Bästa praxis för att publicera datakällor

Publicering av datakällor på Tableau Cloud eller Tableau Server är väsentligt för att upprätthålla en enkel källa för dina data. Publicering gör det även möjligt att dela data mellan kollegor, inklusive dem som inte använder Tableau Desktop men har behörighet att redigera arbetsböcker i webbredigeringsmiljön.

Uppdateringar av ett publicerat datakällflöde till alla anslutna arbetsböcker, oavsett om själva arbetsböckerna är publicerade eller inte.

Vad utgör en publicerad datakälla

En Tableau-datakälla består av följande:

Dataanslutningsinformationen som beskriver vilka data du vill ta in i Tableau för analys. När du ansluter till data i Tableau Desktop kan du skapa sammanfogningar, inklusive sammanfogningar mellan tabeller från olika datatyper. Du kan byta namn på fält på sidan Datakälla till att vara mer beskrivande för de personer som arbetar med din publicerade datakälla.

Ett extrakt, om du bestämmer dig för att skapa ett. Nedan följer riktlinjer för när ett extrakt ska skapas, liksom i de ytterligare resurserna.

Information om hur du får tillgång till eller uppdaterar data. I anslutningen ingår även åtkomstinformation. Exempel på denna typ av information är:

 • Sökvägen till en ursprunglig Excel-fil.

 • Inbäddade inloggningsuppgifter eller OAuth-åtkomsttokens för åtkomst till data direkt.

 • Eller utan inloggningsuppgifter, så att användarna uppmanas att ange dem när de vill komma åt data (oavsett om det är att visa en arbetsbok som ansluter till dem, eller att ansluta en ny arbetsbok till dem).

Mer information finns i Ange autentiseringsuppgifter för åtkomst till publicerade data.

Anpassning och rensning som hjälper dig och andra att använda datakällan effektivt. När du arbetar med vyn kan du lägga till beräkningar, uppsättningar, grupper, fack och parametrar, definiera anpassad fältformatering, dölja oanvända fält och så vidare.

Alla dessa förbättringar blir en del av metadata som finns i datakällan som du publicerar och underhåller.

Förbereda en datakälla för publicering

När du publicerar en datakälla ska du tänka på följande bästa praxis:

 • Skapa anslutningen för den information du vill ta in i Tableau och gör eventuella anpassningar och rensningar som hjälper dig och andra att använda datakällan effektivt.

 • Om det är lämpligt, skapa ett extrakt ur de data du vill publicera. För mer information, se följande avsnitt, När du ska använda ett extrakt.

 • Utveckla en namngivningskonvention för datakällan.

  • När du har publicerat en datakälla kan du byta namn på den i Tableau Cloud eller Tableau Server. Om du vill byta namn på en publicerad datakälla väljer du menyn Fler åtgärder bredvid namnet på datakällan. Välj sedan Byt namn och ange det nya namnet. Du kan också använda Uppdatera datakällan REST API för att byta namn på en publicerad datakälla. Se till att du använder en genomtänkt namngivningskonvention som gör det lättare för andra användare av data att räkna ut vilken datakälla de ska ansluta till.
  • När namnet på en publicerad datakälla ändras kommer alla arbetsböcker som använder den datakällan att använda det nya namnet så snart nästa uppdatering av datakällan är klar. Precis som att byta namn på arbetsböcker sparas inte ett nytt namn på en publicerad datakälla i en datakällas revisionshistorik.
  • Du kan lägga till och redigera bildtexter för datakällan, men att ändra bildtexten ändrar inte namnet på den underliggande publicerade datakällan. Om du redigerar namnet på den underliggande publicerade datakällan uppdateras inte bildtexten. Men oroa dig inte - det finns fortfarande hänvisningar till rätt datakälla. Du ser det uppdaterade underliggande publicerade datakällnamnet i fliken Datakälla.
 • Överväg att utse följande roller bland dina Tableau-användare: 

  • En dataadministratör (eller team) som skapar och publicerar datakällorna för Tableau Community, som uppfyller organisationens datakrav.

  • En platsadministratör som hanterar publicerat innehåll, extraktuppdateringar och behörigheter på servern du publicerar på (Tableau Server eller Tableau Cloud).

  Central hantering bidrar till att undvika spridning av datakällor. Författare som ansluter till hanterade data kan vara säkra på att de svar de hittar i den återspeglar det aktuella tillståndet i verksamheten.

När du ska använda ett extrakt

Under följande villkor kan du bli uppmanad eller välja att publicera ett extrakt istället för att ansluta live.

Publicera data till Tableau Cloud som den inte kan nå direkt

Tableau Cloud i molnet kan inte nå datakällor som du behåller på ditt lokala nätverk. Beroende på anslutningen kan du behöva publicera ett extrakt och ställa in ett uppdateringsschema med hjälp av Tableau Bridge.

Vissa molnbaserade datakällor kräver alltid extrakt. Dessa inkluderar Google Analytics, Salesforce.com, Oracle, OData och vissa ODBC-datakällor. Du kan ställa in uppdateringsscheman för vissa av dessa datakällor direkt på Tableau Cloud; för andra använder du Tableau Bridge.

Webbdatakkopplingens datakällor kräver alltid extrakt. Om du ansluter till datakällan med hjälp av standard användarnamns- och lösenordsautentisering, kan du uppdatera den med Tableau Bridge. Om du ansluter till WDC-datakällan med OAuth-autentisering måste du använda en alternativ metod för att uppdatera den.

För mer information om hur Tableau Bridge stöder både extrakt och liveanslutningar till data som Tableau Cloud inte kan nå direkt, se Använda Tableau Bridge för att expandera dataaktualitetsalternativ(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Cloud-hjälpen.

Förbättrar prestanda

Även om servern stöder liveanslutningar till dina data, kan ett extrakt vara mer meningsfullt. Till exempel om databasen är stor eller anslutningen långsam kan du extrahera en delmängd som endast innehåller relevant information. Extraktet kan vara enklare och snabbare att arbeta med än att ansluta live.

Om du kan använda en liveanslutning eller ett extrakt som du uppdaterar i ett schema kan du experimentera med båda alternativen för att se vilket som fungerar bäst för dig.

Aktivera funktionalitet som datakällan inte stödjer naturligt

Anta till exempel att du vill använda funktionen Median med SQL Server-data.

Mer information om hur du skapar dataextrakt finns i Extrahera data.

Publicera data separat eller inbäddade i arbetsböcker

Du kan publicera datakällor som fristående resurser som arbetsböcker ansluter till, eller så kan du publicera arbetsböcker med de datakällor som ingår i dem.

När du publicerar en arbetsbok och om någon anslutning anger något annat än en Tableau-datakälla som publicerats för samma projekt, publiceras data som en del av arbetsboken (kallas ibland inbäddad i arbetsboken).

När data är inbäddade i en arbetsbok:

 • Åtkomst till datakällan är begränsad till arbetsboken där du publicerade den. Varken du eller andra användare kan ansluta till dessa data från en annan arbetsbok.

 • Du kan ställa in extraktuppdateringsscheman som du gör för datakällor som du publicerar separat.

Varje sätt att publicera har sina fördelar. Tabellen nedan visar några gemensamma jämförelsepunkter. Det är inte en uttömmande lista, detta är generaliseringar. Hur dessa och andra faktorer gäller för dig är specifikt för din miljö.

Publicerat separatInbäddat i arbetsbok

Publicering av datakällor är ett steg mot en centraliserad datahantering. Du kan skapa policyer som syftar till att minimera spridningen av datakällor och hjälpa människor att hitta rätt data för det arbete de utför.

Varje inbäddad datakälla har en separat anslutning till data.

Var och en har potential att visa något annat än den andra vid varje given tidpunkt (och datakällans spridning är gemensam).

Avsedd att delas; blir tillgänglig för andra Tableau-användare att ansluta till.

Data är endast tillgänglig i arbetsboken; den är inte tillgänglig för andra användare av Tableau Desktop att ansluta till.

Utan riktlinjer för innehållshantering och självbetjäning kan det vara förvirrande för användare som är beroende av data för att utföra sitt arbete att se en lång lista med datakällor att ansluta sig till, och det är svårare att hantera på servern.

Användare skapar sina egna anslutningar, och de vet exakt vilka data de får.

Någon som ändrar en delad datakälla kan vara osäker eller omedveten om de effekter som dessa ändringar har på anslutna arbetsböcker.

För att ändra data krävs att arbetsboken öppnas, där du kan se resultatet av ändringen.

Även om effekterna av ändringar av datakällor på anslutna arbetsböcker planeras, är det besvärligt att uppdatera dessa anslutna arbetsböcker.

Samma som ovan, men om flera arbetsböcker använder liknande data och behöver uppdateras kan det vara värt att ansluta till en publicerad datakälla istället.

Extrakt kan uppdateras enligt ett schema. Du ställer in ett uppdateringsschema för extrakter, och alla arbetsböcker som ansluter till det visar alltid de data som är aktuella.

Inbäddade extrakt som inte uppdateras kan vara användbara för att visa ögonblicksbilder i tid.

Om du vill hålla data uppdaterade, måste varje arbetsbok ha sitt eget uppdateringsschema.

Generellt hjälper det dig att optimera prestandan på servern eller webbplatsen.

Prestanda kan påverkas när servern innehåller flera arbetsböcker som ansluter till samma ursprungliga data, och varje arbetsbok har sitt eget uppdateringsschema.

Hålla extrakten uppdaterade

När du publicerar en datakälla med ett extrakt kan du uppdatera den enligt ett schema. Hur du schemalägger uppdateringar beror på datakälltypen och om du publicerar till Tableau Server eller Tableau Cloud.

Mer information finns i följande avsnitt: 

Ytterligare resurser

Ansvarsfriskrivning: Vi gör vårt bästa för att länkarna till externa webbplatser ska vara korrekta, aktuella och relevanta. Tableau kan dock inte garantera att webbplatser som hanteras av andra leverantörer är uppdaterade och korrekta. Kontakta den externa platsen om du har frågor om innehållet där.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!