สร้างประเภทแผนภูมิทั่วไปในมุมมองข้อมูล

ส่วนนี้ประกอบด้วยแบบฝึกหัดโดยละเอียดที่จะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนภูมิประเภททั่วไปในมุมมองข้อมูลบางประเภท แบบฝึกหัดทั้งหมดจะใช้แหล่งข้อมูล ตัวอย่าง - Superstore ซึ่งรวมอยู่ใน Tableau Desktop คอลเลกชันหัวข้อนี้เป็นเพียงตัวอย่างของมุมมองข้อมูลหลายประเภทที่คุณสามารถสร้างใน Tableau ได้ หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกสำหรับการสร้างมุมมองตั้งแต่เริ่มต้น โปรดดู สร้างมุมมองข้อมูลตั้งแต่ต้น และสร้างมุมมองพื้นฐานเพื่อสำรวจข้อมูลของคุณ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ