Aktivera Tableau Server offline

När du installerar Tableau Server måste minst en produktnyckel aktiveras men vi rekommenderar att alla Tableau Server-licenser som finns i Tableau-kundportalen aktiveras. Att göra detta aktiverar servern och specificerar antalet licensnivåer som du kan tilldela användarna. För offlineaktivering aktiverar du produktnyckeln som anges i fältet ID för offlineaktivering i Tableau-kundportalen.

Det finns också tillfällen då du kan behöva aktivera licenser efter att Tableau Server har installerats, till exempel om du lägger till kapacitet på servern eller får en ny produktnyckel. Om du inte har produktnyckeln kan du erhålla den från Tableaus kundportal.

Obs! Om du aktiverar en produktnyckel efter att Tableau Server har startats måste Tableau Server startas om för att ändringarna ska träda i kraft.

I de flesta fall kan du aktivera nyckeln direkt i Tableau Server, antingen under installationen eller vid ett senare tillfälle på licenssidan i Tableau Services Manager (TSM). Det finns dock vissa omständigheter då du inte kan göra detta. Om datorn till exempel inte är ansluten till internet eller har en brandvägg som begränsar åtkomst utanför ditt intranät. I dessa fall måste du göra en offlineaktivering.

Offlineaktivering och inloggningsbaserad licenshantering (LBLM)

Från och med version 2023.1.0 av Tableau Server stöds offlineaktivering för inloggningsbaserad licenshantering när servern har konfigurerats för att använda tjänsten Auktorisera för körning (ATR). Du kan bara konfigurera Tableau Server för att använda tjänsten Auktorisera för körning under en ny installation. Kunder som uppgraderar befintliga serverinstallationer måste installera en ny instans av Tableau Server version 2023.1.0 eller senare och återställa en säkerhetskopia av den befintliga installationen till den nya instansen. Mer information om den här processen finns i Använder en blå/grön metodik för att uppgradera Tableau Server. Mer information om ATR-tjänsten finns i Aktivera Tableau Server med tjänsten Auktorisera för körning (ATR).

Det finns två scenarier där du kan behöva genomföra en offlineaktivering:

 • Offlineaktivering under installation: för att slutföra en offlineaktivering vid installation av Tableau Server.

 • Offlineaktivering av licenser efter installation: för att slutföra en offlineaktivering efter att servern har installerats och är igång.

Översikt över offlineaktivering

Offlineaktivering av Tableau Server involverar följande steg:

 1. Generera en fil för begäran om offlineaktivering.

 2. Kopiera filen för begäran om offlineaktivering till en dator med internetuppkoppling.

 3. Ladda upp filen för begäran om offlineaktivering till Tableaus aktiveringswebbplats(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 4. Ladda ner den resulterande offlineaktiveringsfilen från webbplatsen. Du använder den här filen för att aktivera Tableau Server

Ändringar av namn på offlineaktiveringsfiler

Från och med Tableau Server version 2023.1 har Tableaus licenssystem stöd för två underliggande licenstekniker. Ur administrationsperspektiv är den enda konfigurationsskillnaden mellan de två systemen de filtyper som genereras och används för offlineaktivering. Licensieringstekniken fastställs under den första installationen av Tableau Server och kan inte ändras efter installationen.

Den äldre typen av licensieringsteknik (som fortfarande stöds) kallas FlexNet. Den senaste versionen av tekniken kallas Server ATR. Se Aktivera Tableau Server med tjänsten Auktorisera för körning (ATR) för mer information. Följande tabell beskriver namngivningsnomenklaturen för de olika teknikerna. Tabellen innehåller även den allmänna referensen.

Allmänt filnamnFilnamn i Server ATRFlexNet-filnamn
OfflineActivationRequestOfflineActivationRequestFile_ååååMMdd.hhmmss.jsonTableauOfflineActivationRequest.tlq
OfflineActivationResponseOfflineActivationLicensingAtrs.zipactivation.tlf

Obs! Eftersom den här dokumentationen gäller flera versioner av Tableau Server används den allmänna filnamnsreferensen (OfflineActivationRequest och OfflineActivationResponse) i resten av det här avsnittet. Du kan identifiera den licensieringsteknik som Tableau Server-installationen använder med hjälp av den filtyp som genereras i följande steg.

Om du försöker aktivera din produktnyckel från sidan TSM-licenser och får upp en dialogruta som säger att onlineaktivering inte är tillgängligt så kan du aktivera nyckeln offline. Offlineaktiveringen måste slutföras en gång för varje produktnyckel.

 1. Klicka på Aktivera licens offline.

 2. Skapa en fil för begäran om offlineaktivering (OfflineActivationRequest) för produktnyckeln.

  Skapa en OfflineActivationRequest-fil som ska laddas upp till Tableaus aktiveringswebbplats. Om din produktnyckel inte är ifylld i förväg anger du nyckeln och klickar på Skapa offlinefil för att generera en OfflineActivationRequest-fil på den lokala datorn.

  Kopiera filen OfflineActivationRequest till en dator med internetuppkoppling. Du måste ladda upp den här filen till Tableaus aktiveringswebbplats för att generera en aktiveringssvarsfil.

 3. Ladda upp och skicka in OfflineActivationRequest-filen.

  Du kommer att ladda upp och skicka in OfflineActivationRequest-filen till Tableaus aktiveringswebbplats. Detta genererar automatiskt en aktiveringssvarsfil (OfflineActivationResponse), som du kan ladda ner och kopiera tillbaka till Tableau Server-datorn.

  1. Öppna en webbläsare på den dator dit du kopierade OfflineActivationRequest-filen och gå till http://www.tableau.com/sv-se/support/activation(Länken öppnas i ett nytt fönster) för att öppna Tableaus supportsida för aktivering.

  2. På sidan Offlineaktivering klickar du på Välj fil för att välja OfflineActivationRequest-filen.

  3. Klicka på Ladda upp aktiveringsfil för att skicka filen till Tableaus aktiveringswebbplats.

  4. Klicka på länken here för att hämta OfflineActivationResponse-filen till datorn.

  5. Kopiera OfflineActivationResponse-filen till den dator där Tableau Server är installerat.
 4. Ladda upp OfflineActivationResponse-filen.

  På Tableau Server-datorn klickar du på Ladda upp aktiveringsfil för att ladda upp OfflineActivationResponse-filen till Tableau Server. När du har gjort det utan fel aktiveras knappen Aktivera produktnyckel.

 5. Klicka på Aktivera produktnyckel för att slutföra offlineaktiveringen.

 6. (Hoppa över det här steget om du installerar Tableau Server för första gången.) 

  Starta om Tableau Server för att licensändringarna ska börja gälla.

Steg 1. Logga in på Tableau Services Manager

Innan du fortsätter måste du logga in på Tableau Services Manager (TSM). Logga in på TSM genom att köra följande kommando:

tsm login -u <username>

Tänk om jag inte kan logga in?

Kontrollera att det konto du använder är medlem i gruppen med lokala administratörer på den Windows-dator där du installerar Tableau Server.

Steg 2. Skapa en begäran om offlineaktivering

 1. Öppna en kommandotolk som administratör på den initiala noden.

 2. Ange följande kommando för att generera en fil för offlineaktivering: 

  tsm licenses get-offline-activation-file -k <product-key> -o <target-directory>

  Du kan hämta din produktnyckel från Tableau-kundportalen(Länken öppnas i ett nytt fönster). Målkatalogen måste redan finnas.

 3. Kopiera filen för offlineaktivering (OfflineActivationRequest) från målkatalogen till en dator med internetuppkoppling.

Steg 3. Ladda upp begäran om offlineaktivering till Tableaus aktiveringswebbplats

 1. På datorn med internetuppkoppling går du till sidan Produktaktivering(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 2. Följ anvisningarna för att ladda upp OfflineActivationRequest-filen.

  Detta skapar en aktiveringssvarsfil (OfflineActivationResponse).

 3. Ladda ner OfflineActivationResponse-filen från Tableaus aktiveringswebbplats.

Steg 4. Initiera eller aktivera din licens

 1. Kopiera OfflineActivationResponse-filen till en plats som du kommer åt från datorn med Tableau Server.

 2. Kör följande kommando: 

  tsm licenses activate -f <path-and-activation-file> 
 3. (Hoppa över det här steget om du installerar Tableau Server för första gången.) 

  Starta om Tableau Server för att licensändringarna ska börja gälla: 

  tsm restart 
 4. (Valfritt) Kör det här kommandot för att kontrollera att alla licenser har aktiverats:

  tsm licenses list

  Om du har slutfört stegen ovan bör det visas ett meddelande om att det är klart:

  Activation successful.

  Tableau Server har aktiverats. Om du behöver mer hjälp kontaktar du Tableaus tekniska support(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!