Skapa och organisera ditt flöde

Obs! Från och med version 2020.4.1 kan du nu skapa och redigera flöden i Tableau Server och Tableau Cloud. Innehållet i det här avsnittet gäller alla plattformar, såvida inget annat uttryckligen anges. Mer information om hur du redigerar flöden på webben finns i Tableau Prep på webben i hjälpen för Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster).

När du har anslutit till de data som du vill inkludera i flödet kan du börja rensa och forma dina data genom att lägga till nya steg i flödet eller infoga steg mellan befintliga steg.

För att organisera flödet kan du ändra standardfärgerna för steg, lägga till beskrivningar som ger ett sammanhang för dina steg eller rensningsåtgärder eller omorganisera din flödeslayout för att göra det lättare att följa komplexa flöden.

Lägga till eller infoga steg

När du bygger upp ditt flöde kan du lägga till olika stegtyper för att utföra de åtgärder som du behöver. Du kan till exempel lägga till ett rensningssteg för att göra saker som att dela upp fält, tillämpa filter eller utföra en mängd andra åtgärder för att rensa ”smutsiga” data. Använd stegtypen Koppling eller Förening för att kombinera datatabeller eller lägg till stegtypen Skript för att infoga R- eller Python-skript i flödet.

När flödet börjar ta form kan du behöva gå tillbaka till tidigare steg i flödet och infoga olika stegtyper för att utföra olika åtgärder som att lägga till ett ytterligare rensningssteg eller aggregera dina data för att använda samma detaljnivå som i ett senare steg.

Obs! Menyalternativen som du ser varierar beroende på din Tableau Prep Builder-version och huruvida du lägger till ett steg för att bygga ut nästa steg i flödet eller om du infogar ett steg mellan befintliga steg. Om du använder Tableau Prep Builder version 2019.3.1 eller tidigare kan du läsa det avsnittet för att se dina menyalternativ.

Du kan inte lägga till inmatningssteg med hjälp av de här menyerna. Istället måste du dra tabeller från rutan Anslutningar till rutan Flöde. Mer information finns i Anslut till data.

Lägga till steg

När du har anslutit till dina data och dragit en tabell till arbetsytan klickar du på plusknappen för att välja en stegtyp på menyn eller klickar på det föreslagna rensningssteget (Tableau Prep Builder version 2020.3.3 och senare och på webben) för att lägga till ett rensningssteg automatiskt i flödet.

Välj stegtyp:

 • Rensningssteg: Lägg till ett rensningssteg för att utföra en mängd olika rensningsåtgärder. Mer information om de olika rensningsåtgärderna du kan använda finns i Rensa och forma data.

  Obs! I Tableau Prep Builder version 2019.4.2 ersattes alternativet Lägg till gren med alternativet Rensningssteg. Om du vill dela upp flödet i olika grenar klickar du på plusknappen mellan två befintliga steg och väljer en stegtyp på menyn Lägg till.

 • Nya rader: Generera nya rader för att fylla i luckor i din sekventiella datauppsättning. Mer information finns i Fyll i luckor i sekventiella data.

  Aggregering: Skapa ett aggregeringssteg för att välja fält och ändra deras detaljnivå. Mer information finns i Aggregera och gruppera värden.

 • Pivot: Skapa ett pivotsteg för att utföra en mängd olika pivotalternativ som att konvertera kolumndata till rader eller raddata till kolumner. Du kan också ställa in ett pivotjokertecken så att nya data kan läggas till automatiskt till din pivot. Mer information finns i Pivotera dina data.

 • Koppling: Skapa ett kopplingssteg för att kombinera datatabeller. När du skapar en koppling från menyalternativet måste du manuellt lägga till övriga indata till kopplingen och lägga till dina kopplingssatser. Alternativt kan du dra och släppa ett steg (visas nedan) så att filer kopplas automatiskt. Mer information om hur du kan skapa en koppling finns i Koppla dina data.

  Om du ansluter till databaser som innehåller tabeller med relationsdata kan du också skapa en koppling på menyn i rutan Flöde. Mer information om hur du kan koppla tabeller med den här metoden finns i Förena data i inmatningssteget(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 • Förening: Skapa ett föreningssteg. Lägg till tabeller till föreningen genom att dra dem till steget och släppa dem på alternativet Lägg till som visas. Alternativt kan du dra och släppa ett steg på ett annat steg för att förena filer. Mer information om hur du kan skapa en förening finns i Förena dina data .

 • Skript (Tableau Prep Builder version 2019.3.1 och senare och på webben): Skapa ett skriptsteg för att inkludera R- och Python-skript i ditt flöde. Skriptsteg stöds för närvarande inte i Tableau Cloud. Mer information finns i Använda R- och Python-skript i ditt flöde.

 • Förutsägelse: Använd Einstein Discovery-baserade modeller för att samla poängförutsägelser för data i flödet. Mer information finns i Lägga till Einstein Discovery-prognoser i flödet.
 • Utmatning: Skapa ett utmatningssteg för att spara utmatningen till en extraktfil (.hyper) eller en .csv-fil, publicera utmatningen som en datakälla till en server eller skriva din flödesutmatning till en databas.

  Det finns för närvarande inte stöd för att spara utmatningssteg i en fil på webben. Mer information om utmatningstyper finns i Spara och dela ditt arbete.

 • Klistra in: Lägg till kopierade steg från samma flöde. Mer information om hur man kopierar och klistrar in steg i samma flöde finns i Rensa och forma data.
 • Infoga flöde (Tableau Prep Builder version 2019.3.2 och senare och på webben): Lägg till flödessteg som sparades från ett annat flöde i ditt aktuella flöde. Du kan lägga till dem i slutet av ett steg eller infoga dem mellan befintliga steg. Mer information om hur du använder sparade flödessteg i ditt flöde finns i Skapa återanvändbara flödessteg

  Obs! Det här alternativet lades till på den här menyn i Tableau Prep Builder version 2019.4.2. I tidigare versioner kunde du lägga till flödessteg genom att högerklicka eller Ctrl-klicka (MacOS) i det vita utrymmet i rutan Flöde.

Infoga steg

Infoga ett steg mellan befintliga steg. Inmatnings- och utmatningsstegtyper är inte tillgängliga på den här menyn. Alternativen varierar beroende på produktversion. Om du använder en tidigare version av Tableau Prep Builder läser du avsnittet Version 2019.3.1 och tidigare nedan.

 1. Hovra över mitten av flödeslinjen där du vill infoga ett steg tills plusikonen visas. Klicka sedan på ikonen och välj en stegtyp.

  Obs! Dina alternativ kan se olika ut beroende på produktversion. Till exempel lades Infoga flöde till på den här menyn i Tableau Prep Builder version 2019.4.2.

 2. Välj stegtyp:

  • Rensningssteg: Infoga ett rensningssteg mellan befintliga steg för att utföra en mängd olika rensningsåtgärder. Mer information om de olika rensningsåtgärderna du kan använda finns i Rensa och forma data.

  • Nya rader: Generera nya rader för att fylla i luckor i din sekventiella datauppsättning. Mer information finns i Fyll i luckor i sekventiella data.
  • Aggregering: Infoga ett aggregeringssteg mellan befintliga steg för att välja fält och ändra deras detaljnivå. Mer information finns i Aggregera och gruppera värden.

  • Pivot: Infoga ett pivotsteg mellan befintliga steg för att utföra en mängd olika pivotalternativ som att konvertera kolumndata till rader eller raddata till kolumner. Du kan också ställa in ett pivotjokertecken så att nya data kan läggas till automatiskt till din pivot. Mer information finns i Pivotera dina data.

  • Koppling: Infoga ett kopplingssteg mellan befintliga steg. När du skapar en koppling från menyalternativet måste du manuellt lägga till övriga indata till kopplingen och lägga till dina kopplingssatser. Alternativt kan du dra och släppa ett steg (visas nedan) så att filer kopplas automatiskt.

   Mer information om hur du kan skapa en koppling finns i Koppla dina data.

   Om du ansluter till databaser som innehåller tabeller med relationsdata kan du också skapa en koppling på menyn i rutan Flöde. Mer information om hur du kan koppla tabeller med den här metoden finns i Förena data i inmatningssteget(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  • Förening: Infoga ett föreningssteg. Lägg till tabeller till föreningen genom att dra dem till steget och släppa dem på alternativet Lägg till som visas. Alternativt kan du dra och släppa ett steg på ett annat steg för att förena filer. Mer information om hur du kan skapa en förening finns i Förena dina data .

  • Skript (Tableau Prep Builder i version 2019.3.1 och senare och på webben): Infoga ett skriptsteg för att inkludera R- och Python-skript i ditt flöde. Skriptsteg stöds för närvarande inte i Tableau Cloud. Mer information finns i Använda R- och Python-skript i ditt flöde.
  • Förutsägelse: Använd Einstein Discovery-baserade modeller för att samla poängförutsägelser för data i flödet. Mer information finns i Lägga till Einstein Discovery-prognoser i flödet.
  • Klistra in: Infoga kopierade steg från samma flöde mellan befintliga steg. Mer information om hur man kopierar och klistrar in steg i samma flöde finns i Rensa och forma data.
  • Infoga flöde (Tableau Prep Builder i version 2019.3.2 och senare och på webben): Infoga flödessteg som sparades från ett annat flöde i ditt aktuella flöde. Du kan lägga till dem i slutet av ett steg eller infoga dem mellan befintliga steg. Mer information om hur du använder sparade flödessteg i ditt flöde finns i Skapa återanvändbara flödessteg.

   Obs! Det här alternativet lades till på den här menyn i Tableau Prep Builder version 2019.4.2. I tidigare versioner kunde du infoga flödessteg genom att högerklicka eller Ctrl-klicka (MacOS) i det vita utrymmet i rutan Flöde.

Version 2019.3.1 och tidigare
 1. Hovra över ett steg tills plusikonen visas och klicka sedan på ikonen och välj en stegtyp. Infoga steg infogar ett rensningssteg mellan steg. Alla andra alternativ skapar en gren från flödet.

 2. Välj bland följande alternativ:

  • Lägg till gren: Dela upp ditt flöde i olika grenar.

  • Infoga steg: Infoga ett rensningssteg mellan befintliga steg för att utföra en mängd olika rensningsåtgärder. Mer information om de olika rensningsåtgärderna du kan använda finns i Rensa och forma data.

  • Lägg till aggregering: Skapa ett aggregeringssteg där du kan välja de fält som du vill aggregera eller gruppera. Mer information finns i Aggregera och gruppera värden.

  • Lägg till pivot: Skapa ett pivotsteg där du kan utföra en mängd olika pivotalternativ för att konvertera kolumndata till rader eller raddata till kolumner. Mer information finns i Pivotera dina data.

  • Lägg till koppling: Skapa ett kopplingssteg där du kan lägga till den andra inmatningen till kopplingen manuellt och lägga till kopplingssatser. Alternativt kan du dra och släppa ett steg för att koppla filer. Följande exempel visar hur du drar inmatningssteget Orders_Central och släpper det på Koppla:

   Mer information om hur du kan skapa en koppling finns i Koppla dina data.

   Om du ansluter till databaser som innehåller tabeller med relationsdata i Tableau Prep Builder version 2019.1.3 eller senare kan du också skapa en koppling på menyn i rutan Flöde. Mer information om hur du kan koppla tabeller med den här metoden finns i Förena data i inmatningssteget(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  • Lägg till förening: Skapa ett föreningssteg. Lägg till tabeller till föreningen genom att dra dem till steget och släppa dem på alternativet Lägg till som visas. Alternativt kan du dra och släppa ett steg på ett annat steg för att förena filer. Mer information om hur du kan skapa en förening finns i Förena dina data .

  • Lägg till skript ( version 2019.3.1 och senare): Skapa ett skriptsteg för att inkludera R- och Python-skript i ditt flöde. Mer information finns i Använda R- och Python-skript i ditt flöde.
  • Lägg till utmatning: Välj det här alternativet för att spara utmatningen till en extraktfil (.hyper) eller en .csv-fil eller publicera utmatningen som en datakälla till en server.

Gruppsteg

Stöds i Tableau Prep Builder version 2020.3.3 och senare och i Tableau Server eller Tableau Cloud från och med version 2020.4.

Använd alternativet Grupp för att dela upp delar av stora komplexa flöden i mappar för att göra det lättare att följa, felsöka eller dela ditt flöde med andra. Du kan ändra färg på gruppen, lägga till en beskrivning, kopiera och klistra in de grupperade stegen i andra områden i flödet, och i Tableau Prep Builder även spara de grupperade stegen till en fil på din server för att återanvända dem i andra flöden.

Krav på gruppsteg

 • Stegen måste vara direkt anslutna till en flödeslinje.
 • Steg kan endast ingå i en grupp i taget.
 • Grupper kan inte kapslas.
 • Du kan när som helst lägga till eller ta bort steg från en grupp, så länge du behåller flödeslinjeanslutningarna mellan stegen i gruppen. Det här gäller även när du tar bort steg från ett flöde som redan ingår i en grupp. I det scenariot blir gruppen automatiskt uppdelad.

Skapa en grupp

Välj en uppsättning anslutna steg i flödet (du kan också dra för att välja flera steg med ett klick), högerklicka eller Cntrl-klicka (MacOS) på de markerade stegen och välj Grupp i menyn.

När du har skapat gruppen kan du göra något av följande:

 • Expandera eller dölj gruppen vid valfri tidpunkt genom att klicka på dubbelpilarna.
 • Lägga till fler steg i gruppen genom att dra ett anslutet steg och släppa det på den minimerade mappen.
 • Ta bort steg från gruppen. Högerklicka eller Cntrl-klicka (Mac OS) på ett steg i det expanderade läget och välja Ta bort från grupp.

  Obs! Det här alternativet är inte tillgängligt om du försöker ta bort ett steg som bryter mot gruppens kontinuitet.

 • Högerklicka eller Cntrl-klicka (MacOS) för att öppna menyn och välja bland följande alternativ:

  • Byt namn: Ändra gruppnamnet.
  • Lägg till beskrivning: Ange en beskrivning för datakällan.
  • Redigera färg: Ändra färg på gruppmappen. Det här ändrar inte färgen på de enskilda stegen i gruppen.
  • Expandera grupp: Visa alla steg i gruppen. Du kan också klicka på dubbelpilarna för att expandera gruppen.
  • Dela upp grupp: Ta bort alla steg från gruppen och ta bort gruppen.
  • Kopiera: Kopierar gruppen och alla steg i gruppen till urklippet för att klistra in någon annanstans i flödet. Mer information om hur du kopierar och klistrar in finns i Kopiera och klistra in steg.
  • Spara steg som flöde (endast Tableau Prep Builder): Spara dina grupperade steg lokalt till en fil på datorn eller publicera den till Tableau Server eller Tableau Cloud för att dela med andra eller använda den i andra flöden. Mer information om hur du sparar steg för återanvändning finns i Skapa återanvändbara flödessteg.
  • Ta bort: Tar bort gruppen och alla steg i gruppen från flödet.
 • (Version 2021.1.2 och senare) I expanderat läge, högerklicka eller Cntrl-klicka (MacOS) i det expanderade gruppområdet för att öppna menyn för att dölja gruppen eller ta bort stegen från gruppen.

Ändra flödets färgschema

Varje steg i ditt flöde tilldelas en färg som standard i Tableau Prep. Det här färgschemat tillämpas i hela flödet för att hjälpa dig att hålla reda på dina data genom flödet när du tillämpar rensningssteg, ansluter, förenar eller aggregerar data så att du vet vilka filer som påverkas av dina åtgärder.

Gör så här för att välja ett annat färgschema för dina steg:

 1. Välj ett eller flera steg.

 2. Högerklicka eller Ctrl-klicka (MacOS) på ett markerat steg och välj Redigera färg.

 3. Klicka på en färg i färgpaletten för att tillämpa den.

Gör något av följande för att återställa stegfärgen till standardfärgen:

 • Klicka på Ångra i den övre menyn.

 • Cntrl+Z eller Command-Shift-Z (MacOS).

 • Markera stegen du ändrade, högerklicka på ett markerat steg och välj Redigera färg. Välj sedan Återställ färg längst ner i färgpaletten.

Ta bort steg från flödet

Du kan ta bort steg eller flödeslinjer mellan steg var som helst i flödet.

Obs! Du kan inte ta bort flödeslinjer som kommer in i eller ut ur en minimerad steggrupp. Du måste antingen expandera gruppen eller ta bort stegen från gruppen först.

 • Om du vill ta bort ett steg eller en flödeslinje markerar du det steg eller den rad du vill ta bort, högerklickar på elementet och väljer sedan Ta bort.

 • Gör något av följande för att ta bort flera steg eller flödeslinjer:

  • Använd musen för att dra och välja en hel sektion i flödet. Högerklicka eller Ctrl-klicka (Mac OS) sedan på ett av de markerade stegen och välj Ta bort.

  • Tryck på Ctrl+A eller Cmd+A (MacOS) för att markera alla element i flödet eller Ctrl-klicka eller Cmd-klicka (MacOS) för att markera specifika element. Tryck sedan på Delete-tangenten.

Lägga till beskrivningar till flödessteg och rensningsåtgärder

När du bygger ditt flöde och utför olika rensningsåtgärder kanske du vill lägga till en beskrivning för att hjälpa andra som kanske tittar på eller arbetar med ditt flöde senare att bättre förstå dina steg. Du kan lägga till en beskrivning till varje enskilt steg i flödet direkt i rutan Flöde, till varje steggrupp eller till eventuella rensningsåtgärder i rutan Ändringar för att erbjuda ytterligare sammanhang för dina ändringar. Beskrivningen kan vara upp till 200 tecken lång.

Mer information om hur du visar ändringar i rutan Ändringar finns i Visa dina ändringar(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Lägga till en beskrivning till flödessteg

När du lägger till en beskrivning läggs en meddelandeikon till under steget. Klicka på ikonen för att visa eller dölja beskrivningstexten i rutan Flöde.

 1. Välj ett steg i rutan Flöde.

 2. Gör något av följande:

  • Högerklicka eller Ctrl-klicka (MacOS) på steget och välj Lägg till beskrivning på menyn.

  • Dubbelklicka i namnfältet för steget och klicka sedan på Lägg till en beskrivning.

 3. Skriv din beskrivning i textrutan.

 4. Klicka utanför textrutan eller tryck på Retur för att tillämpa ändringarna. Beskrivningen visas under steget som standard. För att dölja beskrivningen klickar du på meddelandeikonen .

 5. Om du vill redigera eller ta bort beskrivningen högerklickar eller Ctrl-klickar (MacOS) du på steget eller beskrivningen. På menyn väljer du sedan Redigera beskrivning eller Ta bort beskrivning.

Lägga till en beskrivning till en ändringspost

Du kan lägga till en beskrivning till en post i rutan Ändringar från och med Tableau Prep Builder version 2019.1.1 och på webben.

 1. Välj ett steg i rutan Flöde.

 2. Öppna rutan Ändringar eller fliken Ändringar.

 3. Högerklicka eller Ctrl-klicka (MacOS) på en post i rutan Ändringar och välj Lägg till beskrivning.

 4. Ange en beskrivning för ändringsåtgärden.

  Beskrivningen visas under den genererade texten för ändringen med en kommentarikon .

 5. Om du vill redigera eller ta bort beskrivningen högerklickar eller Ctrl-klickar (MacOS) du på ändringsobjektet och väljer Redigera beskrivning eller Ta bort beskrivning.

Omorganisera ditt flödes layout

Stöds i Tableau Prep Builder version 2019.2.2 och senare och i Tableau Server eller Tableau Cloud från och med version 2020.4.

När du bygger ett flöde används en standardlayout i Tableau Prep Builder. Varje flöde läggs ut och bearbetas från vänster till höger där inmatningsstegen börjar längst till vänster på arbetsytan och utmatningsstegen slutar på den högra sidan av arbetsytan. Om du bygger stora, komplexa flöden kan de dock snabbt bli svåra att följa.

Du kan rensa upp ditt flödes layout genom att välja och flytta steg så att flödeslayouten organiseras på ett sätt som är logiskt för dig. Du kan t.ex. korrigera korsade flödeslinjer, ta bort överflödigt vitt utrymme genom att flytta flödessteg eller ordna om flödessteg så att en tydlig händelsesekvens kan skönjas.

Till exempel är följande flöde förvirrande och svårt att följa:

Välj och dra steg uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger och släpp dem till en ny plats på arbetsytan för att rensa upp det här flödet. Flödessteg kan inte flyttas till en position som stör processflödet från vänster till höger. Du kan till exempel inte dra ett föreningssteg som är placerat före ett kopplingssteg till en position efter det kopplingssteget i flödet.

När du drar flödessteg till en tillåten plats visas en orange ruta. Om platsen inte är tillåten visas ingen orange ruta och stegen återgår till sin ursprungliga plats när du försöker släppa dem.

Gör så här för att flytta steg i flödet:

 1. I rutan Flöde väljer du de steg som du vill flytta. Du kan klicka på ett specifikt steg, dra för att välja flera steg eller Ctrl-klicka eller Cmd-klicka (MacOS) för att välja steg som inte ligger bredvid varandra.

 2. Dra och släpp stegen till den nya platsen.

  Obs! Om du inte gillar de omorganiseringsflyttningar du gör kan du klicka på Ångra i den övre menyn för att upphäva dem. Om du utför rensningsåtgärder mellan stegen kan du ångra även dessa åtgärder. Alternativet Ångra upphäver dina åtgärder i den ordning som du utförde dem.

Se ”Omorganisera flödessteg” användas i praktiken

Följande exempel visar hur du arrangerar om ett flöde genom att dra och släppa.

Använda flödesnavigatorverktyget

När du arbetar med stora flöden kan det vara svårt att bläddra fram och tillbaka för att söka efter ett visst område av flödet som du behöver gå tillbaka till. Flödesnavigatorverktyget gör det lättare för dig. Flödesnavigatorn är en miniatyrversion av ditt flöde som visas i det nedre högra hörnet av arbetsytan.

Klicka i ett valfritt område av grafiken för att hoppa till den delen av flödet eller använd följande alternativ i verktygsfältet för att navigera:

Alternativ i verktygsfältetBeskrivning
Dölj flödesnavigatorns grafik. I dolt tillstånd ser du eventuellt bara procentindikatorn. Hovra bara över den för att expandera verktygsfältet och klicka på uppåtpilen för att expandera grafiken igen.
Expandera flödesnavigatorns grafik.
Ändra storleken på ditt flöde så att det passar på skärmen.
Zooma in och ut ur flödet. Du kan klicka på procentindikatorn för att återställa vyn till 100 procent.
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!