Lägg till kapacitet i Tableau Server

Du kan behöva lägga till kapacitet i din Tableau Server-installation så att du kan öka antalet användare (om du har en användarbaserad licens) eller antalet kärnor (om du har en kärnbaserad licens).

Tableau ger dig en ny produktnyckel som ökar kapaciteten i din befintliga Tableau Server-installation. Du måste aktivera den här nyckeln och använda den tillsammans med dina befintliga produktnycklar för att få den kombinerade kapacitet som du har en licens för. Varje funktion (t.ex. "Datahantering") och licenstyp (t.ex. "Explorer") kräver en nyckel. Mer information om förhållandet mellan nycklar och licenser finns i tsm licenses list.

Följ stegen nedan för att lägga till en produktnyckel i Tableau Server.

Om din Tableau-server inte är ansluten till Internet måste du aktivera offline. Mer information finns i Aktivera Tableau Server offline.

Obs! Om du har uppgraderat till Tableau Server version 2021.1 eller senare behöver du inte längre starta om Tableau Server när du lägger till kapacitet. Mer information finns i Avbrottsfri licensiering(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 1. Om den dator på vilken du kör Tableau Server har konfigurerats för att ansluta till internet via en proxy för vidarebefordran följer du stegen i avsnittet Konfigurera produktnyckelåtgärder med proxy för vidarebefordran innan du fortsätter.

 2. Öppna TSM i en webbläsare:

  https://<tsm-computer-name>:8850

 3. Klicka på Licensiering på fliken Konfiguration och klicka på Aktivera licens:

 4. Ange eller klistra in den nya produktnyckeln och klicka på Aktivera:

 5. När du har aktiverat licensen kan du bli ombedd att registrera dig hos Tableau. På sidan Registrera fyller du i dina uppgifter i fälten och klickar på Registrera.

 1. Om den dator på vilken du kör Tableau Server har konfigurerats för att ansluta till internet via en proxy för vidarebefordran följer du stegen i avsnittet Konfigurera produktnyckelåtgärder med proxy för vidarebefordran innan du fortsätter.

 2. Kopiera produktnyckeln till datorn.

 3. Kör följande kommando:

  tsm licenses activate --license-key <license key>

 4. Efter aktiveringen av licensen kan det hända att du måste registrera Tableau Server. Det gör du genom att skapa en registreringsfil, som du sedan skickar som alternativ tillsammans med kommandot tsm register.

  1. Generera en mall som du kan redigera med följande kommando:

   tsm register --template > /path/to/<registration_file>.json

  2. Redigera mallfilen för att skapa den färdiga registreringsfilen.

   Här visas ett exempel på en registreringsfil med rätt format:

   {
    "zip" : "97403",
    "country" : "USA",
    "city" : "Springfield",
    "last_name" : "Simpson",
    "industry" : "Energy",
    "eula" : "yes",
    "title" : "Safety Inspection Engineer",
    "phone" : "5558675309",
    "company" : "Example",
    "state" : "OR",
    "department" : "Engineering",
    "first_name" : "Homer",
    "email" : "homer@example.com"
   }	
  3. När du har sparat ändringarna i filen skickar du den tillsammans med alternativet --file för att registrera Tableau Server:

   tsm register --file /path/to/<registration_file>.json

   Exempel:

   tsm register --file C:\Users\mwatson\Documents\tableau-reg-file.json

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!