Installera från användargränssnittet

Artiklarna i det här avsnittet beskriver hur man installerar Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder från användargränssnittet. Dessutom ingår anvisningar för att installera Tableau Desktop Public Edition, som inte kräver någon aktivering.

För information om hur du aktiverar din produkt:

Obs! Om du ska uppgradera bör du ta en titt på Uppgradera Tableau Desktop och Tableau Prep Builder för information om hur du förbereder inför en uppgradering.

Under installationen konfigurerar Tableau standardinställningar för ditt visningsspråk och lagringsplats. Om du vill ändra dessa inställningar kan du göra detta när installationen är klar. Tableau aktiverar även vissa funktioner för dig som standard, t.ex. användningsrapportering eller automatiserade produktuppdateringar (endast Tableau Desktop). Mer information om hur du stänger av dessa funktioner, etc. finns i Ändra installationsinställningar efter installation(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Innan du börjar

 • Installationsprogram: Mer information om var du hittar och laddar ner installationsprogrammen för Tableau Desktop, Tableau Desktop Public Edition, Tableau Prep Builder och Tableau Reader finns i Var är installationsprogrammet?.
 • Kompatibilitet med server: Tableau-produkter släpps inte alltid samtidigt. När du installerar en ny version av Tableau Desktop behöver du se till att den är kompatibel med Tableau Server. Se Hitta och lösa kompatibilitetsproblem.
 • Installera Desktop och Prep på samma dator: Tableau Prep Builder är utformat för att köras tillsammans med Tableau Desktop. Vi rekommenderar att du installerar Tableau Prep Builder på samma dator som Tableau Desktop.
 • Installera inte Tableau Prep Builder på samma dator som kör Tableau Server: Tableau Server Resource Manager (SRM) kan inte skilja mellan Tableau Servers protokollserverprocess och Tableau Prep Builders protokollserverprocess. Om datorresurserna är uttömda kan SRM avbryta protokollserverprocessen som tillhör Tableau Prep Builder, som inte har någon återställningsmekanism.
 • Krav för installationsprogrammet för Windows: Om du använder ett distributionsverktyg som kräver Windows-installationsprogrammet (.msi-filen) för att installera Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder, följer du anvisningarna i Extrahera och kör Windows-installationsprogrammet (MSI) för att extrahera .msi-filen från installationsprogrammet för Tableau .exe-filen.

Installera Tableau Desktop

 1. Som administratör loggar du in på datorn där du installerar Tableau Desktop.

 2. Gör något av följande beroende på vilket operativsystem du har:

  • För Windows: Kör installationsprogrammet och följ uppmaningarna.

  • För Mac: Öppna filen för diskavbildning (.DMG) och dubbelklicka på installationspaketet (.PKG) för att starta installationen.

  Drivrutiner för vissa datakällor installeras automatiskt vid installation av Tableau Desktop. Se avsnittet Databasdrivrutiner som är installerade med Tableau Desktop och Tableau Prep Builder i Innan du installerar för mer information.

 3. Om du vill aktivera eller inaktivera användningsrapportering följer du stegen nedan för det operativsystem som du använder.

  Det här alternativet ger oss möjlighet att samla in data om användningsmönster som hjälper oss att förbättra produkten. Mer information om det här alternativet och hur du inaktiverar det efter installationen finns i Stäng av användningsrapportering. Mer information om vilken typ av data vi samlar in finns i Användningsdata för Tableaus produkter(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  Windows

  • Om du inte längre vill skicka användningsdata markerar du kryssrutan Skicka inte produktanvändningsdata.

  Mac

  • Klicka på Anpassa i steget Typ av installation längst ned till vänster i installationsguiden. Om du inte längre vill skicka användningsdata markerar du kryssrutan Skicka inte produktanvändningsdata.

 4. (Valfritt) Om du vill anpassa installationen på Windows klickar du på Installera på välkomstskärmen och sedan på Anpassa och ändrar något av följande alternativ:

  Windows

  • Installationsplats: Ane en annan plats för att installera Tableau Desktop.

   Viktigt: Om du anger en anpassad katalog för installationsplatsen och planerar att installera framtida utgåvor på samma plats måste du ange en versionsspecifik undermapp att installera i. Annars måste du avinstallera den tidigare versionen först. Parallella installationer av flera versioner i samma underkatalog stöds inte.

  • Skapa en skrivbordsgenväg: Avmarkera kryssrutan om du inte vill skapa en skrivbordsgenväg för Tableau automatiskt.

  • Skapa en genväg på startmenyn: Avmarkera kryssrutan om du inte vill lägga till en genväg för Tableau på startmenyn automatiskt.

  • Sök efter Tableau-produktuppdateringar: Avmarkera kryssrutan om du vill inaktivera funktionen för produktuppdateringar. Den här funktionen söker efter underhållsuppdateringar och installerar dem automatiskt. Om du inaktiverar det här alternativet vid installationen inaktiveras även menyalternativet för användare. Mer information om funktionen för produktuppdateringar finns i Hantera produktuppdateringar för Tableau Desktop.

  Mac

  • Skapa en skrivbordsgenväg: Markera kryssrutan om vill skapa en skrivbordsgenväg automatiskt för Tableau Prep Builder.
  • Skicka inte produktanvändningsdata Markera kryssrutan för att välja bort att skicka produktanvändningsdata.
  • Aktivera tillägg Avmarkera kryssrutan för att välja bort instrumentpaneltillägg för att expandera instrumentpanelens funktionalitet med hjälp av webbprogram skapade av Tableau och tredje partsutvecklare.
  • Aktivera nätverksaktiverade tillägg Avmarkera kryssrutan för att välja bort nätverksaktiverade instrumentpanelstillägg. Nätverksaktiverade tillägg för instrumentpaneler är tillägg som körs på webbservrar som kan placeras i eller utanför ditt lokala nätverk.

  Obs! Från och med version 2019.4.1 installeras endast PostgreSQL-drivrutinen automatiskt på Mac. Om du behöver andra databasdrivrutiner kan du installera dem från nedladdningssidan för drivrutiner(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 5. Klicka på Installera för att starta installationen. Om du stöter på några problem, se Felsök din Tableau Desktop- eller Tableau Prep Builder-installation.
 6. För Windows-miljöer, om du valde att lägga till en startmeny eller skrivbordsgenväg, kan du starta produkten från startmenyn eller skrivbordet. För att starta produkten från den körbara filen går du till installationskatalogen (standard är: C:\Program Files\Tableau\Tableau <version>\bin ) och väljtableau.exe.

Installera Tableau Prep Builder

 1. Som administratör loggar du in på datorn där du installerar Tableau Prep Builder.

 2. Gör något av följande beroende på vilket operativsystem du har:

  • För Windows: Kör installationsprogrammet och följ uppmaningarna.

  • För Mac: Öppna filen för diskavbildning (.DMG) och dubbelklicka sedan på installationspaketet (.PKG) för att starta installationen.

 3. Godkänn licensavtalet när du uppmanas att göra det för att fortsätta med installationen.

 4. Om du vill aktivera eller inaktivera användningsrapportering följer du stegen nedan för det operativsystem som du använder.

  Det här alternativet ger oss möjlighet att samla in data om användningsmönster som hjälper oss att förbättra produkten. Mer information om det här alternativet och hur du inaktiverar det efter installationen finns i Stäng av användningsrapportering. Mer information om vilken typ av data vi samlar in finns i Användningsdata för Tableaus produkter(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  Windows

  • Om du inte längre vill skicka användningsdata markerar du kryssrutan Skicka inte produktanvändningsdata.

  Mac

  • Klicka på Anpassa i steget Typ av installation längst ned till vänster i installationsguiden. Om du inte längre vill skicka användningsdata markerar du kryssrutan Skicka inte produktanvändningsdata.

 5. (Valfritt) Om du vill anpassa installationen klickar du på Installera på välkomstskärmen för Windows eller steget Installationstyp för Mac och klickar på Anpassa och ändrar något av följande alternativ:

  Windows

  • Installationsplats: Ange en annan plats för att installera Tableau Prep Builder.

  • Skapa en skrivbordsgenväg: Avmarkera kryssrutan om du inte vill skapa en skrivbordsgenväg automatiskt för Tableau Prep Builder.

  • Skapa en genväg på startmenyn: Avmarkera kryssrutan om du inte vill lägga till en genväg för Tableau Prep Builder på startmenyn.

  • Aktivera felrapportering: Om Tableau Prep Builder har ett problem och stängs av oväntat genereras kraschdump-filer och loggar och placeras i lagringsplatsen Min Tableau Prep Builder > Loggar och lagringsplatsen Min Tableau Prep Builder > Loggar > kraschdump-filer.

   Om du vill inaktivera det här alternativet under installationen avmarkerar du den här kryssrutan under installationen. Om du vill inaktivera det här alternativet efter installationen, se Stäng av felrapportering(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  • Viktigt: Tableau Prep Builder finns endast i 64-bitar och om du redan har 32-bitars drivrutiner installerade måste du installera 64-bitarsversionen av dessa drivrutiner för att ansluta till dina data med Tableau Prep Builder.

  Mac

  • Skapa en skrivbordsgenväg: Markera kryssrutan om vill skapa en skrivbordsgenväg automatiskt för Tableau Prep Builder.
  • Skicka inte produktanvändningsdata Markera kryssrutan för att välja bort att skicka produktanvändningsdata.
  • Aktivera kraschskydd (version 2020.3.3 och senare): Avmarkera kryssrutan för att stänga av filåterställning. I händelse av en krasch sparas inte flödesfiler automatiskt. Mer information om hur du hanterar detta alternativ efter installationen finns i Stäng av filåterställning.
 6. Starta produktinstallationen genom att klicka på Installera.
 7. För Windows-miljöer, om du valde att lägga till en startmeny eller skrivbordsgenväg, kan du starta produkten från startmenyn eller skrivbordet. För att starta produkten från den körbara filen går du till installationskatalogen (standard är: C:\Program Files\Tableau\Tableau Prep Builder<version > och väljTableau Prep Builder.exe.

Installera Tableau Desktop Public Edition

 1. Logga in som administratör på datorn där du ska installera Tableau Desktop Public Edition.

 2. Gör något av följande beroende på vilket operativsystem du har:

  • För Windows: Kör installationsprogrammet och följ uppmaningarna.

  • För Mac: Öppna filen för diskavbildning (.DMG) och dubbelklicka sedan på installationspaketet (.PKG) för att starta installationen.

 3. Se till att produkten är Tableau Desktop Public Edition på välkomstskärmen och godkänn licensavtalet för att fortsätta installationen.

 4. Om du vill aktivera eller inaktivera användningsrapportering följer du stegen nedan för det operativsystem som du använder.

  Det här alternativet ger oss möjlighet att samla in data om användningsmönster som hjälper oss att förbättra produkten. Mer information om det här alternativet och hur du inaktiverar det efter installationen finns i Stäng av användningsrapportering. Mer information om vilken typ av data vi samlar in finns i Användningsdata för Tableaus produkter(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  Windows

  • Om du inte längre vill skicka användningsdata markerar du kryssrutan Skicka inte produktanvändningsdata.

  Mac

  • Klicka på Anpassa i steget Typ av installation längst ned till vänster i installationsguiden. Om du inte längre vill skicka användningsdata markerar du kryssrutan Skicka inte produktanvändningsdata.

 5. (Valfritt) Om du vill anpassa installationen klickar du på Installera på välkomstskärmen för Windows eller steget Installationstyp för Mac och klickar på Anpassa och ändrar något av följande alternativ:

  Windows

  • Installationsplats: Ange en annan plats för att installera Tableau Prep Builder.

  • Skapa en skrivbordsgenväg: Avmarkera kryssrutan om du inte vill skapa en skrivbordsgenväg automatiskt för Tableau Desktop Public Edition.

  • Skapa en startmenygenväg: Avmarkera kryssrutan om du inte vill skapa en startmenygenväg automatiskt för Tableau Desktop Public Edition.

  • Sök efter Tableau-produktuppdateringar: Avmarkera kryssrutan om du vill avaktivera funktionen för produktuppdateringar. Den här funktionen söker efter underhållsuppdateringar och installerar dem automatiskt. Om du inaktiverar det här alternativet vid installationen inaktiveras även menyalternativet för användare.

  Mac

  • Skapa en skrivbordsgenväg: Markera kryssrutan om vill skapa en skrivbordsgenväg automatiskt för Tableau Prep Builder.
  • Skicka inte produktanvändningsdata Markera kryssrutan för att välja bort att skicka produktanvändningsdata.
 6. Starta produktinstallationen genom att klicka på Installera.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!