ทำงานกับการแก้ไขเนื้อหา

เมื่อเผยแพร่เวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูล ระบบจะบันทึกเวอร์ชันไว้ในประวัติการแก้ไขสำหรับ Tableau Server และ Tableau Cloud คุณสามารถเปลี่ยนกลับเป็นเวอร์ชันก่อนหน้าได้ทุกเมื่อ

สิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับประวัติการแก้ไข

หากต้องการเข้าถึงประวัติการแก้ไข คุณต้องมีบทบาทในไซต์เป็น Creator หรือ Explorer (เผยแพร่ได้) รวมถึงต้องมีสิทธิ์ต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหา 

 • โครงการ: ดูและบันทึก

 • เวิร์กบุ๊กในโครงการ: ดู บันทึก และดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊ก/บันทึกเป็น

 • แหล่งข้อมูลในโครงการ: ดู บันทึก และดาวน์โหลดแหล่งข้อมูล

สำหรับการเชื่อมต่อแบบเสมือนในโครงการ คุณต้องมีบทบาทในไซต์ของ Creator และสิทธิ์ในการดูและเขียนทับ ดูรายละเอียดที่ "ใช้การเชื่อมต่อแบบเสมือน" ในการช่วยเหลือของ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) หรือ Tableau Server(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) (การเชื่อมต่อแบบเสมือนต้องมีการจัดการข้อมูล ดูรายละเอียดได้ที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่))

เผยแพร่เนื้อหาของคุณ

ใน Tableau Desktop ให้คลิกเซิร์ฟเวอร์เผยแพร่เวิร์กบุ๊กหรือเซิร์ฟเวอร์เผยแพร่แหล่งข้อมูล ทำการเปลี่ยนแปลงในเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูล จากนั้นเผยแพร่อีกครั้งไปยังโปรเจกต์เดิมโดยใช้ชื่อเดิม (คุณจะต้องยืนยันว่าต้องการเขียนทับเนื้อหาที่มีอยู่)

คุณยังสามารถบันทึกการแก้ไขเวิร์กบุ๊กได้โดยการแก้ไขและบันทึกเวิร์กบุ๊กในอินเทอร์เฟซการเขียนเว็บของ Tableau Server หรือ Tableau Cloud

ดูประวัติการแก้ไข

 • คลิกเมนูการดำเนินการ (. . .) สำหรับเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูล จากนั้นคลิกประวัติการแก้ไข

  ภาพด้านล่างแสดงประวัติการแก้ไขของเวิร์กบุ๊ก

จัดการการแก้ไข

ดูตัวอย่างการแก้ไขเวิร์กบุ๊ก

 • จากเมนูการดำเนินการของการแก้ไข (. . .) คลิกดูตัวอย่าง

  ตัวอย่างจะเปิดขึ้นในแท็บใหม่บนเบราว์เซอร์ หากมี สำหรับเวิร์กบุ๊กที่ไม่สามารถดูตัวอย่างบนเซิร์ฟเวอร์ เช่น เวิร์กบุ๊กที่มีการเชื่อมต่อข้อมูล OAuth คุณสามารถดาวน์โหลดการแก้ไขแล้วเปิดใน Tableau Desktop ได้

ดาวน์โหลดการแก้ไขเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูล

 1. จากเมนูการดำเนินการของการแก้ไข (. . .) คลิกดาวน์โหลด

 2. เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดใน Tableau Desktop

กู้คืนการแก้ไขเวิร์กบุ๊ก

 • ในประวัติการแก้ไข ให้เลือกการแก้ไขแล้วคลิกกู้คืน

  เวอร์ชันที่กู้คืนจะกลายเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน

  หมายเหตุ: หากระบบไม่สามารถกู้คืนการแก้ไขไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยตรง ให้ดาวน์โหลดการแก้ไข เปิดการแก้ไขใน Tableau Desktop จากนั้นจึงเผยแพร่อีกครั้ง

การกู้คืนเวิร์กบุ๊กที่ต้องมีข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล

หากเวิร์กบุ๊กใช้การเชื่อมต่อข้อมูลสดซึ่งต้องมีการระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน คุณจะมีตัวเลือกในการฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับการเชื่อมต่อ หากเวิร์กบุ๊กใช้แหล่งข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อหลายรายการ คุณอาจต้องระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับแต่ละรายการ

หากเวิร์กบุ๊กใช้การแยกข้อมูลที่มีกำหนดเวลารีเฟรชและข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝัง คุณจะต้องแก้ไขการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบ

กู้คืนการแก้ไขแหล่งข้อมูล

การแก้ไขก่อนหน้าของแหล่งข้อมูลอาจไม่รวมการแยกข้อมูลที่เผยแพร่ในขณะนั้น โดยมีสาเหตุหลายประการ เช่น การแยกข้อมูลมักอยู่ระหว่างกำหนดเวลารีเฟรช หากต้องการกู้คืนการแยกข้อมูล คุณสามารถดาวน์โหลดการแก้ไขก่อนหน้าของแหล่งข้อมูล (ในรูปแบบ .tdsx) แล้วเปิดใน Tableau Desktop เพื่อเผยแพร่การแยกข้อมูลอีกครั้ง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงและการลบข้อมูลในส่วนปัญหาประวัติการแก้ไขที่อาจเกิดขึ้น

 1. เข้าสู่ระบบสภาพแวดล้อมของการแก้ไขบนเว็บใน Tableau Server หรือ Tableau Cloud ไปที่แหล่งข้อมูลและเปิดประวัติการแก้ไข

 2. จากเมนูการดำเนินการของการแก้ไข (. . .) คลิกดาวน์โหลด

  ภาพหน้าจอของเมนูดาวน์โหลด

 3. เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดใน Tableau Desktop จากนั้นเผยแพร่อีกครั้งด้วยชื่อเดิมไปยังตำแหน่งเดิมในไซต์ Tableau Server หรือ Tableau Cloud (ยืนยันว่าคุณต้องการเขียนทับเวอร์ชันที่มีอยู่)

  เวอร์ชันที่อัปโหลดจะกลายเป็นเวอร์ชันล่าสุด

ลบการแก้ไขเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลจากประวัติ

 1. จากเมนูการดำเนินการของการแก้ไข (. . .) คลิกลบ

  รายการประวัติการแก้ไขจะอัปเดตเพื่อบ่งบอกว่าลบการแก้ไขแล้ว

ปัญหาประวัติการแก้ไขที่อาจเกิดขึ้น

การเขียนทับเนื้อหาที่ใช้ชื่อเดียวกัน

หากผู้เขียนรายอื่นเผยแพร่เวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลที่ใช้ชื่อเดียวกัน ผู้เขียนคนล่าสุดจะเป็นเจ้าของเนื้อหานั้นและเห็นประวัติการแก้ไขทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงและการลบข้อมูล

 • เวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลเวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลจะดาวน์โหลดพร้อมการกำหนดค่าล่าสุดของการแยกข้อมูลหรือการเชื่อมต่อข้อมูล หากแบบจำลองข้อมูลหรือการเชื่อมต่อข้อมูลเปลี่ยนไประหว่างการแก้ไข คุณอาจต้องอัปเดตเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลที่ดาวน์โหลด

 • การแก้ไขเวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลที่ใช้ไฟล์ .xls หรือ .csv จะถูกบันทึกพร้อมการแยกของข้อมูลนั้นๆ

 • การแก้ไขสำหรับไฟล์ .hyper จะได้รับการบันทึกพร้อมการเชื่อมต่อโดยตรง แต่การแก้ไขสำหรับการแยกข้อมูลจะไม่ได้รับการบันทึก

 • หากเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลถูกลบออกจากไซต์ การแก้ไขทั้งหมดก็จะถูกลบออกไปด้วย

การเปิดและปิดประวัติการแก้ไข

ใน Tableau Server ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์สามารถปิดใช้ประวัติการแก้ไขสำหรับบางไซต์โดยเฉพาะ

หากมีการเปิดแล้วปิดประวัติการแก้ไข การแก้ไขที่ถูกบันทึกไว้จะยังคงอยู่ โดยเวอร์ชันใหม่จะเขียนทับเวอร์ชันล่าสุด หากเปิดประวัติการแก้ไขอีกครั้ง การนับเวอร์ชันจะเริ่มต้นจากการแก้ไขที่บันทึกไว้ล่าสุด

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ Tableau Server โปรดดู ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าประวัติการแก้ไขที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถบันทึกประวัติการแก้ไข(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ