Logga in på webbgränssnittet för Tableau Services Manager

Det här ämnet förklarar hur du loggar in på webbgränssnittet för Tableau Service Manager (TSM). TSM-webbsidorna används för att konfigurera inställningar för Tableau Server som användarautentisering, serverprocesser, cachelagring och andra serverrelaterade inställningar. Du kan även konfigurera TSM från ett kommandoradsskal. Se tsm-kommandoradsreferens.

Viktigt: Att logga in på TSM är inte detsamma som att logga in på Tableau Server. TSM används för att konfigurera servern och kräver ett konto med administratörsbehörigheter på den dator som kör TSM. Beroende på hur ditt företag är organiserat kan TSM-administratören vara en användare som inte har något Tableau Server-konto. En Tableau Server-administratör har tillgång till administratörssidorna för att skapa och redigera webbplatser, användare, produkter och andra innehållsrelaterade uppgifter. Se Logga in till administrationsdelen av Tableau Server för information om hur du loggar in på Tableau Server som Tableau Server-administratör.

Om du kör Tableau Desktop och vill logga in på Tableau Server för att publicera eller få tillgång till innehåll och datakällor kan du läsa Logga in på Tableau Server i Desktop.

Krav

 • Det konto du använder för att logga in på TSM måste ha behörighet att utföra ändringar på den lokala datorn där Tableau Server finns installerad.

  Som standard måste det konto du använder för att logga in på TSM vara medlem i gruppen administratörer på den Windows-dator där Tableau Server finns installerad. Alternativt så kan du ange en Windows-grupp för TSM-administration. Läs mer i Konfigurera en anpassad TSM-administrationsgrupp.

 • Om du kör en distribuerad produktionssättning av Tableau Server så anger du värdnamn eller IP-adress för den dator som kör den ursprungliga noden. De inloggningsuppgifter du anger måste ha administratörsåtkomst till den dator som kör den ursprungliga noden, som det anges ovan.

 • Ange ett HTTPS-protokoll i server-URL:en. Tableau Server installerar ett självsignerat certifikat som en del av installationsprocessen. Därmed måste protokollet anges som https. Mer information om det självsignerade certifikatet och certifikatförtroende för TSM-anslutningar finns i Ansluta TSM-klienter.

 • Ange port för TSM-webbgränssnittet (8850) i URL:en.

 • Om du har en lokal brandvägg öppnar du port 8850.

 • Du måste ange värdnamn eller IP-adress för den dator som kör TSM. Om du inte konfigurerat en belastningsutjämnare eller proxylösning framför Tableau Server anger du inte adress för belastningsutjämnare eller proxy,

Logga in på TSM-webbgränssnittet

 1. Öppna en webbläsare och ange URL för Tableau Server och lägg till den dedikerade porten för TSM-webbgränssnittet.

  Här följer några exempel på hur URL:en kan se ut:

  https://localhost:8850/ (om du arbetar direkt på serverdatorn)

  https://MarketingServer:8850/ (om du känner till serverns namn)

  https://10.0.0.2:8850/ (om du känner till serverns IP-adress)

 2. Ange administratörens användarnamn och lösenord på den inloggningssida som visas.

  Obs! Tableau Server skapar och konfigurerar ett självsignerat certifikat under installationsprocessen. Det här certifikatet användes för att kryptera trafik till TSM-webbgränssnittet. Eftersom det är ett självsignerat certifikat litar inte din webbläsare på det som standard. Om du loggar in på TSM-webbgränssnittet från en fjärrdator (inte i Tableau Server-klustret) så visar din webbläsare en varning om certifikatets tillförlitlighet innan den låter dig ansluta.

  inloggningssidan för Tableau Services Manager. kräver ett kontot med lokala administratörsbehörigheter

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!