Aktivera och registrera Tableau Server

Innan du kan använda Tableau Server måste du aktivera och registrera den.

Tableau Server kräver minst en produktnyckel som både aktiverar servern och specificerar antalet licensnivåer som du kan tilldela användarna. Du hittar dina produktnycklar i Kundportalen.

Information om att aktivera Tableau Server på en dator som är offline finns i Aktivera Tableau Server offline. Information om aktivera ytterligare produktnycklar för att lägga till kapacitet till en befintlig Tableau Server-installation finns i Lägg till kapacitet i Tableau Server.

Förutsättning

Innan du fortsätter med stegen i det här avsnittet ser du till att följande krav är uppfyllda enligt beskrivningen i Installera och konfigurera Tableau Server:

 1. Om den dator på vilken du installerar Tableau Server har konfigurerats för att ansluta till internet via en proxy för vidarebefordran följer du stegen i avsnittet Konfigurera produktnyckelåtgärder med proxy för vidarebefordran innan du fortsätter.

 2. Logga in på webbgränssnittet för Tableau Services Manager.

  Kontot du använder måste ha administratörsbehörighet på den dator där TSM är installerat.

 3. På sidan Aktivera ska du ange eller klistra in produktnyckeln och klickar på Aktivera produktnyckel.

  Obs! I versioner före 2023.3.0 visas ett alternativ för att aktivera en testlicens. Detta alternativ fasades ut (togs bort) från och med version 2023.3.0. Kontakta din kontorepresentant om du vill ha mer information om alternativ för att prova på Tableau Server.

  När produktnyckeln har aktiverats visas den under Aktiverade produktnycklar.

 4. Om du vill aktivera en annan produktnyckel skriver du över den för att lägga till den nya produktnyckeln och klickar sedan på Aktivera produktnyckel. När produktnyckeln har aktiverats visas den under Aktiverade produktnycklar. Fortsätt att lägga till produktnycklar på det här sättet tills du är klar.

 5. När du är klar med att aktivera produktnycklar klickar du på Nästa.

  Obs! Om de produktnycklar du har aktiverat inte har de funktioner som krävs, till exempel inte tillräckligt många kärnor eller bara en produktnyckel för rollen Viewer, visas dialogrutan Otillräckliga licenser har använts i Tableau Services Manager. Klicka på Aktivera en annan produktnyckel för att lägga till ännu en produktnyckel och öka kapaciteten hos er Tableau Server-installation.

 6. På sidan Registrera fyller du i dina uppgifter i fälten och klickar på Registrera.

Konfigurera för vidarebefordringsproxy

Om den dator på vilken du installerar Tableau Server har konfigurerats för att ansluta till internet via en proxy för vidarebefordran följer du stegen i avsnittet Konfigurera produktnyckelåtgärder med proxy för vidarebefordran innan du fortsätter.

Aktivera Tableau Server

Du behöver en produktnyckel för att aktivera Tableau Server för produktionsbruk.

Kör följande kommando för att aktivera en produktnyckel:

tsm licenses activate -k <product key>

Kör följande kommando för att aktivera en två veckors provinstallation:

tsm licenses activate -t

Om du inte kan aktivera Tableau, till exempel om du får ett felmeddelande som ser ut så här:

License Server not available

Du kan läsa mer i Aktivera Tableau Server offline.

Tänk om jag nekas åtkomst när jag försöker köra TSM-kommandon?

Kontrollera att det konto du använder är medlem i gruppen med lokala administratörer på den Windows-dator där du installerar Tableau Server.

Registrera Tableau Server

Efter aktiveringen måste du registrera Tableau Server. Det gör du genom att skapa en registreringsfil, som du sedan skickar som alternativ tillsammans med kommandot tsm register.

 1. Generera en mall som du kan redigera med följande kommando:

  tsm register --template > /path/to/<registration_file>.json

 2. Redigera mallfilen för att skapa den färdiga registreringsfilen.

  Här visas ett exempel på en registreringsfil med rätt format:

  {
    "first_name" : "Andrew",
    "last_name" : "Smith",
    "phone" : "311-555-2368",
    "email" : "andrew.smith@mycompany.com",
    "company" : "My Company",
    "industry" : "Finance",
    "company_employees" : "500",			
    "department" : "Engineering",
    "title" : "Senior Manager",
    "city" : "Kirkland",
    "state" : "WA",
    "zip" : "98034",
    "country" : "United States",
    "opt_in" : "true",
    "eula" : "true"
  }
 3. När du har sparat ändringarna i filen skickar du den tillsammans med alternativet --file för att registrera Tableau Server:

  tsm register --file /path/to/<registration_file>.json

  Exempel:

  tsm register --file C:\Users\mwatson\Documents\tableau-reg-file.json

Om du har en produktnyckel för Data Management eller Advanced Management, måste du aktivera den nyckeln för att kunna använda den extra funktionaliteten. Produktnycklar för dessa licenser bör endast aktiveras när minst en kapacitetsproduktnyckel har aktiverats på servern.

Nästa steg

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!