Inaktivera Tableau Server offline

Om Tableau Server inte har internetåtkomst kan du använda instruktionerna i det här avsnittet för att inaktivera Tableau Server. Du måste ha att använda en andra dator som är ansluten till internet för att kunna slutföra aktiveringsprocessen.

Obs! För närvarande kan Tableau Server inte inaktiveras om ATR-tjänsten är aktiverad på Tableau Server-driftsättningen.

 1. Skapa en katalog på den ursprungliga noden i Tableau Server för att lagra offline-inaktiveringsfilen som skapas i nästa steg.

 2. Logga in i TSM med ett Tableau-administratörskonto och kör följande kommando:

  tsm licenses get-offline-deactivation-file -k <productkey> -o <deactivation-file-directory>

 3. Flytta TableauOfflineDeactivationRequest.tlq-filen från inaktiveringsfilens katalog som du angav i föregående kommando till en betrodd dator med internetåtkomst.

 4. Öppna en webbläsare på den betrodda datorn med internetåtkomst och gå till Tableaus produktaktiveringssida(Länken öppnas i ett nytt fönster). Följ anvisningarna på den sidan för att skicka TableauOfflineDeactivationRequest.tlq-filen.

  Viktigt: Den här processen fungerar inte med webbläsaren Microsoft Edge.

 5. När du får ett meddelande sparar du produktnyckelns returfil (return.tlr) från sidan Produktaktiveringar.

 6. Flytta produktnyckelns returfil (return.tlr) från den betrodda datorn som har internetåtkomst till den ursprungliga noden i Tableau Server som kör licensieringsservertjänsten.

 7. Logga in i TSM med ett Tableau-administratörskonto och kör följande kommando:

  tsm licenses deactivate -f <path-to-license-key-return-file>

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!