ใช้ “บทบาทข้อมูล” เพื่อตรวจสอบข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ เจ้าของแหล่งข้อมูลและผู้ดูแลระบบ Tableau สามารถเพิ่มคำพ้องความหมายสำหรับชื่อและค่าของฟิลด์ข้อมูลเพื่อ “ถามข้อมูล” ได้ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บทบาทข้อมูลเพื่อ “ถามข้อมูล” โปรดดู เพิ่มคำพ้องความหมายเพื่อ “ถามข้อมูล”(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Desktop

หมายเหตุ: ฟีเจอร์ “สอบถามข้อมูล” ของ Tableau เลิกใช้แล้วใน Tableau Cloud ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 และจะเลิกใช้ใน Tableau Server เวอร์ชัน 2024.2

ใช้บทบาทข้อมูลเพื่อระบุอย่างรวดเร็วว่าค่าในฟิลด์ถูกต้องหรือไม่ Tableau Prep มีชุดบทบาทข้อมูลมาตรฐานให้คุณเลือกและคุณสามารถสร้างบทบาทข้อมูลของคุณเองได้โดยใช้ค่าฟิลด์ที่เป็นเอกลักษณ์ในชุดข้อมูลของคุณ

เมื่อคุณกำหนดบทบาทข้อมูล Tableau Prep จะเปรียบเทียบค่ามาตรฐานที่กำหนดให้กับบทบาทข้อมูลกับค่าในฟิลด์ของคุณ ค่าที่ไม่ตรงกันจะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์สีแดง คุณสามารถกรองฟิลด์ของคุณเพื่อดูเฉพาะค่าที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง และดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขค่าที่ไม่ถูกต้อง เมื่อคุณกำหนดบทบาทข้อมูลให้กับฟิลด์ของคุณแล้ว คุณสามารถใช้ตัวเลือก ค่ากลุ่ม เพื่อจัดกลุ่มและจับคู่ค่าที่ไม่ถูกต้องเข้ากับค่าที่ถูกต้องโดยพิจารณาจากการสะกดคำและการออกเสียง

หมายเหตุ ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.4.1 เป็นต้นไป คุณสามารถสร้างและแก้ไขโฟลว์ใน Tableau Server และ Tableau Cloud ได้ เนื้อหาในหัวข้อนี้จะปรับใช้กับทุกแพลตฟอร์ม เว้นแต่จะระบุไว้โดยเฉพาะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนโฟลว์บนเว็บ โปรดดู Tableau Prep บนเว็บ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Server

กำหนดบทบาทข้อมูลมาตรฐานให้กับข้อมูลของคุณ

กำหนดบทบาทข้อมูลที่ Tableau Prep มีไว้ให้กับฟิลด์ของคุณโดยวิธีเดียวกันกับที่คุณกำหนดประเภทข้อมูล บทบาทข้อมูลจะบ่งบอกว่าค่าข้อมูลของคุณแสดงถึงอะไร เพื่อที่ Tableau Prep จะได้ตรวจสอบค่าเหล่านั้นและไฮไลต์ค่าที่ไม่ถูกต้องตามบทบาท

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีค่าฟิลด์ที่เป็นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ คุณอาจกำหนดบทบาทข้อมูลให้เป็น เมือง และ Tableau Prep จะเปรียบเทียบค่าในฟิลด์กับชุดค่าในโดเมนที่รู้จัก เพื่อระบุค่าที่ไม่ตรงกัน

หมายเหตุ ระบบจะวิเคราะห์แต่ละฟิลด์แยกจากกัน ดังนั้นค่า “เมือง” “Portland” ใน “รัฐ” “Washington” ใน “ประเทศ” “USA” อาจไม่เป็นส่วนผสมของเมืองและรัฐที่ถูกต้อง แต่ระบบจะไม่ระบุค่าด้วยวิธีนั้นเพราะค่าดังกล่าวเป็นชื่อเมืองที่ถูกต้อง

Tableau Prep Builder มีบทบาทข้อมูลดังต่อไปนี้

 • อีเมล

 • URL

 • บทบาททางภูมิศาสตร์ (อ้างอิงจากข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในปัจจุบันและเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่ Tableau Desktop ใช้)

  • สนามบิน
  • รหัสพื้นที่ (สหรัฐฯ)
  • CBSA/MSA
  • เมือง
  • เขตรัฐสภา (สหรัฐฯ)
  • ประเทศ/ภูมิภาค
  • เคาน์ตี้
  • ระบบการตั้งชื่อของหน่วยอาณาเขตสำหรับสถิติ (NUTS) ของยุโรป
  • รัฐ/จังหวัด
  • รหัสไปรษณีย์

คำแนะนำ ใน Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2019.1.4 เป็นต้นไปและบนเว็บ หากคุณกำหนดบทบาททางภูมิศาสตร์ให้กับฟิลด์ คุณสามารถใช้บทบาทข้อมูลนั้นเพื่อจับคู่และจัดกลุ่มค่ากับค่ามาตรฐานที่บทบาทข้อมูลของคุณกำหนดได้ด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกลุ่มค่าโดยใช้บทบาทข้อมูล โปรดดู ล้างและกำหนดรูปแบบของข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

การกำหนดบทบาทข้อมูลให้กับฟิลด์ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. ในแผง “โปรไฟล์” แผง “ผลลัพธ์” หรือตารางกริดข้อมูล ให้คลิกประเภทข้อมูลของฟิลด์

 2. เลือกบทบาทข้อมูลให้กับฟิลด์นั้นๆ

  Tableau Prep จะเปรียบเทียบค่าข้อมูลของฟิลด์กับค่าโดเมนหรือรูปแบบ (สำหรับอีเมลหรือ URL) ที่รู้จักของบทบาทข้อมูลที่คุณเลือก และทำเครื่องหมายอัศเจรีย์สีแดงที่ค่าที่ไม่ตรงกัน

 3. คลิกลูกศรดรอปดาวน์ของฟิลด์ และในส่วน แสดงค่า ให้เลือกตัวเลือกเพื่อแสดงค่าทั้งหมดหรือแสดงเฉพาะค่าที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องของบทบาทข้อมูลเท่านั้น

 4. ใช้ตัวเลือกการสะสางบนเมนู ตัวเลือกเพิ่มเติม ของฟิลด์เพื่อแก้ไขค่าที่ไม่ถูกต้อง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสะสางค่าฟิลด์ โปรดดู เกี่ยวกับการล้าง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

สร้างบทบาทข้อมูลแบบกำหนดเอง

สำคัญ: บทบาทข้อมูลที่กำหนดเองจะถูกเลิกใช้ใน Tableau Cloud ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 และใน Tableau Server เวอร์ชัน 2024.2

ใน Tableau Prep Builder ตั้งแต่เวอร์ชัน 2019.3.1 เป็นต้นไปและบนเว็บ คุณสามารถสร้างบทบาทข้อมูลแบบกำหนดเองได้โดยใช้ค่าฟิลด์ในชุดข้อมูลของคุณเพื่อสร้างชุดค่ามาตรฐานที่คุณหรือบุคคลอื่นสามารถใช้ในการตรวจสอบฟิลด์ได้เมื่อทำการสะสางข้อมูล เลือกฟิลด์ที่คุณจะใช้ จากนั้นทำการสะสางฟิลด์ตามต้องการ แล้วเผยแพร่ฟิลด์ไปที่ Tableau Server หรือ Tableau Cloud เพื่อใช้ฟิลด์ในโฟลว์ของคุณหรือแบ่งปันบทบาทข้อมูลของคุณกับผู้อื่น

หากคุณสร้างบทบาทข้อมูลแบบกำหนดเองในขณะที่กำลังแก้ไขโฟลว์บนเว็บ คุณสามารถเผยแพร่บทบาทข้อมูลแบบกำหนดเองได้โดยตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่คุณอยู่ในระบบ

ข้อกำหนด

 • คุณสามารถสร้างบทบาทข้อมูลแบบกำหนดเองได้จากฟิลด์เดี่ยวๆ ในชุดข้อมูลของคุณ ระบบไม่รองรับการสร้างบทบาทข้อมูลแบบกำหนดเองจากการผสมฟิลด์หลายฟิลด์
 • ไม่รองรับการเผยแพร่บทบาทข้อมูลไปยังโปรเจ็กต์ที่มีการล็อกสิทธิ์อนุญาต
 • คุณสามารถสร้างบทบาทข้อมูลแบบกำหนดเองสำหรับฟิลด์ที่มีประเภทข้อมูลเป็น สายอักขระ และ ตัวเลข (จำนวนเต็ม) เท่านั้น
 • เมื่อคุณสร้างบทบาทข้อมูลแบบกำหนดเอง Tableau Prep จะสร้างขั้นตอนเอาต์พุตในโฟลว์ของคุณซึ่งมีไว้สำหรับการเผยแพร่บทบาทข้อมูลนั้นโดยเฉพาะ
 • ระบบไม่รองรับการเผยแพร่บทบาทข้อมูลไปยังไซต์ต่างๆ ในโฟลว์เดียวกัน หากคุณเผยแพร่โฟลว์ คุณต้องเผยแพร่บทบาทข้อมูลแบบกำหนดเองไปที่ไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์เดียวกันกับที่เผยแพร่โฟลว์ด้วย
 • บทบาทข้อมูลแบบกำหนดเองจะเฉพาะเจาะจงกับไซต์ เซิร์ฟเวอร์ และโปรเจกต์ที่คุณเผยแพร่บทบาทข้อมูลเหล่านั้น ผู้ใช้ทุกคนที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งนั้นๆ จะสามารถใช้บทบาทข้อมูลแบบกำหนดเองได้ แต่พวกเขาต้องเข้าสู่ระบบของไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ก่อนจึงจะเลือกหรือใช้บทบาทข้อมูลดังกล่าวได้ โดยค่าเริ่มต้นแล้วบทบาทข้อมูลแบบกำหนดเองจะให้สิทธิ์แก่กลุ่ม ผู้ใช้ทั้งหมด สำหรับโปรเจกต์ใหม่ แทนที่จะไม่ให้สิทธิ์แก่ผู้ใดเลยหรือ ไม่มี
 • บทบาทข้อมูลแบบกำหนดเองไม่เฉพาะเจาะจงกับเวอร์ชัน เมื่อใช้บทบาทข้อมูลแบบกำหนดเอง จะมีการใช้เวอร์ชันปัจจุบันส่วนใหญ่ด้วย
 • เมื่อเผยแพร่บทบาทข้อมูลไปยัง Tableau Server หรือ Tableau Cloud ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงไซต์ เซิร์ฟเวอร์ และโปรเจกต์สามารถดูบทบาทข้อมูลทั้งหมดในตำแหน่งที่ตั้งนั้นๆ ได้
 • หากต้องการแก้ไขบทบาทข้อมูล คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงใน Tableau Prep Builder หรือในโฟลว์บนเว็บ แล้วเผยแพร่บทบาทข้อมูลอีกครั้งโดยใช้ชื่อเดียวกันเพื่อเขียนทับบทบาทข้อมูลเดิม กระบวนการนี้เหมือนกับการแก้ไขแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ไปแล้ว

สร้างบทบาทข้อมูลแบบกำหนดเอง

 1. ในแผงโปรไฟล์ ตารางกริดข้อมูล หรือแผง “ผลลัพธ์” ให้เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการใช้เพื่อสร้างบทบาทข้อมูลแบบกำหนดเอง

 2. เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม ของฟิลด์นั้น แล้วเลือก เผยแพร่เป็นบทบาทข้อมูล

 3. เลือกเซิร์ฟเวอร์และโปรเจกต์ที่คุณต้องการเผยแพร่บทบาทข้อมูล

 4. คลิก สั่งงานโฟลว์ เพื่อสร้างบทบาทข้อมูล หลังจากกระบวนการเผยแพร่เสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถดูบทบาทข้อมูลของคุณได้ใน Tableau Server หรือ Tableau Cloud การประมวลผลบทบาทข้อมูลอาจใช้เวลาพอสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาระงานบนไซต์ Tableau Server หรือ Tableau Cloud หากบทบาทข้อมูลของคุณยังใช้ไม่ได้ในทันที ให้รอสองสามนาที แล้วลองเลือกบทบาทข้อมูลนั้นอีกครั้ง

ใช้บทบาทข้อมูลแบบกำหนดเอง

 1. ในแผง “โปรไฟล์” แผง “ผลลัพธ์” หรือตารางกริดข้อมูล ให้คลิกประเภทข้อมูลของฟิลด์ที่คุณต้องการใช้บทบาทข้อมูลแบบกำหนดเอง

 2. เลือก กำหนดเอง แล้วเลือกบทบาทข้อมูลที่คุณต้องการใช้กับฟิลด์

  สำคัญ ใน Tableau Prep Builder คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าสู่ระบบของไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเผยแพร่บทบาทข้อมูล มิฉะนั้นคุณจะมองไม่เห็นตัวเลือกนี้

  Tableau Prep จะเปรียบเทียบค่าข้อมูลของฟิลด์กับค่าโดเมนที่รู้จักสำหรับบทบาทข้อมูลที่คุณเลือก และทำเครื่องหมายอัศเจรีย์สีแดงที่ค่าที่ไม่ตรงกัน

 3. คลิกลูกศรดรอปดาวน์ของฟิลด์ และในส่วน แสดงค่า ให้เลือกตัวเลือกเพื่อแสดงค่าทั้งหมดหรือแสดงเฉพาะค่าที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องของบทบาทข้อมูลเท่านั้น

 4. ใช้ตัวเลือกการสะสางบนเมนู ตัวเลือกเพิ่มเติม ของฟิลด์เพื่อแก้ไขค่าที่ไม่ถูกต้อง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสะสางค่าฟิลด์ โปรดดู เกี่ยวกับการล้าง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ดูและจัดการบทบาทข้อมูลแบบกำหนดเอง

คุณสามารถดูและจัดการบทบาทข้อมูลแบบกำหนดเองที่คุณเผยแพร่ใน Tableau Server และ Tableau Cloud คุณสามารถดูบทบาทข้อมูลแบบกำหนดเองทั้งหมดที่เผยแพร่ไปยังไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้ คลิก การดำเนินการเพิ่มเติม ของบทบาทข้อมูลที่คุณเลือเพื่อย้ายบทบาทข้อมูลนั้นไปไว้ที่โปรเจกต์อื่น เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ หรือลบบทบาทข้อมูล

จัดกลุ่มค่าที่คล้ายคลึงกันโดยใช้บทบาทข้อมูล

หมายเหตุ ใน Tableau Prep Builder เวอร์ชัน 2019.1.4 และ 2019.2.1 ตัวเลือกนี้มีป้ายกำกับว่าเป็นการจับคู่บทบาทข้อมูล

หากคุณกำหนดบทบาทข้อมูลทางภูมิศาสตร์ให้กับฟิลด์ คุณสามารถใช้ค่านี้ในบทบาทข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มและจับคู่ค่าในฟิลด์ข้อมูลของคุณตามการสะกดคำและการออกเสียงได้ เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับค่าเหล่านี้ คุณสามารถใช้ การสะกดคำ หรือ การสะกดคำ + การออกเสียง เพื่อจัดกลุ่มและจับคู่ค่าที่ไม่ถูกต้องเข้ากับค่าที่ถูกต้อง

ตัวเลือกเหล่านี้ใช้ค่ามาตรฐานที่บทบาทข้อมูลกำหนด หากค่ามาตรฐานไม่ได้อยู่ในตัวอย่างชุดข้อมูลของคุณ Tableau Prep จะเพิ่มค่านั้นโดยอัตโนมัติ และทำเครื่องหมายค่าว่าไม่อยู่ในชุดข้อมูลดั้งเดิม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดบทบาทข้อมูลให้กับฟิลด์ โปรดดู กำหนดบทบาทข้อมูลมาตรฐานให้กับข้อมูลของคุณ

หากต้องการใช้บทบาทข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มค่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในแผง “โปรไฟล์” แผง “ผลลัพธ์” หรือตารางกริดข้อมูล ให้คลิกประเภทข้อมูลของฟิลด์

 2. เลือกบทบาทข้อมูลจากรายการต่อไปนี้ให้กับฟิลด์นั้นๆ

  • สนามบิน
  • เมือง
  • ประเทศ/ภูมิภาค
  • เคาน์ตี้
  • รัฐ/จังหวัด

  ใน Tableau Prep Builder ตั้งแต่เวอร์ชัน 2019.3.2 เป็นต้นไปและบนเว็บ คุณสามารถเลือกบทบาทข้อมูลจากบทบาทข้อมูลแบบกำหนดเองของคุณได้ด้วย

  บทบาทข้อมูลมาตรฐาน (เวอร์ชัน 2019.1.4 และใหม่กว่า)บทบาทข้อมูลแบบกำหนดเอง (เวอร์ชัน 2019.3.2 และใหม่กว่า)

  Tableau Prep จะเปรียบเทียบค่าข้อมูลของฟิลด์กับค่าโดเมนที่รู้จักสำหรับบทบาทข้อมูลที่คุณเลือก และทำเครื่องหมายอัศเจรีย์สีแดงที่ค่าที่ไม่ตรงกัน

 3. คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม เลือก จัดกลุ่มค่า (จัดกลุ่มและแทนที่ ในเวอร์ชันก่อนหน้า) แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากต่อไปนี้

  • การสะกดคำ จับคู่ค่าที่ไม่ถูกต้องกับค่าที่ถูกต้องที่ใกล้เคียงที่สุดซึ่งแตกต่างกันโดยการเพิ่ม การลบ หรือการแทนที่อักขระต่างๆ
  • การออกเสียง + การสะกดคำ จับคู่ค่าที่ไม่ถูกต้องกับค่าที่ถูกต้องที่คล้ายคลึงกันมากที่สุดโดยพิจารณาจากการสะกดคำและการออกเสียง

  คุณสามารถคลิกที่ไอคอน คำแนะนำ บนฟิลด์เพื่อใช้คำแนะนำนั้นในการจัดกลุ่มและแทนที่ค่าที่ไม่ถูกต้องด้วยค่าที่ถูกต้อง ตัวเลือกนี้ใช้ตัวเลือก “จัดกลุ่มค่า” ตาม การออกเสียง + การสะกดคำ

  Tableau Prep เปรียบเทียบค่าโดยพิจารณาจากการสะกดคำ หรือการสะกดคำและการออกเสียง จากนั้นจะจัดกลุ่มค่าที่คล้ายคลึงกันภายใต้ค่ามาตรฐานของบทบาทข้อมูล หากค่ามาตรฐานไม่อยู่ในชุดข้อมูลของคุณ ระบบจะเพิ่มค่าและทำเครื่องหมายจุดสีแดง

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ