Arbeta med innehållsrevisioner

När du publicerar en arbetsbok eller datakälla sparas en version i granskningshistoriken för Tableau Server och Tableau Cloud. Du kan när som helst återgå till en tidigare version.

Nödvändiga behörigheter för granskningshistorik

För att få åtkomst till granskningshistoriken måste du ha en webbplatsroll som Skapare eller Upptäckare (kan publicera), plus följande behörigheter, beroende på innehållstyp: 

 • Projekt: Visa och Spara

 • Arbetsböcker i projektet: Visa, Spara och Ladda ner arbetsbok/Spara som

 • Datakällor i projektet: Visa, Spara och Ladda ner datakälla

För virtuella anslutningar i projektet måste du ha platsrollen Creator och behörigheterna Visa och Skriv över. Mer information finns i ”Använda en virtuell anslutning” i hjälpen för Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster) eller Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster). (Virtuella anslutningar kräver Data Management. Läs mer i Om Data Management(Länken öppnas i ett nytt fönster).)

Publicera ditt innehåll

I Tableau klickar du på ServerPublicera arbetsbok eller ServerPublicera datakälla. Gör ändringar i arbetsboken eller datakällan och publicera den sedan igen i samma projekt med samma namn. (Du måste bekräfta att du vill skriva över det befintliga innehållet.)

Du kan också spara revisioner av arbetsboken genom att redigera och spara en arbetsbok i det webbredigerande gränssnittet för Tableau Server och Tableau Cloud.

Visa granskningshistorik

 • Klicka på åtgärdsmenyn (. . .) för en arbetsbok eller datakälla och klicka sedan på Granskningshistorik.

  Följande bild visar en arbetsboks granskningshistorik.

Hantera revideringar

Förhandsgranska en arbetsboksrevision

 • Från en meny med granskningsåtgärder (. . .), klicka på Förhandsgranska.

  Om en förhandsgranskning är tillgänglig öppnas den i en ny flik i webbläsaren. För arbetsböcker som du inte kan förhandsgranska på servern, till exempel de med OAuth-dataanslutningar, kan du ladda ner revisionen och öppna den i Tableau Desktop.

Ladda ner en revision av arbetsbok eller datakälla

 1. Från en meny med granskningsåtgärder (. . .), klicka på Ladda ner.

 2. Öppna den nedladdade filen i Tableau Desktop.

Återställ en revision av en arbetsbok

 • I granskningshistoriken väljer du en granskning och klickar sedan på Återställ.

  Den återställda versionen blir den aktuella versionen.

  Obs! Om en revision inte kan återställas direkt på servern, ladda ner revisionen, öppna den i Tableau Desktop och publicera den igen.

Återställa arbetsböcker som kräver databasuppgifter

Om en arbetsbok använder en direktuppkopplad dataanslutning som frågar efter ett användarnamn och lösenord, har du möjlighet att bädda in inloggningsuppgifter för anslutningen. Om arbetsboken använder en datakälla med flera anslutningar kan du behöva ange inloggningsuppgifter för var och en av dem.

Om en arbetsbok använder dataexktrakt med schemalagda uppdateringar och inbäddade inloggningsuppgifter måste du redigera dataanslutningen för att tillhandahålla inloggningsuppgifterna.

Återställ en revision av datakälla

Av olika anledningar är exempelvis extrakt ofta på uppdateringsscheman, en tidigare revision av en datakälla kommer inte att innehålla extraktet som det publicerades vid den tidpunkten. För att återställa extraktet kan du ladda ner den tidigare versionen av datakällan (i .tdsx-format), öppna den i Tableau Desktop och publicera extraktet på nytt.

För mer information, se Ändringar och raderingar av data under Potentiella problem med granskningshistorik.

 1. Logga in på Tableau Server eller Tableau Clouds webbredigeringsmiljö, navigera till datakällan och öppna dess granskningshistorik.

 2. Från en meny med granskningsåtgärder (. . .), klicka på Ladda ner.

  Skärmbild av nedladdningsmenyn

 3. Öppna den nedladdade filen i Tableau Desktop och publicera den sedan igen med samma namn, till samma plats på din Tableau Server eller Tableau Cloud -webbplats (som bekräftar att du vill skriva över den befintliga versionen).

  Den uppladdade versionen blir den senaste versionen.

Ta bort en arbetsbok eller en datakälla från historik

 1. Från en meny med granskningsåtgärder (. . .), klicka på Ta bort.

  Listan med granskningshistorik uppdateras för att indikera att en granskning har tagits bort.

Potentiella problem med granskningshistorik

Skriva över innehåll med samma namn

Om en annan författare publicerar över en arbetsbok eller datakälla med samma namn, blir den senaste författaren ägare till innehållet och kan se hela dess granskningshistorik.

Ändringar och raderingar av data

 • Arbetsböcker och datakällor laddas ner med den senaste konfigurationen av deras utdrag eller dataanslutning. Om datamodellen eller dataanslutningen har ändrats mellan granskningar kan du behöva uppdatera den nedladdade arbetsboken eller datakällan.

 • Granskningar av arbetsböcker och datakällor som använder .xls eller .csv-filer sparas med ett extrakt av dessa data.

 • Granskningar sparas för filer av typen .hyper med en direktanslutning. Granskningar sparas inte för extrakt.

 • Om en arbetsbok eller datakälla raderas från en webbplats raderas också alla granskningar.

Aktivera och inaktivera granskningshistorik

På Tableau Server kan serveradministratörer inaktivera granskningshistorik för specifika webbplatser.

Om granskningshistoriken slås på och sedan stängs av behålls sparade versioner och nya versioner skriver över den senaste versionen. Om granskningshistoriken sedan slås på igen startar versionsnumreringen från den senast sparade versionen.

Om du är en Tableau Server-administratör, se Aktivera användare för att spara revisionshistorik(Länken öppnas i ett nytt fönster) för mer information om inställningar för granskningshistorik.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!