Om Tableau Prep

Tableau Prep Builder är ett verktyg i produktsviten Tableau som är designat för att göra förberedelser av dina data både enkla och intuitiva. Använd Tableau Prep Builder för att kombinera, forma och rensa dina data för analys i Tableau.

Obs! Tableau Prep version 2019.1.2 bytte namn till Tableau Prep Builder och hänvisar till applikationen på stationära datorer. Från och med version 2020.4 kan du som Creator även skapa och redigera flöden på Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Använda Tableau Prep

Börja med att ansluta till dina data från ett antal olika filer, servrar eller Tableau-extrakt. Anslut till och kombinera data från flera olika datakällor. Dra och släpp eller dubbelklicka för föra över dina tabeller till rutan Flöde och lägg sedan till flödessteg där du kan använda bekanta åtgärder såsom filter, dela, byta namn, pivot, koppla, förena och mer för att rensa och forma dina data.

Varje steg i processen representeras visuellt i ett flödesdiagram som du skapar och kontrollerar. Tableau Prep spårar varje åtgärd vilket låter dig kontrollera ditt arbete och när som helst göra ändringar i flödet.

När du är klar med flödet kan du köra det för att tillämpa åtgärderna över hela datauppsättningen.

Tableau Prep arbetar sömlöst med andra Tableau-produkter. Du kan när som helst i flödet skapa ett extrakt av dina data, publicera datakällan till Tableau Server eller Tableau Cloud, publicera flödet till Tableau Server eller Tableau Cloud för att fortsätta redigera på webben eller uppdatera dina data med hjälp av ett schema. Du kan även öppna Tableau Desktop direkt från Tableau Prep Builder för att förhandsgranska dina data.

Se Installera Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder(Länken öppnas i ett nytt fönster) i driftsättningsguiden för Tableau Desktop och Tableau Prep för information om att installera Tableau Prep Builder.

Titta på en video: Se hur Tableau Prep Builder fungerar

Redo att prova på? Klicka på ett av exempelflödena på startsidan för att utforska och experimentera med stegen. Prova den praktiska handledningen Komma igång med Tableau Prep Builder(Länken öppnas i ett nytt fönster) för att lära dig hur att skapa ett flöde eller prova en av våra Vardagsscenarier med Tableau Prep Builder.

Obs! Du kan hitta exempeldatafilerna som används i flödena på följande platser:

 • (Windows) C:\Program Files\Tableau\Tableau Prep Builder <version>\help\Samples\en_US
 • (Mac) /Applications/Tableau Prep Builder <version>.app/Contents/help/Samples/en_US

Se Tableau Prep under the hood(Länken öppnas i ett nytt fönster) (Tableau Prep under huven) för att läsa mer om hur Tableau Prep Builder optimerar dina data för prestanda. Granska ämnena i den här guiden för att läsa mer om Tableau Prep och de olika funktionerna som erbjuds.

En rundtur om Tableau Prep-arbetsytan

Arbetsytan i Tableau Prep består av rutan Anslutningar (1) där du ansluter till datakällor samt tre samordnade områden där du kan interagera med och utforska data:

 • Rutan Flöde (2): En visuell representation av alla steg som du utför när du förbereder data. Det är här du lägger till steg för att skapa flödet.

 • Rutan Profil (3): En sammanfattning av varje fält i dataurvalet. Se formen på dina data och hitta snabbt utstickare och null-värden.

 • Datarutnät (4): Information på radnivå för data.

Delar av Tableau Prep-arbetsytan

När du har anslutit till dina data och börjat skapa ditt flöde kan lägga till steg i rutan Flöde. Dessa steg fungerar som en lins i strukturen för dina data såväl som en sammanfattning av åtgärderna som tillämpas på dina data. Varje steg representerar en ny kategori av åtgärder som du definierar, allt som en del av ditt flöde.

Se den Visuell ordlista(Länken öppnas i ett nytt fönster) för en titt på stegen och ikonerna som används i Tableau Prep

Rutan anslutningar (1)

På vänster sida av arbetsytan finns rutan Anslutningar som visar de databaser och filer du är ansluten till. Lägg till anslutningar till en eller flera datakällor och dra sedan tabellerna du vill arbeta med till rutan Flöde. Se Anslut till data(Länken öppnas i ett nytt fönster) för mer information.

Du kan minimera rutan Anslutningar om du behöver mer utrymme på arbetsytan.

Rutan Flöde (2)

Överst på arbetsytan finns rutan Flöde. Det är här du skapar ditt flöde. Allt eftersom du ansluter till, rensar, formar och kombinerar dina data visas stegen i rutan Flöde och justeras från vänster till höger längst upp. Dessa steg informerar om vilken typ av åtgärder som tillämpas, i vilken ordning och hur dina data påverkas av dem. Till exempel visar steget Koppla vilken typ av koppling som har tillämpats, kopplingssatserna, rekommenderade kopplingssatser samt fälten i tabellerna som ingår i kopplingen.

Du startar flödet genom att dra tabeller till rutan Flöde. Här kan du lägga till ytterligare datamängder, pivotera data, förena eller koppla samman data, skapa aggregeringar och generera flödesutdata till en fil (.hyper, .csv, .xlsx) eller publicerad datakällan som sedan kan användas i Tableau, databaser eller för CRM Analytics. Se Spara och dela ditt arbete(Länken öppnas i ett nytt fönster) för mer information om att skapa utdatafiler.

Obs! Om du gör ändringar i data i Tableau Desktop, såsom att byta namn på fält, ändrar datatyper och så vidare, sparas dessa ändringar inte tillbaka till Tableau Prep Builder.

Rutan Profil (3)

I mitten av arbetsytan finns rutan Profil. Rutan Profil visar strukturen för dina data vid alla punkter i flödet. Strukturen på dina data kan representeras på olika sätt beroende på vilken åtgärd du vill utföra på dina data eller steget som du väljer i rutan Flöde.

Överst i rutan Profil finns ett verktygsfält som visar de rensningsåtgärder som kan utföras för varje steg i flödet. En alternativmeny visas även på varje kort i rutan Profil där du kan välja de åtgärder som ska utföras på data.

Exempel:

 • Sök, sortera och dela fält

 • Filtrera, inkludera eller exkludera värden

 • Hitta och korrigera null-värden

 • Byta namn på fält

 • Rensa upp datainmatningsfel med gruppera värden eller snabba rensningsåtgärder

 • Använd automatisk dataanalys för att ändra datatyper

 • Ändra ordningen på kolumnerna i fälten genom att dra och släppa dem på plats

Välj ett eller flera fältvärden på ett profilkort och högerklicka eller Ctrl-klicka (MacOS) för att se ytterligare alternativ, såsom behålla eller utesluta värden, gruppera valda värden eller ersätta värden med Null.

Tableau Prep håller reda på alla ändringar som utförs och i den ordning de utförs vilket låter dig gå tillbaka och granska eller redigera dessa ändringar efter behov. Använd dra och släpp för att ordna om åtgärderna i listan för att experimentera och tillämpa ändringar i en annan ordning.

Klicka på pilen längst upp till höger i rutan för att expandera och komprimera rutan Ändringar för mer utrymme att arbeta med data i rutan Profil.

Se Rensa och forma data(Länken öppnas i ett nytt fönster) för mer information om hur du använder rensningsåtgärder på dina data.

Datarutnät (4)

Längst ner på arbetsytan finns datarutnätet som visar information på radnivån i dina data. Värdena som visas i datarutnätet återspeglar åtgärderna som definieras i rutan Profil. Du kan utföra samma rensningsåtgärder här som du kan i rutan Profil om du föredrar att arbeta på en mer detaljerad nivå.

Klicka på ikonen Dölja profiler på verktygsfältet för att dölja (och visa) rutan Profil för att se dina alternativ.

Så lagrar Tableau Prep dina data

När Tableau Prep ansluts till dina data och skapar ett flöde, lagras de ofta använda data i en .hyper-fil. För stora datauppsättningar kan detta vara ett urval av datan. Alla lagrade data sparas i en säker temporär filkatalog i en fil som heter Prep BuilderXXXXX, där XXXXX representerar en universell unik identifierare (UUID). När du har sparat flödet raderas filen. Se Konfigurera storleken på dataurvalet(Länken öppnas i ett nytt fönster) för mer information om hur Tableau Prep gör urval från dina data.

Tableau Prep Builder sparar även data i Tableau flow-filen (.tfl) för att stödja följande åtgärder (som kan registrera angivna datavärden):

 • Anpassad SQL som används i inmatningssteg

 • Filtrering (vid inmatning av data)

 • Gruppera värden (vid inmatning av data)

 • Beräkningar

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!