Inaktivera produktnycklar

Det kan hända att du i vissa situationer måste inaktivera en produktnyckel:

 • Maskinvarukonfigurationen ändras
 • Produktnycklarna ändras
 • En produktnyckel flyttas till en ny installation

Innan du börjar

Kontrollera att du tar bort rätt produktnycklar. Du kan visa licensinformation genom att köra tsm licenses list i kommandoradsgränssnittet.

 1. Om den dator på vilken du kör Tableau Server har konfigurerats för att ansluta till internet via en proxy för vidarebefordran följer du stegen i avsnittet Konfigurera produktnyckelåtgärder med proxy för vidarebefordran innan du fortsätter.

 2. Öppna TSM i en webbläsare:

  https://<tsm-computer-name>:8850
 3. Klicka på Konfiguration och Licensiering.

 4. Välj den produktnyckel som du vill inaktivera och klicka sedan på Inaktivera licens.

 5. När nyckeln har inaktiverats startar du om Tableau Server.

 1. Öppna en kommandotolk som administratör på den ursprungliga noden (noden där TSM är installerad).

 2. Kör följande kommandon:

  tsm licenses deactivate --license-key <product-key>

  tsm restart

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!