ข้อมูลอ้างอิงแถบและการ์ด

เวิร์กชีตทุกรายการใน Tableau จะประกอบด้วยแถบและการ์ดต่างๆ อาทิ คอลัมน์ แถว เครื่องหมาย ตัวกรอง หน้า คำอธิบาย และอื่นๆ

เมื่อวางฟิลด์ลงบนแถบหรือการ์ด คุณจะ:

 • สร้างโครงสร้างของการแสดงเป็นภาพ

 • เพิ่มระดับรายละเอียดและควบคุมจำนวนเครื่องหมายในมุมมอง โดยการรวมหรือแยกข้อมูลออก

 • เพิ่มบริบทเข้าในการแสดงเป็นภาพโดยการเข้ารหัสเครื่องหมายกับสี ขนาด รูปทรง ข้อความ และรายละเอียด

ทดลองกับการวางฟิลด์บนแถบและการ์ดต่างๆ เพื่อค้นหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการดูข้อมูลของคุณ

ตัวเลือกสำหรับการเริ่มดู

หากคุณไม่แน่ใจว่าควรวางฟิลด์ที่ตำแหน่งใด คุณสามารถให้ Tableau ช่วยหาวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงข้อมูลได้

 • คุณสามารถลากฟิลด์จากแผงข้อมูล แล้ววางลงบนการ์ดและแถบต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กชีต Tableau ทุกรายการได้

 • คุณสามารถดับเบิลคลิกฟิลด์ตั้งแต่หนึ่งฟิลด์ขึ้นไปในแผงข้อมูล

 • คุณสามารถเลือกฟิลด์อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ในแผงข้อมูล แล้วเลือกประเภทแผนภูมิจากแสดงให้ฉันดู ซึ่งจะระบุประเภทแผนภูมิที่เหมาะสมสำหรับฟิลด์ที่คุณเลือก หากต้องการรายละเอียด โปรดดูใช้ “แสดงให้ฉันดู” เพื่อเริ่มใช้มุมมอง

 • คุณสามารถวางฟิลด์ในตารางกริดวางฟิลด์ที่นี่ เพื่อเริ่มสร้างมุมมองจากมุมมองแบบตาราง

แถบคอลัมน์และแถว

ลากฟิลด์จากแผงข้อมูลเพื่อสร้างโครงสร้างสำหรับการแสดงเป็นภาพ

แถบคอลัมน์จะสร้างคอลัมน์ของตาราง ในขณะที่แถบแถวจะสร้างแถวของตาราง คุณสามารถวางฟิลด์จำนวนเท่าใดก็ได้บนแถบเหล่านี้

เมื่อคุณวางมิติข้อมูลลงบนแถบแถวหรือคอลัมน์ ระบบจะสร้างส่วนหัวสำหรับสมาชิกของมิติข้อมูลนั้น เมื่อคุณวางการวัดผลลงบนแถบแถวหรือคอลัมน์ ระบบจะสร้างแกนเชิงปริมาณของการวัดผลนั้น เมื่อคุณเพิ่มฟิลด์จำนวนมากขึ้นลงในมุมมอง ระบบจะเพิ่มส่วนหัวและแกนเพิ่มเติมในตาราง และคุณจะเห็นภาพข้อมูลของคุณอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น

ในมุมมองที่แสดงด้านล่างนี้ สมาชิกของมิติข้อมูล Segment(เซกเมนต์) จะแสดงเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ ในขณะที่การวัด Profit (ผลกำไร) จะแสดงเป็นแกนแนวตั้ง

กราฟิกที่แสดงแกนเชิงปริมาณ และส่วนหัวของคอลัมน์ในมุมมอง

Tableau จะแสดงข้อมูลโดยใช้เครื่องหมาย โดยที่ทุกเครื่องหมายจะสอดคล้องกับแถว (หรือกลุ่มของแถว) ในแหล่งข้อมูลของคุณ ฟิลด์ด้านในบนแถบแถวและคอลัมน์จะกำหนดประเภทเครื่องหมายที่เป็นค่าเริ่มต้น ยกตัวอย่างเช่น หากฟิลด์ด้านในเป็นการวัดผลและมิติข้อมูล ประเภทของเครื่องหมายที่เป็นค่าเริ่มต้นจะเป็นแท่ง คุณสามารถเลือกประเภทของเครื่องหมายต่างๆ ได้ด้วยตนเองโดยใช้เมนูดรอปดาวน์การ์ดเครื่องหมาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปลี่ยนประเภทของเครื่องหมายในมุมมอง

การเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมลงในแถบแถวและคอลัมน์จะเป็นการเพิ่มแถว คอลัมน์ และแผงลงในตาราง

กราฟิกที่แสดงแกนเชิงปริมาณ และส่วนหัวของคอลัมน์ในมุมมอง

ซ่อนแถวและคอลัมน์

โดยทั่วไปแล้วคุณจะเพิ่มมิติข้อมูลและการวัดผลเพื่อสร้างแถวและคอลัมน์ของตาราง และคุณจะรวมข้อมูลทั้งหมดหรือเพิ่มตัวกรองเพื่อแสดงเฉพาะชุดย่อย อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณกรองข้อมูล จะเป็นการแยกข้อมูลออกจากการคำนวณและการประมวลผลอื่นๆ ที่ดำเนินการกับข้อมูลที่สรุปในตารางด้วยเช่นกัน คุณสามารถซ่อนแถวหรือคอลัมน์แทนการกรองข้อมูลเพื่อไม่ให้แสดงในมุมมองได้ แต่ข้อมูลจะยังคงรวมอยู่ในการคำนวณ

เคล็ดลับ: การซ่อนคอลัมน์จะมีประโยชน์มากเมื่อใช้การคำนวณตารางที่เปรียบเทียบกับค่าของวันที่ก่อนหน้าหรือวันที่ถัดไป ในกรณีเช่นนี้ จะมีแถวหรือคอลัมน์ที่ไม่แสดงข้อมูลเพราะไม่มีข้อมูลที่จะเปรียบเทียบ ซ่อนคอลัมน์ว่างเพื่อรักษาการคำนวณตารางให้คงเดิม หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณตาราง โปรดดู ประเภทการคำนวณตาราง

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคำนวณการเติบโตปีต่อปี ปีแรกจะไม่มีปีก่อนหน้าให้เปรียบเทียบ ดังนั้นจึงเว้นว่างคอลัมน์เอาไว้ การกรองปีแรกจะลบข้อมูลปีแรกออกจากมุมมอง ซึ่งก็จะลบออกจากการคำนวณด้วยเช่นกัน (ดังนั้นปีที่สองก็จะไม่มีข้อมูลปีก่อนหน้าให้เปรียบเทียบและจะเว้นว่าง) ใช้การซ่อนคอลัมน์ว่างแทนการกรอง เพื่อรักษาการคำนวณให้คงเดิม

วิธีการซ่อนแถวหรือคอลัมน์:

คลิกขวา (กด Control แล้วคลิกบน Mac) ที่แถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการซ่อน แล้วจึงเลือกซ่อน

วิธีแสดงข้อมูลที่ซ่อน:

เปิดเมนูฟิลด์ของฟิลด์ที่มีคอลัมน์หรือแถวที่ซ่อนเอาไว้แล้วเลือกแสดงข้อมูลที่ซ่อนอยู่

การ์ดเครื่องหมาย

การ์ดเครื่องหมายคือองค์ประกอบหลักสำหรับการวิเคราะห์แบบแสดงภาพใน Tableau เมื่อคุณลากฟิลด์ไปยังคุณสมบัติต่างๆ ในการ์ดเครื่องหมาย คุณจะเพิ่มเนื้อหาและรายละเอียดให้เครื่องหมายในมุมมอง

คุณจะใช้การ์ดเครื่องหมายเพื่อตั้งประเภทเครื่องหมาย (ดูที่ เปลี่ยนประเภทของเครื่องหมายในมุมมอง) แล้วเข้ารหัสข้อมูลของคุณกับสี ขนาด รูปทรง ข้อความ และรายละเอียด หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องหมาย โปรดดู ควบคุมลักษณะที่ปรากฏของเครื่องหมายในมุมมอง

ในตัวอย่างนี้ เราได้ลากฟิลด์สามชนิดที่ต่างกันไปยังคุณสมบัติต่างๆ ในการ์ดเครื่องหมาย เซกเมนต์จะขึ้นกับสี ภูมิภาคขึ้นกับรูปทรง และปริมาณจะขึ้นอยู่กับขนาด

หลังจากที่คุณเพิ่มฟิลด์ลงในการ์ดเครื่องหมาย คุณสามารถคลิกไอคอนถัดจากฟิลด์นั้นได้เพื่อเปลี่ยนคุณสมบัติที่กำลังใช้อยู่ คุณยังสามารถคลิกปุ่มคุณสมบัติในการ์ดเครื่องหมาย เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านั้นได้ด้วย

คุณสมบัติจำนวนมากสามารถมีฟิลด์ได้หลายฟิลด์ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ได้หลายฟิลด์ในป้ายกำกับ รายละเอียด เคล็ดลับเครื่องมือ และ สี “ขนาดและรูปทรง” จะมีได้เพียงฟิลด์เดียวต่อครั้งเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู ควบคุมลักษณะที่ปรากฏของเครื่องหมายในมุมมอง

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การลากฟิลด์ใหม่ไปที่สีจะเป็นการแทนที่ฟิลด์เดิม หากต้องการเพิ่มฟิลด์ใหม่ไปที่สีโดยไม่แทนที่ฟิลด์ที่มี ให้กดปุ่ม SHIFT บนแป้นพิมพ์ค้างขณะที่ลากฟิลด์ใหม่ไปที่สีบนการ์ดเครื่องหมาย

แถบตัวกรอง

แถบตัวกรองจะช่วยให้คุณระบุข้อมูลที่จะรวมและแยกออกได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการวิเคราะห์ผลกำไรสำหรับเซกเมนต์ลูกค้าแต่ละเซกเมนต์ แต่เจาะจงเฉพาะคอนเทนเนอร์ขนส่งและเวลาในการจัดส่งบางรายการเท่านั้น คุณสามารถสร้างมุมมองดังกล่าวได้โดยการสร้างฟิลด์บนแถบตัวกรอง

หมายเหตุ: ส่วนนี้จะแสดงภาพรวมโดยสังเขปของการกรอง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรอง โปรดดู กรองข้อมูลจากมุมมองของคุณ

คุณสามารถกรองข้อมูลโดยใช้การวัดผล มิติข้อมูล หรือทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ นอกจากนี้ คุณสามารถกรองข้อมูลตามฟิลด์ที่ประกอบเป็นคอลัมน์และแถวของตารางได้ การกรองเช่นนี้เรียกว่าการกรองภายใน คุณยังสามารถกรองข้อมูลโดยใช้ฟิลด์ที่ไม่ได้เพิ่มส่วนหัวหรือแกนให้กับตารางได้ด้วย การกรองเช่นนี้เรียกว่าการกรองภายนอก ฟิลด์ทั้งหมดที่กรองจะแสดงบนแถบตัวกรอง

เพื่อเป็นการแสดงแนวคิดพื้นฐานของการกรอง โปรดพิจารณามุมมองต่อไปนี้

สมมติว่าคุณไม่ได้สนใจข้อมูล Home Office (โฮมออฟฟิศ) คุณสามารถลบคอลัมน์นี้ออกจากมุมมองได้โดยการกรองมิติข้อมูลSegment (เซกเมนต์) หากต้องการลบออก ให้เลือกตัวกรองบนเมนูของฟิลด์ หรือลากมิติข้อมูล Segment (เซกเมนต์) ไปที่แถบตัวกรอง กล่องโต้ตอบตัวกรองจะเปิดขึ้น ระบบจะเลือกสมาชิกทั้งหมดในชุดข้อมูลเอาไว้ตามค่าเริ่มต้น คลิกที่กล่องทำเครื่องหมายของ Home Office (โฮมออฟฟิศ) ให้ว่างเพื่อแยกออกจากมุมมอง ระบบจะรวมสมาชิกในชุดข้อมูลที่เลือกเอาไว้ทั้งหมด

กราฟิก ที่แสดงกล้องโต้ตอบตัวกรอง

มุมมองจะอัปเดตและคอลัมน์ Home Office (โฮมออฟฟิศ) จะถูกลบออกตามที่แสดงด้านล่าง โดยจะระบุตัวกรองตามฟิลด์ Segment (เซกเมนต์) บนแถบตัวกรอง

กราฟิก ที่แสดงตัวกรองที่ใช้กับฟิลด์ Market Segment (เซกเมนต์ตลาด)

สมมติว่าคุณต้องการดูเฉพาะผลกำไรของหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เท่านั้น คุณสามารถเพิ่มตัวกรองได้แม้ว่าจะไม่ได้ใช้ฟิลด์ Category (หมวดหมู่) บนแถบแถวและคอลัมน์ หรือบนการ์ดเครื่องหมาย ลากมิติข้อมูล Category (หมวดหมู่) ไปที่แถบตัวกรอง นี่คือตัวอย่างของการกรองภายนอก เพราะ Category (หมวดหมู่) ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมุมมอง

กล่องโต้ตอบตัวกรองจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ระบบจะไม่ได้เลือกสมาชิกในชุดข้อมูลเอาไว้ตามค่าเริ่มต้น เลือกสมาชิกในชุดข้อมูลที่คุณต้องการให้อยู่ในมุมมอง ระบบจะแยกสมาชิกทั้งหมดที่ไม่ได้เลือกออกไป ในตัวอย่างนี้ เราได้เลือก Office Supplies (เครื่องใช้สำนักงาน) เอาไว้

มุมมองข้อมูลที่แก้ไขจะแสดงตามด้านล่างนี้ ป้ายกำกับเครื่องหมายจะแสดงว่ารวมของผลกำไรของเซกเมนต์ Consumer (ผู้บริโภค) ลดลงเหลือ 56,330 USD ตัวเลขนี้ได้มาจากผลรวมของแถวทั้งหมดในแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาด Corporate (องค์กร) และเป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ Office Supplies (เครื่องใช้สำนักงาน)

กราฟิกที่แสดงแผนภูมิแท่ง โดยใช้ตัวกรองบนฟิลด์ Market Segment (เซกเมนต์ตลาด) และ Ship Container (คอนเทนเนอร์ขนส่ง)

ลำดับของฟิลด์ที่วางบนแถบตัวกรองไม่มีผลต่อมุมมองข้อมูล เนื่องจากตัวกรองเป็นอิสระต่อกัน กล่าวคือ ผลลัพธ์จากการกรองตามเซกเมนต์ลูกค้าแล้วตามด้วยคอนเทนเนอร์ จะเหมือนกับการกรองตามคอนเทนเนอร์แล้วตามด้วยเซกเมนต์ลูกค้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองลำดับการดำเนินการ โปรดดู กรองข้อมูลจากมุมมองของคุณ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

แผงหน้า

แถบหน้าจะช่วยให้คุณแบ่งมุมมองของหน้าออกเป็นชุด เพื่อให้คุณวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้นว่าฟิลด์ที่ระบุส่งผลอย่างไรต่อข้อมูลที่เหลือในมุมมอง เมื่อคุณวางมิติข้อมูลลงในแถบหน้า คุณจะเพิ่มแถวใหม่สำหรับสมาชิกแต่ละรายการในมิติข้อมูล เมื่อคุณวางการวัดผลลงบนแถบหน้า Tableau จะแปลงการวัดผลเป็นการวัดผลแบบแยกกันโดยอัตโนมัติ

แถบหน้าจะสร้างหน้าขึ้นมาเป็นชุด โดยมีมุมมองที่ต่างกันในแต่ละหน้า มุมมองแต่ละรายการจะอ้างอิงจากสมาชิกของฟิลด์ที่คุณวางบนแถบหน้า คุณสามารถพลิกผ่านมุมมองต่างๆ และเปรียบเทียบกันกับแกนร่วม โดยใช้การควบคุมที่เพิ่มลงในมุมมองเมื่อคุณย้ายฟิลด์ไปยังแถบหน้า ยกตัวอย่างเช่น มุมมองด้านล่างจะแสดง Profit (ผลกำไร) เทียบกับ Sales (ยอดขาย) ตาม Region (ภูมิภาค) สำหรับแต่ละวันตลอดทั้งเดือน รูปภาพด้านล่างจะแสดงวันที่ 1, 2, 3 และ 4 คุณสามารถเลื่อนลงเพื่อดูวันที่อื่นๆ ในเดือนได้

หากต้องการปรับให้มุมมองนี้ดูง่ายยิ่งขึ้น ให้ย้าย DAY(Order Date) (วันที่(วันที่ตามลำดับ)) ไปไว้ที่แถบหน้า แล้วใช้แผงควบคุมที่เกี่ยวข้องเพื่อพลิกผ่านหน้าต่างๆ (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละวัน) คุณสามารถสำรวจข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนได้อย่างรวดเร็ว ในตัวอย่างนี้ เป็นที่น่าสนใจว่าวันที่ 19 เป็นวันสำคัญมากในด้านยอดขายและผลกำไรในภูมิภาค Western (ตะวันตก)

เมื่อคุณเพิ่มฟิลด์ลงในแถบหน้า ระบบจะเพิ่มแผงควบคุมหน้าทางด้านขวาของมุมมองโดยอัตโนมัติ

ใช้แผงควบคุมนี้เพื่อเลื่อนผ่านไปยังหน้าต่างๆ การเลื่อนผ่านไปยังหน้าต่างๆ ในมุมมองมีอยู่ด้วยกัน 3 วิธี ดังนี้

 • ข้ามไปยังหน้าที่ระบุ

 • เลื่อนผ่านหน้าต่างๆ ด้วยตนเอง

 • เลื่อนผ่านหน้าต่างๆ โดยอัตโนมัติ

ข้ามไปยังหน้าที่ระบุ

เลือกสมาชิกหรือค่าที่คุณต้องการดูจากรายการดรอปดาวน์เพื่อแสดงหน้าที่เฉพาะเจาะจง

เลื่อนผ่านหน้าต่างๆ ด้วยตนเอง

คุณสามารถเลื่อนผ่านตามลำดับหน้าด้วยตนเองได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

 • ใช้ปุ่มไปข้างหน้าหรือย้อนกลับบนทั้งสองด้านของรายการดรอปดาวน์เพื่อเลื่อนผ่านหน้าต่างๆ ทีละหน้า

 • ใช้แถบเลื่อนหน้าเพื่อเลื่อนไปด้านหน้าหรือย้อนกลับอย่างรวดเร็วตามลำดับหน้า

 • ใช้ทางลัดบนแป้นพิมพ์ต่อไปนี้ เพื่อเลื่อนไปด้านหน้าหรือย้อนกลับตามลำดับหน้า

  F4เริ่มและหยุดเล่นไปข้างหน้า
  SHIFT + F4เริ่มและหยุดเล่นไปข้างหลัง
  CTRL + .ข้ามไปข้างหน้าหนึ่งหน้า
  CTRL + ,ข้ามไปข้างหลังหนึ่งหน้า

  ทางลัดบนแป้นพิมพ์สำหรับ Mac มีดังนี้

  F4เริ่มและหยุดเล่นไปข้างหน้า
  Shift-F4เริ่มและหยุดเล่นไปข้างหลัง
  Command-จุดข้ามไปข้างหน้าหนึ่งหน้า
  Command-จุลภาคข้ามไปข้างหลังหนึ่งหน้า

เลื่อนผ่านหน้าต่างๆ โดยอัตโนมัติ

ใช้แผงควบคุมการเล่นเพื่อดูสไลด์โชว์ของหน้าในมุมมอง คุณสามารถเล่นไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ และหยุดเล่นได้ทุกเมื่อ คุณสามารถควบคุมความเร็วของการเล่นโดยใช้ปุ่มควบคุมความเร็วทางด้านมุมขวาล่างของแผงควบคุม จำนวนแท่งที่น้อยที่สุด หมายถึงความเร็วในการเล่นที่น้อยที่สุด

แสดงประวัติของหน้า

แสดงประวัติของหน้าโดยใช้กล่องทำเครื่องหมาย “แสดงประวัติ” ในประวัติของหน้า เครื่องหมายจากหน้าก่อนหน้าจะแสดงในหน้าปัจจุบัน

ใน Tableau Desktop เท่านั้น: เปิดการควบคุมแบบดรอปดาวน์สำหรับประวัติ เพื่อระบุเครื่องหมายที่จะแสดงและเวลาที่จะแสดง

แผงควบคุมแบบดรอปดาวน์สำหรับประวัติจะมีตัวเลือกต่อไปนี้

 • เครื่องหมายที่จะแสดงประวัติ – เลือกว่าคุณต้องการแสดงประวัติเฉพาะเครื่องหมายที่เลือก เครื่องหมายที่ทำไฮไลต์ เครื่องหมายที่คุณเลือกด้วยตนเองเพื่อแสดงประวัติหรือแสดงเครื่องหมายทั้งหมด หากต้องการแสดงประวัติเครื่องหมาย ให้คลิกขวา (กด Control แล้วคลิกบน Mac) ที่เครื่องหมายในมุมมองและเลือกตัวเลือกบนเมนูประวัติหน้า

 • ความยาว – เลือกจำนวนของหน้าที่จะแสดงในประวัติ

 • แสดง – ระบุว่าจะแสดงเครื่องหมายในประวัติ การเส้นที่ติดตามผ่านค่าก่อนหน้า (เส้นทาง) หรือทั้งสองอย่าง

 • เครื่องหมาย – จัดรูปแบบเครื่องหมายในประวัติ ซึ่งรวมถึงสีและปริมาณระดับที่จะจางลงหากตั้งสีเป็นอัตโนมัติ เครื่องหมายจะใช้สีตามค่าเริ่มต้นของเครื่องหมายหรือสีที่เข้ารหัสบนแถบสี

 • เส้นทาง – จัดรูปแบบเส้นวาดผ่านเครื่องหมายในประวัติ ตัวเลือกนี้จะสามารถเลือกได้ หากเลือก “เส้นทาง” ในตัวเลือก “แสดง”

เส้นทางของหน้าอาจไม่แสดงผล หากมีหลายเครื่องหมายต่อสีในหน้าเดียว ตรวจดูว่าระดับของรายละเอียดน้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับระดับของรายละเอียดบนแถบหน้าและบนเป้าหมายของสี และเส้นทางจะรองรับเฉพาะประเภทเครื่องหมายที่แยกกัน เช่น สี่เหลี่ยม วงกลม หรือรูปทรง แต่จะไม่รองรับเมื่อประเภทเครื่องหมายเป็นอัตโนมัติ

หน้าบนแดชบอร์ด (Tableau Desktop เท่านั้น)

เมื่อแดชบอร์ดมีหลายมุมมองที่ใช้ฟิลด์เดียวกันบนแถบหน้า คุณสามารถควบคุมมุมมองทั้งหมดได้โดยใช้แผงควบคุมหน้าเพียงแผงเดียวโดยเลือกตัวเลือกซิงโครไนซ์ ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะกับแผงควบคุมหน้าที่แสดงบนแดชบอร์ดเท่านั้น

 

แถบ คำอธิบาย การ์ด และปุ่มควบคุมเพิ่มเติม

แถบ คำอธิบาย การ์ด หรือปุ่มควบคุมบางอย่างอาจจะแสดงขึ้นมาหลังจากที่คุณดำเนินการบางอย่างกับมุมมองเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น คำอธิบายสีจะปรากฏขึ้นเมื่อมีฟิลด์สีเท่านั้น

Tableau จะแสดงปุ่มควบคุมสำหรับเคลื่อนย้าย หรือปรับแต่งองค์ประกอบเหล่านี้ของมุมมอง

รายการต่อไปนี้จะอธิบายแต่ละแถบ คำอธิบาย การ์ด หรือปุ่มควบคุม

 • แถบค่าการวัดผล– ค่าการวัดผลคือฟิลด์พิเศษที่จะปรากฏในแผงข้อมูลเสมอ และจะประกอบด้วยการวัดผลทั้งหมดของข้อมูลของคุณที่รวบรวมเอาไว้ในฟิลด์เดียว Tableau จะเพิ่มค่าการวัดผลโดยอัตโนมัติลงในมุมมอง เมื่อการวัดผลหลายรายการใช้แกนเดียวกัน เมื่อค่าการวัดผลอยู่ในมุมมอง Tableau จะแสดงแถบการวัดผลที่แสดงว่ามีการเพิ่มการวัดผลใดบ้าง คุณสามารถเพิ่มการวัดผลหรือลบการวัดผลจากการ์ดนี้ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ค่าที่วัดและชื่อการวัดผล

 • คำอธิบายสี – จะแสดงว่ามีการจัดสรรสีอย่างไร เมื่อมีฟิลด์อยู่บนสี หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดสีให้กับเครื่องหมาย

 • คำอธิบายรูปทรง – จะแสดงว่ามีการจัดสรรรูปทรงอย่างไร เมื่อมีฟิลด์อยู่บนรูปทรง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปลี่ยนรูปทรงของเครื่องหมาย

 • คำอธิบายขนาด – จะแสดงว่ามีการจัดสรรขนาดอย่างไร เมื่อมีฟิลด์อยู่บนขนาด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปลี่ยนขนาดของเครื่องหมาย

 • คำอธิบายแผนที่ – จะแสดงคำอธิบายสัญลักษณ์และรูปแบบของแผนที่ สามารถใช้คำอธิบายแผนที่ได้กับผู้ให้บริการแผนที่บางราย

 • การควบคุมพารามิเตอร์ – แผงควบคุมแยกต่างหากสำหรับพารามิเตอร์จะสามารถใช้งานได้กับทุกพารามิเตอร์ในเวิร์กบุ๊ก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างพารามิเตอร์

 • ชื่อ – ชื่อที่จะแสดงตามค่าเริ่มต้นสำหรับทุกมุมมอง ชื่อตามค่าเริ่มต้นคือชื่อชีต ดับเบิลคลิกชื่อ (กด Control แล้วคลิกบน Mac) เพื่อแก้ไข หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู จัดรูปแบบชื่อ คำอธิบายภาพ เคล็ดลับเครื่องมือ และคำอธิบาย

 • คำอธิบายภาพ – เลือกแสดงแคปชันจากเมนูเวิร์กชีตเพื่อแสดงคำอธิบายภาพสำหรับมุมมอง

 • การ์ดสรุป – เลือกแสดงสรุปจากเมนูเวิร์กชีตเพื่อแสดงการ์ดสรุปสำหรับมุมมอง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การ์ดข้อมูลสรุป

 • การควบคุมหน้า – จะแสดงตัวเลือกสำหรับเลื่อนผ่านหน้าต่างๆ เมื่อมีฟิลด์บนแถบหน้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แผงหน้า

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ