Ställa in en datakvalitetsvarning

Datakvalitetsvarningar är en funktion i Tableau Catalog, som är en del av Datahantering-erbjudandet för Tableau Server och Tableau Cloud. Mer information om Tableau Catalog finns i ”Om Tableau Catalog” i hjälpen för Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster) eller Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster).

När Tableau Catalog är aktiverat i miljön kan du konfigurera datakvalitetsvarningar på dataresurser vilket gör användare av dessa data medvetna om problem. Du kanske till exempel vill meddela användarna att en datakälla är inaktuell eller att en uppdatering misslyckades för en extraktionsdatakälla.

Datakvalitetsvarningar kan konfigureras på datakällor, databaser, tabeller, flöden, virtuella anslutningar, tabeller i virtuell anslutningar och kolumner.

Datakvalitetsvarningar för datakällor, databaser, tabeller och flöden introducerades i version 2019.3 för Tableau Cloud och Tableau Server. Datakvalitetsvarningar för virtuella anslutningar och tabeller i virtuella anslutningar lades till i Tableau Cloud från mars 2022 och Tableau Server 2022.1 samt för kolumner i Tableau Cloud från oktober 2022 och Tableau Server 2022.3.

Om datakvalitetsvarningar

Det finns två typer av datakvalitetsvarningar: Kvalitetsvarningar som du ställer in och kvalitetsvarningar som Tableau ställer in när en extraktuppdatering eller flödeskörning misslyckas. Dessa kallas även kvalitetsvarningar för övervakning.

 • Kvalitetsvarningar som du ställer in: En kvalitetsvarning som du ställer in är synlig för användarna tills du eller någon annan användare tar bort den.
 • Kvalitetsvarningar för övervakning: Om du aktiverar en kvalitetsvarning för övervakning för ett extrakt eller en flödesresurs, lägger Tableau automatiskt till en kvalitetsvarning i resursen när en extraktuppdatering eller flödeskörning misslyckas. Om extraktuppdateringen eller flödeskörningen lyckas senare tar Tableau automatiskt bort kvalitetsvarningen.

Från och med Tableau Cloud från oktober 2023 och Tableau Server 2023.3 kan du, utöver att ställa in övervakningsvarningar på resursnivå, aktivera eller inaktivera övervakning av extraktuppdatering och flödeskörning för hela platsen samtidigt. Mer information om plastomfattande övervakning finns i Plastomfattande övervakning av extraktuppdateringsfel och flödeskörningsfel.

Obs! Du kan aktivera och ändra båda typerna av datakvalitetsvarningar med hjälp av REST API. Mer information finns i avsnitten om metadatametoderna Label och Data Quality Warning i hjälpen för Tableu REST API.

När datakvalitetsvarningar visas

När en varning konfigureras för en datakälla, ett flöde, en databas, en tabell, en kolumn, en virtuell anslutning eller en tabell i en virtuell anslutning i Tableau Cloud och Tableau Server, är varningen synlig för de som använder resursen och eventuella resurser nedströms från den. Till exempel är en varning som angetts för en tabell synlig för användare som tittar på en instrumentpanel som är beroende av den tabellen. Användarna ser en varningsikon på fliken Datainformation på instrumentpanelen och kan öppna rutan för att visa mer information.

Datakvalitetsvarning i rutan Datainformation

Datakvalitetsvarningar visas när du utforskar vissa typer av innehåll i en listvy:

Kolumn med datakvalitetsvarning i listvyn

Datakvalitetsvarningar visas också överst på resurssidor:

Datakvalitetsvarning på resurssida

I Tableau Desktop och Tableau-webbredigering ser användarna en ikon bredvid datakällan i rutan Data när

 • det finns en varning för en datakälla som används i arbetsboken
 • det finns en varning uppströms från datakällan som används i arbetsboken.

Obs! Datakvalitetsvarningar för kolumner och virtuella anslutningar visas inte i Tableau Desktop.

Hovra muspekaren över ikonen för att se information om varningen. I Tableau Cloud-webbredigering kan du också välja en datakälla eller en kolumn och sedan välja Kataloginformation för att visa alla dess etiketter.

Verktygstips för datakvalitetsvarning i rutan Data

I Tableau Cloud-webbredigering kan du titta på alla etikettegenskaper för ett objekt i rutan Data (dataanslutning eller fält) genom att välja Kataloginformation i dataanslutningen eller fältet.

Synlighet

Datakvalitetsvarningar kan klassificeras med hög synlighet. Kvalitetsvarningar med hög synlighet visas på fler ställen och ska uppfattas som mer brådskande. Om det till exempel finns en varning med hög synlighet för en datakälla genereras ett meddelande när någon öppnar en vy som är beroende av den datakällan.

Publicerad vy med datakvalitetsvarning som popup

Ikonen och märket för kvalitetsvarningar med hög synlighet är gula eller orangea, medan de är blå för kvalitetsvarningar med standardsynlighet.

Om det finns fler än en kvalitetsvarning för en resurs (eftersom resursen har fler än en kvalitetsvarning eller ärver varningar uppströms) innehåller märket ett nummer och färgen bestäms av den kvalitetsvarning som har högst synlighet. Om det till exempel finns två kvalitetsvarningar för en resurs, där den ena har standardsynlighet och den andra har hög synlighet, så är märket gult eller orange.

Datakvalitetsvarningar i prenumerationer

Administratörer kan aktivera datakvalitetsvarningar för e-postprenumerationer. Om datakvalitetsvarningar för e-postprenumerationer är aktiverade innehåller e-postmeddelanden som användarna får datakvalitetsvarningar med hög synlighet för den vyn, med länkar till följande:

 • Relevanta vyer eller arbetsböcker med rutan Datainformation öppen.
 • Relevanta resurser uppströms, som datakällor, tabeller eller databaser.

Administratörer kan aktivera datakvalitetsvarningar i e-postprenumerationer genom att välja alternativet Datakvalitetsvarningar i prenumerationer på sidan för platsinställningar i Tableau Server eller Tableau Cloud. Mer information finns i Datakvalitetsvarningar i prenumerationer i referensen Platsinställningar.

Ställa in en kvalitetsvarning

Du kan ställa in flera olika datakvalitetsvarningar på en resurs. Från och med Tableau Cloud från juni 2023 och Tableau Server 2023.3 kan administratörer göra tillägg i listan över tillgängliga datakvalitetsvarningar genom att anpassa dataetiketter.

Från och med Tableau Cloud från juni 2023 och Tableau Server 2023.3 är ”känsliga data” inte längre en datakvalitetsvarning, utan en känslighetsetikett. Mer information finns i Känslighetsetiketter. I Tableau Server 2023.1 och tidigare förblir ”känsliga data” en datakvalitetsvarning.

Följande datakvalitetsvarningar är inbyggda:

 • Varning
 • Inaktuell
 • Inaktuella data
 • Under underhåll

Så här kopplar du en datakvalitetsvarning till en resurs:

Obs! Från och med Tableau Cloud från februari 2024 lägger du till och tar bort kvalitetsvarningar med hjälp av den sammanslagna dialogrutan Dataetiketter i stället för olika dialogrutor för olika etiketter. Mer information om dialogrutan Dataetiketter finns i Dialogrutan Dataetiketter. Den sammanslagna dialogrutan Dataetiketter finns inte i Tableau Server.

 1. Sök efter eller navigera till resursen. Stegen varierar beroende på vilken typ av resurs du vill lägga till kvalitetsvarningen för:
  • Datakälla eller virtuell anslutning – på sidan Utforska väljer du Alla datakällor eller Alla virtuella anslutningar.
  • Virtuell anslutningstabell – på sidan Utforska väljer du Alla virtuella anslutningar och väljer den virtuella anslutning som innehåller den virtuella anslutningstabellen du vill certifiera. Välj sedan den virtuella anslutningstabellen.
  • Databas eller tabell – navigera till databasen eller tabellen på sidan Utforska. Du kan också gå till sidan Externa resurser och välja Databaser och filer eller Tabeller och objekt.
  • Kolumn – navigera till tabellen på sidan Utforska. Du kan också gå till sidan Externa resurser, välja Tabeller och objekt och navigera till tabellen. Leta sedan upp kolumnen i listan.
 2. Välj åtgärdsmenyn (. . .) bredvid resursen och välj sedan Dataetiketter > Datakvalitetsvarning. (För kolumner i Tableau Server 2022.3 och tidigare väljer du istället den aktuella kolumnen och klickar därefter på listrutan för åtgärder och väljer Kvalitetsvarning.)
  Menyn Kvalitetsvarning
 3. Markera kryssrutan bredvid de kvalitetsvarningar som du vill koppla till resursen. Om du vet vad den kvalitetsvarning du vill ha heter kan du också söka efter den längst upp i dialogrutan och sedan markera kryssrutan intill den. (I Tableau Server 2023.3 och tidigare kan du bara koppla en kvalitetsvarning till en resurs. Använd reglaget Visa varning eller kryssrutan Aktivera varning för att aktivera en kvalitetsvarning för den resursen och välj sedan önskad varning i listrutan.)
 4. Ställ in synlighetsnivån.
 5. Om du vill kan du ange ett meddelande som ska visas för användarna. (I Tableau Server 2023.3 och tidigare var det obligatoriskt.) Du kan formatera texten i meddelandet med fetstil, understrykning och kursiv stil samt inkludera en länk eller en bild. Om du vill visa textformateringstips klickar du på informationsikonen (i) ovanför knappen Spara.
  Dialogrutan Dataetiketter med fliken Kvalitetsvarning vald
 6. Välj Spara.

Ta bort en datakvalitetsvarning

När en varning inte längre gäller kan du ta bort den genom att navigera till datatillresursen där varningen finns.

Obs! Från och med Tableau Cloud från februari 2024 lägger du till och tar bort kvalitetsvarningar med hjälp av den sammanslagna dialogrutan Dataetiketter i stället för olika dialogrutor för olika etiketter. Mer information om dialogrutan Dataetiketter finns i Dialogrutan Dataetiketter. Den sammanslagna dialogrutan Dataetiketter finns inte i Tableau Server.

 1. Välj åtgärdsmenyn (. . .) bredvid resursen och väljer sedan Kvalitetsvarning. (För kolumner i Tableau Server 2022.3 och tidigare väljer du istället den aktuella kolumnen och klickar därefter på listrutan för åtgärder och väljer Kvalitetsvarning.)
 2. Avmarkera kryssrutorna bredvid de kvalitetsvarningar som du vill ta bort från resursen. (I Tableau Server 2023.3 och tidigare använder du reglaget Visa varning eller kryssrutan Aktivera varning för att inaktivera en kvalitetsvarning för den resursen.)
 3. Inaktivera varningen.
 4. Välj Spara.

Så här ställer du in en kvalitetsvarning för övervakning

Det går att ställa in Tableau så att två händelser övervakas: uppdateringsfel i extraktionsdatakällan och fel i flödeskörningar. När händelsen inträffar genererar Tableau en kvalitetsvarning som visas på samma ställen som en manuell kvalitetsvarning visas på.

Du kan aktivera explicit övervakning av extraktet eller flödet. Från och med Tableau Cloud från oktober 2023 och Tableau Server 2023.3 kan du även aktivera platsomfattande övervakning av alla extraktuppdateringsfel och flödeskörningsfel. Mer information om platsomfattande övervakning finns i Plastomfattande övervakning av extraktuppdateringsfel och flödeskörningsfel.

Så här aktiverar du explicit övervakning av antingen ett extraktuppdateringsfel eller ett flödeskörningsfel:

 1. Välj åtgärdsmenyn (. . .) bredvid extraktionsdatakällan eller flödet som du vill skapa en varning för och välj sedan lämpligt alternativ:
  • I Tableau Cloud och Tableau 2023.3 och senare:
   • Dataetiketter > Övervakning av extraktuppdatering
   • Dataetiketter > Övervakning av flödeskörning
  • I Tableau Server 2023.1 och tidigare:
   • Kvalitetsvarning > Övervakning av extraktuppdatering
   • Kvalitetsvarning > Övervakning av flödeskörning
 2. Aktivera varningen.
 3. Ställ in synlighetsnivån. (Äldre versioner av dialogrutorna har en kryssruta för hög synlighet.)
 4. Ange ett meddelande som ska visas för användarna i varningsinformationen om extraktuppdateringen eller flödeskörningen misslyckas, om så önskas. Det går att formatera texten i ett meddelande med fetstil, understrykning och kursiv stil samt inkludera en länk eller en bild. Om du vill visa textformateringstips klickar du på informationsikonen (i) ovanför knappen Spara.
 5. Klicka på Spara.

Dialogruta för övervakning av flödeskörning

Inaktivera en kvalitetsvarning för övervakning

Så här inaktiverar du övervakning av antingen ett extraktuppdateringsfel eller ett flödeskörningsfel:

 1. Välj åtgärdsmenyn (. . .) bredvid extraktionsdatakällan eller flödet som du vill skapa en varning för och välj sedan lämpligt alternativ:
  • I Tableau Cloud och Tableau 2023.3 och senare:
   • Dataetiketter > Övervakning av extraktuppdatering
   • Dataetiketter > Övervakning av flödeskörning
  • I Tableau Server 2023.1 och tidigare:
   • Kvalitetsvarning > Övervakning av extraktuppdatering
   • Kvalitetsvarning > Övervakning av flödeskörning
 2. Inaktivera varningen.
 3. Klicka på Spara.

Plastomfattande övervakning av extraktuppdateringsfel och flödeskörningsfel

Från och med Tableau Cloud från oktober 2023 och Tableau Server 2023.3 kan administratörer aktivera platsomfattande övervakning för att lägga till eller ta bort datakvalitetsvarningar för extraktuppdateringsfel och flödeskörningsfel. Du kan styra den här funktionen via sidan Inställningar, under avsnittet Övervakning av extratuppdatering och flödeskörning:

Inställningar för övervakning av extratuppdatering och flödeskörning

De här inställningarna är aktiverade som standard för alla nya platser. Inställningarna kommer att vara inaktiverade för platser som fanns innan ändringen gjordes, men en administratör kan aktivera dem.

Obs! Meddelanden om datakvalitetsvarningar visas inte för extraktuppdateringar som använder Tableau Bridge.

Samspel mellan platsomfattande övervakning och explicit övervakning

Samspelet mellan explicit övervakning av resurser och platsomfattande övervakning av alla resurser ser ut på följande sätt:

 • Om explicit övervakning är aktiverad för en resurs och platsomfattande övervakning är aktiverad har de explicita inställningarna för resursen företräde framför de platsomfattande inställningarna. Inställningarna innefattar egenskaper som synlighetsnivå och meddelande.
 • När du inaktiverar platsomfattande övervakning:
  • Resurser med explicit övervakning ändras inte.
  • Resurser utan explicit övervakning stoppar övervakningen av extraktuppdateringsfel eller flödeskörningsfel och varningar som har uppstått från extraktuppdateringsfel eller flödeskörningsfel i de resurserna tas bort.
  • Catalogs inhämtningsprestanda kan tillfälligt minska ifall Catalog skulle hämta resurser som kanske inte har varningsetiketter längre.

Platsomfattande övervakning släpptes i Tableau Cloud från oktober 2023 och Tableau Server 2023.3. Det finns inget samspel mellan explicit övervakning och platsomfattande övervakning i tidigare versioner.

Vilka kan ställa in kvalitetsvarningar?

För att ställa in en datakvalitetsvarning måste du antingen

 • vara server- eller platsadministratör eller
 • ha kapaciteten att skriva över resursen.

Anpassa datakvalitetsvarningar

Från och med Tableau Cloud från juni 2023 och Tableau Server 2023.3 kan administratörer, med hjälp av etiketthanteraren på sidan Dataetiketter eller REST API, ändra datakvalitetsvarningarna som användarna ser i dialogrutan för datakvalitetsvarningar eller skapa helt nya varningar. Mer information finns i Hantera dataetiketter.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!