สร้างมุมมองพื้นฐานเพื่อสำรวจข้อมูลของคุณ

หัวข้อนี้ใช้แหล่งข้อมูล “ตัวอย่าง - Superstore” เพื่ออธิบายวิธีสร้างมุมมองพื้นฐานและสำรวจข้อมูลของคุณ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามุมมองข้อมูลของคุณใน Tableau เปลี่ยนแปลงอย่างไรในกระบวนการสำรวจ

หากคุณกำลังใช้ Tableau Cloud และ Tableau Server เพื่อสำรวจข้อมูลและแก้ไขมุมมอง โปรดดูใช้ Tableau บนเว็บ

เชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณ

ขั้นตอนแรกคือการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่คุณต้องการสำรวจ ตัวอย่างนี้แสดงวิธีการเชื่อมต่อกับข้อมูล “ตัวอย่าง - Superstore” ใน Tableau Desktop

 1. เปิด Tableau คลิกที่ Microsoft Excel ในส่วนเชื่อมต่อบนหน้าเริ่มต้น ในกล่องโต้ตอบ “เปิด” ให้ไปที่ไฟล์ Excel ที่ชื่อ Sample - Superstore บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่ /Documents/My Tableau Repository/Datasources/version number/[language] เลือก “ตัวอย่าง - Superstore” แล้วคลิกเปิด

 2. หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับข้อมูล Excel แล้ว หน้าแหล่งข้อมูลจะแสดงชีตหรือตารางในข้อมูลของคุณ ลากตาราง "คำสั่งซื้อ" ไปที่แคนวาสเพื่อเริ่มสำรวจข้อมูลดังกล่าว

  คุณอาจต้องทำการเตรียมข้อมูลและผสานการทำงานเพิ่มเติมก่อนเริ่มสำรวจใน Tableau ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีจัดโครงสร้างข้อมูลของคุณ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณ โปรดดูเชื่อมต่อกับและเตรียมข้อมูลและเคล็ดลับในการทำงานกับข้อมูลของคุณ

 3. คลิกแท็บชีตเพื่อไปที่เวิร์กชีตใหม่และเริ่มการวิเคราะห์

เกี่ยวกับแผงข้อมูล

ในเวิร์กชีต คอลัมน์จากแหล่งข้อมูลของคุณจะแสดงเป็นฟิลด์ทางด้านซ้ายในแผงข้อมูล แผงข้อมูลประกอบด้วยฟิลด์ประเภทต่างๆ ซึ่งมีการจัดระเบียบโดยใช้ตาราง สำหรับแต่ละตารางหรือโฟลเดอร์ในแหล่งข้อมูล ฟิลด์มิติข้อมูลจะปรากฏเหนือเส้นสีเทา และฟิลด์การวัดผลจะปรากฏใต้เส้นสีเทา ฟิลด์มิติข้อมูลมักเก็บข้อมูลที่แบ่งหมวดหมู่ เช่น ประเภทและวันที่ของผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ฟิลด์การวัดผลจะเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข เช่น ยอดขายและกำไร ในบางครั้ง ตารางหรือโฟลเดอร์จะมีเฉพาะมิติข้อมูล หรือการวัดผลเท่านั้นในตอนเริ่มต้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู มิติข้อมูลและการวัดผล สีฟ้าและสีเขียว

หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการค้นหาฟิลด์ในแผงข้อมูล โปรดดูค้นหาฟิลด์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของพื้นที่ทำงาน โปรดดู พื้นที่ทำงาน Tableau

หากคุณมีแหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่งแห่งในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกชื่อการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลในแผงข้อมูลเพื่อเลือกนำมาใช้งาน หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูการใช้งานแหล่งข้อมูลในแผงข้อมูล

หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีต่างๆ ในการปรับแต่งฟิลด์ในแผงข้อมูล โปรดดูจัดระเบียบและปรับแต่งฟิลด์ในแผงข้อมูล แก้ไขการตั้งค่าเริ่มต้นของฟิลด์ และทำงานกับฟิลด์ข้อมูลในแผงข้อมูล

หากคุณมีฟิลด์มิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน บางครั้งคุณอาจต้องจัดกลุ่มฟิลด์มิติข้อมูลดังกล่าวไว้ในโฟลเดอร์หรือจัดเป็นลำดับชั้น ตัวอย่างเช่น ในแหล่งข้อมูลนี้ ประเทศ รัฐ เมือง และรหัสไปรษณีย์ จะถูกจัดกลุ่มเป็นลำดับชั้นโดยตั้งชื่อเป็น “ที่ตั้ง” คุณสามารถดูรายละเอียดเจาะลึกลงไปในลำดับชั้นได้โดยคลิกที่เครื่องหมาย + ในฟิลด์ หรือดูรายละเอียดข้อมูลย้อนกลับโดยคลิกที่เครื่องหมาย - ในฟิลด์

สร้างมุมมอง

มุมมองคือการแสดงข้อมูลเป็นภาพที่คุณสร้างใน Tableau การแสดงเป็นภาพอาจเป็นแผนภูมิ กราฟ แผนที่ พล็อต หรือแม้แต่ตารางข้อความ

ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างมุมมอง ให้พิจารณาคำถามที่คุณหวังว่าจะตอบโดยใช้ข้อมูล ทุกมุมมองที่คุณสร้างใน Tableau ควรเริ่มต้นด้วยคำถาม คุณต้องการทราบสิ่งใด

ทุกครั้งที่คุณลากฟิลด์ไปไว้ในมุมมองหรือบนแถบ แปลว่าคุณกำลังถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลนั้น คำถามจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับฟิลด์ที่คุณเลือก ตำแหน่งที่คุณจัดวาง และลำดับที่คุณเพิ่มลงในมุมมอง

สำหรับทุกคำถามที่คุณสอบถาม มุมมองจะเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงภาพคำตอบด้วยเครื่องหมาย ซึ่งนำเสนอโดยรูปทรง ข้อความ ลำดับชั้น โครงสร้างตาราง แกน สี

วิธีต่างๆ ในการเริ่มสร้างมุมมอง

เมื่อคุณสร้างมุมมอง คุณจะต้องเพิ่มฟิลด์จากแผงข้อมูล ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี

ตัวอย่าง:

 • ลากฟิลด์จากแผงข้อมูล แล้ววางลงบนการ์ดและแถบหรือแผงต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กชีต Tableau ทุกๆ รายการ

 • ดับเบิลคลิกที่หนึ่งฟิลด์ขึ้นไปในแผงข้อมูล

 • เลือกหนึ่งฟิลด์ขึ้นไปในแผงข้อมูล แล้วเลือกประเภทแผนภูมิจากแสดงให้ฉันดู ซึ่งจะระบุประเภทแผนภูมิที่เหมาะสมสำหรับฟิลด์ที่คุณเลือก หากต้องการรายละเอียด โปรดดูใช้ “แสดงให้ฉันดู” เพื่อเริ่มใช้มุมมอง

 • หากต้องการเริ่มสร้างมุมมองแบบตาราง ให้วางฟิลด์บนตารางกริดวางฟิลด์ที่นี่

  หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเป็นภาพด้วยฟิลด์ โปรดดูเริ่มสร้างการแสดงเป็นภาพด้วยการลากฟิลด์ไปที่มุมมอง

  เมื่อคุณเริ่มสำรวจข้อมูลใน Tableau คุณจะพบว่ามีหลายวิธีในการสร้างมุมมอง เนื่องจาก Tableau มีความยืดหยุ่นและให้สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้สูง ในขณะที่คุณสร้างมุมมอง หากคุณใช้เส้นทางที่ไม่ตอบโจทย์ของคุณ คุณสามารถยกเลิกการไปยังจุดก่อนหน้าที่คุณสำรวจได้เสมอ

  • หากต้องการเลิกทำหรือทำซ้ำ ให้คลิก “เลิกทำ” หรือ “ทำซ้ำ” บนแถบเครื่องมือ

  คุณสามารถเลิกทำรายการต่างๆ ไปจนถึงในครั้งสุดท้ายที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊กได้ คุณสามารถเลิกทำหรือทำซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

สร้างมุมมองตั้งแต่เริ่มต้น

ขั้นตอนเหล่านี้จะแสดงวิธีสร้างมุมมองพื้นฐานที่แสดงผลกำไรแบบปีต่อปี

 1. จากพื้นที่ของมิติข้อมูลในแผงข้อมูล ให้ลากฟิลด์วันที่สั่งซื้อ ไปยังแถบคอลัมน์ คุณอาจต้องขยายลำดับชั้นของคำสั่งซื้อเพื่อดูวันที่สั่งซื้อ

  เมื่อคุณลากฟิลด์ไปยังแถบ เครื่องหมายบวกจะบ่งชี้ว่าแถบนั้นสามารถรับฟิลด์ได้

  ตารางผลลัพธ์มี 4 คอลัมน์และ 1 แถว ส่วนหัวของคอลัมน์แต่ละรายการจะแสดงถึงสมาชิกของฟิลด์วันที่สั่งซื้อ (ระดับวันที่เริ่มต้นคือ YEAR) แต่ละเซลล์จะมีป้ายกำกับ "Abc" ซึ่งบ่งชี้ว่าประเภทของเครื่องหมายในขณะนั้นสำหรับมุมมองนี้เป็นข้อความ

  สังเกตว่าฟิลด์เป็นสีฟ้า ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นฟิลด์แบบแยกกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู มิติข้อมูลและการวัดผล สีฟ้าและสีเขียว

  ระดับวันที่เริ่มต้นจะกำหนดโดยระดับสูงสุดที่มีค่าที่แตกต่างกันมากกว่าหนึ่งค่า (เช่น หลายปีและหลายเดือน) ซึ่งหมายความว่าหาก[วันที่สั่งซื้อ]มีข้อมูลเพียงหนึ่งปี แต่มีหลายเดือน ระดับเริ่มต้นจะเป็นเดือน ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนระดับวันที่ได้โดยใช้เมนูฟิลด์

  หากคุณสงสัยว่าเหตุใดจึงมีระดับวันที่ 2 ชุด (จากปีลงไปจนถึงวัน) ตัวเลือกชุดแรกจะใช้ส่วนของวันที่ และตัวเลือกชุดที่สองใช้ค่าวันที่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปลี่ยนระดับวันที่

  เคล็ดลับ: หากต้องการซ่อนชื่อในชีต ให้เลือกเมนูดรอปดาวน์ทางด้านขวาของชื่อนั้น (ชีต 1) แล้วเลือกซ่อนชื่อ

 2. ในแผงข้อมูล ให้ลากฟิลด์กำไรไปยังแถบแถว

  ฟิลด์กำไรจะเป็นสีเขียวบนแผงแถว ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นฟิลด์ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ชื่อฟิลด์จะเปลี่ยนเป็น SUM(กำไร) เนื่องจากการวัดผลจะถูกรวมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มลงในมุมมอง และการรวมเริ่มต้นสำหรับการวัดผลนี้คือ SUM หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเพิ่มการวัดผลลงในมุมมอง รวมถึงสาเหตุ โปรดดู มิติข้อมูลและการวัดผล สีฟ้าและสีเขียว

  Tableau จะแปลงตารางเป็นแผนภูมิเส้นและสร้างแกนแนวตั้ง (ทางด้านซ้าย) สำหรับการวัดผลนั้น

  แผนภูมิเส้นเป็นวิธีที่ดีมากในการเปรียบเทียบข้อมูลตามช่วงเวลาและบ่งชี้แนวโน้มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  แผนภูมิเส้นนี้จะแสดงผลกำไรตามช่วงเวลา แต่ละจุดบนเส้นนี้จะแสดงถึงผลรวมของกำไรสำหรับปีที่เกี่ยวข้อง

  ขั้นตอนต่อไปคือการเจาะรายละเอียดลึกลงไปในมิติเวลาอีกสักเล็กน้อย

  เจาะรายละเอียดข้อมูล

  ขั้นตอนนี้แสดงวิธีที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่อให้แสดงไตรมาส นอกเหนือจากแสดงเป็นปีได้ เมื่อคุณดูรายละเอียดเจาะลึกลงไปในลำดับชั้น มุมมองจะเปลี่ยนเป็นตารางที่ซ้อนกัน

  คุณสามารถแสดง[วันที่สั่งซื้อ]ตามไตรมาสได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกปุ่มบวก ที่ด้านซ้ายของฟิลด์ YEAR(วันที่สั่งซื้อ) ในคอลัมน์

  • ลากฟิลด์วันที่สั่งซื้อ (อีกครั้ง) จากแผงข้อมูล และวางไว้บนแถบคอลัมน์ทางด้านขวาของ Year(วันที่สั่งซื้อ)

  มิติข้อมูลใหม่จะแบ่งมุมมองออกเป็นแผงแยกต่างหากสำหรับแต่ละปี ในทางกลับกัน แต่ละแผงก็จะมีคอลัมน์สำหรับไตรมาสด้วย มุมมองนี้เรียกว่าตารางที่ซ้อนกัน เนื่องจากจะแสดงส่วนหัวหลายรายการ โดยที่ไตรมาสจะซ้อนกันภายในปีต่างๆ คำว่า "ส่วนหัว" อาจทำให้เข้าใจผิดเล็กน้อยในตัวอย่างนี้ เนื่องจากส่วนหัวของปีจะแสดงที่ด้านบนของแผนภูมิ ในขณะที่ส่วนหัวของไตรมาสจะแสดงที่ด้านล่าง

  เพิ่มระดับของรายละเอียดด้วยหลายมุมมองขนาดเล็ก

  ขั้นตอนนี้จะแสดงวิธีแก้ไขมุมมองตารางที่ซ้อนกันเพื่อเพิ่มเซกเมนต์ลูกค้า โดยจะสร้างสิ่งที่เราเรียกว่ามุมมองหลายมุมมองขนาดเล็ก

  ลากมิติข้อมูลกลุ่มลูกค้าจากแผงข้อมูล แล้วปล่อยไปทางซ้ายของ SUM(กำไร) ในแถว

  ระบบจะเพิ่มฟิลด์ลงในแผงแถวและส่วนหัวของแถวจะถูกสร้างขึ้น ส่วนหัวแต่ละรายการจะแสดงถึงสมาชิกของฟิลด์เซกเมนต์

  หรือคุณสามารถทำแบบเดียวกันได้โดยวางกลุ่มลูกค้าไว้ทางด้านซ้ายของแกนกำไรในมุมมอง (ตามที่แสดงในภาพด้านล่าง) ส่วนใหญ่แล้ว Tableau รองรับหลากหลายวิธีในการเพิ่มฟิลด์ในมุมมอง

  หมายเหตุ: Tableau ไม่อนุญาตให้คุณวางมิติข้อมูลทางด้านขวาของการวัดผลบนแผงแถวหรือคอลัมน์ เนื่องจากโครงสร้างแบบภาพนั้นจะดูไม่สมเหตุสมผลในมุมมอง

  มิติข้อมูลใหม่จะแบ่งมุมมองออกเป็น 12 แผง โดยจะมีหนึ่งแผงสำหรับปีและเซกเมนต์แต่ละชุด มุมมองนี้เป็นตัวอย่างตารางที่ซ้อนกันที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มุมมองใดก็ตามที่มีแผนภูมิกริดประเภทนี้จะเรียกว่าหลายมุมมองขนาดเล็ก

  อาจเป็นมุมมองแบบละเอียดจำนวนที่เหมาะสมสำหรับมุมมอง อีกทางเลือกหนึ่งในจุดนี้คือการกรองข้อมูลบางส่วนออกจากมุมมองเพื่อทำให้ง่ายขึ้น

  กรองมุมมองเพื่อเน้นการสำรวจของคุณ

  ส่วนนี้จะแสดงวิธีที่คุณสามารถเน้นการสำรวจโดยแสดงเฉพาะซับเซ็ตของข้อมูล เช่น การแก้ไขมุมมองเพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลคำสั่งซื้อในปี 2018 และ 2019

  1. ลากการวัดผลวันที่สั่งซื้อจากแผงข้อมูล และวางไว้ในแผงตัวกรอง

  2. ในกล่องโต้ตอบ “กรองฟิลด์” ให้เลือกระดับวันที่ที่คุณต้องการกรอง นั่นคือ ปี จากนั้นจึงคลิกถัดไป

  3. ในแผงถัดไป ให้ล้างข้อมูล 2 ปีที่คุณไม่ต้องการรวมไว้ในมุมมอง

  4. เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกตกลง

  การอัปเดตมุมมองให้แสดงเฉพาะแถวข้อมูลโดยที่วันที่สั่งซื้อเป็นปี 2018 หรือ 2019 ในตอนนี้ Tableau สามารถจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติมให้กับข้อมูลที่คุณสนใจได้แล้ว

  ลำดับถัดไป คุณจะเพิ่มรายละเอียดในการสำรวจข้อมูลของคุณโดยลากฟิลด์ไปที่ “พร็อพเพอร์ตี้สี” บนการ์ด “เครื่องหมาย”

  ใช้การ์ด “เครื่องหมาย” เพื่อเพิ่มข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์ของคุณ

  ขั้นตอนนี้แสดงวิธีที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองให้ใส่สีเครื่องหมายตามภูมิภาคได้

  1. ลากมิติข้อมูลภูมิภาคจากแผงข้อมูล และวางไว้ในสี

   การวางมิติข้อมูลบนสีจะแยกเครื่องหมายตามสมาชิกของมิติข้อมูลนั้น และกำหนดสีที่ไม่ซ้ำกันให้กับแต่ละสมาชิก คำอธิบายสีจะแสดงชื่อสมาชิกแต่ละรายการและสีที่เกี่ยวข้อง

   ในตอนนี้แต่ละแผงจะมี 4 บรรทัด โดยที่ 1 บรรทัดต่อ 1 ภูมิภาค การแสดงเป็นภาพจะแสดงข้อมูลกำไรที่สรุปรายละเอียดระดับภูมิภาค

   มุมมองนี้จะแสดงผลกำไรสำหรับลูกค้าในแต่ละเซกเมนต์และแต่ละภูมิภาคในปี 2018 และ 2019

   หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ์ดเครื่องหมายและระดับของรายละเอียด โปรดดู ข้อมูลอ้างอิงแถบและการ์ด เครื่องหมาย และมิติข้อมูลจะส่งผลต่อระดับของรายละเอียดในมุมมองอย่างไร โปรดดูการทำความเข้าใจความละเอียดในข้อมูลของคุณ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)จาก Tableau Tim

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับหัวข้อและไซต์ที่เกี่ยวข้อง โปรดดู:

ดูวิดีโอ : คุณสามารถดูแนวคิดและฟีเจอร์มากมายของ Tableau ที่กล่าวถึงและแสดงบนเว็บไซต์ Tableau Tim(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และช่อง YouTube(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ