ใช้ “แสดงให้ฉันดู” เพื่อเริ่มใช้มุมมอง

“แสดงให้ฉันดู” จะสร้างมุมมองจากฟิลด์ที่ใช้แล้วในมุมมอง รวมถึงฟิลด์ใดๆ ที่คุณได้เลือกไว้ในแผงข้อมูล เปิด “แสดงให้ฉันดู” โดยคลิกแสดงให้ฉันดูในแถบเครื่องมือ

เริ่มต้นมุมมองจากฟิลด์ที่คุณเลือก

หากต้องการใช้ “แสดงให้ฉันดู” โปรดเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการวิเคราะห์ในแผงข้อมูล แล้วจากนั้นเลือกประเภทของมุมมองที่คุณต้องการสร้างในแผง “แสดงให้ฉันดู” Tableau ประเมินฟิลด์ที่เลือกโดยอัตโนมัติ รวมถึงเสนอตัวเลือกแก่คุณเกี่ยวกับประเภทมุมมองที่หลากหลายซึ่งเหมาะสำหรับฟิลด์เหล่านั้น “แสดงให้ฉันดู” ยังไฮไลต์ประเภทการแสดงเป็นภาพที่ตรงกับข้อมูลมากที่สุด

 1. ในแผงข้อมูล ให้เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการวิเคราะห์ กดคีย์ Ctrl ค้างไว้ (คีย์ Command ใน Mac) เพื่อสร้างการเลือกหลายรายการ

 2. คลิกแสดงให้ฉันดูในแถบเครื่องมือแล้วจากนั้นเลือกประเภทมุมมองที่คุณต้องการสร้าง

  มุมมองประเภทใดก็ตามที่ไม่ใช่สีเทาจะสร้างมุมมองข้อมูลของคุณ เมื่อคุณวางเมาส์เหนือมุมมองแต่ละประเภท คำอธิบายที่ด้านล่างจะแสดงข้อกำหนดขั้นต่ำ ในตัวอย่างนี้ บาร์ซ้อนถูกเลือก

 3. ดูผลลัพธ์ Tableau สร้างมุมมองข้อมูลโดยอัตโนมัติ

  สร้างแผนภูมิเส้นโดยใช้ “แสดงให้ฉันดู”

  ในตัวอย่างนี้ คุณใช้แสดงให้ฉันดูเพื่อสร้างแผนภูมิเส้นที่แสดงกำไรเป็นฟังก์ชันของเวลา

  1. ในแผงข้อมูล ให้เลือก[วันที่สั่งซื้อ] และ กำไร กดคีย์ Ctrl ค้างไว้ (หรือคีย์ Command ใน Mac) เมื่อคุณเลือกฟิลด์

  2. คลิกแสดงให้ฉันดูในแถบเครื่องมือเพื่อแสดงการ์ดแสดงให้ฉันดู หากการ์ดยังไม่แสดง

  3. ในแผงแสดงให้ฉันดู ให้ดูว่า Tableau แนะนำมุมมองประเภทใด

   เนื่องจากมีการเลือกมิติวันที่และการวัดผล Tableau จะแนะนำให้คุณสร้างมุมมองเส้น เส้นมักจะเป็นวิธีที่เหมาะสมในการดูว่าค่าที่วัดเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป

  มุมมองด้านล่างแสดงแผนภูมิผลลัพธ์ แต่ละจุดบนเส้นแสดงถึงผลรวมของกำไรสำหรับปีที่เกี่ยวข้อง

  คุณสามารถดูจุดต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้นโดยคลิกที่ปุ่มแสดงป้ายกำกับของเครื่องหมายในแถบเครื่องมือ

  สร้างแผนภาพการกระจายโดยใช้ “แสดงให้ฉันดู”

  ในตัวอย่างนี้ คุณใช้แสดงให้ฉันดูเพื่อสร้างแผนภาพการกระจายเพื่อแสดงยอดขายเมื่อเทียบกับกำไรสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์และลูกค้า

  1. ในแผงข้อมูล ให้เลือกฟิลด์มิติข้อมูลชื่อลูกค้าและชื่อผลิตภัณฑ์ และฟิลด์การวัดผลกำไรและยอดขาย หากต้องการเลือกฟิลด์หลายรายการ ให้กดคีย์ Ctrl ค้างไว้ (หรือคีย์ Command ใน Mac) เมื่อคุณคลิกฟิลด์

  2. คลิกแสดงให้ฉันดูในแถบเครื่องมือ

  3. เลือกประเภทแผนภูมิแผนภาพการกระจายจากแสดงให้ฉันดู

  Tableau สร้างแผนภาพการกระจายโดยใช้ฟิลด์ที่คุณเลือกไว้ คุณสามารถลากฟิลด์เพื่อปรับแต่งมุมมองต่อไปได้

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ