Förstå licensmodeller och produktnycklar

I detta ämne beskrivs de olika licensieringsmodellerna och de produktnycklar eller prenumerationer som är associerade med dem. En användbar bild av hur produktnycklar representeras i Tableau Server finns i tsm licenses list. Tableau kundportal(Länken öppnas i ett nytt fönster) kommer också att visa produktnyckelinformation inklusive typ och antal platser.

Vid visning av produktnycklar med tsm licenses list (Tableau Server), eller i Tableau-kundportalen (Tableau Desktop och Tableau Prep Builder), notera de produktspecifika prefixen.

ProduktnyckelprefixBeskrivning
TCTableau Creator produktnyckel, kan användas för att aktivera eller inaktivera Tableau Desktop och Tableau Prep Builder.
TDTableau Desktop produktnyckel, kan endast användas för att aktivera eller inaktivera Tableau Desktop. Detta är en äldre produktnyckel som inte längre säljs eller tillhandahålls.
TSTableau Server produktnyckel, kan användas för att aktivera eller inaktivera Tableau Server. Tableau Server produktnycklar kan vara användarbaserade, kärnbaserade eller funktionsbaserade.

Villkorlicensmodeller

Tableaus prenumerationslicens definieras av det mätvärde som tillåter användning av Tableau Server. Villkorslicenser kallas även prenumerationslicenser. Tableau säljer för närvarande åtkomst till Tableau Server med prenumerationslicenser. I prenumerationslicensmodellen betalar kunderna en årlig prenumerationskostnad. Om prenumerationen går ut slutar programvaran att fungera.

Prenumerationslicenser är antingen rollbaserade eller kärnbaserade prenumerationer. En enskild produktnyckel kan köpas med alla roller och funktioner. Den här licensen kallas en Uppdateringsbar prenumerationslicens (USL – Updatable Subscription License). Endast en nyckel behöver aktiveras på Tableau Server för att representera hela köpet.

Tidigare prenumerationslicenser (icke-USL) hade en rolltyp per nyckel och licenserna ”staplades” och aktiverades tillsammans för att få den köpta konfigurationen på Tableau Server.

 • Med en användarbaserad licens kan du driftsätta Tableau Server på en enda dator eller på flera datorer i ett kluster. Varje användare som använder Tableau Server måste licensieras och tilldelas en roll. Administratörer kan lägga till användare baserat på tillgängliga licenser av varje typ.

 • En kärnbaserad licens innebär inga begränsningar för antalet användarkonton i Tableau Server. I stället anger licensen det högsta antal datorkärnor som du kan köra Tableau Server på. Du kan installera Tableau Server på en enda dator eller på flera datorer som ett kluster med flera noder, så länge det totala antalet kärnor i alla datorer inte överstiger det totala antalet som licensen tillåter.

  Alla processer som installeras med Tableau Server påverkar inte beräkningen av det totala antalet kärnor som används. En delmängd processer betraktas som ”licensierade processer”. Kärnlicensiering beräknas endast på datorer som kör licensierade processer. Om en dator har en eller flera licensierade processer installerade på den, räknas kärnorna på den datorn mot de totala kärnor som används. Mer information om licensierade processer finns i Licensierade processer.

 • En uppdateringsbar prenumerationslicens gör att du kan konsolidera licenser och uppdatera dina Tableau Servers med en enda produktnyckel. Du kan lägga till nya funktioner, justera kapaciteten och tillämpa licensförnyelser på en enda befintlig Tableau Server-licens. Du behöver inte längre lägga till nya licenser eller ersätta befintliga. USL:

  • Förenklar nyckelhanteringen genom att minska antalet produktnycklar som du måste hantera för enklare underhåll.

  • Minimerar underhållsavbrott eftersom du inte behöver starta om Tableau Server efter att ha förnyat en licens, justerat kapaciteten eller lagt till nya funktioner.

För uppdateringsbara prenumerationslicenser (USL) ändras inte produktnyckeln i Tableau-kundportalen även när de uppdateras med nya funktioner eller ändringar av antal roller. Med prenumerationslicensmodellen icke-USL får du en ny nyckel i kundportalen efter varje licensförnyelse. En ny produktnyckel visas i TSM-webbgränssnittet efter att den tidigare produktnyckeln upphört att gälla, när du visar en prenumeration för en icke-USL-produktnyckel. För uppdateringsbara prenumerationslicenser (USL) ändras inte produktnyckeln i användargränssnittet eller Tableau-kundportalen. I Tableau-kundportalen visar USL-licenser en markerad kryssruta för Är en USL-nyckel på sidan Licensdetaljer eller sant i kolumnen Är USL-nyckel på fliken Licenser.

I utdata som returneras av tsm licenses list beskriver fältet TYP användarlicensmätvärdet. I webbgränssnittet för Tableau Services Manager hovrar du över fältet (eller kolumnen) Typ för att verifiera om nyckeln är en USL-produktnyckel (produktnyckel för uppdateringsbar prenumerationslicens).

Användarbaserad licensmodell

Tableau erbjuder användarbaserade villkorslicenser som ger en rad olika möjligheter vid olika prispunkter. Det finns fyra typer av användarbaserade villkorslicenser: Display, Viewer, Explorer och Creator.

 • Displaylicenser gör att användare kan dela och visa Tableau-innehåll med en bred, intern publik av användare som använder instrumentpaneler via delade displayer utan interaktion. Det finns ingen separat platsroll för Display-licenser. När du använder en Display-licens skapar administratörer ett dedikerat inloggningskonto för varje licensierad Display-plats, vilket inte är detsamma som en enskild användares inloggningskonto, och tilldelar den högsta platsrollen Viewer.
 • Med Viewer-licenser kan användare visa och interagera med arbetsböcker i Tableau Server. Viewer-licenser låter också användare komma åt Tableau Mobile, lägga till kommentarer i arbetsböcker, exportera visualiseringar i olika format, ladda ner sammanfattande arbetsboksdata, skapa prenumerationer för sig själva och ta emot datadrivna aviseringar.
 • Explorer-licenser liknar de användarbaserade licenserna som finns i tidigare versioner av Tableau Server och inkluderar de funktioner som tillhandahålls med Viewer-licenser samt ytterligare funktioner. En Explorer-licens ger tillgång till skrivfunktioner i arbetsboken med hjälp av en webbläsare, samt en komplett uppsättning samarbetsfunktioner.
 • Creator-licenser tillåter ett brett spektrum av funktioner när du använder Tableau Server och möjliggör även användning av Tableau Desktop och Tableau Prep Builder. En Creator-licens tillåter alla funktioner som är tillgängliga under Explorer-licensen, samt följande funktioner när du använder Tableau Server:
  • Skapa och publicera nya arbetsböcker från en ny datakälla.
  • Redigera inbäddade datakällor i rutan Data.
  • Skapa och publicera nya dataanslutningar.
  • Använda inloggningsbaserad licenshantering-aktivering på Tableau Desktop och Tableau Prep Builder.

Obs! Tableau Server-administratörer har alltid den högsta tillgängliga rollen. Om du aktiverar en produktnyckel som har rollen Creator, så antar Tableau Server-administratörer den här rollen. Om den högsta rollen som är tillgänglig på Tableau Server är Explorer, så antar serveradministratören rollen Explorer. Om Creator-rollen läggs till på en server där inga Creators finns aktiverade än, så konverteras alla befintliga platsadministratörskonton som använder Explorer-licenser automatiskt till Creator-licenser.

TSM-administratörskonton kräver inte licenser.

För icke-USL-licenser används produktnycklar för att aktivera och lägga till licenser till Tableau Server. När en uppdatering av kapacitet eller funktionalitet köps med en produktnyckel för en icke-USL kan Tableau Server-administratören aktivera de ytterligare produktnycklarna. För USL-produktnycklar aktiveras en produktnyckel som innehåller alla roller och funktioner. Om en USL-licens har uppdaterats för att ändra funktionalitet, funktioner eller rollantal kommer inga ytterligare produktnycklar att utfärdas eller behöva aktiveras.

När en USL-produktnyckel (Updatable Subscription License) har uppdaterats med en ny prenumerationsperiod, funktion eller ändring av rollantal får Server ATR-tjänsten automatiskt dessa uppdateringar och inga ytterligare nycklar behöver aktiveras. USL-licenser och Server ATR-aktiveringar kräver inga uppdateringar för att få dessa ändringar. Allt hanteras av Server ATR-tjänsten. För en USL-produktnyckel som använder aktiveringsmetoden icke-Server ATR, måste uppdateringar ske för att få uppdateringen av USL-produktnyckeln. För icke-USL-produktnycklar tillhandahålls ytterligare produktnycklar i Tableau-kundportalen som du behöver aktivera på Tableau Server när en uppdatering av kapacitet eller funktionalitet köps.

Välj en Tableau Server Creator-produktnyckel från Tableaus kundportal om du använder icke-USL-produktnycklar för att säkerställa att du kan skapa en Tableau Server-administratör. Explorer- och Viewer-produktnycklar kan sedan aktiveras för att lägga till ytterligare licenser. När produktnycklarna har aktiverats kan administratörer lägga till användare och tilldela dem platsroller, som automatiskt använder tillgängliga licenser.

I utdata som returneras av tsm licenses list, visar fälten CREATOR, EXPLORER och VIEWER antalet licenser för varje användarlicenstyp. För icke-USL-produktnycklar styrs varje roll av sin egen produktnyckel. Om din organisation har köpt licenser för alla tre rollerna måste du därför aktivera tre produktnycklar. För USL-produktnycklar har en nyckel alla roller och funktioner, vilket återspeglas i TSM.

Kärnbaserad licensmodell

I en kärnlicensmodell definierar licensen antalet totala datorkärnor som servern kan köras på, istället för hur många användare som kan läggas till. Detta innebär att servern har stöd för ett praktiskt taget obegränsat antal användare (som Explorer- eller Viewer-användare; den äldre termen för dessa typer av roller var ”interactors”). Kärnbaserad licens tillåter också ett Gästanvändare, vilket inte är möjligt med användarbaserad licensiering.

Enbart kärnlicensiering inkluderar dock inte Creator-platser på servern (dessa platsroller är nedtonade när användare läggs till).

Nya datakällor kan bara läggas till på servern via publicering från Tableau Desktop eller via en webbläsare av en användare med platsrollen Creator på servern. Därför måste det finnas antingen (a) en användare med platsrollen Creator på servern eller (b) en licensierad Tableau Desktop-version och en användare med platsrollen Explorer (kan publicera). För alternativ (b) finns det två sätt att licensiera Tableau Desktop i en organisation med kärnbaserad server:

 • Minst en rollbaserad Creator-licens (som inkluderar Tableau Desktop och Tableau Prep Builder) eller
 • Minst en licensierad Tableau Desktop-version som använder en äldre Tableau Desktop-produktnyckel.

Tänk på att om en Creator-licens lagras på en server med kärnbaserad licensiering konsumeras den rollbaserade Creator-licensen av en administratör. Det enda sättet att ge en användare som inte är administratör platsrollen Creator är att först se till att alla administratörer har Creator-licenser. Först då kan ytterligare Creator-licenser användas för att tilldela en användare som inte är administratör platsrollen Creator.

I utdata som returneras av tsm licenses list, kommer fältet TYP att visa antalet kärnor som är licensierade. Dessutom kommer fältet GÄSTÅTKOMST att visa true.

Användningsbaserad modell för inbäddad analys

Tableaus erbjudande av inbäddad analys är en användningsbaserad licens för Tableau Server som görs tillgänglig för kunder som vill bädda in Tableau Server-funktionalitet i en extern lösning för att tillhandahålla Tableau-innehåll och -insikter till kunder utanför organisationen.

Obs! Inbäddad analys-licenser kan inte användas i samma miljö som kompletta licenser. Om du vill byta till en licens för inbäddad analys inaktiverar du först dina befintliga fullständiga licenser och aktiverar sedan licensen för inbäddad analys.

Tänk till exempel på en organisation som driver en tjänst där de analyserar konsumentdata och genererar rapporter om beteendemönster gällande olika konsumentdemografier. I det här scenariot fungerar Tableau Server som stöd för ett specifikt egenutvecklat program med titeln ”Demographics Analyzer” och ansluter till exporterade TXT-filer och en SQL-databas. Organisationen gör visualiseringar tillgängliga för sina kunder i en säker portal, där kunderna loggar in för att hantera sitt konto och visa resultaten. Slutanvändare identifieras unikt av kontot de använder för att komma åt portalen. Detta bestämmer antalet användarbaserade serverlicenser för inbäddad analys.

Inbäddad analyslicensen visas inte i utdata som returnerats av tsm licenses list. För att verifiera licensen, kontakta Kundframgångar(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Evig licensmodell (äldre)

Förut sålde Tableau tillgång till Tableau Server med eviga licenser. Även om dessa licenser inte längre är tillgängliga använder vissa kunder detta licensavtal.

Med den eviga licensmodellen betalar kunderna en underhållsprenumeration som förnyas årligen. Programvaran fortsätter att fungera om underhållet löper ut, men kunden förlorar sin tillgång till teknisk support och programvaruuppgraderingar. Det är inte längre möjligt att köpa årligt underhåll för eviga licenser.

Eviga licenser såldes antingen för ett visst antal användare, så kallade interactors, eller för ett visst antal kärnor:

 • Interactor-licensiering är en namngiven användarmodell där kunderna köper licenser per plats, liknande nuvarande användarbaserade licensiering. Till skillnad från användarbaserad licensiering, där olika åtkomstroller prissätts i enlighet med detta, var licenserna inom Interactor-licenser dock obundna av roll. Licensierade användare kan vara serveradministratörer, platsadministratörer, utgivare, Interactor eller Viewer. Användarroller angavs av administratören endast som ett sätt att hantera åtkomst till innehåll och serverkonfiguration.

  Om du aktiverar en giltig Server Interactor-nyckel på version 2020.4 eller senare mappas Interactor-antalet till rollen Explorer.

  Eviga Interactor-kärnlicenser kan inte använda inloggningsbaserad licenshantering. Du måste köpa en Creator-villkorslicens, även kallad Creator-prenumerationslicens, för att kunna använda inloggningsbaserad licenshantering med Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder.

 • Evig kärnlicensiering har samma modell som kärnlicensiering via prenumeration, den specificerar antalet datorkärnor som programvaran kan köras på och stöder obegränsat antal användare och ett gästkonto.

I utdata som returneras av tsm licenses list, visar den arkiverade TYPEN Perpetual. Observera också att datum för MAINT EXP också visas.

Funktionslicenser

Funktionslicenser säljs på annat sätt än andra licenser. Funktioner med oberoende licenser måste licensieras för varje användare (eller alla kärnor) i driftsättningen. En driftsättning inkluderar en licensierad Tableau Server-installation för produktionsmiljön och licensierade Tableau Server-installationer för användning utanför produktionsmiljön, som stödjer produktionsinstallationen.

Dessa funktioner licensieras på årsbasis, och i samband med licensiering är dessa funktioner tillgängliga som ”alla eller ingen” för användarbasen.

 • Datahantering
 • Advanced Management
 • Inloggningsbaserad licenshantering

Obs! Uppdateringsbara prenumerationslicenser inkluderar både funktioner och roller i en enda licens. Du behöver inte längre aktivera flera licenser och produktnycklar för olika funktioner och deras associerade roller.

Datahantering

Datahantering-licensen innehåller Tableau Catalog och Tableau Prep Conductor för en enda Tableau Server-driftsättning, som kan vara användarbaserad eller kärnbaserad. Mer information finns i Om Datahantering.

Datahantering kan kräva resurskärnor, som anger den datorkraft som används för att köra flöden för Prep Conductor. Servrar med kärnbaserad licensiering måste köpa minst fyra resurskärnor. Se Licens för Datahantering.

I de utdata som returneras av tsm licenses list indikeras en enda produktnyckel för Datahantering av fältet DATAHANTERING, som visar true under motsvarande licens.

Advanced Management

Tableau Server Advanced Management licensieras per driftsättning, vilket kan vara användarbaserat eller kärnbaserat. Mer information om Advanced Management och funktionerna som ingår finns i Om Tableau Advanced Management på Tableau Server.

I de utdata som returneras av tsm licenses list indikeras en enda produktnyckel för Advanced Management av fältet SERVER MANAGEMENT ADD-ON, som visar true under motsvarande licens.

Inloggningsbaserad licenshantering

Inloggningsbaserad licenshantering (LBLM) förenklar licensiering för Tableau Desktop och Tableau Prep Builder. Istället för att använda produktnycklar aktiveras dessa produkter när en användare med en Creator-licens autentiseras med Tableau Server. Om en kund använder Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder utan Tableau Server kan LBLM inte användas.

Obs! Från och med Tableau Server version 2023.1 stöds LBLM i offlinedistributioner. Om du vill distribuera Tableau Server med LBLM aktiverat måste du konfigurera Tableau Server att använda tjänsten Auktorisera för körning (ATR). Mer information finns i Aktivera Tableau Server offline.

Mer information finns i Inloggningsbaserad licenshantering.

I de utdata som returneras av tsm licenses list indikeras en enda produktnyckel för inloggningsbaserad licenshantering av fältet LBLM, som visar true under motsvarande licens.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!