Logga in till administrationsdelen av Tableau Server

Som serveradministratör på Tableau Server kan du komma åt administratörsinställningarna för att konfigurera platser, användare, projekt och för att utföra andra innehållsrelaterade uppgifter.

Om du vill ändra serverinställningar som processor, cachelagring, autentisering, distribuerad driftsättning och andra relaterade konfigurationer kan du läsa Logga in på webbgränssnittet för Tableau Services Manager.

Om du kör Tableau Desktop och vill logga in på Tableau Server för att publicera eller komma åt innehåll och datakällor kan du läsa Logga in på Tableau Server i Tableau Desktop.

Så här loggar du in på administratörssidorna för Tableau Server:

 1. Öppna webbläsaren och ange serverns URL. Här följer några exempel på hur URL:en kan se ut:

  http://localhost/ (om du arbetar direkt på serverdatorn)

  http://MarketingServer/ (om du känner till serverns namn)

  http://10.0.0.2/ (om du känner till serverns IP-adress)

  Om servern inte använder port 80 måste du inkludera portnumret i URL:en, som i följande exempel:

  http://localhost:8000/

  http://MarketingServer:8080/

  http://10.0.0.2:8888/

  ... där 8000 eller 8080 eller 8888 är den port du konfigurerade.

  Tableau Server visar en av följande sidor beroende på om identitetspooler(Länken öppnas i ett nytt fönster) är konfigurerade:

  • När inga identitetspooler är konfigurerade visas en sida ett användarnamn och lösenord kan anges.

  • När identitetspooler är konfigurerade visas landningssidan för Tableau Server med primära (initial pool (TSM-konfigurerad)) och sekundära (identitetspooler) inloggningsalternativ.

 2. Ange inloggningsuppgifterna för serveradministratören som du skapade när du installerade Tableau Server.

  Du kommer sedan till standardwebbplatsens huvudsida och är redo att skapa användare och webbplatser samt hantera innehåll.

Återställ serveradministratörskontot och lösenordet

Om du har förlorat lösenordet för det ursprungliga serveradministratörskontot kör du följande kommandon:

 1. tsm reset.
 2. tabcmd initialuser. Se initialuser.
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!