Komma igång med Tableau Prep Builder

Obs! Som Creator kan du från och med version 2020.4.1 även skapa och redigera flöden på webben. Den här handledningen har skapats med Tableau Prep Builder, men fungerar även på webben med några specifika undantag.

I den här handledningen går vi igenom de vanligaste funktionerna i Tableau Prep. Med utgångspunkt i exempeldatauppsättningarna som medföljer Tableau Prep lär du dig steg för steg hur du skapar ett flöde för Sample – Superstore. I den här handledningen används den senaste versionen av Tableau Prep Builder. Om du använder en tidigare version kan resultatet skilja sig.

Håll utkik efter tips längs vägen som hjälper dig att rensa och forma data i Tableau Prep för efterföljande analys.

Om du behöver installera Tableau Prep Builder innan du börjar läser du Installera Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder från användargränssnittet(Länken öppnas i ett nytt fönster) i driftsättningsguiden för Tableau Desktop och Tableau Prep Builder. Du kan också ladda ner en kostnadsfri provversion(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Exempelfiler

För att kunna utföra uppgifterna i handledningen måste du installera Tableau Prep Builder. Om du har en server med version 2020.4 eller senare och webbredigering är aktiverat kan du även följa stegen på webben.

När du har installerat Tableau Prep Builder på datorn hittar du exempelfilerna på följande sökväg:

 • (Windows) C:\Program Files\Tableau\Tableau Prep Builder <version>\help\Samples\en_US\Superstore Files
 • (Mac) /Applications/Tableau Prep Builder <version>.app/Contents/help/Samples/en_US/Superstore Files

Du kan också ladda ner exempelfilerna från länkarna nedan och skapa en katalog med namnet Samples (Exempel) och en underkatalog med namnet South (Södra). Du måste göra det om du följer handledningen på webben.

Ladda ner till katalogen SamplesLadda ner till underkatalogen South

Så här går berättelsen ...

Du arbetar på huvudkontoret för en stor butikskedja. Din chef vill analysera företagets produktförsäljning och vinst för de senaste fyra åren. Du föreslår att han ska använda Tableau Desktop. Chefen tycker att det låter bra och ber dig sätta igång direkt.

När du börjar samla in alla data som du behöver upptäcker du att de har samlats in och registrerats på olika sätt för olika regioner. Du ser också att datainmatningen är minst sagt kreativ i de olika filerna, och att en region till och med har separata filer för varje år.

Det kommer att krävas en hel del upprensning innan du kan analysera alla data i Tableau. Det ser ut att bli en lång natt.

Medan du rotar efter hämtmatsmenyer för att beställa något att äta slår det dig att Tableau har en produkt vid namn Tableau Prep, som kanske kan hjälpa dig med det mastodontarbete som väntar dig.

Du laddar ner produkten, eller registrerar dig för en kostnadsfri provversion(Länken öppnas i ett nytt fönster), och bestämmer dig för att ge det ett försök.

1. Ansluta till data

Det första du ser när du öppnar Tableau Prep Builder är en startsida med rutan Anslutningar, precis som i Tableau Desktop.

Det första du gör är att ansluta till dina data och skapa ett indatasteg. När det är klart börjar du skapa ett arbetsflöde, eller ”flöde” som det kallas i Tableau Prep, och lägger till fler steg för att bearbeta data under arbetets gång.

Tips: I indatasteget matar du in data. Det här steget är själva startpunkten för flödet. Du kan lägga till flera indatasteg och vissa kan ha flera datafiler. Mer information om hur du ansluter till data finns i Anslut till data(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Filerna med försäljningsdata för de olika regionerna lagras i olika format, och ordrarna från South lagras dessutom i flera filer. Du tittar i rutan Anslutningar och ser att du kan ansluta till data på flera sätt. Toppen!

Eftersom de andra regionerna har en fil för alla fyra år med data bestämmer du dig för att först ta itu med filerna från South.

 1. Klicka på knappen Lägg till anslutning i rutan Anslutningar.

  Klicka på Skapa > Flöde på sidan Start i Webbredigering eller klicka på Nytt > Flöde på sidan Utforska. Klicka sedan på Anslut till data.

 2. Eftersom filerna har CSV-format väljer du Textfil i listan med anslutningar.

 3. Gå till katalogen där filerna finns. Välj den första filen, orders_south_2015.csv, i underkatalogen Orders South och lägg till den i flödet genom att klicka på Öppna. (Mer information om filsökvägar finns i Sammanfattning och resurser.)

  När du har anslutit till den första filen öppnas arbetsytan i Tableau Prep Builder, och som du ser är den indelad i två huvudområden. Rutan Flöde längst upp och rutan Indata längst ned.

  Precis som i Tableau Desktop är rutan Flöde själva arbetsytan, där du kan interagera med data visuellt och skapa flödet. Rutan Indata innehåller konfigurationsalternativ för datainmatningen. Här ser du också fälten, datatyperna och exempel från värdena i datauppsättningen.

  Vi ska se hur du kan interagera med dessa data i nästa avsnitt.

  Tips: När det gäller enskilda tabeller skapas ett indatasteg automatiskt i rutan Flöde när du lägger till data i flödet. Du kan också lägga till tabeller i rutan Flöde genom att dra och släppa dem.

 4. Det finns ytterligare tre filer för ordrarna i South. Hur du kombinerar dem beror på var du arbetar.

  I Tableau Prep Builder:

  1. Du skulle kunna lägga till filerna en i taget men det är mer fördelaktigt att kombinera alla filerna i samma inmatningssteg genom att klicka på fliken Tabeller i rutan Indata.
  2. Alternativet Förena flera tabeller visas. Välj det.

   Som du ser är katalogen där du valde filen redan ifylld och de andra filerna som du behöver visas under Included files (Inkluderade filer) i rutan Indata.

   Tips: En förening med jokertecken är ett bra sätt att ansluta till och kombinera flera filer från en enda datakälla med liknande namn och struktur. Det här alternativet förutsätter att filerna finns i samma överordnade eller underordnade katalog. Ändra sökvillkoren om du inte direkt ser de filer som du behöver. Mer information finns i Förena filer och databastabeller i steget Indata(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  3. Klicka på Använd för att lägga till data från filerna i indatasteget orders_south_2015.

  4. Eftersom samtliga filer för de övriga regionerna är filer för enskilda tabeller kan du välja alla filerna samtidigt och lägga till dem i flödet.

   Obs! På webben måste du ladda upp filerna var för sig.

  I Tableau Server eller Tableau Cloud:

  Alternativet för jokertecken är för närvarande inte tillgängligt i Tableau Server eller Tableau Cloud. Men du vill fortfarande inkludera alla filer i South och hantera alla data på ett konsekvent sätt, och därför är det logiskt att kombinera dem.

  1. Lägg till resten av filerna från underkatalogen Orders South genom att upprepa steg 2 och 3.
  2. Kombinera dem med ett föreningssteg. (Mer information finns i Förena filer och databastabeller i steget Indata(Länken öppnas i ett nytt fönster).)
   1. Dra Orders_South_2016 till Orders_South_2015 och släpp den på alternativet Förena.

   2. Dra Orders_South_2017 till det nya steget Förena och släpp den på Lägg till. Upprepa det här steget för den sista filen.

 5. Lägg till resten av filerna.

  I Tableau Prep Builder:

  • Öppna Utforskaren eller Finder och gå till katalogen där filerna finns. Markera filerna nedan genom att Ctrl-klicka eller Cmd-klicka (MacOS) och lägg till dem i flödet genom att dra dem till rutan Flöde. (Mer information om filsökvägar finns i Sammanfattning och resurser.)
   • Orders_Central.csv
   • Orders_East.xlsx
   • Orders_West.csv

  Obs! Filerna har inte samma filtyp. Om du inte ser alla filerna kontrollerar du att Utforskaren eller Finder har konfigurerats så att alla filtyper visas.

  I Tableau Server eller Tableau Cloud:

  • Lägg till Orders_Central.csv och Orders_West.csv genom att följa steg 2 och 3.
  • Klicka på knappen Lägg till anslutning i rutan Anslutningar. Klicka på Microsoft Excel och välj Orders_East.xlsx.

Kolla det du gjort: se hur ”Anslut till data” fungerar i praktiken.

Klicka på bilden för att spela upp igen

2. Utforska dina data

Nu när datafilerna har lästs in i Tableau Prep är du rätt säker på att du vill kombinera alla filerna. Men innan du gör det kan det vara en bra idé att granska dem och se om det finns några problem.

När du väljer ett indatasteg i rutan Flöde kan du se vilka inställningar som används för att hämta in data, vilka fält som ingår samt en förhandsgranskning av värdena.

Här kan du enkelt avgöra hur mycket data du vill ta med i flödet och ta bort eller filtrera bort fält som du vill utelämna. Du kan också uppdatera eventuella feltilldelade datatyper.

Tips: Om du arbetar med stora datauppsättningar hämtar Tableau Prep automatiskt ett urval av dessa data för att maximera prestandan. Om du inte ser de data som du förväntar dig kan du behöva justera urvalet. Du kan göra det på fliken Data Sample (Dataurval). Mer information om hur du konfigurerar dataalternativ och urvalsstorlek finns i Konfigurera storleken på dataurvalet(Länken öppnas i ett nytt fönster).

När du väljer de enskilda stegen och granskar datauppsättningarna i rutan Flöde upptäcker du några saker som du vill rätta till senare och en sak som du kan åtgärda direkt i indatasteget.

 • Välj indatasteget Orders_West.

  • I fältet State (Län) används förkortningar för delstaternas namn. Eftersom de fullständiga namnen används i andra filer måste du rätta till detta senare.

  • Många fält börjar med Right_. Dessa fält verkar vara dubbletter av de andra fälten. Du vill inte att de ska tas med i flödet. Det här är något som du kan åtgärda direkt i indatasteget.

   Du kan åtgärda problemet direkt genom att avmarkera kryssrutan för alla fält som börjar med Right_. När du gör det säger du åt Tableau Prep att ignorera dessa fält och utelämna dem från flödet.

   Tips: Om du utför rensningsåtgärder i ett steg, t.ex. om du tar bort fält, så spåras ändringarna automatiskt i rutan Ändringar och en kommentar läggs till (i form av en liten ikon) i rutan Flöde så att du enkelt kan hålla reda på vilka åtgärder du tillämpar på data. I indatasteget läggs en kommentar även till för varje fält.

 • Välj indatasteget Orders_Central genom att klicka på det i rutan Flöde. I rutan Indata upptäcker du följande problem:

  • Orderdatumen och leveransdatumen är uppdelade i fält för månad, dag och år.

  • Vissa fält har andra datatyper än samma fält i andra filer.
  • Det finns inget fält för Region.

  Du behöver rensa upp i fälten innan du kan kombinera den här filen med de andra filerna. Men eftersom du inte kan göra det här i indatasteget gör du en anteckning om det så att du inte glömmer att rätta till det senare.

 • Välj indatasteget Orders_East.

  Fälten i den här filen ser ut att matcha fälten i de andra filerna ganska bra. Dock verkar det som att alla försäljningsvärden inkluderar valutakoden. Även detta måste rättas till senare.

Nu när du har identifierat några saker i datauppsättningarna som kan ställa till det, är nästa steg att titta närmare på dataposterna och åtgärda eventuella problem så att du kan kombinera och forma dina data och generera en utdatafil som du kan använda för analys.

3. Rensa dina data

Att utforska och rensa data i Tableau Prep är en iterativ process. När du har bestämt vilken datauppsättning du vill arbeta med är nästa steg att utforska och bearbeta dessa data genom att rensa, forma och kombinera dem. Det gör du genom att lägga till steg i flödet. Mer information om rensningsalternativen finns i Rensa och forma data(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Det finns många olika typer av steg och vilka du använder beror på vad du vill göra. Till exempel lägger du till ett rensningssteg om du vill rensa fälten genom att exempelvis filtrera, slå samman eller byta namn på dem. Om du i stället vill gruppera och aggregera fält och ändra detaljnivån i data lägger du till ett aggregeringssteg. Mer information om de olika typerna av steg och hur de används finns i Skapa och organisera ditt flöde(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tips: När du lägger till steg i flödet läggs en flödeslinje till automatiskt för att koppla stegen till varandra. Du kan flytta runt flödeslinjerna och ta bort eller lägga till dem efter behov.

Dessa kopplingspunkter behövs när du kör flödet för att Tableau Prep ska veta vilka steg som hör ihop och i vilken ordning stegen ska tillämpas i flödet. Om en flödeslinje saknas bryts flödet och ett fel visas.

Rensa Orders_Central

För att åtgärda de problem du upptäckt och se om det finns fler problem börjar du med att lägga till ett rensningssteg i indatasteget Orders_Central.

 1. Välj Orders_Central i rutan Flöde och gör något av följande:

  • Klicka på plusikonen () och lägg till ett rensningssteg. Beroende på vilken version du använder är det här menyalternativet Lägg till steg, Lägg till rensningssteg eller Rensningssteg.
  • Klicka på det föreslagna rensningssteget (Tableau Prep Builder version 2020.3.3 och senare och på webben).

  När du lägger till ett rensningssteg i flödet ändras arbetsytan och detaljerad information om dina data visas.

  A. Flödesruta, B. Verktygsfält, C. Profilruta, D. Datarutnät

  Nu är arbetsytan uppdelad i tre områden: rutan Flöde, rutan Profil med ett verktygsfält och datarutnätet.

  I rutan Profil ser du datastrukturen och summorna av fältvärdena indelade i klasser så att du snabbt kan hitta relaterade värden och upptäcka avvikande värden och null-värden. I rutan Data ser du detaljer på radnivå för fälten.

  Tips: Varje enskilt fält i rutan Profil visas på ett profilkort. Använd menyn Fler alternativ () (listrutepil i tidigare versioner) på ett kort för att visa och välja de olika rensningsalternativen som är tillgängliga för den aktuella fälttypen. Du kan också sortera fältvärdena, ändra datatypen, tilldela fältet en dataroll och dra profilkorten och kolumnerna i datarutnätet om du vill ordna om dem.

  Rensa data med beräknade fält

  Den här datauppsättningen har inget fält för Region. Eftersom det här fältet finns i de andra datauppsättningarna måste du lägga till det så att du kan kombinera data senare. För att göra det behöver du använda ett beräknat fält.

 2. Klicka på Skapa beräknat fält i verktygsfältet.

 3. Ge det beräknade fältet namnet Region i beräkningsredigeraren. Ange sedan ”Central” (inklusive citattecknen) och klicka på Spara.

  Du märker hur smidigt det är att forma data med hjälp av beräknade fält, och du gillar att Tableau Prep använder samma språk i beräkningsredigeraren som Tableau Desktop.

  Tips: När du gör ändringar i fälten och värdena håller Tableau Prep reda på dem i rutan Ändringar till vänster. En ikon (anteckning) som representerar ändringen läggs dessutom till för rensningssteget i flödet och vid fältet i rutan Profil. Vi återkommer till rutan Ändringar när vi har gjort fler ändringar.

  Nu är det dags att åtgärda uppdelningen av fälten för orderdatum och leveransdatum. Du vill kombinera dem till två enskilda fält, ett för orderdatum och ett för leveransdatum, så att de matchar samma fält i de andra datauppsättningarna. Genom att se till att tabellerna har samma fält kan du senare kombinera dem med hjälp av en förening.

  Även här kan du använda ett beräknat fält för att utföra åtgärden i ett enkelt steg.

 4. Klicka på Skapa beräknat fält i verktygsfältet för att kombinera fälten Order Year (Order – år), Order Month (Order – månad) och Order Day (Order – dag) till ett enda fält i formatet ”DD-MM-ÅÅÅÅ”.

 5. Ge det beräknade fältet namnet Order Date (Orderdatum) i beräkningsredigeraren. Ange sedan följande beräkning och klicka på Spara:

  MAKEDATE([Order Year],[Order Month],[Order Day])

  Nu när du har ett nytt fält för orderdatum kan du ta bort de befintliga fälten, som inte längre behövs.

  Det finns många fält i rutan Profil. Du lägger märke till en sökruta längst upp till höger i verktygsfältet. Du undrar om du kan använda den för att snabbt hitta de fält som du vill ta bort. Du bestämmer dig för att prova.

 6. Skriv Order i sökrutan i rutan Profil.

  Genast visas alla fält med namnet Order i vyn. Perfekt!

 7. Ctrl-klicka eller Cmd-klicka (MacOS) för att markera fälten för Order Year (Order – år), Order Month (Order – månad) och Order Day (Order – dag). Högerklicka sedan på de markerade fälten och ta bort dem genom att välja Ta bort (Ta bort fält i tidigare versioner) på menyn.

 8. Upprepa steg 4 till och med 7 ovan för att skapa ett enda fält för Ship Date (Leveransdatum). Prova själv eller följ stegen nedan om du behöver hjälp.

  • Klicka på Skapa beräknat fält i verktygsfältet för att kombinera Ship Year (Leverans – år), Ship Month (Leverans – månad) och Ship Day (Leverans – dag) till ett enda fält i formatet ”DD-MM-ÅÅÅÅ”.

  • Ge det beräknade fältet namnet Ship Date (Leveransdatum) och ange beräkningen MAKEDATE([Ship Year],[Ship Month],[Ship Day]). Klicka sedan på Spara.

  • Ta bort fälten Ship Year (Leverans – år), Ship Month (Leverans – månad) och Ship Day (Leverans – dag). Sök efter fälten, markera dem och ta bort dem genom att välja Ta bort (Ta bort fält i tidigare versioner) på menyn.

  Tips: I Tableau Prep sammanfattas data i rutan Profil i klasser så att du snabbt kan se hur dina data är formade, hitta avvikande värden och identifiera relationer mellan fält.

  Nu kan vi i vårt scenario sammanfatta order- och leveransdatumen baserat på år. Varje klass representerar ett år räknat från januari det första året till januari det efterföljande året, och etiketteras därefter. Eftersom det finns försäljningsdatum och leveransdatum som infaller under den senare delen av 2018 och 2019 visas en klass för dessa data som har etiketterats med slutåret 2019 respektive 2020.

  Om du vill ändra den här vyn till själva datumen klickar du på menyn Fler alternativ () (listrutepil i tidigare versioner) på kortet Profil och väljer Detalj.

  Interagera direkt med fält för att rensa data

  Dina data börjar ta form. När du börjar bli klar med att ta bort de extra fälten för order- och leveransdatumen upptäcker du dock ett par problem med fältet Discounts (Rabatter).

  • Fältet har tilldelats datatypen Sträng i stället för datatypen Nummer (decimalt).

  • Fältets värde är None (Ingen) i stället för ett numeriskt värde när ingen rabatt tillämpas.

  Eftersom detta kan orsaka problem när du kombinerar filerna är det bäst att du åtgärdar det.

 9. Rensa sökningen och skriv disc (rabatt) i sökrutan för att söka efter fältet.

 10. Välj fältet Discounts (Rabatter), dubbelklicka på fältvärdet None (Ingen) och ändra det till det numeriska värdet 0.

 11. Du ändrar datatypen för fältet Discount (Rabatt) från Sträng till Nummer (decimalt) genom att klicka på Abc och välja Nummer (decimalt) på listrutemenyn.

 12. Namnge steget så att det blir lättare att komma ihåg vad du gjorde i steget. Dubbelklicka på stegnamnet Clean 1 (Rensning 1) i rutan Flöde och skriv Fix dates/field names (Åtgärda datum/fältnamn).

Granska ändringarna

Du har gjort en hel del ändringar i datauppsättningen och börjar oroa dig för att du inte ska komma ihåg exakt vad du gjort. När du går igenom allt ser du en kolumn till vänster om rutan Profil med namnet Ändringar.

Du klickar på pilen för att öppna den och blir glatt överraskad när du ser en lista med alla ändringar du nyss gjort. När du går igenom ändringarna i listan upptäcker du att du kan ta bort och redigera dem, och till och med flytta dem för att byta ordning på dem.

Du gillar verkligen att du snabbt kan hitta de ändringar du gjort i de olika stegen när du skapar flödet och att du kan experimentera med ändringarnas ordning för att få ut så mycket som möjligt av dina data.

Kolla det du gjort: se hur ”Rensa Orders_Central” fungerar i praktiken.

Klicka på bilden för att spela upp igen

Nu när du har rensat en fil vill du titta närmare på de andra filerna för att se om det finns fler problem som behöver åtgärdas.

Du bestämmer dig för att börja med Excel-filen för Orders_East.

Rensa Orders_East

Du går igenom fälten för filen Orders_East och ser att de flesta fälten verkar matcha dem i de andra filerna, förutom Sales (Försäljning). För att ta en närmare titt och se om det finns fler problem som behöver åtgärdas lägger du till ett rensningssteg i indatasteget Orders_East.

 1. Välj Orders_East i rutan Flöde och gör något av följande:

  • Klicka på plusikonen () och lägg till ett rensningssteg. Beroende på vilken version du använder är det här menyalternativet Lägg till steg, Lägg till rensningssteg eller Rensningssteg.
  • Klicka på det föreslagna rensningssteget (Tableau Prep Builder version 2020.3.3 och senare och på webben).

  När du kommer till fältet Sales (Försäljning) ser du genast att valutakoden USD visas tillsammans med försäljningssiffrorna, och att dessa fältvärden har tolkats som strängar i Tableau Prep.

  För att försäljningsinformationen ska bli rätt måste du ta bort valutakoden från fältet och ändra datatypen.

  Det är lätt att ändra datatypen. Du vet redan hur man gör. Men det finns över 2 000 unika rader med försäljningsdata och det verkar krångligt att ta bort valutakoden en rad i taget.

  Men eftersom det här är Tableau Prep bestämmer du dig för att se om det finns något smart alternativ på listrutemenyn.

  När du klickar på menyn Fler alternativ (listrutepil i tidigare versioner) för fältet Sales (Försäljning) ser du menyalternativet Rensa och ett alternativ under det för att ta bort bokstäver. Du bestämmer dig för att testa och se vad det gör.

 2. Markera fältet Sales (Försäljning). Klicka på menyn Fler alternativ () (listrutepil i tidigare versioner) och välj Rensa > Remove Letters (Ta bort bokstäver).

  Wow! Valutakoden togs genast bort från alla fält. Nu behöver du bara ändra datatypen från Sträng till Nummer (decimalt) så kommer filen att se bra ut.

 3. Klicka på datatypen för fältet Sales (Försäljning) och ändra datatypen genom att välja Nummer (decimalt) i listrutan.

 4. Resten av filen ser riktigt bra ut. Ge rensningssteget ett namn så att du lättare har koll på ditt arbete. Change data type (Ändra datatyp) är ett passande namn.

Nu vill du se om den sista filen för Orders_West innehåller några problem som behöver åtgärdas.

Rensa Orders_West

Du går igenom fälten för filen Orders_West. De flesta fälten verkar matcha de andra filerna, men du minns att förkortningar användes för värdena i fältet States (Delstater) i stället för de fullständiga namnen. Du måste rätta till det här problemet för att kunna kombinera filen med de andra filerna. Det gör du genom att lägga till ett rensningssteg till indatasteget Orders_West.

 1. Välj Orders_West i rutan Flöde och gör något av följande:

  • Klicka på plusikonen () och lägg till ett rensningssteg.
  • Klicka på det föreslagna rensningssteget (Tableau Prep Builder version 2020.3.3 och senare och på webben).
 2. Leta upp fältet State (Län) genom att rulla eller använda Sök.

  Du ser att förkortningar används för värdena för delstaternas namn. Det finns bara elva unika värden för fältet. Du skulle kunna ändra vart och ett manuellt, men kanske finns det något smartare sätt i Tableau Prep?

  Du klickar på menyn Fler alternativ () (listrutepil i tidigare versioner) för fältet och ser alternativet Gruppera värden (Gruppera och ersätt i tidigare versioner). När du väljer det visas flera alternativ:

  • Manuell markering

  • Uttal

  • Vanliga tecken

  • Stavning

  Eftersom delstaternas namn inte uttalas på samma sätt, inte är felstavade och inte innehåller samma tecken, bestämmer du dig för att prova alternativet Manuell markering.

  Tips: Du kan redigera ett enstaka värde genom att dubbelklicka på ett fältnamn eller värdet för ett fältnamn. Om du vill redigera flera värden kan du markera värdena, högerklicka och välja alternativet Redigera värden på snabbmenyn. Om du i stället vill mappa ett eller flera värden till specifika värden använder du alternativet Gruppera värden på listrutemenyn.
  Mer information om hur du redigerar och grupperar värden finns i Redigera fältvärden(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 3. Markera fältet State (Län). Klicka på listrutepilen och välj Gruppera värden (Gruppera och ersätt i tidigare versioner) > Manuell markering.

  Ett kort med två kolumner öppnas. Det här är redigeraren Gruppera värden. I kolumnen till vänster visas de nuvarande fältvärdena och i kolumnen till höger visas de fält som du kan mappa till fälten till vänster.

  Du vill mappa förkortningarna för delstaterna till de fullständiga namnen, men dessa värden finns inte i datauppsättningen för Orders_West. Kanske går det att redigera och lägga till namnen direkt. Du provar.

 4. Dubbelklicka på AZ i redigeraren Gruppera värden i den vänstra rutan för att markera värdet och skriv Arizona. Lägg sedan till ändringen genom att trycka på Retur.

  Ett mappat värde skapades för det nya värdet Arizona och det gamla värdet, AZ, mappades automatiskt till det. Med en mappad relation för värdena kan du spara tid om du får in mer data från regionen som matas in på det här sättet.

  Tips: Du kan lägga till fältvärden som inte finns i dataurvalet och skapa mappade relationer för att organisera data. Om du uppdaterar datakällan och nya data läggs till kan du lägga till de nya dataposterna i mappningen i stället för att korrigera varje värde manuellt.

  När du lägger till ett värde manuellt som inte finns i dataurvalet markeras värdet med en röd prick så att du snabbt kan identifiera det.

 5. Upprepa dessa steg för att mappa varje delstat till den fullständiga versionen av dess namn.

  FörkortningNamn på delstat
  AZArizona
  CACalifornia
  COColorado
  IDIdaho
  MTMontana
  NMNew Mexico
  NVNevada
  OROregon
  UTUtah
  WAWashington
  WYWyoming

  Stäng redigeraren Gruppera värden genom att klicka på Klart.

  När alla delstater har mappats ser du att rutan Ändringar bara innehåller en post i stället för elva.

  Det beror på att fältåtgärderna grupperades automatiskt eftersom de liknade varandra. Du uppskattar den här funktionen eftersom det blir lättare att hitta ändringar du gjort i datauppsättningen vid ett senare tillfälle.

  Den enda ändringen som du behövde göra här var att åtgärda värdena i fältet State (Län).

 6. Ge rensningssteget ett namn så att du lättare har koll på ditt arbete. Rename states (Byt namn på delstater) är ett passande namn.

Du har rensat upp en hel del i filerna och du är förvånad över hur snabbt det gick och hur enkelt det var. Du kanske hinner hem till middagen trots allt. Glöm inte att spara flödet så att ditt arbete inte går förlorat.

Obs! Om du arbetar på webben sparas alla ändringar automatiskt och ett utkast av flödet skapas. Ge utkastet ett namn genom att klicka i titeln. Mer information om hur du redigerar på webben finns i Tableau Prep på webben i hjälpen för Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Klicka på Fil > Spara eller Fil > Spara som. Spara filen som en flödesfil (.tfl) och ge den ett namn, t.ex. My Superstore (Min Superstore).

Tips: När du sparar flödesfiler kan du antingen spara dem som flödesfiler (.tfl) eller som paketerade filer (.tflx) och paketera lokala datafiler med dem så att du kan dela flödet och filerna med andra. Mer information om hur du sparar och delar flöden finns i Spara och dela ditt arbete(Länken öppnas i ett nytt fönster).

4. Kombinera data

Nu när alla filerna har rensats är det äntligen dags att kombinera dem.

De rensade filerna innehåller i princip samma fält och för att föra samman alla raderna i en enda tabell måste du förena tabellerna.

Du minns att det finns ett stegalternativ med namnet Förena, och du undrar om du kanske bara behöver dra och släppa stegen för att förena dem. Du bestämmer dig för att prova.

Förena dina data

 1. Följ stegen beroende på var du arbetar.

  Tableau Prep Builder

  • Dra rensningssteget Rename states (Byt namn på delstater) i rutan Flöde till rensningssteget Change data type (Ändra datatyp) och släpp det på alternativet Förena.

   Du ser att ett nytt steg av typen Förena har lagts till i flödet. Toppen! Nu vill du även lägga till de andra filerna i den här föreningen.

  Tableau Server eller Tableau Cloud

  • Dra rensningssteget Rename states (Byt namn på delstater) i rutan Flöde till steget Förena som du skapade tidigare för filerna i katalogen South och släpp det på alternativet Lägg till.

   Du ser att de nya filerna har lagts till i den föregående föreningen. Toppen! Nu vill du även lägga till de andra filerna i den här föreningen.

 2. Dra nästa rensningssteg i flödet till steget Förena och släpp det på Lägg till så att det läggs till i den befintliga föreningen.

 3. Dra det återstående steget (indatasteget orders_south_2015 om du arbetar i Tableau Prep Builder eller rensningssteget om du arbetar på webben) till det nya steget Förena. Lägg till det i den befintliga föreningen genom att släpp det på Lägg till.

  Nu kombineras alla filerna i en enda tabell. Visa resultatet genom att välja det nya steget Förena i rutan Flöde.

  I Tableau Prep Builder:

  I Tableau Server eller Tableau Cloud:


  Du märker att fälten med samma namn och datatyp har matchats automatiskt.

  Du ser också att färgerna som definierats för flödesstegen används i föreningsprofilerna för att visa var fältet kommer från. De används också i de färgade remsorna som löper längs fältens överkant, där de anger om fältet i fråga finns i den aktuella tabellen.

  Du ser att ett nytt fält med namnet Tabellnamn har lagts till. Fältet innehåller en lista med de tabeller som raderna i föreningen kommer från.

  En lista med felmatchade fält visas också i sammanfattningsrutan och du ser direkt att fälten Product (Produkt) och Discounts (Rabatter) bara finns i filen Orders_Central.

 4. För att ta en närmare titt på dessa fält markerar du kryssrutan Show only mismatched fields (Visa endast felmatchade fält) i rutan Union Results (Resultat från förening).

  När du tittar närmare ser du att fältets data är samma, men inte fältnamnet. Du skulle så klart kunna byta namn på fältet, men du undrar om du kanske bara behöver dra och släppa fälten för att slå ihop dem. Du bestämmer dig för att prova.

 5. Markera fältet Product (Produkt) och dra och släpp det på fältet Product Name (Produktnamn) så att fälten slås ihop. När fälten har slagits ihop visas de inte längre i rutan.

 6. Upprepa det här steget för att slå samman fältet Discounts (Rabatter) med fältet Discount (Rabatt).

  Det enda fältet som fortfarande inte har någon matchning är fältet File Paths (Filsökvägar). I Tableau Prep Builder innehåller det här fältet filsökvägarna för föreningen med jokertecken som du skapade för försäljningsordrar från South. Du bestämmer dig för att lämna kvar fältet eftersom det innehåller bra information.

  Tips: Du kan välja mellan flera alternativ när du korrigerar felmatchade fält efter en förening. Om en möjlig matchning upptäcks markeras den automatiskt i gult. Du kan slå samman fälten genom att hovra över det markerade fältet och klicka på plusknappen () som visas.

  Information om andra sätt att slå samman fält i en förening finns i Åtgärda fält som inte matchar varandra.

 7. Avmarkera kryssrutan Show only mismatched fields (Visa endast felmatchade fält) så att alla fält som ingår i föreningen visas.

 8. Namnge föreningssteget så att det beskriver vad föreningen gör. All orders (Alla ordrar) är ett passande namn.

Kolla det du gjort: se hur ”Förena dina data” fungerar i praktiken

Klicka på bilden för att spela upp igen

Du är en rensningsmästare! Du sitter som bäst och beundrar ditt arbete då chefen ringer. Han glömde be dig att även inkludera eventuella produktreturer i analysen. Han hoppas att det inte är för bökigt. Med Tableau Prep till hands är det inget som helst problem.

Rensa data om produktreturer

Du tittar igenom Excel-filen om produktreturer som chefen skickat till dig. Den ser lite stökig ut. Du lägger till den nya filen return_reasons new i flödet för att titta närmare på den.

 1. Klicka på Lägg till anslutning i rutan Anslutningar. Välj Microsoft Excel och navigera till filerna med exempeldata som du har använt i övningen. (Information om hur du laddar ner filen finns i Exempelfiler.)

 2. Välj return reasons_new.xlsx och klicka på Öppna för att lägga till filen i rutan Flöde.

  Det finns bara fyra fält i den här filen som du vill lägga till i flödet: Order ID (Order-ID), Product ID (Produkt-ID), Return Reason (Returorsak) och Notes (Observationer).

 3. Avmarkera alla kryssrutor genom att avmarkera kryssrutan längst upp i kolumnen längst till vänster i rutan Indata för returns_new. Markera sedan kryssrutan för fälten Order ID (Order-ID), Product ID (Produkt-ID), Return Reason (Returorsak) och Notes (Observationer).

 4. Byt namn på indatasteget till ett namn som bättre beskriver de data som ingår i indatasteget. Dubbelklicka på indatasteget med namnet Returns_new i rutan Flöde och skriv Returns (all) (Returer – alla).

  När du tittar igenom värdena i exempelfälten ser du att fältet Notes (Observationer) innehåller många kombinationer av olika slags data.

  Det krävs en del rensning i filen innan du kan arbeta med dataposterna. Du lägger till ett rensningssteg för att ta itu med uppgiften.

 5. Välj indatasteget Returns (all) (Returer – alla) i rutan Flöde, klicka på plusikonen () eller på det föreslagna rensningssteget för att lägga till ett rensningssteg.

  Ändra storlek på fältet Notes (Observationer) i rutan Profil så att det blir lättare att se posterna. Du behöver bara klicka och dra fältets yttre högra kant åt höger.

 6. I fältet Notes (Observationer) använder du den visuella rullningslisten till höger om fältvärdena för att bläddra igenom värdena.

  Du upptäcker några saker som kan ställa till med problem:

  • Vissa poster innehåller ett extra blanksteg. Det kan göra att fältet tolkas som ett null-värde.

  • Posten för returkommentarer verkar innehålla namnet på den som godkänt returen. För att det ska vara enklare att arbeta med filens data vill du att den informationen ska finnas i ett eget fält.

  När det gäller de extra blankstegen minns du att det finns ett rensningssteg för att ta bort avslutande blanksteg. Du bestämmer dig för att prova och se om det kan vara till hjälp.

 7. Markera fältet Notes (Observationer). Klicka på menyn Fler alternativ (listrutepil i tidigare versioner) och välj Rensa > Trimma utrymmen.

  Ja! Det gick – de extra blankstegen är borta.

  Nu vill du skapa ett separat fält för namnen på godkännare. Du ser alternativet Dela värden på menyn och bestämmer dig för att prova det.

 8. Markera fältet Notes (Observationer). Klicka på menyn Fler alternativ () (listrutepil i tidigare versioner) och välj Dela värden > Automatic Split (Automatisk delning).

  Det här alternativet gjorde precis det du hoppades – returkommentarerna och godkännarnas namn delades upp i separata fält.

  Precis som i Tableau Desktop tilldelades fälten automatiskt ett namn i Tableau Prep. Men du kan byta namnen på de nya fälten till något mer beskrivande.

 9. Markera fältet Notes-Split 1 (Observationer: delning 1). Dubbelklicka på fältnamnet och skriv Return Notes (Returkommentarer).

 10. Upprepa samma steg för det andra fältet och byt namn på det till Approver (Godkännare).

 11. Avsluta med att ta bort det ursprungliga fältet Notes (Observationer) eftersom du inte längre behöver det. Markera fältet Notes (Observationer), klicka på menyn Fler alternativ () (listrutepil i tidigare versioner) och välj Ta bort (Ta bort fält i tidigare versioner) från menyn.

  När du tittar på det nya fältet Approver (Godkännare) ser du att fältvärdena visar samma namn, men att de har matats in på olika sätt. Du vill gruppera dem för att få bort olika varianter av samma värde.

  Kanske kan du använda alternativet Gruppera värden (Gruppera och ersätt i tidigare versioner)?

  Du minns att det finns ett alternativ med namnet Vanliga tecken. Eftersom värdena innehåller samma bokstäver bestämmer du dig för att prova det.

 12. Markera fältet Approver (Godkännare). Klicka på menyn Fler alternativ () (listrutepil i tidigare versioner) och välj Gruppera värden (Gruppera och ersätt i tidigare versioner) > Vanliga tecken.

  Med det här alternativet grupperas alla varianter av varje ord. Precis vad du var ute efter.

  När du har kontrollerat att de övriga namnen har grupperats korrekt stänger du redigeraren Gruppera värden genom att klicka på Klart.

  Filen ser bra ut.

 13. Ge rensningssteget ett namn så att du lättare har koll på ditt arbete. Cleaned notes (Rensade kommentarer) är ett passande namn.

Nu när alla data om produktreturer har rensats upp vill du lägga till dem i dataposterna för ordrar från de förenade filerna. Dock saknas många av fälten i de förenade filerna. För att lägga till dessa fält (kolumner med data) i den förenade datauppsättningen måste du använda en koppling.

Koppla dina data

När du kopplar data måste filerna ha minst ett gemensamt fält. Eftersom fälten Order ID (Order-ID) och Product ID (Produkt-ID) är gemensamma i dina filer kan du koppla data baserat på dessa fält och visa alla rader där dessa fält är gemensamma fält. Du minns att du såg ett alternativ för att skapa en koppling när du skapade föreningen genom att dra och släppa. Du bestämmer dig för att prova det.

 1. Dra steget Cleaned notes (Rensade kommentarer) i rutan Flöde till föreningssteget All orders (Alla ordrar) och släpp det på Koppla.

  När du kopplar filer i Tableau Prep visas resultatet från kopplingen i Join Profile (Kopplingsprofil).

  Det kan vara knepigt att arbeta med kopplingar. Ofta vill du kunna se hur en koppling är strukturerad, t.ex. vilka fält som används för att koppla filerna, antalet rader som returneras i resultatet och vilka fält som eventuellt utelämnas eller som har null-värden.

  Du blir glatt överraskad när du går igenom resultatet från kopplingen i Tableau Prep eftersom det finns så mycket information och interaktiva funktioner.

  Tips: Du kan utforska och interagera med kopplingen i rutan längst till vänster i kopplingsprofilen. Du kan också redigera värden direkt i rutorna av typen Join Clauses (Kopplingssatser) och tillämpa rensningsåtgärder i rutan Join Results (Kopplingsresultat).

  Klicka i diagrammet Join Type (Typ av koppling) om du vill prova olika kopplingskonfigurationer och se hur många rader som inkluderats eller utelämnats för varje tabell i avsnittet Summary of Join Results (Sammanfattning av kopplingsresultat).

  Välj de fält som du vill basera kopplingen på i avsnittet Applied Join Clauses (Tillämpade kopplingssatser) eller lägg till föreslagna kopplingssatser från avsnittet Join Clause Recommendations (Rekommendationer om kopplingssatser).

  Mer information om hur du arbetar med kopplingar finns i Aggregera, koppla eller förena data(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  Du ser att över 13 000 rader har utelämnats från filerna för All orders (Alla ordrar). När du skapade kopplingen skapades den automatiskt baserat på fältet Product ID (Produkt-ID), men du vill även att den ska baseras på fältet Order ID (Order-ID).

  När du tittar i den vänstra rutan i kopplingsprofilen ser du att Order ID (Order-ID) finns med i listan över rekommenderade kopplingssatser, så du lägger snabbt till fältet därifrån.

 2. Välj Order ID = Order ID (Order-ID = Order-ID) i avsnittet Join Clause Recommendations (Rekommendationer om kopplingssatser) i den vänstra rutan i kopplingsprofilen och klicka på plusknappen () för att lägga till kopplingssatsen.

  Eftersom kopplingstypen är definierad som en inre koppling (standardinställningen i Tableau Prep) så tas endast värden som finns i båda filerna med i kopplingen. Men du vill inkludera alla data från orderfilerna och data om returer för dessa filer. Därför måste du ändra kopplingstypen.

 3. Klicka på sidan av diagrammet under Join Type (Typ av koppling) för att inkludera alla ordrar. I exemplet nedan klickar du på den vänstra sidan av diagrammet för att ändra kopplingstypen till en vänsterkoppling och inkludera alla data från föreningssteget All orders (Alla ordrar) och eventuella matchande data från steget Cleaned notes (Rensade kommentarer).

  Nu är alla data samlade från filerna med försäljningsordrar jämte data om relevanta returer. I rutan Join Clauses (Kopplingssatser) ser du alla värden som inte finns i den andra filen.

  Det finns till exempel många orderrader (som visas i rött) som saknar tillhörande returdata. Du gillar att du kan utforska data om kopplingen på den här detaljnivån.

  Du är ivrig att få sätta igång och analysera alla data i Tableau Desktop, men först vill du rensa några resultat från kopplingen som du upptäckt. Och du vet exakt hur du gör!

  Tips: Är du osäker på om data behöver rensas ytterligare? Du kan förhandsgranska data i Tableau Desktop från Tableau Prep i alla steg i flödet.

  Högerklicka bara på steget i rutan Flöde och välj Preview in Tableau Desktop (Förhandsgranska i Tableau Desktop) på menyn.

  Du kan experimentera med data utan att eventuella ändringar som du gör i Tableau Desktop skrivs till datakällan i Tableau Prep Builder. Mer information finns i Visa flödesutdata i Tableau Desktop(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 4. Innan du börjar rensa kopplingsresultatet anger du Orders+Returns (Ordrar och returer) som namn för steget Koppla och sparar flödet.

Rensa kopplingsresultatet

Obs! När du rensar fälten i en koppling kan du utföra rensningen direkt i kopplingssteget. I den här handledningen lägger vi till ett rensningssteg så att rensningsåtgärderna blir tydliga. Om du vill prova att utföra stegen direkt i kopplingssteget hoppar du över steg 1 och 3 nedan.

När du kopplade de två stegen lades de gemensamma fälten Order ID (Order-ID) och Product ID (Produkt-ID) till för båda tabellerna.

Du vill behålla fältet Product ID (Produkt-ID) från alla ordrar och fältet Order ID (Order-ID) från filen för returer, och du vill ta bort dubblettfälten som kommer från dessa filer. Du vill också ta bort fälten File Paths (Filsökvägar) och Table Names (Tabellnamn) eftersom du inte behöver dem i utdatafilen.

Tips: När du kopplar tabeller baserat på fält som finns i båda filerna hämtar Tableau Prep in båda filerna och byter namn på dubblettfältet från den andra filen genom att lägga till ”-1” eller ”-2” i fältnamnet, t.ex. Order-ID och Order-ID-1.

 1. Välj Orders+Returns (Ordrar och returer) i rutan Flöde, klicka på plusikonen () och lägg till ett rensningssteg.

 2. Markera och ta bort följande fält i rutan Profil:

  • Tabellnamn

  • Order ID (Order-ID)

  • File Paths (Filsökvägar) (endast Tableau Prep)

  • Product ID-1 (Produkt-ID-1)

 3. Byt namn på fältet Order ID-1 (Order-ID-1) till Order ID (Order-ID).

  Det finns en hel del null-värden där produkten returnerats men där det inte finns någon returkommentar och där namnet på godkännaren saknas. För att underlätta analysen av dessa data vill du lägga till ett fält med ja- och nej-värden som anger om produkten returnerats.

  Det finns inget sådant fält än, men du kan lägga till det genom att skapa ett beräknat fält.

 4. Klicka på Skapa beräknat fält i verktygsfältet.

 5. Ge fältet namnet Returned? (Returnerad?) och ange beräkningen nedan. Avsluta med att klicka på Spara.

  If ISNULL([Return Reason])=FALSE THEN "Yes" ELSE "No" END

  I analysen vill du också veta hur många dagar det tar att leverera en order, men inte heller det fältet finns än.

  Men eftersom du har all information du behöver lägger du bara till ett till beräknat fält för att skapa fältet.

 6. Klicka på Skapa beräknat fält i verktygsfältet.

 7. Ge fältet namnet Days to Ship (Antal leveransdagar) och ange beräkningen nedan. Avsluta med att klicka på Spara.

  DATEDIFF('day',[Order Date],[Ship Date])

 8. Ge steget namnet Clean Orders+Returns (Rensa ordrar och returer).

 9. Spara ditt flöde.

5. Köra flödet och generera utdata

Allt ser bra ut och det är dags att generera utdatafilen och börja analysera den i Tableau Desktop. Det enda du behöver göra är att köra flödet och generera extraktfilen. För att göra det måste du lägga till ett utdatasteg.

Beroende på var du arbetar kan du mata ut flödet till en fil (endast Tableau Prep Builder), till en publicerad datakälla eller till en databas.

 1. Välj Clean Orders+Returns (Rensa ordrar och returer) i rutan Flöde, klicka på plusikonen () och välj Utdata (Lägg till utdata i tidigare versioner).

  När du lägger till ett utdatasteg öppnas rutan Utdata med en ögonblicksbild av alla data. Här kan du välja vilken typ av utdata du vill generera och ange namnet på filen och var du vill spara den.

  Standardplatsen är My Tableau Prep Builder-lagringsplatsen i mappen med datakällor.

 2. Gör följande i den vänstra rutan i listrutan Spara utdata till, beroende på var du arbetar:

  Tableau Prep Builder

  1. Välj Fil (välj Spara till fil i tidigare versioner).
  2. Klicka på knappen Bläddra och ange ett namn för filen i dialogrutan Spara dataextrakt som, t.ex. Orders_Returns_Superstore (Ordrar_returer_Superstore) och klicka på Godkänn.
  3. Välj typen av utdata i fältet Utdatatyp. Välj Tableau-dataextrakt (.hyper) för Tableau Desktop eller Kommaavgränsade värden (.csv) om du vill dela extraktet med en tredje part.

  Tableau Server eller Tableau Cloud

  1. Välj Published data source (Publicerad datakälla)
  2. Välj ett projekt
  3. Ange ett namn för filen, t.ex. Orders_Returns_Superstore (Ordrar_returer_Superstore).

  Tips: Du kan välja mellan olika alternativ när du genererar utdata från ett flöde. Du kan generera en extraktfil (endast Tableau Prep Builder), du kan publicera data som en datakälla till Tableau Server eller Tableau Cloud och du kan skriva data till en databas. Mer information om hur du genererar utdatafiler finns i Skapa dataextraktfiler och publicerade datakällor(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 3. Gå till avsnittet Skrivalternativ för att visa alternativen för att skriva nya data till filerna. Eftersom du vill använda standardalternativet (Skapa tabell) och ersätta tabellen med utdata från flödet behöver du inte ändra något här.

  Tips: Från och med version 2020.2.1 kan du välja hur du vill skriva flödesdata till tabellen. Du kan välja mellan två alternativ: Skapa tabell eller Lägg till i tabell. Standardalternativet i Tableau Prep är Skapa tabell. Med det här alternativet skrivs dina tabelldata över med nya data när du kör flödet. Om du väljer Lägg till i tabell läggs flödesdata till i den befintliga tabellen så att du kan övervaka både nya och historiska data varje gång du kör flödet. Mer information finns i Anpassa skrivalternativ.

 4. Klicka på Kör flöde i rutan Utdata eller klicka på knappen Kör flöde i rutan Flöde för att generera utdata.

  Obs! Om du arbetar på webben klickar du på Publicera för att publicera utkastet av flödet. Du kan bara köra publicerade flöden.

 5. När flödet har körts visas en statusdialogruta som anger om flödeskörningen lyckades och hur lång tid den tog. Stäng dialogrutan genom att klicka på Klart.

  Om du arbetar på webben går du till Utforska > sidan Alla flöden och letar upp flödet. Du kan se statusen för flödeskörningen på sidan med flödesöversikten.

  Du kan se till att dina data är uppdaterade genom att köra flödet manuellt eller via kommandoraden. Om du har Datahantering och om Tableau Prep Conductor är aktiverat kan du även köra flödet enligt ett schema i Tableau Server eller Tableau Cloud.

  Från och med Tableau Prep Builder version 2020.2.1 och på webben kan du även välja att uppdatera alla data varje gång flödet körs, eller köra flödet med inkrementell uppdatering och endast bearbeta nya data vid varje uppdatering.

  Mer information om hur du ser till att dina data är uppdaterade finns i följande avsnitt:

Sammanfattning och resurser

Du är en mästare på att förbereda data för analys. Du har snabbt rensat och förvandlat oorganiserade data. På nolltid har du rensat och färdigställt data från flera datauppsättningar och förvandlat dem till en smidig, organiserad datauppsättning som du kan arbeta med och analysera i Tableau Desktop.

Vill du öva ännu mer? Prova att göra klart resten av exempelflödet för Superstore med hjälp av följande datafiler:

Du kan också hitta filerna på följande sökvägar på datorn när du har installerat Tableau Prep Builder:

 • (Windows) C:\Program Files\Tableau\Tableau Prep Builder <version>\help\Samples\en_US\Superstore Files
 • (Mac) /Applications/Tableau Prep Builder <version>.app/Contents/help/Samples/en_US/Superstore Files

Vill du lära dig mer? Ta en titt på dessa fantastiska resurser(Länken öppnas i ett nytt fönster) eller gå en personlig utbildning(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Vill du veta mer om det vi gått igenom här? Ta en titt på övriga avsnitt i Tableau Prep-hjälpen online.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!