แผนการย้าย: เวิร์กบุ๊ก

คุณได้เข้าสู่ระบบไซต์ต้นทางและปลายทาง และเลือกโครงการเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการเตรียมย้ายเวิร์กบุ๊กของคุณ

หมายเหตุ: หากเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลของคุณมีการแยกข้อมูล ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลในย้ายเวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลด้วยการแยกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1: การเลือกเวิร์กบุ๊ก

เวิร์กบุ๊กทั้งหมดในไซต์ต้นทางและโครงการที่เลือกจะปรากฏบนหน้าจอ Workbook Selection

หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับเวิร์กบุ๊กในไซต์ต้นทางในระหว่างขั้นตอนนี้ คุณสามารถคลิก Refresh เพื่ออัปเดตรายการเวิร์กบุ๊กได้ มีวิธีการต่างๆ ในการเลือกเวิร์กบุ๊กเหล่านี้อยู่หลายวิธี

การเลือกเวิร์กบุ๊กแบบเฉพาะเจาะจง

มีปุ่มอยู่ในส่วน Specific อยู่สามปุ่ม ตัวเลือกใดๆ จากส่วนพื้นฐานจะรวมเวิร์กบุ๊กที่เลือกแบบเฉพาะเจาะจงลงในแผนการย้ายทันที หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถเลือกเวิร์กบุ๊กที่เฉพาะเจาะจงทีละรายการได้ด้วยการคลิกที่เวิร์กบุ๊กแต่ละรายการ

เลือกทั้งหมด

ปุ่มนี้จะเลือกหรือล้างการเลือกเวิร์กบุ๊กทั้งหมดในไซต์ หากมีการเพิ่มเวิร์กบุ๊กเพิ่มเติมลงในไซต์หลังจากบันทึกแผนแล้ว เวิร์กบุ๊กเหล่านั้นจะไม่ได้รับการเพิ่มโดยอัตโนมัติในครั้งถัดไปที่ใช้แผนดังกล่าว

แสดง:

รูปภาพขนาดย่อ

มุมมองเริ่มต้นจะแสดงเวิร์กบุ๊กของคุณในรูปแบบตัวอย่างรูปขนาดย่อเพื่อช่วยคุณแยกความแตกต่างของเวิร์กบุ๊กแต่ละรายการ ในมุมมองนี้ การวางเมาส์บนรูปภาพขนาดย่อจะแสดงตัวอย่างของเวิร์กชีตและแดชบอร์ดอื่นๆ ที่อยู่ในเวิร์กบุ๊กนั้น

รายการ

มุมมองรายการเป็นรายการที่รวบรัดยิ่งขึ้นที่ยังให้ข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม ได้แก่ ชื่อเวิร์กบุ๊ก โครงการ, เวอร์ชัน Tableau และการแก้ไขล่าสุด

การคลิกบนส่วนหัวของคอลัมน์จะเป็นการจัดเรียงเวิร์กบุ๊กให้เหมาะสม นอกจากนี้ การวางเมาส์บนเวิร์กบุ๊กยังเป็นการแสดงตัวอย่างแบบลอยของเวิร์กชีตและแดชบอร์ดที่อยู่ในเวิร์กบุ๊กนั้นอีกด้วย มุมมองรายการจะมีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณมีเวิร์กบุ๊กจำนวนมากในไซต์

การเลือกตามกฎ

คุณสามารถใช้การเลือก Rule Based เพื่อเลือกเวิร์กบุ๊กตามเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง ตัวเลือกตามกฎจะสร้างเกณฑ์การเลือกเวิร์กบุ๊กที่จะใช้เมื่อดำเนินแผนการย้าย โปรดทราบว่าการเลือก "ทั้งหมด" ในตัวเลือก Rule Based ใดๆ ก็ตามจะมีความแตกต่างจากการเลือก Specific Workbooks การเลือก "ทั้งหมด" ตามกฎจะรวมเวิร์กบุ๊กทั้งหมดเสมอ ดังนั้นเวิร์กบุ๊กใดก็ตามที่ได้รับการเพิ่มใหม่จะรวมอยู่ในแผนการย้ายในอนาคต

ปุ่มตัวเลือก Rule Based ทำให้คุณสามารถเลือกเวิร์กบุ๊กได้ด้วยการใช้ตัวเลือกต่อไปนี้

Workbooks in projects

เมนูนี้ช่วยให้คุณเลือกเวิร์กบุ๊กจากโครงการที่เฉพาะเจาะจง

Workbooks tagged with

เมนูนี้ช่วยให้คุณเลือกเวิร์กบุ๊กตามแท็กของเวิร์กบุ๊กนั้นๆ

Workbooks published by

เมนูนี้ช่วยให้คุณเลือกเวิร์กบุ๊กตามผู้เขียนของเวิร์กบุ๊กนั้นๆ

ตัวเลือกแต่ละอย่างนี้ทำให้คุณสามารถเลือกทีละรายการหรือหลายรายการได้ด้วยการคลิกที่ตัวเลือกถัดจากแต่ละรายการ เวิร์กบุ๊กทั้งหมดที่เลือกไว้จะปรากฏในกล่อง Selection Description

การเลือกเวิร์กบุ๊กทั้งหมด

ตัวเลือกสุดท้ายคือการเลือกปุ่มตัวเลือก All Workbooks ซึ่งจะเป็นการเลือกเวิร์กบุ๊กทั้งหมดในโครงการทั้งหมดในไซต์

การใช้ปุ่มตัวเลือก All Workbooks มีความแตกต่างจากการเลือกเวิร์กบุ๊กทั้งหมดโดยใช้วิธี Specific Workbook เพราะจะมีการใช้ทุกๆ เวิร์กบุ๊กในไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งที่มีการใช้แผนการย้ายในอนาคต

เมื่อคุณพอใจกับการเลือกเวิร์กบุ๊กแล้ว ให้คลิก Next

ขั้นตอนที่ 2: การจับคู่เวิร์กบุ๊ก

ขณะนี้คุณสามารถจับคู่เวิร์กบุ๊กที่เลือกจากไฟล์ต้นทางกับไฟล์ปลายทางได้แล้ว การจับคู่ช่วยให้คุณเปลี่ยนชื่อเวิร์กบุ๊กต้นทางเมื่อได้รับการย้ายและเลือกปลายทางต่างๆ นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มการจับคู่เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ คำนำหน้า หรือคำต่อท้ายสำหรับเวิร์กบุ๊กได้ สามารถเพิ่มโครงการลงในปลายทางในส่วนนี้ได้เช่นกัน

หากคุณไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่นี่ เวิร์กบุ๊กที่เลือกจะย้ายโดยมีชื่อเดิมและย้ายไปที่โครงการเดียวกับต้นทาง หากคุณไม่ได้กำหนดโครงการในไซต์ปลายทาง โครงการนั้นจะย้ายไปที่โครงการเริ่มต้น หากต้องการเพิ่มการจับคู่เวิร์กบุ๊ก ให้คลิกปุ่ม เพิ่มการจับคู่ ตัวเลือกต่อไปนี้จะปรากฏในพื้นที่การแมป

เปลี่ยนชื่อเวิร์กบุ๊ก

การแปลงนี้ช่วยให้คุณกรองตามโครงการ Source และเลือกเวิร์กบุ๊กทีต้องการเปลี่ยนชื่อ ในฟิลด์ Destination ให้เลือกโครงการที่คุณต้องการย้ายเวิร์กบุ๊กมา และป้อนชื่อที่ต้องการ

เปลี่ยนโครงการ

ตามค่าเริ่มต้น เวิร์กบุ๊กจะย้ายไปยังโครงการเดียวกันในปลายทาง การจับคู่นี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงโครงการปลายทางสำหรับเวิร์กบุ๊กทั้งหมดจากโครงการต้นทาง

เพิ่มโครงการ

เมื่อทำการเปลี่ยนชื่อเวิร์กบุ๊กหรือเปลี่ยนโครงการ ตัวเลือก Add New จะช่วยให้คุณสร้างโครงการปลายทางโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบไซต์ปลายทางและสร้างโครงการด้วยตนเอง คุณสามารถสร้างทั้งโครงการและโครงการที่ซ้อนกันได้โดยใช้กล่องโต้ตอบ Add New

เปลี่ยนคำนำหน้า

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณลบหรือแทนที่คำนำหน้าสำหรับเวิร์กบุ๊กจากหนึ่งโครงการต้นทางหรือทั้งหมด

เปลี่ยนคำลงท้าย

คุณสามารถลบหรือแทนที่คำลงท้ายสำหรับเวิร์กบุ๊กจากหนึ่งโครงการต้นทางหรือทั้งหมดได้ เหมือนกับการจับคู่คำนำหน้า

ขั้นตอนที่ 3: การแปลงเวิร์กบุ๊ก

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเวิร์กบุ๊กได้โดยใช้ขั้นตอนการแปลง

การแปลงจะแก้ไขเวิร์กบุ๊กของคุณในแบบที่ระบุ สามารถรวมการแปลงเพิ่มเติมได้ผ่านปลั๊กอินหรือจะเพิ่มในแอปพลิเคชันเวอร์ชันต่อๆ ไป คลิกที่เมนูดรอปดาวน์เพิ่มการแปลงเพื่อดูการเลือกการแปลงที่พร้อมใช้งานในขณะนี้

การเลือกการแปลงใดๆ จะแสดงหน้าต่างแก้ไขการแปลง ซึ่งจะช่วยให้คุณปรับแต่งให้กับเวิร์กบุ๊กที่เลือก ระบบจะทำการแปลงทั้งหมดจนเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับที่แสดงจากบนลงล่าง

สำหรับการแปลงประเภทต่างๆ ทั้งหมด มีขั้นตอนพื้นฐานอยู่สองขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการทำการเลือกของคุณสำหรับการแปลง ในกรณีนี้ ให้เลือกเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการแปลง พื้นที่การเลือกจะคล้ายกับส่วนการเลือกเวิร์กบุ๊กของเฟสการวางแผนโดยมีฟีเจอร์ทั้งหมดของปุ่มตัวเลือกการเลือกพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ เลือก/ยกเลิกการเลือกทั้งหมด, รีเฟรช, การแสดงรูปภาพขนาดย่อ และการแสดง รายการ ที่ด้านบนสุดของรายการ คุณสามารถเลือกเวิร์กบุ๊ก Select All ซึ่งเป็นตัวเลือกในการเลือกเวิร์กบุ๊กทั้งหมดโดยอัตโนมัติสำหรับการแปลงในอนาคตได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถรีเฟรชหน้าต่างแสดงเวิร์กบุ๊กให้แสดงการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตใดๆ ไปยังไซต์ต้นทางได้ด้วย

ขั้นตอนที่สองคือการใช้แท็บตัวเลือกเพื่อป้อนรายการที่เลือกที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการแปลงใดๆ ที่คุณเลือก

การแปลงเวิร์กบุ๊กแต่ละครั้งจะมีค่าที่ต้องป้อนที่แตกต่างกันบนแท็บตัวเลือก และแท็บดังกล่าวจะมีชื่อที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับการแปลงที่คุณกำลังแก้ไข

การแทนที่ URL ของการกระทำ

แทนที่การดำเนินการกับ URL บางส่วนหรือทั้งหมดภายในเวิร์กบุ๊กโดยใช้การแปลงนี้ บนแท็บตัวเลือก ให้ป้อนข้อความที่ควรจับคู่และค่าที่จะใช้แทนที่

ตัวอย่าง:

URL: www.exampledev.com

จับคู่: dev

การแทนที่: Prod

ผลลัพธ์: www.exampleProd.com

ตั้งค่าพารามิเตอร์

กำหนดพารามิเตอร์ใหม่ บนแท็บตัวเลือก ป้อนชื่อพารามิเตอร์ ประเภทข้อมูลจากเมนูดรอปดาวน์ และค่า

ลบรูปภาพ

ลบรูปภาพใดๆ (เช่น ลายน้ำ) ในเวิร์กบุ๊กที่เลือกด้วยการป้อนชื่อไฟล์บนแท็บตัวเลือก จะมีกล่องทำเครื่องหมายเพิ่มเติมเพื่อรับการเตือนระหว่างการย้ายหากไม่พบรูปภาพ

ลบคำสั่งของเคล็ดลับเครื่องมือ

ลบคำสั่งของเคล็ดลับเครื่องมือทั้งหมดจากเวิร์กบุ๊กที่เลือก ไม่มีตัวเลือกเพิ่มเติมที่จะกำหนดสำหรับการแปลงนี้

แทนที่รูปภาพ

แทนที่รูปภาพที่ฝังในเวิร์กบุ๊กที่เลือก บนแท็บ “ตัวเลือก” ป้อนชื่อไฟล์ของรูปภาพปัจจุบันและรูปภาพที่จะแทนที่ คุณสามารถแทนที่รูปภาพโดยใช้เส้นทางไฟล์หรือ URL ในเครื่อง

ตัวอย่าง:

ชื่อไฟล์: image.png

URL ของรูปภาพที่จะแทนที่: https://www.exampledev.com/replacementImage.png

ซูมการมองเห็นได้ของการควบคุม

ตั้งค่าโหมดการมองเห็นจากเมนูดรอปดาวน์ โดยมีตัวเลือกได้แก่ อัตโนมัติ แสดงเมื่อวางเมาส์เหนือ หรือซ่อนบนแท็บตัวเลือก

การแทนที่ URL หน้าเว็บ

แทนที่ URL ของหน้าเว็บบางส่วนหรือทั้งหมดที่ใช้บนแดชบอร์ดโดยใช้การแปลงนี้ บนแท็บตัวเลือก ให้ป้อนข้อความที่ควรจับคู่และค่าที่จะใช้แทนที่

ตัวอย่าง:

URL: www.exampledev.com

จับคู่: dev

การแทนที่: Prod

ผลลัพธ์: www.exampleProd.com

ขั้นตอนที่ 4: การแปลงแหล่งข้อมูล

ขั้นตอนถัดไปในการวางแผนเวิร์กบุ๊กของคุณสำหรับการย้ายขององค์กรคือการแปลงแหล่งข้อมูล ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับขั้นตอนการแปลงเวิร์กบุ๊กในแง่ของการทำงาน ขั้นตอนนี้มีไว้สำหรับแหล่งข้อมูลที่ได้รับการจัดแพคเกจในเวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่จะได้รับการจัดการในขั้นตอนที่แตกต่างกันในกระบวนการ

คลิกที่เมนูดรอปดาวน์เพิ่มการแปลง และตัวเลือกต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

การเลือกการแปลงแหล่งข้อมูลใดๆ จะแสดงหน้าต่างแก้ไขการแปลง ซึ่งจะช่วยให้คุณปรับแต่งให้กับแหล่งข้อมูลที่เลือก ระบบจะทำการแปลงทั้งหมดจนเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับที่แสดงจากบนลงล่าง

สำหรับการแปลงแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ ทั้งหมด มีขั้นตอนพื้นฐานอยู่สองขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการป้อนเกณฑ์การจับคู่สำหรับแหล่งข้อมูลที่ต้องการ จะมีฟิลด์อื่นๆ ปรากฏขึ้นบนแท็บเกณฑ์การจับคู่ โดยขึ้นอยู่กับประเภทการเชื่อมต่อที่คุณเลือก

คลิกที่แสดงตัวอย่างการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลเพื่อค้นหาการเชื่อมต่อใดๆ ที่ตรงกับเกณฑ์ที่ป้อน

ขั้นตอนที่สองคือการใช้แท็บตัวเลือกเพื่อป้อนรายการที่เลือกที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการแปลงใดๆ ที่คุณเลือก

การแปลงแหล่งข้อมูลแต่ละครั้งจะมีค่าที่ต้องป้อนที่แตกต่างกันบนแท็บตัวเลือก

ตั้งค่าสูตรการคำนวณ

บนแท็บตัวเลือก คุณสามารถแทนที่การคำนวณสำหรับคอลัมน์ได้

ตั้งค่าข้อมูลการเชื่อมต่อ

บนแท็บค่าการเชื่อมต่อใหม่ ให้ป้อนวิธีการตรวจสอบสิทธิ์และรายละเอียดการเชื่อมต่อสำหรับแหล่งข้อมูลใหม่ จะมีฟิลด์อื่นๆ ปรากฏขึ้น โดยขึ้นอยู่กับประเภทการเชื่อมต่อที่คุณเลือก

เปลี่ยนแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ด้วย CMT

นับจากเวอร์ชัน 2022.1 ให้เลือกประเภทการเชื่อมต่อ Tableau Server (แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่) เพื่อเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่สำหรับเวิร์กบุ๊ก การทำเช่นนี้จะสามารถลดขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเองที่ต้องใช้เมื่อทำการย้ายเวิร์กบุ๊กระหว่างสภาพแวดล้อม Tableau ต่างๆ ตัวอย่างเช่น การเลื่อนขั้นเนื้อหาจากการพัฒนาเป็นการผลิต

หากต้องการเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ ให้เลือกแหล่งข้อมูลจากเมนูดรอปดาวน์และป้อนชื่อผู้ใช้ Tableau เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ ผู้ใช้ต้องมีอยู่ในไซต์ปลายทางและมีความสามารถในการเชื่อมต่อสำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่

  • สำหรับแหล่งข้อมูลตามไฟล์ ผู้ใช้จะเข้าถึงเวิร์กบุ๊กและดูข้อมูลได้ตามสิทธิ์ของผู้ใช้ Tableau ที่ระบุ

  • สำหรับแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมด ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของตนเองเมื่อมุมมองหรือเวิร์กบุ๊กมีการโหลด

หากไม่มีการระบุชื่อผู้ใช้ Tableau เฉพาะผู้ใช้ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อเท่านั้นที่จะสามารถดูข้อมูลในเวิร์กบุ๊กได้

ตั้งค่า SQL แบบปรับแต่งเอง

บนแท็บ SQL แบบปรับแต่งเองใหม่ ให้ป้อนชื่อการค้นหา SQL แบบปรับแต่งเองที่คุณต้องการแก้ไขสำหรับจับคู่ชื่อการค้นหา ชื่อการสืบค้นต้องตรงกับชื่อการสืบค้น SQL แบบปรับแต่งเองจากแหล่งข้อมูลเลเยอร์ทางกายภาพ หากชื่อเหล่านี้ไม่ตรงกัน การแปลงจะล้มเหลว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูลและเลเยอร์ทางกายภาพ โปรดดู แบบจำลองข้อมูล Tableau

หลังจากป้อนชื่อการสืบค้นแล้ว ให้ป้อน SQL แบบปรับแต่งเองที่ต้องการลงในฟิลด์ข้อความ โปรดทราบว่า SQL แบบปรับแต่งเองสามารถส่งผลกระทบในเชิงลบต่อประสิทธิภาพของเวิร์กบุ๊กได้หากใช้อย่างไม่ถูกต้อง

ลบการแยกข้อมูล

ไม่มีแท็บตัวเลือกสำหรับการแปลงนี้ เพียงข้อมูลป้อน Match Criteria และการแยกข้อมูลจะถูกลบออกระหว่างการย้าย

นอกจากนี้ ในการแปลงแต่ละครั้ง คุณสามารถป้อนหมายเหตุในส่วน Comments ทางด้านซ้ายมือของหน้าต่าง Edit Transformation

ใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้

เลิกใช้งานในเวอร์ชัน 2022.3 แล้ว ใช้การแปลงแหล่งข้อมูล “ตั้งค่าข้อมูลการเชื่อมต่อ” แทน

ในแท็บตัวเลือก ให้ป้อนชื่อผู้ใช้ Tableau และชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมต่อข้อมูล คุณสามารถใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้เพื่อการเชื่อมต่อข้อมูลที่มีอยู่ในหน้าการตั้งค่าบัญชีของไซต์ Tableau ได้เท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูจัดการข้อมูลเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล

ขั้นตอนที่ 5: ตัวเลือกการเผยแพร่

ขั้นตอนสุดท้ายในเฟสเวิร์กบุ๊กคือการเลือกตัวเลือกการเผยแพร่และสร้างการแปลงสำหรับแท็ก กำหนดเวลารีเฟรชการแยกข้อมูล และสิทธิ์

รีเซ็ตการเลือกแดชบอร์ด

ตัวเลือกนี้จะยกเลิกการเลือกออบเจ็กต์ทั้งหมดบนแดชบอร์ด

เขียนทับเวิร์กบุ๊กที่ใหม่กว่า

หากทำเครื่องหมาย เวิร์กบุ๊กจะได้รับการย้ายแม้ว่าจะไปเขียนทับเวิร์กบุ๊กที่ได้รับการสร้างขึ้นพร้อมกันหรือสร้างขึ้นก่อนเวิร์กบุ๊กที่ย้าย

คัดลอกสิทธิ์เวิร์กบุ๊ก

เมื่อเลือก เครื่องมือการย้ายจะพยายามจับคู่สิทธิ์เวิร์กบุ๊กต้นทางให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คัดลอกกำหนดเวลารีเฟรชการแยกข้อมูล

เมื่อเลือก เครื่องมือการย้ายจะพยายามตั้งค่ากำหนดเวลารีเฟรชการแยกข้อมูลเวิร์กบุ๊กปลายทางให้เป็นกำหนดเวลาที่ตรงกับชื่อของต้นทาง

หมายเหตุ: ไม่สามารถสร้างกำหนดเวลารีเฟรชการแยกข้อมูลได้ใน Tableau Cloud ตัวเลือกนี้ใช้ไม่ได้หากปลายทางคือไซต์ Tableau Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อจำกัดในการย้าย

คัดลอกข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังสำหรับเวิร์กบุ๊ก

คัดลอกข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังสำหรับแหล่งข้อมูลที่ฝังอยู่ในเวิร์กบุ๊ก ใช้ได้เฉพาะเมื่อย้ายข้อมูลจาก Tableau Server ไปยังไซต์ Tableau Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูย้ายเวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลด้วยข้อมูลประจำตัวแบบฝัง

หมายเหตุ: CMT ไม่รองรับการย้ายข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังสำหรับการเชื่อมต่อ OAuth ในการย้ายข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังไปยังไซต์ปลายทาง โปรดใช้การแปลงแหล่งข้อมูลแบบกำหนดข้อมูลการเชื่อมต่อ

คัดลอกเจ้าของเวิร์กบุ๊ก

คัดลอกการตั้งค่าเจ้าของเวิร์กบุ๊กจากตำแหน่งต้นทางเพื่อกำหนดเจ้าของเวิร์กบุ๊ก หากไม่ได้เลือก ผู้ใช้ Content Migration Tool จะได้รับการเป็นเจ้าของเวิร์กบุ๊กในตำแหน่งปลายทาง

ใช้การแมปผู้ใช้

ใช้การแมปผู้ใช้เพื่อมอบหมายความเป็นเจ้าของเนื้อหา เลือกตัวเลือกนี้หากมีความแตกต่างในไวยากรณ์ชื่อผู้ใช้ในตำแหน่งปลายทาง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูแผนการย้าย: สิทธิ์และการเป็นเจ้าของ

ตัวเลือกการเพิ่ม

คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลง Add Option เพื่อดูการแปลงประเภทต่างๆ ที่คุณสามารถเพิ่มได้:

สำหรับการแปลงประเภทต่างๆ ทั้งหมด มีขั้นตอนพื้นฐานอยู่สองขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการทำการเลือกของคุณสำหรับการแปลง ในกรณีนี้ ให้เลือกเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการแปลง พื้นที่การเลือกจะคล้ายกับส่วนการเลือกเวิร์กบุ๊กของเฟสการวางแผนโดยมีฟีเจอร์ทั้งหมดของปุ่มตัวเลือกการเลือกพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ Select/Unselect All, Refresh, Thumbnail Display และ List Display ที่ด้านบนสุดของรายการ คุณสามารถเลือกเวิร์กบุ๊ก Select All ซึ่งเป็นตัวเลือกในการเลือกเวิร์กบุ๊กทั้งหมดโดยอัตโนมัติสำหรับการแปลงในอนาคตได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถรีเฟรชหน้าต่างแสดงเวิร์กบุ๊กให้แสดงการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตใดๆ ไปยังไซต์ต้นทางได้ด้วย

ขั้นตอนที่สองคือการใช้แท็บตัวเลือกเพื่อป้อนรายการที่เลือกที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการแปลงใดๆ ที่คุณเลือก หมายเหตุ: แท็บตัวเลือกจะมีชื่อที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับการแปลงที่คุณกำลังแก้ไข

เพิ่มแท็ก

วิธีนี้ช่วยให้คุณเพิ่มแท็กหนึ่งแท็กขึ้นไปในเวิร์กบุ๊กได้ หากคุณวางเมาส์เหนือแท็กที่ป้อนไว้ก่อนหน้านี้ เครื่องหมาย เครื่องหมาย "X" สีน้ำเงินจะปรากฏขึ้นเพื่อให้สามารถลบได้

นำแท็กออก

วิธีนี้ช่วยให้คุณเพิ่มแท็กหนึ่งแท็กขึ้นไปในเวิร์กบุ๊กได้ หากคุณวางเมาส์เหนือแท็กที่ป้อนไว้ก่อนหน้านี้ เครื่องหมาย เครื่องหมาย "X" สีน้ำเงินจะปรากฏขึ้นเพื่อให้สามารถลบได้ นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกลบแท็กจากเวิร์กบุ๊กต้นทางหรือปลายทางได้เช่นกัน

ใช้กำหนดเวลารีเฟรชการแยกข้อมูล

ที่นี่คุณสามารถนำกำหนดเวลารีเฟรชการแยกข้อมูลไปใช้กับเวิร์กบุ๊กที่ย้ายมาได้ รายการกำหนดการที่สร้างขึ้นมาจากปลายทาง

หมายเหตุ: ไม่สามารถสร้างกำหนดเวลารีเฟรชการแยกข้อมูลได้ใน Tableau Cloud ตัวเลือกนี้ใช้ไม่ได้หากปลายทางคือไซต์ Tableau Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อจำกัดในการย้าย

กำหนดสิทธิ์

การแปลงนี้เป็นการแก้ไขสิทธิ์สำหรับเวิร์กบุ๊กที่เลือก ป้อนกลุ่มหรือผู้ใช้ จากนั้นคลิก Add ปรับสิทธิ์ตามที่ต้องการ ตัวเลือกที่แตกต่างกันสี่รายการคือการ Allow (อนุญาต) สิทธิ์ , Deny (ปฏิเสธ) สิทธฺ์, Inherit (ส่งต่อ) หรือรักษา Source Value ไว้

ตั้งค่าสร้างรูปภาพขนาดย่อเป็น

การดำเนินการนี้จะช่วยให้คุณตั้งค่าผู้ใช้หรือกลุ่มที่จะใช้สำหรับการสร้างข้อมูลเฉพาะผู้ใช้ในรูปแบบรูปภาพขนาดย่อของเวิร์กบุ๊กหลังจากได้รับการย้าย แต่ละตัวเลือกจะมีดรอปดาวน์เพื่อเลือกผู้ใช้หรือกลุ่มที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 6: ดำเนินการต่อในขั้นตอนต่อไป

หลังจากเลือกเวิร์กบุ๊กและการกำหนดค่าแล้ว ให้คลิก Next เพื่อดำเนินการต่อที่ส่วนแผนการย้าย: แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ของเฟสการวางแผน

ใครสามารถดำเนินการนี้ได้บ้าง

ผู้ใช้ไซต์ Tableau ที่มีบทบาท Explorer หรือสูงกว่า ในการย้ายเนื้อหา คุณต้องมีสิทธิ์ดูและดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊ก/บันทึกสำเนาสำหรับเวิร์กบุ๊กบนไซต์ต้นทางและสิทธิ์ในการเผยแพร่ และความสามารถดูและเผยแพร่สำหรับโปรเจ็กต์เป้าหมายบนไซต์ปลายทาง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสิทธิ์

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ