Uppdatera produktnyckelns förfallodatum och attribut

När Server ATR och Updateable Subscription Licensing (USL) används behöver du inte uppdatera produktnyckeln vid köp av en ny prenumerationsperiod eller när roller och/eller funktioner läggs till i din driftsättning. Detta beror på att USL-produktnycklar kan uppdateras för att återspegla ändringar i din Tableau Server-licenskapacitet, -funktion och -prenumerationsperiod över tid samt att Server ATR uppdaterar produktnycklar automatiskt åt dig som en bakgrundsprocess.

Obs! Om du nyligen har aktiverats för USL tillsammans med en prenumerationsförnyelse kan licensen inte uppdateras enligt beskrivningen häri. Se istället Tableau-kundportalen för den nya USL-kompatibla produktnyckeln som måste aktiveras inom din driftsättning. Se Aktivera och registrera Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster) . De ursprungliga produktnycklarna har inte förnyats och bör inte längre användas i din driftsättning.

Om du inte använder Server ATR kan du uppdatera produktnycklarna manuellt. Om du uppdaterar produktnyckeln för en prenumeration (period) före förfallodatumet så ändras inte produktnyckeln, men däremot förfallodatumet. Detta kan orsaka en obalans mellan de produktnycklar som anges i Tableaus kundportal och de som anges i produktnyckellistan för Tableau Server TSM. Produktnyckeln ändras vid förfallodatumet eller strax därefter. Om en produktnyckel för en prenumeration (tidsbegränsad) inte uppdateras och har upphört slutar Tableau att fungera och du måste aktivera en ny produktnyckel via Tableau-kundportalen för att ge installationen av Tableau Server en ny licens oavsett om du använder Server ATR eller manuella aktiveringsmetoder.

Om produktnyckeln däremot är beständig (äldre) och underhållsperioden för nyckeln har gått ut fungerar Tableau fortfarande, men du måste förnya underhållsplanen för att få åtkomst till uppgraderingar. Om du inte använder Server ATR när du förnyar underhållsperioden måste du uppdatera den befintliga produktnyckeln för att uppdatera dess utgångsdatum för underhåll. Produktnyckeln ändras aldrig. Mer information om olika produktnyckeltyper och associerade licenser finns i tsm licenses list

Obs! I det här avsnittet beskrivs hur du uppdaterar utgångsdatumet för Tableau Server, Advanced Management och Datahantering. Information om hur du uppdaterar underhållsdatumet på Tableau Desktop finns i Uppdatera produktnyckeln(Länken öppnas i ett nytt fönster) i distributionsguiderna för Tableau Desktop and Tableau Prep.

Innan du börjar

Verifiera utgångsdatumet för dina licenser. Du kan visa utgångsdatumet genom att följa TSM-webbgränssnittsproceduren nedan eller genom att köra tsm licenses list i CLI.

Kontakta Tableau-support(Länken öppnas i ett nytt fönster) om TSM-datumet inte stämmer överens med datumet som visas i Tableau-kundportalen och följande uppdatering misslyckas.

Obs! För att uppdatera produktnyckeln i en offline-miljö ska du öppna Tableau-kundportalen för att få aktiverings-ID offline för den senaste förnyelsen. Sedan kan du aktivera den. Mer information om offline-aktivering finns i Aktivera Tableau Server offline Aktivera alla produktnycklar innan du startar Tableau Server. Annars kan vissa användare bli olicensierade.

  1. Om den dator på vilken du kör Tableau Server har konfigurerats för att ansluta till internet via en proxy för vidarebefordran följer du stegen i avsnittet Konfigurera produktnyckelåtgärder med proxy för vidarebefordran innan du fortsätter.

  2. Öppna TSM i en webbläsare:

    https://<tsm-computer-name>:8850
  3. Klicka på Konfiguration och Licensiering och sedan på Uppdatera allt:

  1. Öppna en kommandotolk som administratör på den ursprungliga noden (noden där TSM är installerad).

  2. Kör följande kommando:

    tsm licenses refresh

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!