Översikt över serveradministratör

Tableau Server på Windows integreras med ett antal komponenter i din IT-infrastruktur och tillhandahåller en unik datakultur med självbetjäningsanalys för dina användare. Det är viktigt att du som serveradministratör förstår hur Tableau Server passar in i IT-infrastrukturen.

Ämnena i det här avsnittet erbjuder information om hur man planerar, driftsätter, justerar och hanterar Tableau Server.

Se Tableau Blueprint(Länken öppnas i ett nytt fönster) om du driftsätter Tableau Server som en del av en bredare åtgärd att transformera organisationen till en datadriven kultur. Tableau Blueprint är en steg för steg-guide till att bli en datadriven organisation. Oavsett om organisationen aldrig har jobbat med modern självbetjäningsanalys innan eller om du redan har driftsatt din lösning och behöver bredda, fördjupa och skala användningen av data.

Det här ämnet erbjuder en kort översikt över hur du bör tänka på Tableau Server och hur den interageras med befintlig IT-infrastruktur.

Validera driftsättningsplanen för servern

Innan du ger dig in på att installera en ny Tableau Server-driftsättning i organisationen bör du överväga alternativen noga. I de flesta organisationer är Tableau Cloud en mer tillförlitlig och kostnadseffektiv analyslösning jämfört med en lokal installation av Tableau Server. Om du vill veta mer om hur väl Tableau Cloud passar er organisation kan du läsa det här blogginlägget, Should I move my analytics to the cloud?(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska).

Kör du redan Tableau Server och vill migrera till Tableau Cloud? Se Guide till manuell migrering för Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Om du har kommit till slutsatsen att ni måste installera Tableau Server lokalt bör du använda följande föreskrivna Tableau-driftsättning i Driftsättningsguide för Tableau Server för företag(Länken öppnas i ett nytt fönster). Den innehåller en skalbar och säker referensarkitektur som bygger på ett datanätverk med flera nivåer och har testats utförligt och stöds. Framöver satsar vi fullt ut på denna referensarkitektur för att underlätta funktionslanseringar och förbättra uppgraderingsscenarierna.

Arkitektonisk översikt

Tableau Server är en samling med processer som arbetar tillsammans för att erbjuda en fullständig plattform med självbetjäningsanalys, för användare. Följande diagram visar en arkitektonisk vy på hög nivå över Tableau Server.

Flera olika serverprocesser (visas i blått ovan) arbetar tillsammans för att tillhandahålla tjänster på olika nivåer. Gateway-processen är den komponent som dirigerar trafik från alla Tableau-klienter till tillgängliga servernoder i ett kluster.

Datatjänster är en logisk gruppering av tjänster som tillhandahåller dataaktualitet, delad metadatahantering, kontrollerade datakällor och data i minnet. De underliggande processerna som driver datatjänsterna är processerna Bakgrund, Dataserver och Datamotor.

Analytiska tjänster som består av processerna VizQL och Cacheserver tillhandahåller visualiserings- och analys- och cachingstjänster som användaren kan använda.

Tjänsterna Delning, Samarbete och Innehållshantering drivs av processen Programserver. Core Tableau Server-funktionaliteter såsom användarinloggning, innehållshantering (projekt, platser, tillstånd, osv.) och administrationsaktiviteter tillhandahålls av processen Programserver.

Alla ovanstående tjänster använder och förlitar sig på processen Lagringsplats som innehåller strukturerad relationsdata såsom metadata, behörigheter, arbetsböcker, dataextrakt, användarinformation och annan data. Processen Fillagring skapar redundans för dataextrakt av filer i klustret och garantera att extrakt är lokalt tillgängliga på alla klusternoder. Under tyngre belastningar är extraktfiler tillgängliga lokalt över hela klustret för snabbare bearbetning och återgivning.

Tableaus arkitektur är flexibel vilken låter dig kontrollera plattformen från nästan var som helst. Du kan installera Tableau Server lokalt, i ditt privata moln eller datacenter, på Amazon EC2, på Google Cloud-plattformen eller på MS Azure. Tableau-analysplattformen kan även köras ovanpå virtualiseringsplattformar. Vi rekommenderar att bästa praxis följs för varje virtualiseringsplattform. Detta för att garantera bästa prestanda från Tableau Server.

Tableau och dina data

När du installerar Tableau Server på din organisation blir den en grundläggande komponent i analysen som utförs på de data användare behöver. Det är viktigt att förstå hur Tableau Server interagerar med affärsdata. Mer specifikt kan Tableau Server lagra dataextrakt inom organisationen. Den kan även ansluta till live-datakällor. Hur du väljer att tillhandahålla data till Tableau-användare beror på ett antal variabler: typ av datakälla, användarscenario, prestanda, åtkomstkrav och infrastrukturen.

Tableau Server har inte designats som en datalagerserver där statistik och inbyggda datafiler finns. Att använda Tableau Server som ett traditionellt datalager är en dålig användning av din investering. När det gäller datalagring rekommenderar vi istället att du är hanterar optimerade dataextrakt på Tableau Server. Även om ett dataextrakt ofta är en delmängd av en större datakälla inom organisationen kan du även skapa extrakt för datakällor som är överbelastade under arbetstid, genom att schemalägga extraktuppdateringen under lediga arbetstider.

Extrakt är även användbara för att modellera data eller möjliggöra högpresterande visualiseringsredigeringar. För att förbättra visualiseringsredigeringar och interaktionsprestanda kan du till exempel optimera extrakt genom att filtrera källdata till de väsentliga fälten för en viss avdelning eller projekt. Extrakt kan vara resurskrävande. Om din organisation planerar att ofta använda extrakt kan du läsa ämnet Optimera för extrakt.

Tableau Server tillhandahåller även direkt och auktoriserad åtkomst till live-datakällor. Detta låter användare skapa och köra komplexa filtrerade frågor mot en mängd olika anslutna datakällor. Under det här scenariot kräver Tableau högpresterande nätverksåtkomst till datakällorna i din organisation och till de som finns i molnet. Tableau Server och måldatakällorna måste även ha rätt storlek för att kunna hantera den bearbetning som krävs av komplexa dataåtgärder med stora volymer. Du kan optimera prestandan för livedataanslutningar med cachningskonfigurationer och ange inledande SQL-kommandon.

Användaråtkomst

Tableau Server är även en webbaserad samarbetsplattform där användare ansluter för att dela, se och interagera med datavisualiseringar och datakällor från en mängd olika enheter. Detta innebär att Tableau Server måste vara tillgängligt för Tableau-användare inom ditt lokala och skyddade nätverk. Du kan också expandera åtkomsten för datavisualiseringar till stationära, mobila och autentiserade webbanvändare, utanför organisationen.

Tableau Server integreras med följande lösningar för användarautentisering: Active Directory, SAML, OpenId och Kerberos.

Var bör Tableau Server installeras i mitt nätverk?

På grund av att, de flesta data som organisationer hanterar med Tableau Server, är känsliga och då Tableau Server kräver åtkomst till interna dataarkiv, måste Tableau Server köras i ett skyddat nätverk. Autentiserad åtkomst från internet är konfigurerad för att ansluta till Tableau Server via en omvänd proxy eller VPN-lösning.

Vissa organisationer bäddar in Tableau-vyer på offentliga webbsidor, eller för interna användare, på generiska webbservrar på det interna nätverket.

Tableau Server kan konfigureras för att hantera sådana scenarier med antingen autentiserad eller anonym åtkomst. Vid autentiserad åtkomst, där användare endast kan se underliggande data som de har behörighet till, kan du konfigurera betrodda biljetter med en generisk webbserver. I det här scenariot auktoriserar Tableau Server åtkomst till underliggande data i en inbäddad vy. Det här schema låter dig hantera interaktiva datavisualiseringar på en webbserver i en DMZ eller utanför det skyddade nätverket.

Anonym åtkomst till integrerade Tableau-vyer kräver att du aktiverar ”gästanvändare” i Tableau Server. Gästanvändare kräver även att du har licenser för Tableau Server enligt antalet kärnor som körs, snarare än en namngiven användarmodell (interactor).

Dimensionering och skalbarhet

Beroende på storleken och dataanvändningen inom din organisation kan du skala upp eller ut Tableau Server. Allt eftersom servern skalas kan du även selektivt allokera resurser för att bemöta databehov och användarbehov.

När du skalar upp Tableau Server läggs hårdvaruresurser till på en enda server. Du kan, till exempel, expandera minnet och processorkraften på datorn som kör Tableau Server.

När du skalar ut Tableau Server lägger du till fler datorer (eller noder). För att skapa en extremt tillgänglig driftsättning med reservomkoppling behövs minst tre noder. Du kan, till exempel, köra de flesta processorintensiva serverprocesser på två noder och använda den tredje för systemets gateway och styrenheter med samordning.

Oavsett om du skalar upp eller ut kan du konfigurera antalet, och typen av serverprocesser, som körs för att selektivt allokera resurser. Om organisationen använder stora mängder data och skapar många dataextrakt kan du öka antalet processer som är dedikerade till att uppdatera och lagra extrakt. Om organisationen istället vill optimera för tunga användarbelastningar kan du öka antalet processer som används till att svara på användarförfrågningar. Dessutom kan du integrera Tableau Server i industristandardiserade belastningsutjämnare för nätverk för att ytterligare optimera servrar för användarförfrågningar.

Hanteringsmodell för Tableau Server

Tableau Server har designats för att stödja ett hanteringsschema med två administratörer på hög nivå: serveradministratör och serveradministratör. Inom mindre organisationer kan dessa roller antas av samma person eller team. I större organisationer skiljer sig dock rollerna ofta åt.

I den här modellen är serveradministratörer IT-ansvariga som underhåller och driftsätter heterogena serverlösningar. Grundläggande områden för serveradministratörer kan inkludera nätverk, hårdvaruanpassning och -underhåll, säkerhet och åtkomst samt hantering av användare och katalogstrukturer. Verktygen och dokumentationen som levereras med Tableau Server för serveradministratören har stöd för dessa grundläggande server-IT-områden.

Platsadministratören, å andra sidan, är en administrativ roll som är specifik för driftsättningar av Tableau Server eller Tableau Cloud. Platsadministratören för Tableau hanterar i grunden datainnehåll. Platsadministratören hanterar användare och deras åtkomst till projekt, arbetsböcker och datakällor. Se Vad är en webbplats för att läsa mer om platser och hur du planerar driftsättningen av dem.

Administrativa roller

I vissa mindre organisationer kan en enda administratör hantera hela Tableau Server. För större företag eller organisationer kräver dock Tableau Server vanligtvis minst tre administrativa roller för att hanteras i stor skala.

Tableau Server-administratören

Tableau Server-administratören har tillgång till administrativa sidor som låter denne skapa och redigera platser, lägga till användare och konfigurera roller samt många innehållsrelaterade uppgifter, efter att Tableau Server-installationen är slutförd. Tableau Server-administratören kan även skapa och hantera andra server- och platsadministratörer, som i sin tur kan hantera platser, användargrupper och projekt.

Se Logga in till administrationsdelen av Tableau Server för information om hur du loggar in på Tableau Server som Tableau Server-administratör.

TSM-administratör

Tableau Services Manager (TSM) är ett verktyg som erbjuder kommandorads- och webbaserade alternativ för serveradministratörer där de kan installera, uppgradera, konfigurera och underhålla Tableau Server. TSM-administratören installerar servern och utför administrativa uppgifter beträffande servern såsom att säkerhetskopiera serverdata, återställa säkerhetskopior, skapa loggarkiv och hantera kluster med flera noder.

TSM-administratören måste vara administratör på den lokala datorn. Se Logga in på webbgränssnittet för Tableau Services Manager.

Vanliga uppgifter som utförs av TSM-administratören inkluderar:

 • Inledande konfiguration av Tableau Server efter installation
 • Kontinuerlig konfigurationshantering, bland annat redigering av inställningar och ändringar i servertopologin
 • Köra administrativa uppgifter såsom säkerhetskopiering, återställning och ziplogs

Se Översikt över Tableau Services Manager för mer information om TSM.

Tableau-portaladministratör

En viktig administrativ roll i en driftsättning av Tableau Server är administratören av Tableau-kundportalen. Portaladministratören hanterar licensiering och associerade nycklar för Tableau-driftsättningen. Som portaladministratör är det första du ska göra att köpa licenser på Tableaus kundportal(Länken öppnas i ett nytt fönster). När du köper licenser returnerar portalen motsvarande produktnycklar. Om du vill förnya en licens går du till webbsidan för Tableau-förnyelse(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tableau utvecklar flera produkter (till exempel Desktop, Server och Prep Builder). För var och en av Tableaus produkter måste du aktivera licenser genom att uppdatera Tableau-programmet med de produktnycklar som har köpts och lagras på Tableaus kundportal. Som administratör med ansvar för att aktivera Tableau-licenser är det viktigt att du förstår sambandet mellan licenser och nycklar. Läs mer i Förstå licensmodeller och produktnycklar.

Hanteringsverktyg

Tableau Server kommer med ett antal verktygsuppsättningar som låter dig hantera systemet:

 • Administratörssidan i Tableau Server: Detta är den webbaserade administrativa platsen som installeras på varje Tableau Server-instans. Uppgifter som utförs på administratörssidan är dagliga uppgifter för både server- och platsadministratörer. Serverrelaterade uppgifter inkluderar att skapa platser och konton för platsadministratörer, eventuellt importera användare, konfigurera synkronisering med katalogtjänster, konfigurera scheman för extraktuppdatering, övervaka serverprestanda och -användning samt andra globala inställningar.

  Platsrelaterade uppgifter inkluderar att hantera innehåll och tilldela behörigheter, köra extraktuppdateringar, skapa grupper och projekt, övervaka platsaktiviteter, eventuellt lägga till användare samt andra innehållsrelaterade uppgifter.

  Se Navigera administrationsområdena i webbmiljön.

  Behörigheterna som krävs för administratörssidan för Tableau Server baseras på olika platsroller. Platsrollerna skapas och hanteras av Tableau Server.

 • tsm-kommandoradsreferens – Det här är det primära gränssnittet för serveromfattande konfigurationer. Många konfigurationer som skapas med TSM CLI ses sällan över igen efter den första konfigurationen. Till exempel: SSL, prenumerationer, cachelagring av data, tjänstkonto, SMTP-varning, användarautentisering och konfigurationer av enkel inloggning utförs alla med TSM CLI.
 • Du kan även Logga in på webbgränssnittet för Tableau Services Manager.
 • Tabcmd:: Du kan använda kommandoradsverktyget tabcmd på en dator med Windows eller Linux för att skapa skript som låter dig automatisera administrativa uppgifter på dina Tableau Server-platser. Du kan till exempel använda tabcmd för att skapa eller ta bort användare, projekt och grupper.
 • REST API(Länken öppnas i ett nytt fönster): Tableau Server REST API låter dig programmatiskt hantera och ändra Tableau Server-resurser, via HTTP. API:et erbjuder åtkomst till funktionerna bakom datakällorna, projekten, arbetsböckerna, platsanvändarna och platserna på Tableau Server. Du kan använda detta för att skapa egna anpassade program eller skript för att köra interaktioner med Tableau Server-resurser.

Säkerhet

Som en programserver som ansluter till data, som kan vara mycket känsliga, har Tableau Server stöd för och implementerar, ett antal olika industrisäkerhetsstandarder. Vår dokumentation för serveradministratörer inkluderar bästa praxis och implementering för användarautentisering, auktorisering, datasäkerhet och nätverkssäkerhet. Även om en standardinstallation är säker per dess design, rekommenderar vi att du även följer checklistan för säkerhetsförstärkning för att ytterligare säkra driftsättningen.

Besök http://www.tableau.com/sv-se/security(Länken öppnas i ett nytt fönster) för mer information om efterlevnad med säkerhetsrevisioner, rapportering av sårbarheter och andra säkerhetsresurser.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!