Ange behörigheter när du publicerar en datakälla eller arbetsbok

Som utgivare av en arbetsbok eller datakälla kan du ha möjlighet att ange behörigheter som en del av publiceringsprocessen. Behörigheter tillåter eller nekar andra användare åtkomst till publicerat innehåll på Tableau Server eller Tableau Cloud. Behörigheter anger till exempel vilka som kan interagera med vyer i en arbetsbok, ladda ner en kopia av en datakälla och så vidare.

Observera att behörigheter inte är samma sak som åtkomst till datakällan. För att öppna vissa datatyper måste du logga in med ett databasnamn och lösenord eller genom att bädda in inloggningsuppgifter för databasen i anslutningen. Mer information finns i Ange autentiseringsuppgifter för åtkomst till publicerade data.

I tillämpliga fall är det bäst att använda standardreglerna för behörighet för projektet där du publicerar innehållet. Om du publicerar i ett låst projekt(Länken öppnas i ett nytt fönster) kan du inte ändra behörigheterna. Om du däremot publicerar innehåll i ett anpassningsbart projekt och det finns anledning att ge unika behörigheter till innehållet, kan du ställa in behörighetsregler under publiceringen.

Om inställning av behörigheter under publicering

När du startar publiceringsprocessen visas de behörigheter som tillämpas i dialogrutan. Som standard följer innehållet du publicerar de behörighetsregler som gäller för projektet som du publicerar i.

Som innehållsägare kan du ställa in behörigheter när du publicerar

När du ändrar behörigheter i dialogrutan för publicering ställer du in unika behörighetsregler för innehållet du publicerar. Detta innebär att ändringar av behörighetsreglerna för projektet inte påverkar innehållet. Beroende på miljön kan detta fungera så som du avser, eller så kan det stå i konflikt med de riktlinjer som din administratör har angett och därmed få oönskade konsekvenser.

Tips för hur du beslutar om du ska ange behörigheter för innehåll eller inte

 • Lär dig organisationens metoder

  Tala med din Tableau-administratör för att lära dig riktlinjerna för organisationen. Det är vanligt (och rekommenderat) att administratören låser behörigheter till ett projekt. Om du arbetar i en sådan miljö kan du inte ange unika behörigheter för innehållet. Och tänk på att även om du anger behörigheter under publiceringen kan personen som hanterar behörigheter på servern ändra dessa inställningar vid ett senare tillfälle.

 • Ha kunskap om konsekvenserna av att ange uttryckliga behörigheter

  Utöver de potentiella konflikter som beskrivits ovan kräver unika behörigheter till visst innehåll extra underhåll, för att hålla kolla på vilket innehåll som har undantag och vilka undantag som tillämpas.

 • Publicera snabbt genom att acceptera standardinställningarna för behörigheter

  Om så krävs kan du eller din administratör uppdatera behörigheter på servern i efterhand, där du har en mer omfattande vy över effekterna av ändringarna.

Ange behörigheter under publicering

 1. I dialogrutan för publicering, bredvid sammanfattningen av de aktuella inställningarna, klickar du på Redigera.

  Redigera behörigheter under publicering

 2. I popup-rutan som öppnas gör du något av följande:

  • Om du vill ange anpassad kapacitet eller uttryckligen tilldela en roll väljer du en befintlig användare eller grupp och klickar på Redigera eller på Lägg till.

   I dialogrutan Lägg till/redigera behörigheter gör du dina ändringar.

   Klicka på Tillämpa för att spara ändringarna och håll dialogrutan öppen för att konfigurera en annan användare eller grupp. Klicka på OK för att stänga dialogrutan.

  • Du tar bort en behörighetsregel genom att välja användaren eller gruppen och sedan klicka på Ta bort.

Tilldela behörighetsmallar

När du publicerar innehåll kan du tilldela någon av följande mallar(Länken öppnas i ett nytt fönster) till en vald användare eller grupp.

 • Visa: Beviljar användaren grundläggande åtkomst till innehållet, såsom att filtrera en arbetsbok eller ansluta till en datakälla.
 • Utforska: Beviljar användaren all kapacitet från mallen Visa samt ytterligare funktioner, såsom webbredigering av en arbetsbok eller nedladdning av en datakälla.
 • Publicera: Beviljar användaren möjligheten att skriva över innehåll (till exempel via webbredigering eller genom att spara över originalet). Detta ger även användaren ägarskap över innehållet.
 • Administrera: Beviljar användaren möjligheten att hantera innehållet, som till exempel att ta bort det eller ange behörigheter.
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!