ข้อจำกัดในการย้าย

มีข้อจำกัดบางประการในการย้ายเมื่อใช้ Content Migration Tool ของ Tableau ก่อนที่จะสร้างแผนการย้าย โปรดตรวจสอบส่วนต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเวอร์ชันที่ใช้งานได้และเนื้อหาที่จะไม่ถูกย้าย

ความเข้ากันได้กับเนื้อหาของ Tableau

Content Migration Tool รองรับการย้ายเวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ซึ่งบันทึกไว้ใน Tableau เวอร์ชันล่าสุดแปดเวอร์ชัน CMT นั้นไม่รองรับเวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ที่บันทึกก่อนเวอร์ชัน 2018.1.x หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ เริ่มใช้งาน Content Migration Tool ของ Tableau

การกำหนดค่า

การกำหนดค่าต้องไปนี้จะไม่ถูกย้ายไปยังไซต์ปลายทางเมื่อใช้ Content Migration Tool

การเชื่อมต่อข้อมูล

แม้ว่าคุณจะสามารถย้ายแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ได้ แต่เฉพาะแหล่งข้อมูลที่ใช้ประเภทการเชื่อมต่อในตารางด้านล่างเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ในระหว่างการย้าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การแปลงแหล่งข้อมูลใน แผนการย้าย: เวิร์กบุ๊กและแผนการย้าย: แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่

Actian Matrix

Actian Vectorwise

Amazon Athena

Amazon Aurora

Amazon EMR

Amazon Redshift

Apache Drill

ฐานข้อมูล Aster

Box

Cloudera Hadoop

ไฟล์ข้อความที่มีตัวคั่น

EXASOL

Firebird

Google Analytics

Google BigQuery

Google Cloud SQL

Google ไดรฟ์

HortonWorks Hadoop Hive

HP Vertica

IBM DB2

IBM Netezza

Map R Hadoop Hive

Microsoft Access

Microsoft Analysis Services

Microsoft Excel

Microsoft Excel Direct

Microsoft OneDrive

Microsoft SQL Server

MySQL

OData

Oracle

Oracle Essbase

Pivotal Greenplum Database

PostgreSQL

Progress OpenEdge

Salesforce

SAP HANA

SAP Sybase ASE

SAP Sybase IQ

Snowflake

Spark SQL

ไฟล์เชิงสถิติ

การแยกข้อมูลของ Tableau

แหล่งข้อมูลใน Tableau Server

Teradata

ไฟล์ข้อความ

ตัวเชื่อมต่อข้อมูลบนเว็บ

ฐานข้อมูลอื่นๆ (ODBC)

เนื้อหาที่ไม่รองรับ

เนื้อหาต่อไปนี้จะไม่ถูกย้ายไปยังไซต์ปลายทางเมื่อใช้ Content Migration Tool และจะต้องมีการกำหนดค่าเพิ่มเติม

เนื้อหาการดำเนินการที่จำเป็น
เลนส์สอบถามข้อมูลผู้ใช้จะต้องสร้างเลนส์สอบถามข้อมูลบนไซต์ปลายทางอีกครั้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างเลนส์ที่เน้น “สอบถามข้อมูล” สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
คอลเลกชันผู้ใช้จะต้องสร้างคอลเลกชันบนไซต์ปลายทางอีกครั้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู คอลเลกชัน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในส่วนความช่วยเหลือTableau Desktop
ความคิดเห็นผู้ใช้จะต้องเพิ่มความคิดเห็นไปยังมุมมองบนไซต์ปลายทางอีกครั้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมอง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยTableau Desktop
มุมมองที่กำหนดเองผู้ใช้จะต้องสร้างมุมมองที่กำหนดเองบนไซต์ปลายทางอีกครั้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ใช้มุมมองที่กำหนดเอง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในความช่วยเหลือTableau Desktop
บทบาทข้อมูลผู้ใช้จะต้องสร้างบทบาทข้อมูลบนไซต์ปลายทางอีกครั้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ใช้บทบาทข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลของคุณ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือ Tableau Prep Builder
การรับรองแหล่งข้อมูลหากคุณมีบทบาทในไซต์และความสามารถต่อไปนี้ คุณสามารถรับการรับรองแหล่งข้อมูลของไซต์ปลายทางได้
  • ผู้ดูแลไซต์ในฐานะ Creator

  • Creator หรือ Explorer (สามารถเผยแพร่ได้) ที่มีความสามารถในตำแหน่งผู้นำโปรเจกต์สำหรับโปรเจกต์ที่มีแหล่งข้อมูล

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ใช้การรับรองเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลที่เชื่อถือได้

การแจ้งเตือนตามข้อมูลผู้ใช้จะต้องสร้างการแจ้งเตือนตามข้อมูลใหม่สำหรับแดชบอร์ดและมุมมองของไซต์ปลายทาง หลังจากที่สร้างการแจ้งเตือนตามข้อมูลแล้ว คนที่มีสิทธิเข้าถึงมุมมองจะสามารถเพิ่มตัวเองเพื่อรับการแจ้งเตือนดังกล่าวได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ส่งการแจ้งเตือนตามข้อมูลTableau Cloud หรือTableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือTableau Desktop

คำอธิบายของเวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลหากคุณเป็นเจ้าของรายการเนื้อหาหรือมีสิทธิที่เหมาะสม คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายรายการไปยังไซต์ปลายทางได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เพิ่มหรือแก้ไขคำอธิบาย(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือTableau Desktop
ข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝัง

เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย Tableau Server จะลบข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังจากแหล่งข้อมูลระหว่างที่ดำเนินการดาวน์โหลด

  • หากต้องการรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังเมื่อย้ายจาก Tableau Server ไปยัง Tableau Cloud ให้ใช้ตัวเลือก “ย้ายข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังสำหรับเวิร์กบุ๊ก” และ “ย้ายข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังสำหรับเผยแพร่แหล่งข้อมูล” หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูย้ายเวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลด้วยข้อมูลประจำตัวแบบฝัง

  • ในการรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังเมื่อเผยแพร่ไปยังไซต์ Tableau Server โปรดใช้การแปลงแหล่งข้อมูลแบบ “กำหนดข้อมูลการเชื่อมต่อ” หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แผนการย้าย: แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่

หมายเหตุ: CMT ไม่รองรับการย้ายข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังสำหรับการเชื่อมต่อ OAuth หากต้องการย้ายข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAuth ให้ใช้การแปลงแหล่งข้อมูลแบบ “กำหนดข้อมูลการเชื่อมต่อ”

เนื้อหาภายนอกแอตทริบิวต์ที่ปรับถูกปรับแต่งของเนื้อหาภายนอกนั้นจะไม่ถูกย้ายไปยังไซต์ปลายทาง ตัวอย่างเช่น แท็ก การรับรอง คำเตือนเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูล คำอธิบาย สิทธิ์ รายชื่อผู้ติดต่อของผู้ใช้ ตาราง และคอลัมน์จะต้องถูกสร้างใหม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูจัดการสิทธิ์สำหรับเนื้อหาภายนอก
กำหนดเวลารีเฟรชการแยกข้อมูลกำหนดเวลารีเฟรชการแยกข้อมูลจะไม่ถูกย้ายไปยังไซต์ปลายทาง Tableau Cloud ในการรีเฟรชข้อมูลบน Tableau Cloud คุณสามารถรันการรีเฟรชการแยกข้อมูลได้ด้วยตนเองหรือสร้างกำหนดเวลารีเฟรชการแยกข้อมูลได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการกำหนดเวลารีเฟรชใน Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
รายการโปรดผู้ใช้จะต้องเลือกเนื้อหาที่ชอบบนไซต์ปลายทางอีกครั้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ทำเครื่องหมายโปรดปราน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในส่วนความช่วยเหลือTableau Desktop
โฟลว์ในการเรียกใช้โฟลว์ตามกำหนดเวลา ผู้ใช้จะต้องเผยแพร่โฟลว์ไปยังไซต์ปลายทางอีกครั้งด้วย Tableau Prep หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเผยแพร่โฟลว์Tableau Serverหรือ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในความช่วยเหลือของ Tableau Prep
การรีเฟรชการแยกข้อมูลแบบเพิ่มส่วนการรีเฟรชการแยกข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจะเปลี่ยนเป็นการรีเฟรชการแยกข้อมูลแบบเต็มรูปแบบบนไซต์ปลายทาง ผู้ใช้จำเป็นต้องกำหนดค่าการรีเฟรชที่เพิ่มขึ้นใน Tableau Desktop และเผยแพร่การแยกข้อมูลไปยังไซต์ปลายทางหลังจากการย้ายข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรีเฟรชการแยกข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Desktop
เมตริก

ค่าในอดีตของเมตริกจะถูกลบไปจากมุมมอง และผู้ใช้จะต้องสร้างเมตริกบนไซต์ปลายทางใหม่อีกครั้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างและแก้ปัญหาเมตริก (เลิกใช้) ฟีเจอร์เมตริกแบบเดิมเลิกใช้แล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 สำหรับ Tableau Cloud และจะเลิกใช้ใน Tableau Server เวอร์ชัน 2024.2 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างและแก้ไขปัญหาเมตริก (เลิกใช้)

ประวัติการแก้ไขในการย้ายเวอร์ชันก่อนหน้าของเวิร์กบุ๊กไปยังไซต์ปลายทาง ผู้ใช้จะต้องดาวน์โหลดเวอร์ชันที่ต้องการเก็บไว้และเผยแพร่เวิร์กบุ๊กไปยังไซต์ปลายทางที่ครั้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ทำงานกับการแก้ไขเนื้อหา(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือ Tableau Desktop
การสมัครใช้บริการผู้ใช้จะต้องติดตามมุมมองและเวิร์กบุ๊กบนไซต์ปลายทางใหม่อีกครั้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างการสมัครใช้งานให้กับมุมมองหรือเวิร์กบุ๊ก
ภาพขนาดย่อของเวิร์กบุ๊กและมุมมองเวิร์กบุ๊กและมุมมองที่ถูกย้ายด้วย Content Migration Tool จะยังคงรักษาภาพขนาดย่อแบบเดิมไว้ ถึงแม้ว่าแผนการย้ายจะรวมถึงการแปลงที่ส่งผลให้มุมมองถูกแสดงเป็นภาพที่ต่างออกไป (ตัวอย่างเช่น หากการเชื่อมต่อข้อมูลเปลี่ยนไป)

ในการอัปเดตภาพขนาดย่อ ให้แก้ไขเวิร์กบุ๊กหรือมุมมองที่ไซต์ปลายทางและบันทึกซ้ำอีกครั้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แก้ไข Tableau Views บนไซต์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือ Tableau Desktop

การเชื่อมต่อแบบเสมือน

ผู้ใช้จะต้องสร้างการเชื่อมต่อแบบเสมือนบนไซต์ปลายทางอีกครั้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ดูสร้างการเชื่อมต่อแบบเสมือน
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ