Schemalägga uppdateringar på Tableau Cloud

Du kan schemalägga uppdateringsuppgifter direkt på Tableau Cloud för extrakt av molnbaserade data. Detta kan omfatta extrakt av följande datatyper:

 • Salesforce.com eller Google Analytics.
 • Google BigQuery eller Amazon Redshift, om du inte vill använda en liveanslutning. För lokal Redshift måste du använda Tableau Bridge.
 • SQL-baserade eller andra data som lagras på molnplattformar, till exempel Amazon RDS, Microsoft Azure eller Google Cloud Platform, om du inte vill använda en liveanslutning, eller om liveanslutning inte stöds för den datakällan.

  För en lista över datakällor som stöds, se Tillåta direktanslutningar till data som lagras på en molnplattform.

Scheman finns också tillgängliga när du skapar extraktuppdatering med Tableau Bridge. Mer information finns i Konfigurera ett uppdateringsschema för Bridge.

Obs!

 • För information om att uppdatera extrakt av Microsoft Excel, SQL Server eller andra data som Tableau Cloud kan inte nå direkt, se Anslutningar med Bridge.
 • Din Tableau Cloud-plats har kapacitet att stödja alla dina användares analysbehov. En webbplats kapacitet inkluderar kapacitet för lagring och uppgifter som måste utföras på webbplatsen, inkluderar extrakt. Mer information finns i Platskapacitet för Tableau Cloud.

Skapa ett uppdateringsschema

Viktigt:

 • Alternativet Kör nu är inte längre tillgängligt i dialogrutan Skapa en extraktuppdatering. Alternativet Kör nu visas nu i listrutan Åtgärder.
 • Uppgifter kan inte konfigureras till att köras sekventiellt (seriellt). Istället kanske du vill förskjuta din starttid för extraktuppdateringarna, så att uppgifterna körs den ena efter den andra.
 • Om du migrerar dina befintliga uppgifter till anpassade scheman, observera att om du inte ändrar dina starttider för dessa uppgifter, kommer de att köras parallellt, vilket kanske inte är önskvärt.
 • Om mer än en extraktuppdatering schemaläggs för samma arbetsbok eller publicerade datakälla körs jobben i serie. I serien väntar ett på att det föregående ska slutföras.

 1. När du är inloggad på Tableau Cloud väljer du Utforska i den vänstra navigeringsrutan och väljer sedan Alla arbetsböcker eller Alla datakällor i listrutan, beroende på vilken typ av innehåll du vill uppdatera.

 2. Markera kryssrutan för arbetsboken eller datakällan som du vill uppdatera och välj sedan Åtgärder > Uppdatera extrakt.

 3. I dialogrutan Uppdatera extrakt väljer du Schemalägg en uppdatering och utför följande steg:

  • Uppdateringstyp: Välj vilken typ av uppdatering du vill ha. En fullständig uppdatering utförs som standard. Gradvis uppdatering är endast tillgänglig om du har konfigurerat funktionen i Tableau Desktop innan du publicerar extraktet. Om du väljer en av flera arbetsböcker eller datakällor som har ställts in för att göra fullständiga uppdateringar, är alternativet att välja gradvis uppdatering inaktiverat. Mer information finns i avsnittet Uppdatera extrakt i Tableau-hjälpen.
  • Uppdateringsfrekvens: Ställ in frekvensen för extraktuppdateringarna som ska köras. Du kan ställa in frekvensen till per timme, dagligen, veckovis eller månadsvis. Tid- och dagintervallen beror på den upprepningsfrekvens som du väljer enligt beskrivningen nedan:

   • Varje timme: Den tillgängliga frekvensen är varje timme från en specifik tid till en specifik tid. Detta innebär att uppgiften kommer att köras varje timme under den angivna tiden.

   • Dagligen: De tillgängliga frekvenserna är varannan, var fjärde, var sjätte, var åttonde eller var tolfte timme, eller bara en gång om dagen. Förutom start- och sluttider, kan du också välja en eller flera dagar i veckan. Detta innebär att du kan köra en uppgift på alla eller vissa dagar i veckan med specifika tidsintervall eller en gång om dagen.

   • Veckovis: Den tillgängliga frekvensen är en eller flera dagar i veckan vid en viss tidpunkt. Detta innebär att du kan köra uppgiften på vissa dagar i veckan eller en gång i veckan vid en viss tidpunkt.

   • Månadsvis: Du kan ställa in detta på två olika sätt:

    1. Du kan välja Dag som frekvensintervall som sedan låter dig välja specifika datum i månaden. Du kan till exempel välja uppgiften som ska köras den 2: a, 15: e och 28: e varje månad kl. 14:45.

    2. Du kan också välja den första, andra, tredje, fjärde, femte och sista dagen i veckan vid en viss tidpunkt. Du kan till exempel välja att köra uppgiften varannan onsdag i månaden kl. 14:45.

Uppdatera ett befintligt schema

När du gör ändringar i ett befintligt schema kommer du inte längre att välja från en lista över befintliga scheman, utan direkt ändra upprepningen i schemat.

Tidsgräns för extraktuppdateringar

För att säkerställa att långvariga uppdateringsuppgifter inte tar upp alla systemresurser och inte förhindrar uppdateringar av andra extrakt på din webbplats, upprätthåller Tableau Cloud en tidsgräns, även känd som en timeout-gräns, på 7 200 sekunder (120 minuter eller två timmar) för uppdateringsuppgifter. Tidsgränsen är den längsta tillåtna tiden för ett enskilt extrakt att slutföra en uppdatering innan den avbryts. Tidsgränsen kan inte konfigureras.

Håll dig inom tidsgränsen

Även om det inte är vanligt att du når tidsgränsen, finns det några ändringar du kan göra i dina extrakt för att undvika att nå tidsgränsen, om du arbetar i en extrakttät miljö,.

Konfigurera gradvisa uppdateringar

Överväg att konfigurera dina extrakt så att de uppdateras gradvis istället för fel på gradvis uppdatering varje gång en uppdateringsuppgift utförs.

Som standard är extrakt inställda för fullständig uppdatering. Även om en fullständig uppdatering ger dig en exakt kopia av data, kan en fullständig uppdatering ta lång tid att slutföra. För att minska den tid det tar att uppdatera ett extrakt, överväg att ställa in gradvisa uppdateringar av dina extrakt istället. Mer information finns i Konfigurera en gradvis extraktuppdatering i Tableau-hjälpen.

Obs! Du måste ställa in den gradvisa uppdateringen innan du publicerar extraktet till Tableau Cloud. Efter publiceringen kan du välja alternativet Gradvis uppdatering i dialogrutan Skapa extraktuppdatering.

Minska storleken på extrakt

Du kan göra uppdateringsuppgifter snabbare genom att minska storleken på dina extrakt.

Det finns två vanliga metoder för att minska storleken på extrakt, dölja alla oanvända fält och använda datakällfilter.

 • Dölj alla oanvända fält: Fält som du döljer i datakällan utesluts när extraktet skapas. Om du vill dölja fält när du skapar extraktet, se Skapa ett extrakt i Tableau-hjälpen.

 • Lägg till datakällfilter: Du kan minska antalet rader i extraktet genom att lägga till ett datakällfilter. Läs mer i Filtrera data från datakällor i Tableau-hjälpen.

Obs! Du måste dölja alla oanvända fält eller lägga till datakällfilter innan du publicerar extraktet till Tableau Cloud.

Använd en alternativ metod för att uppdatera extrakt

Om möjligt, överväg att uppdatera dina extrakt utanför Tableau Cloud.

Schemalägg uppdateringar vid en annan tidpunkt

Överväg att ändra när uppdateringsuppgifterna sker. Mer information finns i Hantera uppdateringsuppgifter.

Fel när uppdateringsuppgifter når tidsgränsen

Om en uppdateringsuppgift når tidsgränsen kan du eller andra se ett av felen nedan. Om du publicerade extraktet eller är extraktets ägare kan du se ett av dessa fel i ett e-postmeddelande. Om du är platsadministratör kan du se ett av dessa fel i administratörsvyn om Bakgrundsaktiviteter för extrakt.

 • Frågetidsgränsen (7200 sekunder) har överskridits.
 • com.tableau.nativeapi.dll.TableauCancelException: åtgärden avbröts.
 • Frågetidsgränsen (8100 sekunder) har överskridits.

För att hjälpa till att lösa och undvika dessa fel i framtiden, se avsnittet ovan, Håll dig inom tidsgränsen.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!