จัดการเนื้อหาบนเว็บ

ใช้ตัวเลือกที่อธิบายในหัวข้อนี้เพื่อแก้ไขคำอธิบายรายการหรือดำเนินการ เช่น ย้ายหรือเปลี่ยนชื่อรายการบนไซต์ Tableau ของคุณ ตัวเลือกพร้อมให้คุณใช้งานตามบทบาทและสิทธิ์บนไซต์ของคุณ

หมายเหตุ: หาก Tableau Catalog เปิดใช้งานบนไซต์อยู่ คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายไปยังฟิลด์ข้อมูลบนหน้าแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ได้ คุณยังสามารถเข้าถึงเนื้อหาภายนอกได้อีกด้วย (ฐานข้อมูลและตาราง) ตัวเลือกสำหรับเนื้อหาภายนอกบางรายการจะแตกต่างไปตามเนื้อหา Tableau (โครงการ เวิร์กบุ๊ก มุมมอง แหล่งข้อมูล บทบาทข้อมูล และโฟลว์)

ตั้งแต่ใน 2019.3 Tableau Catalog จะพร้อมใช้งานใน การจัดการข้อมูล บน Tableau Server และ Tableau Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู "เกี่ยวกับ Tableau Catalog" ในความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Tableau Server หรือ Tableau Cloud

ตัวเลือกการเข้าถึง

ที่ด้านบนสุดของหน้ารายการแต่ละหน้าจะแสดงชื่อของรายการและเจ้าของหรือข้อมูลติดต่อ บางหน้าอาจแสดงข้อมูลเพิ่มเติม เช่น คำอธิบายของรายการหรือวันที่แก้ไขรายการล่าสุด

ตัวเลือกเนื้อหา

คุณสามารถใช้ไอคอนถัดจากชื่อรายการเพื่อ:

เพิ่มหรือแก้ไขคำอธิบาย

คำอธิบายช่วยให้ทุกคนในองค์กรค้นหารายการที่ต้องการได้ง่ายขึ้น หากคุณเป็นเจ้าของรายการหรือมีสิทธิ์ที่เหมาะสม คุณสามารถแก้ไขคำอธิบายรายการได้

อธิบายโครงการ เวิร์กบุ๊ก และแหล่งข้อมูล

 1. จากแผงการนำทาง ให้เลือก สำรวจ
 2. นำทางไปยังโครงการ เวิร์กบุ๊ก หรือแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใส่คำอธิบาย
 3. คลิกไอคอนรายละเอียด ไอคอน i
 4. ที่ด้านขวาของเกี่ยวกับ ให้คลิกแก้ไข
 5. ป้อนคำอธิบายในฟิลด์เกี่ยวกับ คุณสามารถจัดรูปแบบเนื้อหาในข้อความด้วยตัวหนา ขีดเส้นใต้ และตัวเอียง รวมถึงใส่ลิงก์หรือรูปภาพได้ หากต้องการดูเคล็ดลับการจัดรูปแบบข้อความ ให้คลิก แสดงคำแนะนำการจัดรูปแบบ ใต้กล่องข้อความ
 6. คลิกบันทึก

คำอธิบายโครงการ

อธิบายเมตริก บทบาทข้อมูล เลนส์ “สอบถามข้อมูล” และคอลเลกชัน

 1. จากแผงการนำทาง ให้เลือก สำรวจ

 2. นำทางไปยังเนื้อหาที่คุณต้องการใส่คำอธิบาย

 3. สำหรับเมตริกและบทบาทข้อมูล ให้นำเมาส์ไปที่ส่วนหัวคำอธิบาย แล้วคลิกที่ใดก็ได้บนพื้นหลังสีเทาที่ปรากฏขึ้น (ฟีเจอร์เมตริกแบบเดิมเลิกใช้แล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 สำหรับ Tableau Cloud และจะเลิกใช้ใน Tableau Server เวอร์ชัน 2024.2 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างและแก้ไขปัญหาเมตริก (เลิกใช้))

  คำอธิบายเมตริก

  สำหรับเลนส์และคอลเลกชัน ให้นำเมาส์ไปที่ข้อความคำอธิบาย แล้วคลิกที่ใดก็ได้บนพื้นหลังสีเทาที่ปรากฏขึ้น

  คำอธิบายคอลเลกชัน

 4. ป้อนคำอธิบาย จากนั้นคลิกบันทึก

อธิบายโฟลว์

 1. จากแผงการนำทาง ให้เลือก สำรวจ
 2. เลือกโฟลว์ทั้งหมดจากเมนูดรอปดาวน์
 3. ในคอลัมน์ชื่อ ให้เลือกโฟลว์ที่คุณต้องการใส่คำอธิบาย
 4. บนแท็บภาพรวม ให้คลิกไอคอนแก้ไขที่อยู่ถัดจากคำอธิบาย
 5. ป้อนคำอธิบาย คุณสามารถจัดรูปแบบเนื้อหาในข้อความด้วยตัวหนา ขีดเส้นใต้ และตัวเอียง รวมถึงใส่ลิงก์หรือรูปภาพได้ หากต้องการดูเคล็ดลับการจัดรูปแบบข้อความ ให้คลิก แสดงคำแนะนำการจัดรูปแบบ ใต้กล่องข้อความ
 6. คลิกบันทึก

คำอธิบายโฟลว์

อธิบายฐานข้อมูลและตาราง (พร้อมใช้งานหากเปิดใช้งาน Tableau Catalog)

 1. จากแผงการนำทาง ให้เลือก เนื้อหาภายนอก
 2. เลือกฐานข้อมูลและไฟล์หรือตารางและออบเจ็กต์
 3. ในคอลัมน์ชื่อ ให้เลือกเนื้อหาที่คุณต้องการใส่คำอธิบาย
 4. จากเมนูดรอปดาวน์การดำเนินการ () ที่ด้านขวาของชื่อเนื้อหา ให้เลือกแก้ไขคำอธิบาย

  วิธีเปิดกล่องโต้ตอบแก้ไขคำอธิบาย

 5. ในฟิลด์เกี่ยวกับของกล่องโต้ตอบแก้ไขคำอธิบาย ให้ป้อนคำอธิบาย คุณสามารถจัดรูปแบบเนื้อหาในข้อความด้วยตัวหนา ขีดเส้นใต้ และตัวเอียง รวมถึงใส่ลิงก์หรือรูปภาพได้ หากต้องการดูเคล็ดลับการจัดรูปแบบข้อความ ให้คลิก คู่มือการจัดรูปแบบ ใต้กล่องข้อความ
 6. คลิกบันทึก

เมื่อคุณเพิ่มคำอธิบาย อาจมีความล่าช้าก่อนที่คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลง

อธิบายคอลัมน์ตาราง (พร้อมใช้งานหากเปิดใช้งาน Tableau Catalog)

 1. จากแผงการนำทาง ให้เลือก เนื้อหาภายนอก
 2. เลือกฐานข้อมูลและไฟล์หรือตารางและออบเจ็กต์
 3. จากรายการ ให้เลือกชื่อของเนื้อหาที่มีคอลัมน์ที่คุณต้องการอธิบาย
 4. บนหน้าตาราง ใต้คอลัมน์ ให้เลือกชื่อของคอลัมน์
 5. ในกล่องโต้ตอบรายละเอียดคอลัมน์ ให้เลือกไอคอนแก้ไขที่อยู่ด้านขวาของคำอธิบาย

  วิธีเปิดกล่องโต้ตอบคำอธิบายคอลัมน์

 6. ป้อนคำอธิบายในฟิลด์ คำอธิบาย คุณสามารถจัดรูปแบบเนื้อหาในข้อความด้วยตัวหนา ขีดเส้นใต้ และตัวเอียง รวมถึงใส่ลิงก์หรือรูปภาพได้ หากต้องการดูเคล็ดลับการจัดรูปแบบข้อความ ให้คลิก คู่มือการจัดรูปแบบ ใต้กล่องข้อความ
 7. คลิกบันทึก

เมื่อคุณเพิ่มคำอธิบาย อาจมีความล่าช้าก่อนที่คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลง หลังจากปรับใช้คำอธิบายแล้ว คุณจะดูคำอธิบายได้ในคอลัมน์คำอธิบายในหน้าตารางในแท็บความเกี่ยวพัน

อธิบายฟิลด์ในแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ (พร้อมใช้งานหากเปิดใช้งาน Tableau Catalog)

 1. จากแผงการนำทาง ให้เลือก สำรวจ
 2. เลือกแหล่งข้อมูลทั้งหมดจากเมนูดรอปดาวน์
 3. คลิกชื่อแหล่งข้อมูลเพื่อเปิดหน้าแหล่งข้อมูล
 4. ในแท็บความเกี่ยวพัน ให้เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการใส่คำอธิบาย
 5. ในกล่องโต้ตอบรายละเอียดฟิลด์ ให้เลือกไอคอนแก้ไขที่อยู่ด้านขวาของคำอธิบาย
 6. ป้อนคำอธิบายในฟิลด์ คำอธิบาย คุณสามารถจัดรูปแบบเนื้อหาในข้อความด้วยตัวหนา ขีดเส้นใต้ และตัวเอียง รวมถึงใส่ลิงก์หรือรูปภาพได้ หากต้องการดูเคล็ดลับการจัดรูปแบบข้อความ ให้คลิก คู่มือการจัดรูปแบบ ใต้กล่องข้อความ
 7. คลิกบันทึก

ตัวอย่างการป้อนคำอธิบายฟิลด์

เมื่อคุณเพิ่มคำอธิบาย อาจมีความล่าช้าก่อนที่คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลง หลังจากปรับใช้คำอธิบายแล้ว คุณจะดูคำอธิบายได้ในคอลัมน์คำอธิบายในหน้าแหล่งข้อมูลในแท็บความเกี่ยวพัน เมื่อคุณสร้างการแสดงเป็นภาพ คุณจะเห็นคำอธิบายบนแท็บข้อมูลเมื่อวางเมาส์บนชื่อฟิลด์

การสืบทอดคำอธิบายฟิลด์ (หากเปิดใช้งาน Tableau Catalog)

เมื่อมีคำอธิบายในอัปสตรีมจากฟิลด์ที่ไม่มีคำอธิบายในตัว ฟิลด์นั้นจะสืบทอดคำอธิบายอัปสตรีมที่อยู่ใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของคำอธิบายที่สืบทอดด้วย

ในการเขียนเว็บบน Tableau Server หรือ Tableau Cloud คำอธิบายที่สืบทอดมาจะแสดงขึ้นเสมอ ใน Tableau Desktop คำอธิบายที่สืบทอดมาจะแสดงขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่อกับ Tableau Server หรือ Tableau Cloud เท่านั้น

หมายเหตุ: คำอธิบายที่สืบทอดมาจะไม่ปรากฏเมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบเสมือนจริงใน Tableau Desktop หรือการเขียนเว็บ

ตัวอย่างการสืบทอดคำอธิบายใน Tableau Desktop และการเขียนเว็บ

บน Tableau Server และ Tableau Cloud คำอธิบายที่สืบทอดมาจะปรากฏในหน้าความเกี่ยวพันและแผงรายละเอียดข้อมูลด้วย

ตัวอย่างการสืบทอดคำอธิบายในหน้าความเกี่ยวพัน

ตัวอย่างการสืบทอดคำอธิบายในแผงรายละเอียดข้อมูล

คำอธิบายที่สืบทอดมาจะมีเงื่อนไขต่อไปนี้ คำอธิบายที่สืบทอดมาจะ:

 • ไม่ปรากฏในฟิลด์ที่คำนวณ
 • ไม่รองรับหากแหล่งข้อมูลหรือเวิร์กบุ๊กของคุณมีฟิลด์มากกว่า 500 ฟิลด์ขึ้นไป
 • ไม่รองรับหากแหล่งข้อมูลหรือเวิร์กบุ๊กของคุณมีขนาดใหญ่มากจนหมดเวลาในการสอบถามการสืบทอด

การเข้าถึงเนื้อหาของคุณ

หากต้องการดูเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของ ให้คลิกรูปภาพโปรไฟล์หรือตัวย่อที่ด้านบนของหน้า จากนั้นคลิกเนื้อหาของฉัน

ตัวเลือกของคุณ

หน้าเนื้อหาของคุณแสดงข้อมูลผู้ใช้และเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของ จากหน้านี้ คุณสามารถเข้าถึงการแจ้งเตือน การสมัครใช้งาน และการตั้งค่าบัญชี ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จัดการการตั้งค่าบัญชีของคุณ

หน้าเนื้อหาของคุณ

สำหรับมุมมองที่คุณเป็นเจ้าของ คุณจะเห็นว่าผู้ใช้คนใดดูมุมมองใดบ้างโดยเลือกมีใครเคยเห็นมุมมองนี้บ้าง

รูปภาพการเลือก “มีใครเคยเห็นมุมมองนี้บ้าง” ในเมนูการดำเนินการ

ดำเนินการ

คลิกกล่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกรายการ จากนั้นคลิกเมนูดรอปดาวน์การดำเนินการเพื่อเข้าถึงคำสั่งที่พร้อมใช้งานสำหรับรายการเหล่านั้น

หากคุณไม่มีสิทธิ์เพื่อดำเนินการในรายการที่เลือก การดำเนินการนั้นจะถูกปิดใช้งาน หากคุณเลือกหลายรายการและคุณไม่มีสิทธิ์เพื่อดำเนินการในรายการหนึ่งจากรายการทั้งหมดที่เลือก คุณจะได้รับข้อความข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามดำเนินการในรายการนั้นๆ

เมนูการดำเนินการ

หมายเหตุ: แต่ละรายการมีการดำเนินการที่แตกต่างกันไป หากคุณเลือกการดำเนินการมากกว่าหนึ่งประเภท เช่น เลือกเวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูล การดำเนินการที่คุณเห็นจะเป็นการดำเนินการที่มีร่วมกันระหว่างรายการสองประเภทนี้เท่านั้น

เข้าถึงเมนูการดำเนินการสำหรับรายการที่คุณเปิดค้างไว้อยู่โดยคลิก ที่ด้านบนสุดของหน้า เมนูการดำเนินการนี้ปิดใช้งานอยู่หากคุณทำเครื่องหมายที่กล่องของรายการอื่นๆ บนหน้า ให้ใช้เมนูการดำเนินการที่แสดงด้านบนเพื่อแก้ไขรายการที่เลือกแทน

การเข้าถึงการดำเนินการสำหรับเนื้อหาที่เปิดอยู่

ในมุมมองกริด เข้าถึงเมนูการดำเนินการจากมุมขวาล่างของภาพขนาดย่อ

การเข้าถึงการดำเนินการจากภาพขนาดย่อ

ในมุมมองรายการ เข้าถึงเมนูการดำเนินการที่อยู่ด้านขวาของชื่อรายการ

การเข้าถึงการดำเนินการจากรายการ

ลบเนื้อหา

หากต้องการลบเนื้อหา คุณจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • มีบทบาทไซต์เป็น Explorer (สามารถเผยแพร่ได้) หรือ Creator และมีความสามารถลบเนื้อหา
 • เป็นเจ้าของเนื้อหา
 • หากรายการอยู่ในโครงการและไม่ได้อยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคล: จะต้องเป็นเจ้าของโครงการหรือหัวหน้าโครงการในตำแหน่งที่จัดเก็บเนื้อหา

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการทำงานของสิทธิ์และบทบาทในไซต์ โปรดดูสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้

เคล็ดลับ: ใช้ความระมัดระวังเมื่อต้องลบเนื้อหาออกจากไซต์ การลบเป็นการดำเนินการถาวรสำหรับเนื้อหาทุกประเภท ยกเว้นมุมมอง

วิธีลบเนื้อหา:

 1. จากแผงการนำทาง ให้เลือก สำรวจ
 2. นำทางไปยังเนื้อหาที่คุณต้องการลบ
 3. จากเมนูดำเนินการแบบดรอปดาวน์ () ให้เลือกลบ

ในบางพื้นที่บนไซต์ของคุณ เช่น คอลเลกชัน คำแนะนำ และเนื้อหาภายนอก จะมีลิงก์หรือส่วนอ้างอิงไปยังรายการ ลิงก์หรือส่วนอ้างอิงนี้ไม่มีผลต่อรายการ คุณสามารถลบรายการออกจากคอลเลกชันหรือซ่อนคำแนะนำโดยไม่ต้องกังวลว่าจะลบรายการต้นฉบับไปด้วย

ผลกระทบจากการลบเนื้อหา

ประเภทเนื้อหาผลกระทบ
เวิร์กบุ๊ก เมตริก โฟลว์ และบทบาทข้อมูลเนื้อหาจะถูกลบถาวร คุณไม่สามารถเลิกทำการดำเนินการนี้ได้
มุมมองมุมมองจะถูกนำออกจากไซต์ แต่ยังสามารถเข้าถึงมุมมองได้อยู่หากคุณแก้ไขหรือดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊ก ผลกระทบแบบเดียวกับการซ่อนมุมมองเมื่อเผยแพร่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แสดงหรือซ่อนชีต
โครงการ

โปรเจ็กต์จะถูกลบถาวร รวมถึงเนื้อหาของ Tableau ในโปรเจ็กต์นั้นด้วย

เนื้อหาภายนอกจะถูกย้ายไปยังโปรเจ็กต์เริ่มต้นสำหรับเนื้อหาภายนอก (ใน Tableau Server 2022.3 และก่อนหน้า แอสเซทภายนอกจะไม่เกี่ยวข้องเนื่องจากไม่สามารถอยู่ในโฟลเดอร์ได้ตั้งแต่แรก)

คอลเลกชันคอลเลกชันจะถูกลบถาวร แต่รายการที่เพิ่มไปยังคอลเลกชันจะไม่ถูกลบ
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ