Översikt av Tableau Blueprint

Det här innehållet är en del av Tableau Blueprint – ett ramverk med vilket ni kan zooma in och förbättra hur organisationen använder data för att få större genomslag. Sätt igång genom att göra vår utvärdering(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Datans betydelse för dagens företag är inte längre något som debatteras. Den enorma mängden data som organisationer samlar in, lagrar och organiserar fortsätter att växa i en svindlande takt. I vår dataålder har plötsligt varje företag blivit ett dataföretag. Trots att datas omvandlingspotential är praktiskt taget obegränsad kämpar de flesta företag fortfarande med att fullt ut inse värdet av sin data. Hur omvandlar du då till en datadriven organisation?

Tableau är en pålitlig standard för moderna analys- och business intelligence-plattformar, som gör det möjligt för hela organisationen att arbeta smartare i en smidig heltäckande miljö. Tableau erbjuder kraftfull och intuitiv analys för användare på alla kunskapsnivåer samtidigt som den integreras med dina befintliga teknikinvesteringar. Detta inkluderar även affärsvetenskap i Tableau som ger företagare tillgång till kraftfulla datavetenskapliga funktioner genom att introducera en ny klass av AI-driven analys som sätter datavetenskapliga tekniker i händerna på affärsfolk och hjälper dem att fatta smartare beslut, snabbare.

För att få ut det fulla värdet av din data måste du ge alla möjlighet att fatta bättre beslut med hjälp av data, och detta görs inte bara genom att välja rätt teknik. När du stakar ut kursen mot att bli en datadriven organisation med Tableau är det viktigt att komma ihåg att du inte bara driftsätter programvara – du omvandlar organisationen genom att prioritera fakta framför intuition med data i centrum för varje samtal. Dina beslut ska inte bara utrusta människor med rätt verktyg. De ska också möjliggöra utvecklingen av nya färdigheter, skapa nya beteenden, främja deltagande och uppmärksamma prestationer för att förändra hur organisationen använder data varje dag.

Att åstadkomma förändring i hela organisationen kräver insatser och samordning av flera intressenter och användare med olika och ibland motsatta – men värdefulla – synpunkter och intressen. Att driva förändringen, och göra det på ett effektivt sätt, kräver att ledningen förespråkar den och att många olika deltagare med tvärfunktionella roller anpassar sig och deltar för att säkra att behoven i hela organisationen uppfylls.

Tableau Blueprint är en stegvis guide för att bli en datadriven organisation, oavsett om din organisation inte är bekant med modern självbetjäningsanalys eller om du redan har distribuerat din lösning men behöver bredda, fördjupa och skala användningen av data. Det är ingen enkel uppgift att förändra hur ditt företag dagligen fattar beslut. Men det är genom att föra in data och analys i beslutscykeln som du kommer att se den mest omvandlande effekten på organisationen. För att uppnå denna nivå av omvandling krävs en medveten och holistisk strategi för att utveckla din analysanvändning. Även om alla organisationer utvecklar sin datakultur på sitt eget sätt, beskriver Tableau Blueprint processer och bästa praxis från tusentals kunder.

Det här ämnet förklarar de viktigaste funktionerna, repeterbara processer som ger fler personer möjlighet att fatta datadrivna beslut samt hur man bygger upp ett framgångsrikt datadrivet tankesätt i hela organisationen.

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!