Licensieringsöversikt

Tableau-portaladministratören är en viktig administrativ roll i en Tableau Server-driftsättning. Portaladministratören hanterar licensiering och associerade nycklar för Tableau-driftsättningen. Som portaladministratör är det första du ska göra att köpa licenser på Tableaus kundportal(Länken öppnas i ett nytt fönster). När du köper licenser returnerar portalen motsvarande produktnycklar. Om du vill förnya en licens går du till webbsidan för Tableau-förnyelse(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tableau har ett flertal produkter (Desktop, Server, Prep Builder med mera). För var och en av Tableaus produkter måste du aktivera licenser genom att uppdatera Tableau-programmet med de produktnycklar som köpts och lagras på Tableaus kundportal. Som administratör med ansvar för att aktivera Tableau-licenser är det viktigt att du förstår sambandet mellan licenser och nycklar. Läs mer i Förstå licensmodeller och produktnycklar.

Aktivering

Aktivering är processen för att ladda upp och spara Tableau-produktnycklar till Tableau Server. Du utför denna åtgärd med Tableau Services Manager (TSM). TSM är ett verktyg som gör ändringar i det lokala operativsystemet och filsystemet och därför kräver administrativ åtkomst till den lokala datorn. En TSM-administratör måste ha annan behörighet och åtkomst än en Tableau Server-administratör, vilket är den administrativa rollen för den dagliga driften av Tableau Server-uppgifter, till exempel att lägga till användare, platser och hantera projekt och behörigheter. Läs Administrativa roller om du vill ha mer information om olika administrativa roller i Tableau Server.

Följande ämnen beskriver hur du ansluter till TSM:

Onlineaktivering

Om din Tableau Server-installation kan kommunicera med internet rekommenderar vi att du använder standardmetoden för onlineaktivering.

Offlineaktivering

Om Tableau Server körs i en offlinemiljö där det inte går att komma åt Tableaus licensservrar på internet måste du aktivera licenser enligt processen för offlineaktivering för Tableau:

Förlorad aktivering

I vissa fall kan licensaktiveringar misslyckas efter att licensen har aktiverats. Dessa fel kan uppstå på grund av anslutningsfel med lokala processer eller när en förändring har skett med konfiguration av VM eller maskinvara. Till exempel proxyändringar, portblockering, nätverksändringar eller ändring av maskinvara kan orsaka att aktiveringen av licensen misslyckas. Om Tableau Server inte kan verifiera licensen kan åtgärden avbrytas och servern kommer att vara i ett ”olicensierat” tillstånd.

Om du vill visa produktnycklarna och tillståndet för Tableau Server-licensen kör du tsm licenses list och tsm status -v.

Beroende på produktnyckeln som inte är verifierad kan Tableau Server fungera i ett begränsat tillstånd tills produktnyckeln är i ett giltigt tillstånd. Se Felsök licensiering.

Inaktivera

Du kan aktivera samma produktnyckel för Tableau Server i upp till tre miljöer. Detta gör det möjligt för dig att testa Tableau Server (t.ex. i begränsat läge eller QA-miljöer), liksom att använda Tableau i produktionen. För att maximera dina aktiveringar bör du inaktivera din produktnyckel när du tar bort Tableau Server från en dator eller stänger av en VM om du inte installerar om Tableau på samma dator. Genom att göra detta kan du använda aktiveringen på en annan dator. Om du till exempel flyttar Tableau Server från en dator till en annan inaktiverar du produktnyckeln och tar sedan bort Tableau från den ursprungliga datorn. När du installerar Tableau på den nya datorn kan du aktivera nyckeln där utan att det orsakar någon konflikt. Om du tar bort Tableau Server för att installera om den på samma dator behöver du inte inaktivera nyckeln. Tableau kommer att använda nyckeln när den återinstalleras om inte ett utplåningskommando utfördes med alternativet ”- l”

Se Inaktivera produktnycklar.

Tableau Server-licensiering och virtuella datorer (VM)

Om du kör Tableau Server på virtuella datorer, antingen lokalt eller i molnet, bör du vara medveten om risken för komplikationer när det gäller licensieringen. Om du bara uppgraderar Tableau Server på den virtuella datorn behöver du inte vidta några extra åtgärder angående licensieringen. Om du planerar att klona den virtuella datorn för att skapa en ny produktions- eller testmiljö att uppgradera, så måste du inaktivera alla Tableau Server-licenser innan du klonar. Om du inte gör detta kan den nya virtuella datormiljön få en obetrodd licens och alla försök att uppgradera kommer att misslyckas. Du kan även komma upp i det maximala antalet aktiveringar för licenser när du försöker aktivera produktnycklarna på den nya VM.

Om du vill undvika problem med licensiering på virtuella datorer, så inaktivera alla Tableau-licenser innan du klonar en virtuell dator eller låter den stängas av permanent.

Inloggningsbaserad licenshantering

Inloggningsbaserad licenshantering hjälper dig att hantera licensiering för användare med Creator-roller på Tableau Server och Tableau Cloud. Användare med rollerna Explorer eller Viewer kan inte använda den här funktionen. Om du använder rollbaserade prenumerationer med Tableau Server eller Tableau Cloud kan du förenkla din licenshantering med hjälp av inloggningsbaserad licenshantering och eliminera separata produktnycklar för Tableau Desktop och Tableau Prep Builder. Du behöver bara hantera en eller flera produktnycklar för lokala Tableau Server eller, som i fallet med Tableau Cloud, så behöver du inte hantera några produktnycklar alls.

Se Inloggningsbaserad licenshantering.

Lägga till användare

Alla användare som har åtkomst till resurser på Tableau Server måste ha licens.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!