Felsök licensiering

Detta ämne innehåller instruktioner för felsökning av problem relaterade till Tableau Server-licensiering.

Produktnyckelfel i proxyservrar för vidarebefordran

Om den dator där du kör Tableau Server har konfigurerats för att ansluta till Internet genom en proxy för vidarebefordran, så följ proceduren i avsnittet Konfigurera produktnyckelåtgärder med proxy för vidarebefordran innan du försöker att aktivera, uppdatera eller inaktivera produktnycklarna.

Hantera en olicensierad server

Tableau erbjuder två licensieringsmodeller: användarbaserad och kärnbaserad. Mer information om användarbaserad och kärnbaserad licensiering finns i Licensieringsöversikt.

Vid användarbaserad licensiering krävs att varje aktivt användarkonto omfattas av en licens. Användarbaserade licenser har en definierad kapacitet, eller antal tillåtna användare. Varje användare tilldelas ett unikt användarnamn på servern och måste identifiera sig när de ansluter till servern.

Kärnbaserad licensiering har inga begränsningar för antalet användarkonton i systemet, men begränsar det maximala antalet processorkärnor som Tableau Server kan använda. Tableau Server kan installeras på en eller flera datorer för att skapa ett kluster, så länge det totala antalet kärnor i alla datorerna inte överstiger det antal kärnor du har licensierat och så länge alla kärnorna på en specifik dator omfattas av licensen.

Olicensierad användarbaserad server

Den vanligaste orsaken till att en server som har användarbaserad licensiering är olicensierad är en utgången produktnyckel eller ett utgånget underhållsavtal.

Olicensierad kärnbaserad server

En kärnbaserad server kan bli olicensierad av olika anledningar, till exempel en utgången produktnyckel eller när Tableau Server-noder som kör licensierade processer inte kan kontakta Tableau Server-noden som kör tjänsten Licenshantering. Mer information om licensierade processer finns i Tableau Server-processer.

Om servern är olicensierad går det eventuellt inte att starta eller administrera den. Du kan dock hantera dina licenser med kommandot tsm licenses.

Olicensierad serveradministratör

Alla Tableau Server-administratörer måste ha en användarlicens. Tableau Server-administratörer har alltid den högsta tillgängliga rollen. Om en Creator-produktnyckel aktiveras så antar Tableau-serveradministratörer den här rollen. Om den högsta rollen som är tillgänglig på Tableau Server är Explorer, så antar serveradministratören rollen Explorer. Om Creator-licenser läggs till på servern konverteras alla befintliga serveradministratörskonton som använder Explorer-licenser automatiskt till Creator-licenser.

TSM-administratörskonton kräver inte licenser.

Om licensen som platsadministratören använder går ut blir kontot olicensierat och det går inte att logga in.

Verifiera utgångsdatumet för din(a) licens(er) för administratörerna på servern:

Om TSM-datumet matchar portalens datum och den följande uppdateringsåtgärden misslyckas, så kontakta Tableau Support(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Om licensen för administratörskontot har gått ut eller snart kommer att gå ut måste du aktivera en ny licens för kontot. Alternativt kan du avregistrera licensen för en användare som inte är administratör för att frigöra en licens för platsadministratörskontot.

Om en Tableau Server-administratör använder en Creator-, Explorer- eller Viewer-licens och dennes licens löper ut kommer personen att använda en annan licens av samma typ om det finns någon tillgänglig. Om det inte finns några tillgängliga licensplatser blir användaren ”olicensierad”.

Viktigt: Starta inte om Tableau Server förrän du har aktiverat en ny licens eller överfört en platsroll för serverns administratörskonto.

Felsöka användarbaserad licensiering

Det här avsnittet innehåller information om hur du löser problem som kan uppstå när du lägger till användarbaserade Viewer-, Explorer- och Creator-licenser i Tableau Server eller Tableau Cloud, eller när dessa licenser löper ut. Den högsta tillgängliga licenstypen är Creator, följt av Explorer och slutligen Viewer. Läs mer om användarbaserad licensiering i Licensieringsöversikt.

En användare eller administratör blir olicensierad på grund av att licensen gått ut

För att undvika att användare plötsligt blir olicensierade eller flyttas till en annan platsroll bör du alltid göra något av följande innan personens befintliga licens går ut:

 • Förnya och aktivera en ersättningslicens. Om en användare använder en Creator-, Explorer- eller Viewer-licens och dennes licens löper ut kommer personen att använda en annan licens av samma typ om det finns någon tillgänglig.
 • Ändra platsrollen för dessa användare för att tillåta användning av en licens som inte är på väg att gå ut.

Läs mer om hur platsroller kan ändras så de kräver en annan licens i Ställa in användarnas platsroller.

Omtilldelningen av användare till nya licenser styrs av följande logik:

 • När en användare som är serveradministratör använder en Creator-licens och dennes licens går ut (och inga ersättningslicenser finns tillgängliga), tilldelas personen en Explorer-licens om det finns några Explorer-licenser tillgängliga. Denna omtilldelning av licenser sker i ordning efter senaste inloggning. serveradministratörer flyttar andra användare som för närvarande använder Explorer-licenser. Om inga Creator- eller Explorer-licenser finns tillgängliga blir serveradministratören olicensierad.
 • När en användare som inte är serveradministratör använder en Creator-licens och dennes licens löper ut (och inga ersättningslicenser finns tillgängliga), blir personen olicensierad. Ändra användarnas platsroller innan licenserna går ut för att undvika att dessa användare blir olicensierade. Detta är särskilt viktigt för användare med platsrollen Platsadministratör – Creator, som måste flyttas till platsrollen Platsadministratör – Explorer innan dennes Creator-licens går ut för att undvika att förlora kapaciteterna för platsadministratörer.
 • När en användare som inte är serveradministratör använder en Explorer- eller Viewer-licens och dennes licens går ut (och inga ersättningslicenser finns tillgängliga), uppgraderas personen till en högre licenstyp om licenser av den typen finns tillgängliga. Specifikt inträffar följande när en licens löper ut:
  • Användare som använder en Explorer-licens flyttas till en Creator-licens, om det finns någon tillgänglig (utan att platsrollen ändras).
  • Användare som använder en Viewer-licens flyttas till en Explorer-licens, om det finns någon tillgänglig. Om det inte finns några Explorer-licenser tillgängliga flyttas dessa användare till en Creator-licens, om det finns någon tillgänglig (utan att platsrollen ändras).
  • Om det inte finns några licenser tillgängliga av de högre licenstyperna flyttas dessa användare till Olicensierade.

Användare tilldelas en ny licens enligt beskrivningen ovan i ordning efter senaste inloggning. Lägre licenstyper tilldelas först (först Viewer, sedan Explorer och sedan Creator).

Till exempel: två användare med Viewer-licens, en användare med Creator-licens och två serveradministratörer med Creator-licens har alla licenser som går ut. Fyra utgångna Explorer-licenser finns tillgängliga för dessa användare. I detta läge sker följande i den ordning som visas nedan:

 1. Användaren med Viewer-licens som loggade in senast tilldelas en Explorer-licens.
 2. Den andra användaren med Viewer-licens tilldelas en Explorer-licens.
 3. Serveradministratör-användaren med Creator-licens som loggade in senast tilldelas en Explorer-licens och sedan tilldelas den andra serveradministratören med Creator-licens den återstående Explorer-licensen.
 4. Användaren med Creator-licensen blir olicensierad.

Serveradministratörens platsroll ändras inte när en Creator-licens används

serveradministratörer får Creator-kapaciteter om Creator-licenser finns tillgängliga i Tableau Server, utan att deras platsrollnamn ändras. Alla andra Tableau Server- och Tableau Cloud-användare får endast Creator-licenser om de tilldelas en platsroll som har Creator i namnet.

Licenser är inte tillgängliga direkt

När du lägger till en användarbaserad licens i Tableau Server blir dessa licenser tillgängliga för alla användare när du startar om Tableau Server.

En användare med Viewer-licens kan inte öppna Tableau Server eller Tableau Cloud-arbetsböcker från Tableau Desktop

En användare med Viewer-licens som även har en separat Tableau Desktop-licens kan inte öppna arbetsböcker på Tableau Server eller Tableau Cloud med Tableau Desktop. För att öppna arbetsböcker som använder Tableau Desktop behöver användaren en Explorer- eller Creator-licens på Tableau Server eller Tableau Cloud.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!