Lägga till användare på Tableau Server

Du kan lägga till användare på Tableau Server, antingen en i taget eller flera på en gång. Du kan lägga till dem på servern som olicensierade användare och sedan lägga till dem på platser och tilldela platsroller i samband med att du introducerar dem till Tableau Server. Eller så kan du lägga till användare på platser och ange deras platsroller på samma gång. De är då redo att logga in.

Innan du börjar

 • Om din Tableau Server är konfigurerad med ett externt Active Directory-identitetsregister ska du läsa igenom Användarhantering i driftsättningar med externa identitetsregister för att förstå hur flera domäner, domännamngivning, NetBIOS och Active Directory-användarnamnsformat påverkar Tableau-användarhanteringen.

  Obs! Tableau Server konfigurerad med LDAP-identitetsregister motsvarar Active Directory när det gäller synkronisering av användare och grupper. Funktioner för Active Directory-synkronisering i Tableau Server fungerar smidigt med korrekt konfigurerade LDAP-lösningar.

 • Kontrollera att du har tillräckligt med användarlicenser och rolllicenser för din användarbas. Om du försöker lägga till en användare till en platsroll som du inte har en licens för så visas ett felmeddelande.
 • För att lägga till användarlicenser till din Tableau Server-driftsättning besöker du Tableau-kundportalen(Länken öppnas i ett nytt fönster) för att köpa licenser och motsvarande produktnyckel/-nycklar. När du har köpt licenser ska du läsa Lägg till kapacitet i Tableau Server för att uppdatera servern med den nya nyckeln/de nya nycklarna.
 • Stegen i det här ämnet beskriver hur du lägger till en enskild användare och tilldelar användaren en platsroll. Läs Importera användare för information om hur du lägger till flera användare.

Lägga till användare på servernivå jämfört med platsnivå

I en miljö med bara en plats kan serveradministratörer lägga till användare på sidan Användare.

När du har lagt till en plats på Tableau Server blir det en server för flera platser med en sida med Serveranvändare (alla serveranvändare från alla platser visas här) och en sida med Platsanvändare. Endast serveradministratörer kan komma åt sidan Serveranvändare och både serveradministratörer och serveradministratörer kan komma åt sidan Platsanvändare.

Sidan Serveranvändare är den enda plats där du kan tilldela användare till flera platser, ta bort användare från servern och återställa användarlösenord om servern använder lokal autentisering.

Lägga till en användare på servern

När du lägger till en användare ändras arbetsflödet beroende på om minst en identitetspool(Länken öppnas i ett nytt fönster) har konfigurerats för Tableau Server.

Inga identitetspooler har konfigurerats

Om inga identitetspooler har konfigurerats, dvs. om Tableau Server bara använder den användarprovisionering och -autentisering som konfigurerats med Tableau Server (kallas även initial pool (TSM-konfigurerad)), så följer du stegen som beskrivs nedan för att lägga till en användare.

 1. Välj Hantera alla platser > Användare på platsmenyn och klicka sedan på Lägg till användare.

  Om du vill lägga till en användare på en plats väljer du platsen och går till sidan Användare.

 2. Gör något av följande:

  • Om servern är konfigurerad för lokal autentisering klickar du på Ny användare och anger ett användarnamn. Med lokal autentisering är det bästa sättet att undvika kollisioner mellan användarnamn att ange en e-postadress för användarnamnet. Till exempel j.johansson@företag.se istället för j.johansson.

   Användarnamn är inte skiftlägeskänsliga. Bland tecken som inte tillåts i användarnamn ingår semikolon (;) och kolon (,).

  • Om servern är konfigurerad för Active Directory-autentisering klickar du på Active Directory-användare. Om du lägger till en användare från samma Active Directory-domän som Tableau Server körs på antas serverdomänen och du kan ange AD-användarnamnet utan domänen.

   Obs! Ange inte användarens fullständiga namn. Detta kan orsaka fel under importeringsprocessen.

 3. Om servern använder lokal autentisering ska du ange följande:

  • Visningsnamn – ange ett visningsnamn för användaren (t.ex. Johan Johansson).

  • Lösenord – ange ett lösenord för användaren.

  • Bekräfta lösenord – skriv lösenordet på nytt.

  • E-post – detta är valfritt och kan läggas till senare i användarprofilinställningarna.

  • Utvalda användare är serveradministratörer: Ange om användaren ska vara serveradministratör.

  • Namn (platsmedlemskap)/platsroll: Om användaren inte är en serveradministratör kan du tilldela en användare till noll eller fler platser, tillsammans med en platsroll för varje plats. Du behöver inte välja platsmedlemskap och platsroll vid det här tillfället. Om du inte anger platsmedlemskap och platsroll för en ny serveranvändare läggs användaren endast till som serveranvändare med en platsroll som Olicensierad. Mer information finns i Ställa in användarnas platsroller.

 4. Klicka på Skapa.

En eller flera identitetspooler har konfigurerats

När du lägger till en användare och en eller flera identitetspooler har konfigurerats, måste du först välja en identitetspool eller den initiala poolen (TSM-konfigurerad), som är den användarprovisionering och -autentiseringen som konfigurerats i TSM för Tableau Server.

 1. Välj Hantera alla platser > Användare på platsmenyn och klicka sedan på Lägg till användare > Skapa ny användare.

  Om du vill lägga till en användare på en plats väljer du platsen och går till sidan Användare.

 2. I dialogrutan Lägg till nya användare väljer du den identitetspool i vilken du vill lägga till användaren.

 3. Gör något av följande:

  • Om den identitetspool du valde i steg 2 har konfigurerats för ett LOKALT identitetsregister och LOKAL autentisering:

   1. Ange ett användarnamn i textrutan Användarnamn i dialogrutan Ny användare. Med lokal autentisering är det bästa sättet att undvika kollisioner mellan användarnamn att ange en e-postadress för användarnamnet. Till exempel j.johansson@företag.se istället för j.johansson.

    Användarnamn är inte skiftlägeskänsliga. Bland tecken som inte tillåts i användarnamn ingår semikolon (;) och kolon (,).

   2. Ange följande uppgifter:

    • Visningsnamn – ange ett visningsnamn för användaren (t.ex. Johan Johansson).

    • Lösenord – ange ett lösenord för användaren.

    • Bekräfta lösenord – skriv lösenordet på nytt.

    • E-post (valfritt) – detta är valfritt och kan läggas till senare i inställningarna för användarprofilen.

    • Utvalda användare är serveradministratörer: Ange om användaren ska vara serveradministratör.

    • Platsroll: Om användaren inte är serveradministratör kan du tilldela en platsroll. Du måste inte välja platsroll vid det här tillfället. Om du inte anger någon platsroll för en ny användare läggs användaren till enbart som serveranvändare med platsrollen Olicensierad. Mer information finns i Ställa in användarnas platsroller.

   3. Klicka på Skapa användare när du är klar.
  • Om den identitetspool du valde i steg 2 har konfigurerats för ett LOKALT identitetsregister med OIDC-autentisering:

   1. Ange ett användarnamn i textrutan Användarnamn i dialogrutan Ny användare. Med lokal autentisering är det bästa sättet att undvika kollisioner mellan användarnamn att ange en e-postadress för användarnamnet. Till exempel j.johansson@företag.se istället för j.johansson.

    Användarnamn är inte skiftlägeskänsliga. Bland tecken som inte tillåts i användarnamn ingår semikolon (;) och kolon (,).

   2. Ange följande uppgifter:

    • Visningsnamn – ange ett visningsnamn för användaren (t.ex. Johan Johansson).

    • Lösenord – ange ett lösenord för användaren.

    • Identifierare (valfritt) – ange den identifierare du vill koppla till användaren. Identifierare används för identitetsmatchning. Se Användarnamn och identifierare i Tableau för mer information.

    • E-post (valfritt) – detta är valfritt och kan läggas till senare i inställningarna för användarprofilen.

    • Plats och Platsroll – om användaren inte är serveradministratör kan du tilldela användaren till noll eller fler platser, tillsammans med en platsroll för varje plats. Du måste inte välja platsmedlemskap och platsroll vid det här tillfället. Om du inte anger platsmedlemskap och platsroll för en ny serveranvändare läggs användaren endast till som serveranvändare med en platsroll som Olicensierad. Mer information finns i Ställa in användarnas platsroller.

    • Gör utvalda användare till serveradministratörer – ange om användaren ska vara serveradministratör.

   3. Klicka på Skapa användare när du är klar.
  • Om den identitetspool du valde i steg 2 har konfigurerats för ACTIVE_DIRECTORY- eller LDAP-identitetsregister:

   1. Ange AD- eller LDAP-användarnamnet utan domänen. I det här arbetsflödet lägger du till en användare från samma Active Directory-domän som Tableau Server konfigurerades med i TSM under konfigurationen av Tableau Server. Därför kommer serverdomänen att antas, och du kan skriva AD- eller LDAP-användarnamnet utan domänen.

    Obs! Ange inte användarens fullständiga namn. Detta kan orsaka fel under importeringsprocessen.

   2. Klicka på Importera användare när du är klar.
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!