempel på koppling(Länken öppnas i ett nytt fönster) i onlinehjälpen. Information om nedladdning av drivrutiner finns på sidan Nedladdning av drivrutiner(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Desktop: 10.3 och senare

Prep: 2018.2.1 och senare

Reader: Ej tillgänglig

Public: Ej tillgänglig

En sökväg som till exempel D:\Drivers
INSTALLDIRAnge en annan installationskatalog än standardkatalogen.

Om du anger en anpassad katalog för installationsplatsen och planerar att installera framtida utgåvor på samma plats måste du ange en versionsspecifik undermapp att installera i. Annars måste du avinstallera den tidigare versionen först.

Parallella installationer av flera versioner i samma underkatalog stöds inte.

Desktop: Alla versioner

Prep: Alla versioner

Reader: Alla versioner

Public: Alla versioner

En sökväg som till exempel D:\Software\Tableau.
LBLMVärdet enabled (standardinställning) – två aktiveringsalternativ visas på licensieringsskärmen (produktnyckel och inloggningsuppgifter).

Ställ in på disabled så visas inte inloggningsbaserad licenshantering på licensskärmarna.

Värdet required, inloggningsbaserad licenshantering – det här är det enda sättet att aktivera Tableau Desktop (på licensieringsskärmen kan du bara välja inloggningsuppgifter som aktiveringsalternativ).

Desktop: 2019.4 och senare

Prep: 2019.4.1 och senare

Reader: Ej tillgänglig

Public: Ej tillgänglig

aktiverad

avaktiverad

obligatorisk

RECLAIMLICENSELägg till en enkel kommandorad som inkluderar RECLAIMLICENSE=1 att avaktivera ständig (eller prenumeration i version 2018.3 och senare) produktnyckel när du avinstallerar Tableau Desktop.

Det här alternativet kan inte användas med Mac eller Tableau Prep.

Desktop: 10.3 och senare

Prep: Ej tillgänglig

Reader: Ej tillgänglig

Public: Ej tillgänglig

1=Ja
0=Nej (standard)

REGISTERRegistrera Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder automatiskt under installationen. Lägg till en kommandorad som innehåller installationsalternativet REGISTER=1. Installationsprogrammet körs – registrera för att slutföra registreringen.

Det här alternativet använder registreringsinformationen på registerplatsen HKEY_CURRENT_user\Software\Tableau\Registration\Data. Information om hur du lägger till denna information i registret finns i Registrera Tableau Desktop och Tableau Prep Builder.

Det här alternativet är inte tillgängligt på Mac.

Desktop: 2018.1 och senare

Prep: 2018.1.2 och senare

Reader: Ej tillgänglig

Public: Ej tillgänglig

1=Ja
0=Nej (standard)

REMOVEINSTALLEDAPPTa automatiskt bort alla versioner av version 9.3 och senare när du installerar från kommandoraden. För att ta bort version 9.2 och tidigare måste du avinstallera dem manuellt.

Det här alternativet är inte tillgängligt på Mac.

Desktop: 10.4 och senare

Prep: Ej tillgänglig

Reader: 10.4 och senare

Public: 10.4 och senare

1=Ja
0=Nej (standard)
REPORTINGSERVERFör Desktop-licensrapportering. Ange instansen/instanserna av Tableau Server där licensrapporteringsinformation skickas. Kräver att Tableau Server i din organisation är aktiverad för Tableau Desktop-licensrapportering. Mer information finns i Aktivera och konfigurera Tableau Desktop-rapportering.

Separera flera serverwebbadresser med ett kommatecken. Till exempel installerar följande kommando Tableau Desktop och konfigurerar det att rapportera till två Tableau Server-instanser:

tableau-setup-std-x64.exe /quiet ACCEPTEULA=1 REPORTINGSERVER="http://mytableau,https://mytableau02:8060"
Desktop: Alla versioner

Prep: Ej tillgänglig

Reader: Ej tillgänglig

Public: Ej tillgänglig

En serverwebbadress, till exempel http://mytableau.
SCHEDULEREPORTINTERVALFör Desktop-licensrapportering. Ange intervallet som Tableau Desktop ska använda för att rapportera licensinformation till Tableau Server. Tableau Server måste vara aktiverad för Tableau Desktop-licensrapportering. Mer information finns i Aktivera och konfigurera Tableau Desktop-rapportering.

Du behöver inte ställa in det här alternativet om du vill använda standardvärdet på åtta timmar. Om du vill ändra intervallet anger du det nya intervallet i antal sekunder med hjälp av det här alternativet. Till exempel installerar följande kommando Tableau Desktop, konfigurerar det till att rapportera till två Tableau Server-instanser och ställer in rapporteringsintervallet till fyra timmar (14 400 sekunder):

tableau-setup-std-x64.exe /quiet ACCEPTEULA=1 SCHEDULEREPORTINTERVAL=14400 REPORTINGSERVER="http://mytableau,https://mytableau02:8060"
Desktop: Alla versioner

Prep: Ej tillgänglig

Reader: Ej tillgänglig

Public: Ej tillgänglig

Ett heltal, i sekunder.

Standardvärdet är 28800 (8 timmar).

SENDTELEMETRY

Tableau samlar in data som hjälper oss att ta reda på hur våra produkter används, så att vi kan förbättra befintliga funktioner och utveckla nya. Alla användningsdata samlas in och hanteras enligt integritetspolicyn(Länken öppnas i ett nytt fönster). Om du inte vill delta i detta kan du välja bort det under eller efter installationen.

Om du vill stänga av det här alternativet i Windows från kommandoraden under installationen lägger du till en kommandorad som innehåller egenskapen SENDTELEMETRY=0.

För att aktivera eller avaktivera detta alternativ efter installation med Windows och Mac se Stäng av användningsrapportering

Desktop: 2018.2 och senare

Prep: Alla versioner

Reader: 2018.2 och senare

Public: 2018.2 och senare

1=Ja (standard)
0=Nej
SILENTLYREGISTERUSERSkicka registreringsinformation tyst till Tableau så att användarna inte behöver fylla i registreringsdialogrutan när de arbetar i en miljö med flera virtuella datorer.Desktop: 2019.4 och senare

Prep: 2020.4.1 och senare

Reader: 2018.2 och senare

Public: 2018.2 och senare

true=Aktiverat
SKIPAPPLICATIONLAUNCHDu kan ställa in SKIPAPPLICATIONLAUNCH=1 för att förhindra att det nya programmet öppnas automatiskt när installationsprocessen är klar. Detta alternativ gäller för manuella installationer och automatiska uppdateringar. Det här alternativet gäller inte för tysta installationer, eftersom programmet inte öppnas automatiskt när du använder det alternativet.

Det här alternativet är inte tillgängligt på Mac.

Desktop: 10.4 och senare

Prep: Ej tillgänglig

Reader: Ej tillgänglig

Public: 10.4 och senare

1=Ja
0=Nej (standard)
STARTMENUSHORTCUTSkapa en Tableau-post på Windows Start-menyn.Desktop: Alla versioner

Prep: Alla versioner

Reader: Alla versioner

Public: Alla versioner

1=Ja (standard)
0=Nej
SYNCHRONOUSLICENSECHECKVerifiera Tableau-licensen när Tableau startar, så att licensstatusen är uppdaterad när du arbetar i en miljö med flera virtuella datorer.Desktop: 2019.4 och senare

Prep: 2019.4.1 och senare

Reader: Ej tillgänglig

Public: Ej tillgänglig

true=Aktiverat
WEBVIEWTOGGLEWEBZONESENABLEDTillåt webbsidobjekt i instrumentpaneler att visa en riktad webbadress. Mer information finns i Lägg till instrumentpanelsobjekt(Länken öppnas i ett nytt fönster).Desktop: 2020.4 och senare

Prep: Ej tillgänglig

Reader: Ej tillgänglig

Public: 2020.4 och senare

1=Ja (standard)
0=Nej
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!