แผนการย้าย: แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่

ขั้นตอนต่อไปในการสร้างแผนการย้ายใน Content Migration Tool ของ Tableau คือการเลือก แมป และเพิ่มการแปลงต่างๆ ลงในแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ กระบวนการนี้จะคล้ายคลึงกับขั้นตอนในเฟสการวางแผนของเวิร์กบุ๊ก โดยเฉพาะขั้นตอนการแมปแหล่งข้อมูล

หมายเหตุ: หากเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลของคุณมีการแยกข้อมูล ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลในย้ายเวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลด้วยการแยกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1: การเลือก

การเริ่มต้นเฟสของแผนการย้ายแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ คุณจะต้องเลือกแหล่งข้อมูลใดๆ ก็ตามที่คุณต้องการเพิ่มในแผนการย้าย

โดยจะมีการเลือกแหล่งข้อมูลในขณะดำเนินการย้ายเท่านั้น คุณมีวิธีการเลือกอยู่ด้วยกันสองวิธี ใช้ Specific Data Sources เพื่อเลือกแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่มากกว่าหนึ่งรายการ คลิก Refresh เพื่อโหลดรายการแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ซึ่งพร้อมใช้งานอีกครั้ง

ตัวเลือกที่สองคือ All Data Sources ซึ่งจะเลือกแหล่งข้อมูลทุกรายการในไซต์ต้นทาง

ขั้นตอนที่ 2: การแมป

ขั้นตอนถัดไปคือการแมปต้นทางของแหล่งข้อมูลไปยังปลายทาง ซึ่งเป็นฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายกับการแมปเวิร์กบุ๊ก

หากคุณไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ แหล่งข้อมูลที่เลือกจะปรับใช้กับชื่อและโปรเจกต์เดียวกันกับต้นทาง หากต้องการเพิ่มการแมปแหล่งข้อมูลให้คลิก Add Mapping ตัวเลือกต่อไปนี้จะปรากฏในพื้นที่การแมป

เอนทรีจะมีตัวเลือกดังนี้

ลบ

การคลิกที่ลิงก์ Delete จะเป็นการลบเอนทรีการแมปนี้

ชื่อ

ใช้เมนู Name เพื่อเลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการแมป คุณสามารถเลือก (All Selected Data Sources) เพื่อเลือกแหล่งข้อมูลทั้งหมดได้

โปรเจกต์

Project คือโปรเจกต์ของชื่อแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ชื่อปลายทาง

Content Migration Tool จะใช้ Destination Name(Same As Source) เดียวกันตามค่าเริ่มต้น โดยเก็บชื่อดั้งเดิมไว้ในไฟล์ต้นทาง แต่คุณสามารถพิมพ์ชื่อใหม่ได้ที่นี่สำหรับโฟลเดอร์ปลายทาง

โปรเจกต์ปลายทาง

หากคุณได้สร้างโปรเจกต์ปลายทางไว้บนไซต์ของคุณแล้ว คุณสามารถเลือกได้ว่าจะวางเวิร์กบุ๊กที่ย้ายลงในโปรเจกต์ใดหรือคลิกที่ Add New เพื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่ คุณสามารถสร้างปลายทางของโปรเจกต์ที่แตกต่างกันสำหรับแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งได้

ในกรณีส่วนใหญ่หากมีเอนทรีการแมปหลายเอนทรีสำหรับแหล่งข้อมูลเดียว ข้อผิดพลาดด้านการตรวจสอบจะปรากฏขึ้นซึ่งต้องแก้ไขให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะดำเนินการต่อได้ โดยมีข้อยกเว้นที่สำคัญหนึ่งข้อต่อสิ่งนี้ คือแหล่งข้อมูลจะต้องตรงกับการเลือกที่เฉพาะเจาะจงและเอนทรีการแมปทั่วทั้งโปรเจกต์ ในตัวอย่างนี้จะมีการเลือกเอนทรีที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น

เมื่อคุณแมปแหล่งข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Next เพื่อดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 3: การแปลงแหล่งข้อมูล

คุณสามารถปรับแต่งแหล่งข้อมูลของคุณได้ด้วยการใช้ตัวเลือกการแปลง คลิก Add Transformation เพื่อดูรายการของการแปลงที่พร้อมใช้งาน

การเลือกการแปลงแหล่งข้อมูลใดๆ จะเป็นการเปิดหน้าต่าง Edit Transformation ใช้สิ่งนี้เพื่อปรับแต่งแหล่งข้อมูลที่เลือกของคุณ การแปลงจะดำเนินการตามลำดับที่ระบุไว้จากบนลงล่าง

สำหรับการแปลงแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่จะมีขั้นตอนพื้นฐานอยู่ด้วยกันสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการป้อนใน Match Criteria สำหรับแหล่งข้อมูลที่ต้องการ โดยฟิลด์ต่างๆ จะปรากฏขึ้นบนแท็บ Match Criteria ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของการเชื่อมต่อที่คุณเลือก

ขั้นตอนที่สองจะขึ้นอยู่กับประเภทของการแปลงที่คุณเลือก การแปลงแหล่งข้อมูลแต่ละรายการจะมีค่าที่แตกต่างกันที่ต้องป้อนในแท็บที่สอง

คุณสามารถเพิ่มบันทึกไว้ในส่วน Comments ทางด้านซ้ายของหน้าต่าง Edit Transformation สำหรับการแปลงแต่ละรายการที่คุณเพิ่มเข้ามาได้

แทนที่ชื่อสคีมา/ตาราง

ตรงแท็บ Options คุณสามารถแทนที่ชื่อสคีมาหรือตารางบางส่วนหรือทั้งหมดได้

ตั้งค่าสูตรการคำนวณ

ตรงแท็บ New Calculation Formula คุณสามารถแทนที่การคำนวณที่คอลัมน์ได้

ตั้งค่าข้อมูลการเชื่อมต่อ

บนแท็บค่าการเชื่อมต่อใหม่ ให้ป้อนวิธีการตรวจสอบสิทธิ์และรายละเอียดการเชื่อมต่อสำหรับแหล่งข้อมูลใหม่ จะมีฟิลด์อื่นๆ ปรากฏขึ้น โดยขึ้นอยู่กับประเภทการเชื่อมต่อที่คุณเลือก

ตั้งค่า SQL แบบปรับแต่งเอง

บนแท็บ SQL แบบปรับแต่งเองใหม่ ให้ป้อนชื่อการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเองที่คุณต้องการแก้ไขสำหรับจับคู่ชื่อการค้นหา ชื่อการสืบค้นต้องตรงกับชื่อการสืบค้น SQL แบบปรับแต่งเองจากแหล่งข้อมูลเลเยอร์ทางกายภาพ หากชื่อเหล่านี้ไม่ตรงกัน การแปลงจะล้มเหลว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูลและเลเยอร์ทางกายภาพ โปรดดู แบบจำลองข้อมูล Tableau

หลังจากป้อนชื่อการสืบค้นแล้ว ให้ป้อน SQL แบบปรับแต่งเองที่ต้องการลงในฟิลด์ข้อความ โปรดทราบว่า SQL แบบปรับแต่งเองสามารถส่งผลกระทบในเชิงลบต่อประสิทธิภาพของเวิร์กบุ๊กได้หากใช้อย่างไม่ถูกต้อง

ลบการแยกข้อมูล

ไม่มีแท็บ Options สำหรับการแปลงนี้ พิมพ์ข้อมูล Match Criteria และการแยกข้อมูลจะถูกลบระหว่างการย้าย

ใช้ Tableau Bridge

ไม่มีแท็บ Options สำหรับการแปลงนี้ พิมพ์ข้อมูล Match Criteria และแหล่งข้อมูลที่อยู่ภายในเครือข่ายส่วนตัว (ไม่สามารถเข้าถึงทางอินเทอร์เน็ตสาธารณะได้) จะได้รับอนุญาตให้รีเฟรชด้วย Tableau Bridge

ไซต์ปลายทางของ Tableau Cloud ต้องมี Tableau Bridge ที่กำหนดค่าไว้ก่อนการย้ายแหล่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Tableau Bridge ให้ดูที่ ใช้ Tableau Bridge ในความช่วยเหลือของ Tableau Cloud หลังการย้าย แหล่งข้อมูลจะต้องระบุกำหนดการรีเฟรชผ่าน Tableau Cloud

ใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้

เลิกใช้งานในเวอร์ชัน 2022.3 แล้ว ใช้การแปลงแหล่งข้อมูล “ตั้งค่าข้อมูลการเชื่อมต่อ” แทน

ในแท็บตัวเลือก ให้ป้อนชื่อผู้ใช้ Tableau และชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมต่อข้อมูล คุณสามารถใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้เพื่อการเชื่อมต่อข้อมูลที่มีอยู่ในหน้าการตั้งค่าบัญชีของไซต์ Tableau ได้เท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูจัดการข้อมูลเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4: ตัวเลือกการเผยแพร่

ขั้นตอนสุดท้ายในเฟสแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่คือการสร้างการแปลงสำหรับสิทธิ์และแท็ก แล้วสรุปตัวเลือกการเผยแพร่เฉพาะสำหรับแหล่งข้อมูล

เขียนทับแหล่งข้อมูลที่ใหม่กว่า

หากเลือกตัวเลือกนี้ แหล่งข้อมูลจะเผยแพร่แม้ว่าจะต้องเขียนทับแหล่งข้อมูลที่ได้รับการอัปเดตล่าสุดแล้วก็ตาม

คัดลอกสิทธิ์สำหรับแหล่งข้อมูล

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ เครื่องมือการย้ายจะพยายามจับคู่ต้นทางที่เผยแพร่สิทธิ์ของแหล่งข้อมูลให้ใกล้เคียงให้ได้มากที่สุด

คัดลอกกำหนดเวลารีเฟรชการแยกข้อมูล

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ เครื่องมือการย้ายจะพยายามตั้งค่ากำหนดการรีเฟรชการแยกข้อมูลของแหล่งข้อมูลปลายทางให้เป็นกำหนดการที่ตรงกับชื่อต้นทาง

หมายเหตุ: ไม่สามารถสร้างกำหนดเวลารีเฟรชการแยกข้อมูลได้ใน Tableau Cloud ตัวเลือกนี้ใช้ไม่ได้หากปลายทางคือไซต์ Tableau Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อจำกัดในการย้าย

คัดลอกข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังสำหรับแหล่งข้อมูล

คัดลอกข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังสำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ ใช้ได้เฉพาะเมื่อย้ายข้อมูลจาก Tableau Server ไปยังไซต์ Tableau Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูย้ายเวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลด้วยข้อมูลประจำตัวแบบฝัง

หมายเหตุ: CMT ไม่รองรับการย้ายข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังสำหรับการเชื่อมต่อ OAuth ในการย้ายข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังไปยังไซต์ปลายทาง โปรดใช้การแปลงแหล่งข้อมูลแบบกำหนดข้อมูลการเชื่อมต่อ

คัดลอกเจ้าของแหล่งข้อมูล

คัดลอกการตั้งค่าของเจ้าของแหล่งข้อมูลจากตำแหน่งต้นทางเพื่อกำหนดเจ้าของแหล่งข้อมูล หากไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้ Content Migration Tool จะได้รับความเป็นเจ้าของแหล่งข้อมูลในตำแหน่งปลายทาง

ใช้การแมปผู้ใช้

ใช้การแมปผู้ใช้เพื่อมอบหมายความเป็นเจ้าของเนื้อหา เลือกตัวเลือกนี้หากมีความแตกต่างในไวยากรณ์ชื่อผู้ใช้ในตำแหน่งปลายทาง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูแผนการย้าย: สิทธิ์และการเป็นเจ้าของ

เพิ่มตัวเลือก

คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลง Add Option เพื่อดูการแปลงประเภทต่างๆ ที่คุณสามารถเพิ่มได้:

สำหรับการแปลงประเภทต่างๆ ทั้งหมด มีขั้นตอนพื้นฐานอยู่สองขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการทำการเลือกของคุณสำหรับการแปลง ในกรณีนี้ ให้เลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการแปลง ที่ด้านบนสุดของรายการ คุณสามารถเลือกเวิร์กบุ๊ก Apply to all published data sources ซึ่งเป็นตัวเลือกในการเลือกแหล่งข้อมูลทั้งหมดโดยอัตโนมัติสำหรับการแปลงในอนาคตได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถ Refresh หน้าต่างแสดงเวิร์กบุ๊กให้แสดงการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตใดๆ ไปยังไซต์ต้นทางได้ด้วย

ขั้นตอนที่สองคือการป้อนรายการที่เลือกที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการแปลงใดๆ ที่คุณเลือก

นำแท็กออก

เมื่อเลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการลบแท็กออกแล้ว ให้ป้อนแท็กใดๆ ที่คุณต้องการลบโดยป้อนลงในฟิลด์ด้านล่างแล้วคลิก Add จากหน้าจอนี้ คุณจะสามารถเลือกลบจากแหล่งข้อมูลต้นทางหรือปลายทางได้อีกด้วย หากคุณต้องการลบแท็กที่ป้อนไว้ก่อนหน้านี้ ให้คลิกที่แท็กแล้วกดปุ่มลบ

เพิ่มแท็ก

หลังการเลือกแหล่งข้อมูลที่ต้องการแล้ว ให้ป้อนแท็กใดๆ ก็ตามที่คุณต้องการกำหนดโดยป้อนลงในฟิลด์ด้านล่างแล้วคลิก Add หากคุณต้องการลบแท็ก ให้คลิกที่แท็กแล้วกดปุ่มลบ

นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนบันทึกให้กับการแปลงแต่ละรายการได้ในส่วน Comments ทางด้านซ้ายของหน้าต่างแก้ไขการแปลง

ใช้กำหนดเวลารีเฟรชการแยกข้อมูล

การแปลงนี้จะปรับใช้กับกำหนดการรีเฟรชการแยกข้อมูลปลายทางแก่แหล่งข้อมูลที่ย้าย รายการกำหนดการที่สร้างขึ้นมาจากปลายทาง

หมายเหตุ: ไม่สามารถสร้างกำหนดเวลารีเฟรชการแยกข้อมูลได้ใน Tableau Cloud ตัวเลือกนี้ใช้ไม่ได้หากปลายทางคือไซต์ Tableau Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อจำกัดในการย้าย

กำหนดสิทธิ์

การแปลงประเภทสุดท้ายคือการแก้ไขสิทธิ์สำหรับแหล่งข้อมูลที่เลือก ป้อนกลุ่มหรือผู้ใช้แล้วคลิก Add ปรับสิทธิ์ตามที่ต้องการ ตัวเลือกที่แตกต่างกันสี่รายการคือการ Allow (อนุญาต) สิทธิ์ , Deny (ปฏิเสธ) สิทธฺ์, Inherit (ส่งต่อ) หรือรักษา Source Value ไว้

ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินการต่อในขั้นตอนต่อไป

เมื่อคุณพร้อมให้คลิก Next เพื่อดำเนินการต่อไปยังส่วนแผนการย้าย: สิทธิ์และการเป็นเจ้าของของเฟสการวางแผน

ใครสามารถดำเนินการนี้ได้บ้าง

ผู้ใช้ไซต์ Tableau ที่มีบทบาท Explorer หรือสูงกว่า ในการย้ายเนื้อหา คุณต้องมีสิทธิ์ดูและดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊ก/บันทึกสำเนาสำหรับเวิร์กบุ๊กบนไซต์ต้นทางและสิทธิ์ในการเผยแพร่ และความสามารถดูและเผยแพร่สำหรับโปรเจ็กต์เป้าหมายบนไซต์ปลายทาง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสิทธิ์

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ