Uppdatera eller avaktivera produktnycklar

När du köper en ny prenumeration måste du uppdatera dina produktnycklar. Om du vill flytta din Tableau-produkt till en annan dator, eller behöver ta bort den från en dator, måste du avaktivera produktnyckeln.

Obs! Om du använder inloggningsbaserad licenshantering eller tjänsten körningsauktorisering (ATR) för att hantera Tableau Desktop-licenser behöver du inte använda dessa kommandon för att uppdatera eller avaktivera Tableau. Du hittar mer information om inloggningsbaserad licenshanteringlicense_lblm.htm(Länken öppnas i ett nytt fönster). Mer information om ATR-tjänsten finns i Konfigurera stöd för virtuell dator.

Uppdatera produktnyckeln (endast Tableau Desktop)

Om du har en äldre produktnyckel när du köper en ny prenumeration, måste du uppdatera dina produktnycklar. Uppdatering av produktnycklarna ger produktnycklarna det nya datumet och återspeglar de nya utgångsdatumen.

Om du uppdaterar produktnyckeln för en prenumeration (period) före förfallodatumet så ändras inte produktnyckeln, men däremot förfallodatumet. Produktnyckeln ändras vid förfallodatumet eller strax därefter. Om en prenumerations (villkor) produktnyckel inte uppdateras och har gått ut, kommer Tableau att sluta fungera och du måste aktivera en ny produktnyckel i Tableau kundportal.

Om produktnyckeln däremot är beständig (äldre) och underhållsperioden för nyckeln har gått ut fungerar Tableau fortfarande, men du måste förnya underhållsplanen för att få åtkomst till uppgraderingar. Efter förnyat underhåll ska du uppdatera den befintliga produktnyckeln för ett nytt utgångsdatum för underhåll. Produktnyckeln ändras aldrig.

Obs! Du kan inte uppdatera produktnyckeln om Tableau Desktop är offline. Om du aktiverar Tableau Desktop i offlineläge måste du skaffa och aktivera en ny nyckel från Tableau-kundportalen.

För att uppdatera din Tableau Desktop-produktnyckel med kommandoraden, använder du alternativet -refresh.

Om du vill aktivera Tableau Server med automatiserade skript, se Automatisera licensieringsuppgifter(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Server Hjälp.

Windows

Kör tableau.exe med -refresh-alternativet och en produktnyckel. Exempel:

start/wait "" "C:\Program Files\Tableau\Tableau <version>\bin\tableau.exe" -refresh

Mac

Kör alternativet -refresh på Tableau-objektet på sökvägen /Applications:

./Applications/Tableau.app/Contents/MacOS/Tableau -refresh

Uppdatera produktnycklar automatiskt med licenser för noll driftstopp

Från och med Tableau version 2021.1 kanske internetanslutna Tableau Desktop- och Tableau Prep Builder-användare inte behöver uppdatera produktnycklarna manuellt. Periodlicenser uppdateras automatiskt utan att någon åtgärd krävs 14 dagar innan prenumerationen går ut om användaren är inloggad på Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder. Permanenta produktnycklar uppdateras inte automatiskt och måste uppdateras manuellt med menyalternativet Hantera produktnycklar.

Tableau Desktop och Tableau Prep Builder försöker uppdatera en aktiv produktnyckel i bakgrunden och varnar användare, 14 dagar innan licensen löper ut, om uppdateringen i bakgrunden misslyckades. Tableau försöker uppdatera en produktnyckel tre gånger (14 dagar, 2 dagar och 1 dag innan licensen löper ut) för att återspegla förlängningar av licensens slutdatum, som ett resultat av din prenumerations förnyelse. Produktnyckeln uppdateras endast om en Tableau Desktop-användare loggar in på Tableau Desktop under denna tidsperiod. För användare som inte loggar in på Tableau Desktop varje dag måste du uppdatera produktnycklarna med menyalternativet Hantera produktnycklar.

Avaktivera produktnyckeln

Obs! Om du vill avaktivera en produktnyckel för Tableau Server med automatiserade skript, se Automatisera licensieringsuppgifter(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Server Hjälp.

Om du vill flytta Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder till en annan dator, eller behöver ta bort dem från en dator, bör du avaktivera produktnyckeln.

För att hämta och avaktivera en produktnyckel för Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder utan att behöva ta bort den manuellt från en enskild dator ska du starta Tableau från kommandoraden och använda -return -alternativet. Detta alternativ använder en parameter, som är produktnyckeln.

Om du använder tjänsten Auktorisera för körning (ATR) för att hantera Tableau Desktop-licenser behöver du inte använda dessa kommandon för att uppdatera eller avaktivera Tableau. Lär dig mer om ATR-tjänsten i Konfigurera stöd för virtuell dator.

Du kan också avaktivera produktnyckeln under avinstallationen (endast Windows Desktop). Mer information finns i Avaktivera produktnycklarna under avinstallationen (endast Windows Desktop).

Windows

Kör tableau.exe med -return-alternativet och en produktnyckel, som i följande exempel:

start/wait "" "C:\Program Files\Tableau\Tableau <version>\bin\tableau.exe" -return <product_key>

eller

start/wait "" "C:\Program Files\Tableau\Tableau Prep Builder <version>\Tableau Prep Builder.exe" -return <product_key>

Mac

Kör alternativet -return på Tableau-objektet på sökvägen /Applications:

./Applications/Tableau.app/Contents/MacOS/Tableau -return <product_key>

eller

"./Applications/Tableau Prep Builder <version>.app/Contents/MacOS/Tableau Prep Builder" -return <product_key>

Avaktivera produktnycklarna under avinstallationen (endast Windows Desktop)

Du kan avaktivera ständiga (eller prenumeration i version 2018.3 och senare) produktnycklar från kommandoraden när du avinstallerar Tableau Desktop på Windows med installationsalternativen RECLAIMLICENSE=1.

Exempel:

tableauDesktop-64bit-2021-4-4.exe /uninstall /quiet /norestart ACCEPTEULA=1 RECLAIMLICENSE=1

När du återtar en licens gör det Tableau Desktop olicensierad, vilket returnerar aktiveringen tillbaka till den tillhörande produktnyckeln för framtida användning. Tableau.exe kommer att köra ett -return-kommando i början av avinstallationen för att avaktivera alla aktiva ständiga eller villkorsproduktnycklar.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!