Använda ursprung för effektanalys

För att kunna lita på data måste du veta varifrån de kommer, och genom att veta vem mer som använder dem kan du analysera hur ändringar i dessa data påverkar din miljö. Med funktionen för ursprung i Tableau Catalog kan du göra båda dessa saker.

När du har en datahanteringslicens och Tableau Catalog aktiverade har du tillgång till ursprungsinformation för ditt innehåll. Mer information om Tableau Catalog finns i ”Om Tableau Catalog” i hjälpen för Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster) eller Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Hitta rätt i Ursprung

Om du vill se ursprunget för en resurs går du först till resursens sida. Alternativen för det här steget är:

 • Sök efter resurser och välj den.
 • Navigera till den från Utforska.
 • Om det är en extern resurs (som en databas eller tabell) som inte finns i ett projekt, navigerar du till den genom Externa resurser. (Detta alternativ fungerar även för externa resurser som är i projekt.)

Välj sedan fliken Ursprung.

Obs! Data om ursprunget för flöden visas inte om flödena innehåller parametervärden. Mer information om hur du använder parametrar i flöden finns i Skapa och använda parametrar i flöden(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Prep-hjälpen.

Ursprung visas på fliken Ursprung på innehållssidan.

Ursprung visar beroenden i relation till ursprungets ankare, som är den valda resursen. Ett ankare för ursprung kan vara en databas, tabell, arbetsbok, publicerad datakälla, virtuell anslutning, tabell i virtuell anslutning, lins, mätvärde eller flöde. (På bilden ovan är ankaret datakällan ”Order (superstore)” och på bilden nedan är ankaret tabellen ”Batters” (slagmän).) Alla resurser under ankaret är direkt eller indirekt beroende av ankaret och kallas för utdata eller nedströmsresurser. Resurserna ovanför ankaret är de resurser som ankaret är direkt eller indirekt beroende av och kallas för indata eller uppströmsresurser.

Rutan Ursprung visas till höger på sidan för en tabell eller databas

Från och med Tableau Cloud från juni 2023 och Tableau Server 2023.3 inkluderar ursprungssidor för datakällor sökning och filtrering (överst till höger i fältlistan) så att du snabbt kan hitta intressanta eller relevanta fält.

När du väljer ett fält i en datakälla eller en kolumn i en tabell filtreras ursprunget så att endast nedströmsresurser som är beroende av fältet (eller kolumnen) eller uppströmsindata till fältet (eller kolumnen) visas. Du kan se detta i det här exemplet med en ”Batters”-tabell som visar ursprunget filtrerat för kolumnen ”Spel”:

Ursprung filtrerat att visa antalet resurser som innehåller det valda fältet eller den valda kolumnen

Du kan visa information om en uppströms- eller nedströmsresurs genom att välja resursen i rutan Ursprung. Om du till exempel väljer Datakällor visas en lista med datakällor som är beroende av tabellen till vänster i rutan Ursprung.

Från rutan Ursprung kan du gå till valfri resurs som är associerad med ditt ursprungliga val, i detta fall tabellen, genom att följa de länkar som du är intresserad av.

Inbäddad resurs visas i Externa resurser

Tableau Catalog behandlar en extern resurs som ”inbäddad” om kryssrutan Inkludera externa filer markeras när en datakälla eller arbetsbok publiceras. När en extern resurs (databas, tabell eller fil) är inbäddad i publicerat Tableau-innehåll (arbetsböcker, datakällor och flöden) används den externa resursen av innehållet, men delas inte med andra användare. Den inbäddade externa resursen visas i ursprunget uppströms från tillhörande Tableau-innehåll och visas i Externa resurser.

Du kan se om en extern resurs är inbäddad genom att gå till informationssidan för den externa resursen och se efter om ”Inbäddad resurs” visas under Kategori.

”Inbäddad resurs” visas under etiketten Kategori

Information om inbäddade data finns i Publicera data separat eller som inbäddade i arbetsböcker(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Desktop och Webbredigering.

Ursprung och anpassade SQL-anslutningar

När du visar ursprunget för en anslutning som använder anpassad SQL bör du ha följande i åtanke:

 • Informationen om ursprunget kanske inte är fullständig.
 • Tableau Catalog kan inte visa kolumninformation för tabeller som endast är kända genom anpassad SQL.
 • Kort med fältinformation kanske inte innehåller länkar till kopplade kolumner, eller kanske inte visar några kopplade kolumner över huvud taget.
 • Kort med kolumninformation kanske inte innehåller länkar till fält som använder kolumnen, eller kanske inte visar några fält över huvud taget.

Mer information finns i Stöd för anpassad SQL i Tableau Catalog(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Desktop och Webbredigering.

Tableau Catalog stöder inte kuber

Kubdatakällor (även kallade flerdimensionella datakällor eller OLAP-datakällor) stöds inte i Tableau Catalog. Tableau-innehåll (t.ex. en datakälla, vy eller arbetsbok) som är beroende av kubdata visar inte kubmetadata eller kubursprung i Catalog.

Olika antal i verktyget Ursprung och på flikar

Det kan hända att olika antal resurser visas i verktyget Ursprung i Tableau Catalog och på flikarna i Tableau Server eller Tableau Cloud.

Felmatchningen beror på att antalet resurser räknas på olika sätt i verktyget Ursprung och på flikarna. Till exempel kan Catalog vid en given tidpunkt endast räkna resurser som har indexerats, till skillnad från Tableau Server och Tableau Cloud som räknar resurser som har publicerats. Skillnaderna i antalet kan också bero på följande:

 • Du har ”Visa”-behörigheter för resursen.
 • En resurs är dold.
 • Fält används i en arbetsbok.
 • En resurs har en direkt eller indirekt koppling till sig.
 • En resurs finns i ett personligt utrymme.

Exempel på felmatchning av antal arbetsböcker

Här är ett exempel på hur antalet arbetsböcker räknas på fliken jämfört med i verktyget Ursprung.

Antalet på fliken Anslutna arbetsböcker är 239, och antalet arbetsböcker under Ursprung är 230

Fliken Anslutna arbetsböcker räknar arbetsböcker som uppfyller båda dessa villkor:

 • Ansluter till datakällan (oavsett om några fält egentligen används i arbetsboken).
 • Användaren har visningsbehörighet (oavsett om det gäller ett arbetsblad, en instrumentpanel eller en berättelse).

Verktyget Ursprung i Tableau Catalog räknar arbetsböcker som uppfyller alla dessa villkor:

 • Har indexerats av Tableau Catalog.
 • Ansluter till datakällan och använder minst ett fält i datakällan.
 • Innehåller arbetsblad, inklusive instrumentpaneler eller berättelser som innehåller ett arbetsblad, som använder minst ett fält i datakällan.

Catalog räknar arbetsboken även om metadata blockeras på grund av begränsade behörigheter, eller om resursen finns i ett personligt utrymme. Men i stället för att se känsliga metadata ser du Behörighet krävs. Mer information finns i Öppna information om ursprung.

Kontakta ägare via e-post

Den sista delen i ursprunget är ägarna. I listan med ägare finns alla som utsetts till ägare eller kontakter för innehåll som kommer nedströms från ursprungets ankare.

Du kan meddela ägare om eventuella ändringar i data via e-post. (För att kunna skicka e-postmeddelanden till ägare måste du ha behörigheten ”Skriv över” (Spara) för innehållet i ursprungets ankare.)

 1. Välj Ägare för att visa listan med personer som påverkas av data i det aktuella ursprunget.
 2. Välj de ägare som du vill skicka ett meddelande till.
 3. Öppna rutan för e-postmeddelanden genom att klicka på Skicka e-post.
 4. Ange ämnet och ditt meddelande i textrutan och klicka på Skicka.
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!