tsm-kommandoradsreferens

Ämnena i det här avsnittet innehåller referensinnehåll för kommandoradsgränssnitt (CLI) för Tableau Services Manager (TSM) för att stödja Tableau Server.

TSM används för att hantera installation och konfiguration av Tableau Server. Se Översikt över Tableau Services Manager för mer information om TSM.

Du kan automatisera installations- och konfigurationsuppgifter som stöds av TSM CLI med TSM API. Mer information om förhandsversionen (Alpha) av TSM API finns i Tableau Services Manager API.

Använda tsm CLI

Du kan köra tsm-kommandon på den initiala noden (noden där TSM är installerat) och på alla ytterligare noder i klustret.

För att köra tsm-kommandon måste du öppna Windows kommandotolk. Använd inte PowerShell för att köra tsm-kommandon. Om du använder PowerShell kan det orsaka oväntat beteende.

 1. Öppna Windows kommandotolk med ett konto som är medlem i administratörsgruppen på en nod i klustret.

 2. Kör önskat kommando. Om du kör kommandot från en annan nod än den initiala noden ska du inkludera alternativet -s för att ange URL:en till den initiala noden med namn (inte IP-adress) och inkludera TSM-porten 8850.

  Så här ser du versionen av TSM och Tableau Server från den initiala noden:

  tsm version

  Så här ser du versionen av TSM och Tableau Server från en ytterligare nod:

  tsm version -s https://<inital_node_name>:8850

  Till exempel:

  tsm version -s https://myTableauHost:8850

Autentisering med tsm CLI

Från och med 2019.2-versionen av Tableau Server kommer du inte att behöva ange ett lösenord för att köra tsm-kommandon om följande är sant:

 • Kontot du kör kommandon med är en medlem av den TSM-auktoriserade gruppen som är den lokala adminsitratörsgruppen på Windows-datorn.
 • Du kör kommandon lokalt på den Tableau Server som kör tjänsten Tableau Server-administrationsstyrenhet. Som standard installeras och konfigureras tjänsten Tableau Server-administrationsstyrenhet på den initiala noden i en distribuerad driftsättning.

Logga in på tsm CLI lokalt

Om du kör tsm-kommandon på den lokala datorn med ett användarkonto som är medlem i en TSM-auktoriserad grupp behöver du inte ange ett lösenord. I det här fallet kör du bara kommandot, till exempel:

tsm version

Logga in på tsm CLI på distans

Om du kör TSM-kommandon från en nod i ett kluster där tjänsten Tableau Server-administrationsstyrenhet inte körs måste du autentisera en session med tjänsten Tableau Server-administrationsstyrenhet på fjärrdatorn innan du kan köra kommandon. Kör till exempel följande kommando:

tsm login -s <server_name> -u <account_name>

<server_name> är namnet på noden där tjänsten Tableau Server-administrationsstyrenhet körs och <account_name> är ett konto som är medlem i en TSM-auktoriserad grupp.

När du har kört det här kommandot blir du tillfrågad om ett lösenord. När kontot har autentiserats kan du köra TSM-kommandon.

Skriva skript och automatisera med tsm CLI

TSM är en kommandofil. Om du vill köra TSM-kommandon i en annan kommandofil använder du kommandot call. Till exempel ”call tsm maintenance ziplogs”. Om du gör detta återgår kontrollen till batchfilen.

Kör automation på en Tableau Server utan ett lösenord i skriptfilen genom att köra skriptet på den initiala noden med ett konto i rätt TSM-auktoriserad grupp. Se avsnittet ”Autentisering” ovan.

Visa hjälpinnehåll i skalprogrammet

Om du vill visa minimalt hjälpinnehåll från en kommandorad använder du kategorin tsm help.

Synopsis

tsm help [category] [command]

Kommandon

tsm help

Hjälp för alla tsm-kommandon

tsm help <category>

Visa hjälp för en specifik kommandokategori. Till exempel tsm help authentication.

tsm help <category> <command>

Visa hjälp för ett specifikt kommando. Till exempel tsm help authentication open-id.

tsm help commands

Lista alla kommandon eller kategorier på toppnivå.

Kategorier

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!