Skapa och felsöka mätvärden (utfasad)

Utfasning av äldre mätvärden

Den här artikeln handlar om Tableaus gamla mätvärdesfunktion, som togs bort från Tableau Cloud i februari 2024 och inte kommer att finnas i Tableau Server version 2024.2. I oktober 2023 tog Tableau bort möjligheten att bädda in mätvärden i Tableau Cloud och Tableau Server version 2023.3.

Tableau Pulse introducerar ett nytt sätt att spåra mätvärden på. Med Tableau Pulse används mätvärdena du skapar för att generera insikter om data. Dessa datainsikter skickas direkt till användare som följer mätvärdena, så att de informeras om ändringar av deras data i arbetsflödet. Mer information finns i Skapa mätvärden med Tableau Pulse.

Om du har äldre mätvärden som du vill behålla, skriv då ner datakällan, mätvärdet och tidsdimensionen för dessa mätvärden och återskapa dem i Tableau Pulse. Äldre mätvärden kommer inte att migreras automatiskt till Tableau Pulse.

Mätvärden ger ett snabbt sätt att hålla dig informerad om dina uppgifter. Eftersom mätvärden uppdateras automatiskt och visar sitt aktuella värde i rutnätet och listvyn för ditt innehåll kan du kontrollera alla nyckelvärden du bryr dig om på några sekunder.

Ett rutnät för vinstmått med bra och dåliga statusar

På sin mest grundläggande nivå visar mätvärden värdet av ett aggregerat mätvärde, t.ex. summan av försäljningen. Mer komplexa mätvärden kan inkludera tidslinjer, jämförelser och status som ger en lättförståelig indikator på hur du presterar i förhållande till en tidigare tidpunkt eller ett värde som du har definierat.

Om du har en uppsättning kontrollpaneler som du regelbundet kontrollerar, skapar du mätvärden för de värden som du vill övervaka och spårar dem sedan på ett enda ställe genom att lägga till dem i dina favoriter eller en samling, eller genom att skapa dem i samma projekt. På så sätt behöver du inte ladda och filtrera kontrollpaneler om du inte vill gräva djupare i dina data.

Hitta mätvärden på din webbplats

Det finns några olika sätt att hitta mätvärden på din Tableau-webbplats. Om du vill bläddra igenom alla mätvärden som du har behörighet att visa navigerar du till sidan Utforska och väljer sedan Alla mätvärden i menyn för innehållstyp.

Om du letar efter mätvärden som är relaterade till en viss vy eller arbetsbok ska du kontrollera de anslutna mätvärdena för det innehållet. För att visa mätvärden för en enda vy: Öppna vyn och klicka sedan på Visa > Mätvärden i verktygsfältet. De visade mätvärdena beställs från det senaste skapelsedatumet till det äldsta.

Visningsverktygsfältet och mått som är anslutna till vyn

Visa kopplade mätvärden för alla vyer i en arbetsbok genom att gå till arbetsboken och sedan klicka på fliken Anslutna mätvärden. Du kan sortera dessa mätvärden med hjälp av menyn Sortera efter.

Arbetsbokssida och mätvärden kopplad till arbetsboken

Komponenter för ett mätvärde

De enda data som krävs för att definiera ett mätvärde är ett aggregerat mätvärde. Mätvärden skapas från en markering i en vy, och mätvärdet som är associerat med den markeringen definierar mätvärdet. Mätvärdet måste aggregeras, detta eftersom en icke-aggregerad markering inte kommer att ändras över tid. För information om dimensioner och mätvärden i Tableau, se Dimensioner och mätvärden, Blå och Grön.

Ett mätvärde kan eventuellt definieras av en datumdimension, och du kan konfigurera en jämförelse och en status för ditt mätvärde. Var och en av dessa komponenter kommer att lägga till sammanhang till de data som presenteras på mätvärdeskortet.

Mätvärden som bara har ett mätvärde som definierar dem kommer att visas som ett enda värde. Detta värde kommer att uppdateras när datan uppdateras, men det kommer inte att finnas någon tidslinje på kortet.

Mätvärde med ett enda värde

Tidslinje

När du gör en markering för att definiera ett mätvärde blir det värdet en del av värdedefinitionen om värdet har en datumdimension kopplad till sig. Mätvärden med en datumdimension visar en tidslinje, och du kan konfigurera den historiska jämförelsen för mätvärdet. Som standard är den historiska jämförelsen till föregående markering.

När du öppnar detaljsidan för ett visst mätvärde visar tidslinjen värdet på mätvärdet baserat på detaljrikedomen i datumdimensionen, till exempel daglig försäljning eller månadsanvändare. För muspekaren över punkterna på tidslinjen för att se historiska värden.

Tidslinje för månatliga försäljningsvärden

Jämförelse

Det finns två typer av jämförelser som du kan konfigurera för mätvärden: historiska jämförelser och konstanta jämförelser. Du kan bara konfigurera en historisk jämförelse om ett mätvärde har en datumdimension kopplad till sig, men ständiga jämförelser kan läggas till för alla typer av mätvärden.

En historisk jämförelse är en relativ jämförelse mellan det aktuella värdet och ett angivet antal timmar, dagar eller andra tidigare tidsenheter. Du kan till exempel ställa in en jämförelse mellan det aktuella värdet för månadsförsäljning och värdet från 12 månader sedan. Varje gång data läggs till i ett mätvärde kommer den historiska jämförelsen att justeras i förhållande till datum eller tid för de nya uppgifterna.

Mätvärdesökning med 20% under jämförelseperioden

Ständiga jämförelser görs till ett enda värde som inte ändras när nya data läggs till. Du kan ange en jämförelse för att representera en tröskel att hålla sig över, till exempel om du behöver bibehålla en nivå där 90 % av alla leveranser ankommer i tid. Du kan även definiera ett kumulativt mål som du arbetar mot, till exempel ett månatligt försäljningsmål.

Mätvärde $ 4 640 över jämförelsevärdet

Status

För mätvärden med en konstant jämförelse kan du definiera om det är bra, dåligt eller neutralt att ligga över, under eller runt jämförelsevärdet. Ett mätvärde med en ”bra” status kommer att uppvisa en bock bredvid jämförelsevärdet, och mätvärdeskortet kommer att ha ett grönt band högst upp. Ett mätvärde med en ”dålig” status kommer att visa ett X bredvid jämförelsevärdet, och det metriska kortet kommer att ha ett rött band högst upp. Mätvärden med statusen ”neutral” visas på samma sätt som mätvärden utan statusindikator. Det finns ingen ikon eller färg på kortet.

Mätvärden med neutral, dålig och god status

Skapa ett mätvärde från en vy

Om du har en platsroll som Creator eller Explorer (kan publicera) och du har funktionen Skapa/Uppdatera mätvärden i den relevanta arbetsboken kan du skapa mätvärden i Tableau Cloud eller Tableau Server.

Innan du skapar ett mätvärde ska du kontrollera de anslutna mätvärdena för vyn för att se till att det mätvärde du planerar att skapa inte redan finns. Istället för att skapa en dubblett av mätvärdet ska du öppna det befintliga mätvärdet och lägga till det som favorit.

Välj markeringen för att definiera ditt mätvärde

 1. Navigera till den vy som du vill skapa ett mätvärde från.

 2. I verktygsfältet för vy väljer du Titta > Mätvärden.

  Visa verktygsfältet med knappen för mätvärden markerad

  Rutan Mätvärden öppnas.

 3. Om rutan visar anslutna mätvärden väljer du knappen Skapa för att gå in i redigeringsläget.

 4. Välj en markering. Om du stöter på ett fel visar du När du inte kan skapa ett mätvärde.

  Välja ett märke i en flerdiagramvy

  Det mätvärde som är kopplat till denna markering definierar ditt värde. Eventuella filter som du använder på markeringen tillämpas på ditt mätvärde. Om den här markeringen har en datumdimension kopplad till sig definierar datumdimensionen också ditt mätvärde, och ditt värde uppvisar en tidslinje.

  Rutan för mätvärden uppvisar en förhandsgranskning av ditt mätvärde. Värdet i förhandsgranskningen är det senaste värdet för mätvärdet, vilket kan skilja sig från värdet för det markerade värdet om detta inte var det senaste i tidsserien. Förhandsgranskningen uppdateras när du provar olika konfigurationer.

  Förhandsgranskning av mätvärdeskonfigurationer

Beskriv och konfigurera ditt mätvärde

Vilka alternativ som är tillgängliga för att konfigurera dina mätvärden beror på vilken markering du väljer och vilken typ av jämförelse du väljer.

 1. Fältet Namn fylls i i förväg baserat på den markering du väljer. Du kan ge mätvärdet ett annat namn. Ett mätvärde måste ha ett unikt namn inom det projekt det tillhör.

 2. Under Beskrivning anger du ett valfritt meddelande för att hjälpa andra att förstå ditt mätvärde. Beskriv till exempel de filter som används för mätvärdet eller ange den datakälla som används för mätvärdet.

 3. För datumintervallet (endast för mätvärden med en datumdimension) väljer du ett av standardalternativen eller anger ett anpassat intervall. Om ditt mätvärde har ett stort antal markeringar kan en begränsning av datumintervallet göra det lättare att läsa tidslinjen.

 4. Välj jämförelsetyp för mätvärdet: historisk eller konstant.

 5. För historiska jämförelser:

  • Ange hur långt bak i tiden du vill jämföra med. Tidsenheten för jämförelsen är densamma som datans detaljrikedom, till exempel timmar eller månader.
  • Välj Visa jämförelselinje för att inkludera en andra rad för jämförelseperioden på tidslinjen.

 6. För konstanta jämförelser:

  • Ange värdet att jämföra mot. Inkludera inte kommatecken eller symboler i detta fält. Om du vill ange en procentsats skriver du helt enkelt in värdet utan procenttecknet, till exempel anger du 25 i stället för 0,25 för ett mål på 25%. När du anger ett giltigt målvärde uppdateras förhandsgranskningen för att visa hur långt över eller under målet det aktuella värdet är.
  • Ställ in status för jämförelsen för att ange huruvida ett värde som ligger över, kring eller under värdet är bra, dåligt eller neutralt. Som standard är statusen inställd på neutral. Kontrollera förhandsgranskningen av mätvärden för att se hur olika typer av status påverkar dina mätvärden.

 7. Under Definition > Mätvärdeväljer du det mätvärde som ska användas för din definition i listrutan. Det här alternativet visas bara om den markering du väljer har mer än ett mätvärde kopplat till sig.

 8. Välja mätvärde i rullgardinsmenyn

Slutför ditt mätvärde

 1. Under Projektväljer du Ändra plats för att välja ett annat projekt för mätvärdet. Som standard kommer ditt mätvärde att läggas till i samma projekt som vyn tillhör.

  Varje mätvärde i ett projekt måste ha ett unikt namn. Eftersom ett mätvärdes namn och projekt initialt är inställda baserat på den markering du väljer, kan du komma att stöta på en konflikt när du försöker spara ditt mätvärde om en annan användare redan har skapat ett mätvärde från den markeringen. Välj antingen ett annat projekt eller namn för ditt mätvärde eller, om du vill skriva över det befintliga mätvärdet, se Skriv över ett mätvärde.

 2. Klicka på knappen Skapa.

  Ett meddelande visas med en länk till mätvärdet i det projekt du lade till det i.

  Framgångsmeddelande

 3. Kontrollera att behörigheterna för ditt mätvärde är korrekta genom att följa vägledningen i Ange behörigheter.

  Som standard ärver ett mätvärde behörigheterna för det projekt som det skapas i. Alla som har åtkomst till dina mätvärden kommer att kunna se mätvärdenas data, även om de inte har behörighet att komma åt den anslutna vyn eller datakällan.

Nu när du har skapat ett mätvärde kan du hantera värdet på samma sätt som du hanterar andra oberoende delar av innehållet på din Tableau-webbplats. Även om mätvärden skapas från en vy finns de oberoende av den vyn, till skillnad från datadrivna varningar eller prenumerationer. Du kan flytta mätvärdet till ett annat projekt utan att flytta den anslutna vyn. Information om hantering av innehåll på din Tableau-webbplats finns i Hantera webbinnehåll.

Skriv över ett värde

När ett mätvärde väl har skapats kan du ändra namn, beskrivning och konfiguration på mätvärdet, men du kan inte ändra hur mätvärdet definieras. Om du vill ändra de data som mätvärdet använder måste du skriva över mätvärdet. För att skriva över ett mätvärde måste du vara den som äger mätvärdet eller få rätt behörighetsfunktion.

 1. För att skriva över ett mätvärde skapar du ett mätvärde med samma namn i samma projekt som det befintliga mätvärdet.

  Dialogrutan Skriv över mätvärde visas.

 2. Klicka på knappen Skriv över.

När du skriver över ett mätvärde fortsätter mätvärdet att visas för dem som har lagt till det i sina favoriter, och eventuella ändringar av behörigheterna för föregående mätvärde kommer att gälla för det nya mätvärdet.

När du inte kan skapa ett mätvärde

Om du markerar ett diagram som inte stöder mätvärden får du ett felmeddelande som förklarar varför du inte kan skapa ett mätvärde. Tabellen nedan sammanfattar dessa scenarier.

OrsakScenarier
Du har inte nödvändiga behörigheter.
 • Arbetsbokens ägare eller en administratör har nekat möjligheten att skapa/uppdatera mätvärden. Du hittar mer information i Behörigheter.
Du kan inte komma åt alla data.
Lösenordet till arbetsbokens datakälla är inte längre inbäddat eller är inte längre giltigt.
Datan har inte rätt detaljrikedom.
 • Data i diagrammet är inte aggregerade. I mätvärden används aggregeringar, till exempel summa eller genomsnitt. Mer information finns i Dataaggregering i Tableau.
 • Det finns flera värden per cell med data - ett resultat av datablandning. Mer information finns i Felsöka kombinerade data.
Datumdimensionen stöds inte.
 • Diagrammet innehåller både datumdelar och datumvärden. Mer information finns i Ändra datumnivåer.
 • Datumdimensionen använder ISO 8601-kalendern snarare än den gregorianska standardkalendern. Mer information finns i ISO-8601-veckobaserad kalender.
 • Datumdimensionen aggregeras på anpassad nivå för månad / år eller månad / dag / år. Mer information finns i Anpassade datum.

Redigera ett mätvärdes konfiguration

Från och med 2022.2 kan du ändra konfigurationen för ett mätvärde. Ett mätvärdes konfiguration inkluderar jämförelse, datumintervall och statusindikator. Vilka konfigurationsalternativ som är tillgängliga beror på typen av mätvärde. Med mätvärden med en tidslinje kan du ställa in en historisk jämförelse eller en konstant jämförelse. Enkla mätvärden har bara stöd för en konstant jämförelse.

Ett mätvärdes konfiguration inkluderar inte mätvärdesdefinitionen (mätvärdet och datumdimensionen som genererar mätvärdet). Om du vill ändra definitionen skriver du över mätvärdet med ett nytt mätvärde.

För att redigera ett mätvärdes konfiguration måste du ha kapaciteten att skriva över mätvärdet.

 1. Öppna detaljsidan för mätvärdet som du vill redigera.
 2. Hovra över konfigurationsavsnittet. Klicka var som helst på avsnittet för att gå in i redigeringsläget.

  Avsnittet mätvärdeskonfiguration när man hovrar över det

 3. För ett mätvärde med tidslinje ställer du in datumintervallet som ska visas på mätvärdeskortet och detaljerna.
 4. Välj jämförelsetyp. För en konstant jämförelse ställer du in ett jämförelsevärde och en status. För en historisk jämförelse ställer du in hur långt tidigare du vill jämföra med och väljer om du vill visa en jämförelselinje på tidslinjen.
 5. Klicka på Spara. Dina konfigurationsändringar visas för alla som tittar på mätvärdet.

Så här uppdateras mätvärden

När ett mätvärde uppdateras kontrollerar det den anslutna vyn (den vy som mätvärdet skapades från) för nya data. En uppdatering uppdaterar inte nödvändigtvis värdet på ett mätvärde, detta eftersom det kanske inte finns några ändringar i datan.

Mätvärden uppdateras med en frekvens som antingen baseras på ett extrakts uppdateringsschema eller, för live-data, var 60:e minut. Tiden för den senaste uppdateringen visas i mätvärdet.

Åtgärda felaktiga uppdateringar

Om ett mätvärde inte kan komma åt den anslutna vyn eller dess underliggande data kommer uppdateringen att misslyckas. Om uppdateringen för ditt mätvärde misslyckas får du ett meddelande som anger tidpunkten för felet och det påverkade mätvärdet.

Mätvärdesuppdateringar kan misslyckas av någon av följande orsaker.

 • Den anslutna vyn togs bort eller ändrades.
 • Behörigheterna har ändrats för den anslutna vyn.
 • Datakällans lösenord är inte längre inbäddat eller är inte längre giltigt.
 • Mätvärdets ägare har inte den platsroll som krävs för att uppdatera mätvärdet. Platsrollen Creator eller Explorer (kan publicera) krävs.
 • Det uppstod ett tillfälligt anslutningsproblem, vilket kommer att lösas av sig självt.

För att identifiera orsaken till felet, titta på den detaljerade mätvärdesinformationen. Se till att ägaren till mätvärdet har den webbplatsroll som krävs för att uppdatera mätvärdet. Inspektera sedan den anslutna vyn.

Mätvärdesansluten vy markerad under Mätvärdesdetaljer

Om den anslutna vyn fortfarande visas

Öppna vyn för att undersöka orsaken till felet.

Om vyn laddas, kontrollera att mätvärdet och (valfritt) datumdimensionen som definierar mätvärdet fortfarande finns i vyn.

 • Om vyn verkar vara oförändrad kanske du inte längre har behörighet att uppdatera mätvärden från den. Innehållsägaren eller en Tableau-administratör kan ändra behörighetsfunktionen Skapa/Uppdatera mätvärde. Du hittar mer information i Behörigheter.

 • Om mätvärdet inte längre finns har vyn ändrats så att mätvärdet inte kan ansluta till de data som behövs för att uppdatera. Innehållsägaren eller en Tableau-administratör kan kontrollera ändringshistoriken och återställa tidigare versioner. Mer information finns i Visa ändringshistorik.

Om vyn inte laddas utan istället frågar efter ett lösenord eller visar ett fel när du ansluter till datakällan, är lösenordet för datakällan inte inbäddat eller inte längre giltigt. Innehållsägaren eller en Tableau-administratör kan redigera datakällans anslutning för att bädda in lösenordet. Mer information finns i Redigera anslutningar.

Om det inte finns någon ansluten vy listad

Vyn raderades eller också har du inte längre behörighet att komma åt vyn. Kontakta Tableau-administratören för hjälp.

Återuppta uppskjutna uppdateringar

Om en mätvärdesuppdatering misslyckas tillräckligt många gånger i rad suspenderas uppdateringen. Du kommer att få ett meddelande om uppdateringen för ditt mätvärde suspenderas.

När en mätvärdesuppdatering avbryts försöker Tableau inte längre hämta nya data för mätvärdet. Mätvärden med suspenderade uppdateringar fortsätter att presentera historiska data.

Om orsaken till felet är åtgärdad kan du återuppta uppdateringen.

 1. Öppna påverkade mätvärdet.
 2. Klicka på Återuppta uppdatering i varningsmeddelandet.

Tableau försöker genomföra uppdateringen. Om detta försök lyckas får du en bekräftelse och uppdateringen återupptas enligt schema. Om försöket inte lyckas förblir uppdateringen suspenderad.

Försök skriva över mätvärdet om den anslutna vyn fortfarande är tillgänglig. Mer information finns i Skriva över ett mätvärde. I annat fall kan du behålla mätvärdet för att referera till tidigare data eller ta bort mätvärdet.

Obs! Om mätvärdesuppdateringen suspenderas på grund av att du inte har den webbplatsroll som krävs för att den ska kunna uppdateras, kommer du inte att kunna återuppta uppdateringen om du inte ändrar mätvärdet.

Mätvärden i Tableau-katalogen

Från och med 2019.3 är Tableau Catalog tillgänglig med Datahantering i Tableau Cloud och Tableau Server. När Tableau Catalog är aktiverat i din miljö kan du se mätvärden i verktyget för Catalog-ursprung, och mätvärden som påverkas av datakvalitetsvarningar visar dessa varningar. Mer information om Tableau Catalog finns i ”Om Tableau Catalog” i hjälpen för Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster) eller Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster).

När du har definierat mätvärden för de värden du vill övervaka är det viktigt att veta huruvida de data som mätvärdena bygger på påverkas på något sätt eller inte. Du kan använda Catalog på ett par sätt för att få veta detta. För det första baseras datakvalitetsvarningar som är inställda på de data som ditt mätvärde baseras på i mätvärdet. Dessa varningar visas när du öppnar ett mätvärde i Tableau Mobile och i Tableau Server och Tableau Cloud när du för muspekaren över ett mätvärde i rutnätsvyn och på sidan med mätdata, så som visas nedan:

Mätvärden med datakvalitetsvarning

Mer information finns i ”Ställ in en datakvalitetsvarning” i Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster)- eller Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster)-hjälpen.

Du kan också använda ursprungsverktyget i Tableau Catalog för att se de uppströms källor som ditt mätvärde bygger på. När du gör en konsekvensanalys kan du se vilka mätvärden som påverkas om en viss kolumn eller tabell ändras eller föråldras, eller om vissa arbetsböcker tas bort. Om du inkluderar mätvärden i ursprunget innebär det att Catalog ger en fullständig bild av den påverkan förändringar kan ha på tillgångarna i din miljö.

Påverkan på ursprung vid fältfiltrering

Mer information finns i ”Använd ursprung för effektutvärdering” i hjälpen för Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster) eller Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!