Rensa och forma data

Obs! Från och med version 2020.4.1 kan du nu skapa och redigera flöden i Tableau Server och Tableau Cloud. Innehållet i det här avsnittet gäller alla plattformar, såvida inget annat uttryckligen anges. Mer information om hur du redigerar flöden på webben finns i Tableau Prep på webben i hjälpen för Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Med Tableau Prep får du olika rensningsåtgärder som du kan använda för att rensa och forma dina data. Rensning av smutsiga data gör det enklare att kombinera och analysera dina data eller enklare för andra att föstå dina data när du delar dina datauppsättningar.

Du kan även rensa dina data med hjälp av ett pivotsteg eller ett skriptsteg för att tillämpa R- eller Python-skript på ditt flöde. Skriptsteg stöds inte i Tableau Cloud. Mer information finns i Pivotera dina data(Länken öppnas i ett nytt fönster) eller Använda R- och Python-skript i ditt flöde(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Om rensningsåtgärder

Du rensar data genom att tillämpa rensningsåtgärder som att filtrera, lägga till, byta namn på, dela upp, gruppera eller ta bort fält. Du kan utföra rensningsåtgärder under de flesta typerna av steg i ditt flöde. Du kan även utföra rensningsåtgärder i datarutnätet under ett rensningssteg.

Du kan tillämpa begränsade rensningsåtgärder vid indatasteget och kan inte tillämpa rensningsåtgärder under utdatasteget. Mer information om att tillämpa rensningsåtgärder under indatasteget finns i Tillämpa rensningsåtgärder i ett inmatningssteg(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tillgängliga rensningsåtgärder

Följande tabell visar vilka rensningsåtgärder som finns tillgängliga under varje stegtyp:

 IndataRensaAggregeraPivotKopplaFörenaNya raderUtdata
FilterXXXXXXX 
Gruppera värden X X XX 
Rensa X XXXX 
Konvertera datum XXXXXX 
Dela värden X XXXX 
Byt namn på fältXX XXXX 
Massnamnbyte av fält X      
Duplicera fält X XXXX 
Behåll endast fältXXXXXXX 
Ta bort fältXXXXXXX 
Skapa beräknat fält X XXXX 
Redigera värde X XXXX 
Ändra datatypXXXXXXX 

När du utför ändringar i dina data läggs noteringar till i motsvarande steg i Flöde-fönstret och en post läggs till i rutan Ändringar för att spåra dina åtgärder. Om du utför ändringar i indatasteget så visas noteringen till vänster om steget i rutan Flöde och visas även i Indataprofilen i fältlistan.

Den ordning i vilken du tillämpar ändringarna spelar roll. Ändringar som utförts under stegtyperna Aggregera, Pivotera, Koppla och Förena utförs antingen före eller efter dessa rensningsåtgärder beroende på var fältet befinner sig när du utför förändringen. I rutan Ändringar visas var ändringen utfördes för steget.

Följande exempel visar ändringar som har gjorts i flera fält i ett kopplat steg. Ändringen utförs före kopplingsåtgärden för att ge de korrigerade resultateten.

Åtgärdsordning

Följande tabell visar var rensningsåtgärden utförs i stegtyperna Aggregera, Pivotera, Koppla och Förena beroende på var fältet befinner sig i steget.

ÅtgärdStegtyp:AggregeraAggregeraPivotPivotKopplaKopplaFörenaFörenaNya rader
 Fältplats:Grupperade fältAggregerade fältInte i pivotSkapad från pivotIngår i en tabell*Ingår i båda tabellerna*Felmatchade fältKombinerade fältFält som används för att generera rader
Filter Före aggregeringEfter aggregeringFöre pivotEfter pivotFöre kopplingEfter kopplingFöre föreningEfter föreningEfter nya rader
Gruppera värden NANAFöre pivotEfter pivotFöre kopplingEfter kopplingFöre föreningEfter föreningEfter nya rader
Rensa NANAFöre pivotEfter pivotFöre kopplingEfter kopplingFöre föreningEfter föreningEfter nya rader
Konvertera datum Före aggregeringEfter aggregeringFöre pivotEfter pivotFöre kopplingEfter kopplingFöre föreningEfter föreningEfter nya rader
Dela värden NANAFöre pivotEfter pivotFöre kopplingEfter kopplingFöre föreningEfter föreningEfter nya rader
Byt namn på fält NANAFöre pivotEfter pivotFöre kopplingEfter kopplingFöre föreningEfter föreningFöre nya rader
Duplicera fält NANAFöre pivotEfter pivotFöre kopplingEfter kopplingFöre föreningEfter föreningEfter nya rader
Behåll endast fält Efter aggregeringEfter aggregeringFöre pivotEfter pivotFöre kopplingEfter kopplingFöre föreningEfter föreningEfter nya rader
Ta bort fält Tar bort från aggregeringTar bort från aggregeringFöre pivotEfter pivotFöre kopplingEfter kopplingFöre föreningEfter föreningEfter nya rader
Skapa beräknat fält NANAFöre pivotEfter pivotEfter kopplingEfter kopplingFöre föreningEfter föreningEfter nya rader
Redigera värde NANAFöre pivotEfter pivotFöre kopplingEfter kopplingFöre föreningEfter föreningEfter nya rader
Ändra datatyp Före aggregeringEfter aggregeringFöre pivotEfter pivotFöre kopplingFöre kopplingFöre föreningEfter föreningFöre nya rader

Obs! Om fältet för förening är ett beräknat fält som skapades med ett fält från en tabell så tillämpas ändringen innan föreningen. Om fältet skapas med fält från bägge tabeller så tillämpas ändringen efter föreningen.

Tillämpa rensningsåtgärder

Använd verktygsfältalternativen om du vill tillämpa rensningsåtgärder på fält eller klicka på Fler alternativ på fältprofilkortet, datarutnätet eller i rutan Resultat för att öppna menyn.

I stegtyperna Aggregera, Pivotera, Koppla och Förena finns menyn Fler alternativ tillgänglig på profilkorten i rutan Resultat och motsvarande datarutnät. Om du utför samma rensningsoperationer eller -åtgärder om och om igen i ditt flöde så kan du kopiera och klistra in dina steg, åtgärder och till och med fält. Mer information finns i Kopiera steg, åtgärder och fält.

Rutan Profils verktygsfältListmeny

Välj din vy

Du kan utföra rensningsåtgärder utanför profil- eller resultatfönstret i datarutnätet eller listvyn. Använd vyns verktygsfält (Tableau Prep Builder version 2019.3.2 och senare och på webben) för att ändra vyn och klicka sedan på Fler alternativ på ett fält för att öppna rensningsmenyn.

 • Visa rutan Profil: Det här är standardvyn. Välj den här knappen för att gå tillbaka till vyn för Rutan Profil eller Resultatrutan.

 • Visa datarutnät: Dölj profilen eller rutan Resultat för att expandera och endast visa datarutnätet. Den här vyn ger en mer detaljerad vy av dina data och kan vara användbar när du behöver arbeta med specifika fältvärden. När du har valt det här alternativet kvarstår det här visningstillståndet i alla steg i flödet, men du kan ändra det när du vill.

  Obs! Alla rensningsåtgärder är inte tillgängliga i datarutnätet. Om du exempelvis vill redigera ett värde internt måste du använda rutan Profil.

 • Visa listvy (Tableau Prep Builder version 2019.3.2 och senare och på webben): Konvertera rutan Profil eller resultatrutan till en lista. När du har valt det här alternativet kvarstår det här visningstillståndet i alla steg i flödet, men du kan ändra det när du vill.

  I den här vyn kan du:

  • Välja och ta bort flera rader med hjälp av alternativet X.
  • (version 2021.1.4 och senare) Välja och dölja eller visa flera rader med hjälp av alternativet .
  • (version 2021.2.1 och senare) Massnamnbyte av fält.
  • Använda menyn Fler alternativ för att tillämpa åtgärder på markerade fält.

   Om du tilldelar en dataroll till fältet eller väljer Filtrera, Gruppera värden, Rensa eller Dela värden så tas du tillbaka till profil- eller resultatvyn för att slutföra åtgärderna. Alla andra alternativ kan utföras i listvyn.

Tableau Prep Builder version 2019.3.1 och tidigare

Använd visningsverktygsfältet för att dölja rutan Profil och bara visa datarutnätet. Klicka därefter på Fler alternativ på ett fält i datarutnätet för att öppna rensningsmenyn. Den här vyn visar en mer detaljerad vy av dina data och kan vara användbar när du behöver arbeta med specifika fältvärden. När du har valt det här alternativet kvarstår det här visningstillståndet i alla steg i flödet, men du kan ändra det när du vill.

Obs! Alla rensningsåtgärder är inte tillgängliga i datarutnätet. Om du exempelvis vill redigera ett värde internt måste du använda rutan Profil.

Förbättra prestanda genom att pausa datauppdateringar

När du utför rensningsåtgärder på dina data tillämpar Tableau Prep dina ändringar allteftersom för att visa resultaten omedelbart. För att spara värdefull bearbetningstid när du vet vilka ändringar du behöver göra och inte behöver omedelbar feedback när du gör varje ändring, kan du öka prestandan genom att pausa datauppdateringar.

När du pausar datauppdateringar kan du utföra alla ändringar på samma gång och därefter återuppta uppdateringar för att visa resultaten. Du kan när som helst återuppta datauppdateringar och aktivera alla tillgängliga åtgärder.

Obs! När du pausar datauppdateringar inaktiveras alla åtgärder som kräver att du ser dina värden. Om du till exempel vill tillämpa ett filter på valda värden så behöver du se de värden du vill exkludera.

 1. Om du vill pausa uppdateringar klickar du på Pausa datauppdateringar i den övre menyn.

 2. Tableau Prep konverterar Rutan Profil till Listvyn. I Listvyn använder du menyn Fler alternativ för att tillämpa åtgärder på markerade fält. Om åtgärden kräver att du ser dina värden så kommer den att inaktiveras. Om du vill aktivera åtgärden måste du återuppta datauppdateringar.

  Mer information om hur du använder Listvy-läge finns i Välj din vy.

 3. Om du vill se resultatet av dina ändringar eller aktivera en inaktiverad funktion så återupptar du datauppdateringar. Klicka på knappen Återuppta datauppdateringar, klicka på knappen Återuppta i menydialogen eller i meddelandebanderollen överst på Flöde-fönstret.

  Obs! Tableau Prep Builder Erbjuder ett alternativ för att återuppta uppdateringar direkt från menyn. Vid redigering av flöden på webben så behöver du återuppta uppdateringar från den övre menyn.

Tillämpa rensningsåtgärder

Om du vill tillämpa rensningsåtgärder på ett fält så gör du följande:

Obs! Du kan utföra rensningsåtgärder i en listvy från och med Tableau Prep Builder version 2019.3.2 och på Tableau Server och Tableau Cloud från och med version 2020.4.

 1. I Profile-panelen, datarutnätet, resultatpanelen eller listvyn väljer du det fält du vill utföra ändringar på.

 2. Från antingen verktygsfältet eller menyn Fler alternativ för fältet väljer du bland följande alternativ:

  • Filtrera eller Filtrera värden: Välj mellan ett av filteralternativen, högerklicka eller Ctrl-klicka (MacOS) på ett fältvärde för att behålla eller exkludera värden. Du kan även använda filtret Valda värden för att välja de värden som ska filtreras, inklusive värden som inte finns i ditt flödesexempel. Mer information om filteralternativ finns i Filtrera data(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  • Gruppera värden (Gruppera och byt ut i tidigare versioner): Välj värden manuellt eller använd automatisk gruppering. Du kan även välja flera värden i Profilkortet och högerklicka eller Ctrl-klicka (MacOS) för att gruppera och avgruppera värden eller redigera gruppvärdet. Mer information om att använda Gruppera värden finns i Mappa automatiskt värden till ett standardvärde med hjälp av fuzzy-matchning.

  • Rensa: Välj från en lista med snabbrensningsåtgärder att tillämpa på alla värden i fältet.

  • Konvertera datum (Tableau Prep Builder version 2020.1.4 och senare och på webben): För fält som tilldelats en datum- eller datum och tid-datatyp kan du välja från en lista med DATEPART-snabbrensningsåtgärder för att konvertera dina datumfältvärden till ett heltalsvärde som motsvarar ett värde för år, kvartal, månad, vecka, dag eller datum och tid.

   Från och med version 2021.1.4 kan du även välja mellan två DATENAME-snabbrensningsåtgärder, dag i veckan eller månadsnamn, för att konvertera dina datumfältvärden.

   • Anpassat räkenskapsår (Tableau Prep Builder version 2020.3.3 och senare och på webben): Om ditt räkenskapsår inte börjar i januari så kan du ange ett anpassat räkenskapsår för att konvertera datumet med den månaden i stället för standardmånaden januari.

    Den här inställningen är per fält, om du vill tillämpa ett anpassat räkenskapsår för andra fält så upprepar du det här steget.

    Öppna dialogrutan från menyn Fler alternativ genom att markera Konvertera datum > Anpassat räkenskapsår.

  • Dela värden: Dela värden automatiskt baserat på en gemensam avgränsare eller använd anpassad delning för att ange hur du vill dela fältvärden.

   Automatisk delning och anpassad delning fungerar på samma sätt som i Tableau Desktop. Mer information finns i Dela upp ett fält i flera fält(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Desktop och webbredigering.

  • Byt namn på fält: Redigera fältnamnet.

  • Duplicera fält (Tableau Prep Builder version 2019.2.3 och senare och på webben): Skapa en kopia av fält och värden.

  • Behåll endast fält(Tableau Prep Builder version 2019.2.2 och senare och på webben): Behåll endast det valda fältet och exkludera alla andra fält i steget.

  • Skapa beräknat fält: Skriv en anpassad beräkning i beräkningsredigeraren eller använd den Visusella beräkningsredigeraren (Tableau Prep Builder version 2020.1.1 och senare och på webben) för att skapa beräkningar av detaljnivå, rankning eller radnummer. Mer information finns i Skapa beräkningar för detaljnivå, rankning och sektioner.

  • Publicera som dataroll: Skapa anpassade dataroller som därefter kan tillämpas på fält för att validera fältvärdena när data rensas. Mer information om det här alternativet finns i Skapa anpassade dataroller(Länken öppnas i ett nytt fönster).
  • Göm fält: Om du har fält som ska bibehållas i flödet men inte behöver rensas kan de gömmas istället för att tas bort. Du hittar mer information i Dölja fält.
  • Ta bort (Ta bort fält i tidigare versioner): Ta bort fältet från flödet.

 3. Redigera ett värde genom att högerklicka eller Ctrl-klicka (MacOS) på ett eller flera värden, välja Redigera värde och därefter ange ett nytt värde. Du kan även välja Byt ut mot null för att byta ut värdena med ett null-värde eller dubbelklicka på ett fält för att redigera det direkt. Mer information om att redigera fältvärden finns i Redigera fältvärden.

 4. Granska resultaten för dessa åtgärder i Rutan Profil, Sammanfattningsrutan eller datarutnätet.

Massnamnbyte av fält

Stöds i Tableau Prep Builder version 2021.2.1 och senare. Stöds i Tableau Prep på webben i Tableau Server och Tableau Cloud version 2021.2 och senare.

Använd alternativet Byt namn på fält för att massbyta namn på flera fält. Sök efter delar av ett fältnamn att ersätta eller ta bort, eller lägga till prefix eller suffix till alla eller markerade fält i din datauppsättning.

Du kan även automatiskt tillämpa samma ändring på alla fält som läggs till i framtiden som matchar dina kriterier genom att markera kryssrutan Byt automatiskt namn på nya fält när du utför dina ändringar.

Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt i ett steg av typen Rensa.

 1. I ett Rensa-steg väljer du Byt namn på fält från verktygsfältet.

  Din vy konverteras automatiskt till Listvy och visar alla fält i ditt flöde. Du kan använda alternativet Sök i verktygsfältet för att förfina dina resultat.

  Som standard är alla fält markerade. Avmarkera den översta kryssrutan för att avmarkera alla fält och manuellt välja endast de fält du vill ändra.

 2. I rutan Byt namn på fält väljer du mellan följande alternativ:
  • Byt ut text: I fältet Hitta text hittar du matchande text med hjälp av Sökalternativen och anger därefter ersättningstexten i fältet Ersätt med. Du hittar blanksteg genom att trycka på blankstegstangenten i fältet Hitta text.

   Obs! Namnbyte av fält kan inte ge upphov till tomma eller duplicerade fältnamn.

  • Lägg till prefix: Lägg till text i början av alla valda fältnamn.
  • Lägg till suffix: Lägg till text i slutet av alla valda fältnamn.

   När du gör dina inlägg visas resultaten i rutan Listvy.

 3. (valfritt) Välj Byt automatiskt namn på nya fält för att automatiskt tillämpa samma ändringar på nya fält som matchar utbyteskriterierna när dina data uppdateras.
 4. Klicka på Byt namn för att tillämpa ändringarna och stänga rutan. Knappen Byt namn visar antalet fält som påverkas av dina ändringar.

Visa dina ändringar

De olika typerna av rensningsåtgärder representeras med ikoner över stegen i ditt flöde. Om mer än fyra typer av åtgärder tillämpas på ett steg visas en ellips över steget. För muspekaren över dessa ikoner för att visa noteringar om tillämpade åtgärder och den ordning i vilken de utförs.

Från och med Tableau Prep Builder version 2019.1.3 och senare och på webben kan du klicka på en notering på ändringsikonen på ett steg i rutan Flöde eller på ett profilkort i rutan Profil eller Resultat så kommer den ändring och fält den påverkar att markeras i rutan Ändringar och rutan Profil eller Resultat.

Du kan även välja ett steg och därefter expandera rutan Ändringar för att visa informationen för varje ändring, redigera eller ta bort dina ändringar, dra ändringarna upp eller ned för att ändra ordningen i vilken de tillämpas samt lägga till en beskrivning för att ge kontext för andra användare. Mer information om att lägga till beskrivningar för dina ändringar finns i Lägga till beskrivningar till flödessteg och rensningsåtgärder(Länken öppnas i ett nytt fönster).

RensningsnoteringRutan Ändringar

När du visar ändringar i ett aggregerings-, pivoterings-, kopplings- eller föreningssteg visas ordningen i vilken ändringen tillämpas som antingen före eller efter omformningsåtgärden. Ordningen för dessa ändringar tillämpas av systemet och går inte att ändra. Du kan redigera och ta bort ändringen.

Slå samman fält

Om du har fält som innehåller samma värden men har olika namn så kan du enkelt slå samman dem till ett enda fält för att kombinera dem genom att dra ett fält ovanpå ett annat. När du slår samman fält blir målfältet det primära fältet och fältnamnet för målfältet kvarstår. Det fält som du slår samman till målfältet tas bort.

Exempel:

Inmatningsförening resulterar i tre fält med samma värdenSlå samman tre fält till ett

När du slår samman fält behåller Tableau Prep alla fält från målfältet och ersätter eventuella null i det fältet med värden från de källfält du slår samman med målfältet. Källfälten tas bort.

Exempel

NamnContact_PhoneBusiness_PhoneCell_PhoneHome_Phone
Bob123-4567123-4567nullnull
Sallynullnull456-7890789-0123
Fredriknullnullnull567-8901
Emmanull234-5678345-6789null

Om du slår samman fälten Business _Phone, Cell_Phone och Home_Phone med fältet Contact_phone så tas de andra fälten bort och resultatet blir följande:

NamnContact_Phone
Bob123-4567
Sally456-7890
Fredrik567-8901
Emma234-5678

Gör något av följande för att slå samman fält:

 • Dra och släpp ett fält till ett annat. En indikator av typen Släpp för att slå samman fält visas.

 • Markera flera fält och högerklicka i urvalet, så öppnas snabbmenyn. Klicka på Slå samman fält.

 • Välj flera fält och klicka på Slå samman fält i verktygsfältet.

Information om hur du åtgärdar felmatchade fält som ett resultat av en förening finns i Åtgärda fält som inte matchar varandra.

Tillämpa rensningsåtgärder med hjälp av rekommendationer

Ibland kan det vara svårt att identifiera vilka rensningsåtgärder som krävs för att åtgärda problem i dina data. Tableau Prep kan analysera dina data och rekommendera rensningsåtgärder som du kan tillämpa automatiskt för att snabbt åtgärda problem i dina datafält eller hjälpa dig identifiera problem så du kan åtgärda dem. Den här funktionen är tillgänglig i alla stegtyper utom indata, utdata och koppling.

Obs! Om du inte vill använda den här funktionen i Tableau Prep Builder så kan du inaktivera den. Gå till Hjälp > Inställningar och prestanda från den översta menyn. Därefter klickar du på Aktivera rekommendationer för att rensa kryssrutan bredvid inställningen.

Rekommendationstyper inkluderar:

 • Dataroller

 • Filter

 • Gruppera värden (gäller även för fält med dataroller från och med Tableau Prep Builder version 2019.2.3 och på webben)
 • Pivotera kolumner till rader (Tableau Prep Builder version 2019.4.2 och senare och på webben)

 • Byt ut värden med null-värden
 • Ta bort fält

 • Dela (Tableau Prep Builder version 2019.1.1 och senare och på webben)

  Obs! Det här alternativet fungerar specifikt med data i textfiler av fast bredd-typ. Om du vill använda delningsrekommendationen med den här filtypen väljer du ett Fältavgränsartecken som inte används i data så att data läses in som ett enda fält i fliken Textinställningar i indatasteget efter att du ansluter till datakällan.

 • Trimma utrymmen

Tillämpa rekommendationer

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på glödlampeikonen i det övre högra hörnet av profilkortet.
  • Från verktygsfältet klickar du på listmenypilen Rekommendationer för att visa alla rekommendationer för din datauppsättning och väljer en rekommendation från listan.

  Det här alternativet visas endast när rekommenderade ändringar identifieras av Tableau Prep.

 2. Tillämpa rekommendationen genom att föra muspekaren över Rekommendationer-kortet och klicka på Använd.

  Ändringen tillämpas automatiskt och en post läggs till i rutan Ändringar. Ta bort ändringen genom att klicka på Ångra i den övre menyn eller för muspekaren över ändringen i rutan Ändringar och klicka på X för att ta bort den.

  Om du tillämpar en rekommendation för pivotfält skapas automatiskt ett pivotsteg där du därefter kan utföra alla ytterligare pivotåtgärder som att byta namn på de pivoterade fälten eller pivotera på ytterligare fält.

 3. Om Tableau Prep identifierar ytterligare rekommendationer till följd av ändringen så kvarstår glödlampeikonen i profilkortet tills inga ytterligare rekommendationer påträffas.

  Upprepa stegen ovan för att tillämpa ytterligare ändringar eller ignorera den föreslagna ändringen och använd de andra rensningsverktygen för att komma tillrätta med dataproblemen.

Redigera fältvärden

Flera variationer av samma värde kan hindra dig från att sammanfatta dina data korrekt. Du kan snabbt och enkelt åtgärda dessa variationer med hjälp av följande alternativ.

Obs! Alla redigeringar som du gör av värdena måste vara kompatibla med fältdatatypen.

Redigera ett enskilt värde

 1. I Profilkortet klickar du på det värde du vill redigera och anger det nya värdet. En grupperingsikon visas bredvid värdet.

  Alternativt högerklickar du på värdet och klickar på Redigera värde. Ändringen först in i rutan Ändringar på vänster sida av skärmen.

 2. Visa resultaten i Profil-rutan och datarutnätet.

Redigera flera värden

Du har flera alternativ för att redigera flera värden samtidigt. Använd till exempel snabbrensningsåtgärder för att ta bort skiljetecken för alla värden i ett fält, gruppera värden manuellt med flerval, automatiskt gruppera värden med hjälp av fuzzy-matchningsalgoritmer som hittar liknande värden eller väljer flera värden och ersätter dem med null.

Obs! När du mappar flera värden till ett enskilt värde så visar det ursprungliga fältet en grupperingsikon bredvid värdet som visar vilka värden som grupperats tillsammans.

Redigera flera värden med snabbrensningsåtgärder

Det här alternativet gäller endast textfält.

 1. Välj det fält du vill redigera i rutan Profil, rutan Resultat eller datarutnätet.

 2. Klicka på Fler alternativ, välj Rensa och välj därefter något av följande alternativ:

  • Gör till versaler: Ändra alla värden till text i versaler.

  • Gör till gemener: Ändra alla värden till text i gemener.

  • Ta bort bokstäver: Ta bort alla bokstäver och lämna endast andra tecken.

  • Ta bort siffror: Ta bort alla siffror och lämna bokstäver och andra tecken.

  • Ta bort skiljetecken: Ta bort alla skiljetecken.

  • Trimma utrymmen: Ta bort ledande och avslutande blanksteg.

  • Ta bort extra blanksteg: Ta bort ledande och avslutande blanksteg och byt ut extra blanksteg mellan tecken med ett enda blanksteg.
  • Ta bort alla blanksteg: Ta bort alla blanksteg, inklusive ledande och avslutande blanksteg och alla blanksteg mellan tecken.

  Du kan stapla åtgärder för att tillämpa flera rensningsåtgärder på fälten. Välj till exempel först Rensa > Ta bort siffror och därefter Rensa > Ta bort skiljetecken för att ta bort alla siffror och skiljetecken från fältvärdena.

 3. Ångra dina ändringar genom att klicka på Ångra-pilen överst på rutan Flöde eller ta bort ändringen från ändringslistan.

Gruppera och redigera flera infogade värden

Använd det här alternativet för att välja flera värden manuellt och gruppera dem under ett standardvärde i profilkortet. Om du vill använda andra metoder för att gruppera värden, se Mappa flera värden mot ett standardvärde manuellt och Mappa automatiskt värden till ett standardvärde med hjälp av fuzzy-matchning.

 1. Välj det fält du vill redigera i Profilkortet.

 2. Tryck på Ctrl eller Shift+klick eller kommando eller shift+klick (MacOS), och välj de värden du vill gruppera.

 3. Högerklicka och välj Gruppera från snabbmenyn. Värdet i den markering du högerklickar blir standardnamnet för den nya gruppen men du kan redigera det här infogat.

 4. Redigera gruppnamnet genom att välja det grupperade fältet och redigera värdet eller högerklicka eller Ctrl+klicka (Mac) på det grupperade fältet och välj Redigera värde från snabbmenyn.

 5. Om du vill avgruppera de grupperade fältvärdena högerklickar du på det grupperade fältet och väljer Avgruppera från snabbmenyn.

Byt ut ett eller flera värden mot null

Om det finns datarader som du vill inkludera i analysen, men samtidigt vill utesluta vissa fältvärden, kan du ändra dem till ett nullvärde.

 1. I Profilkortet trycker du på Ctrl eller Shift+klick eller Kommando eller Shift+klick (på Mac) och väljer de värden som du vill ändra

 2. Högerklicka eller Ctrl+klicka (Mac), och välj Byt ut med null från menyn. Värdena ändras till Null och gruppikonen visas intill värdet.

Mappa flera värden mot ett standardvärde manuellt

Använd Gruppera värden (Gruppera och ersätt i tidigare versioner) för att mappa värdet för ett fält från ett värde till ett annat eller välj flera värden för att gruppera dem manuellt. Du kan till och med lägga till nya värden och konfigurera mappningsrelationer för att organisera dina data.

Säg till exempel att du har tre värden i ett fält: Mitt företag, Mitt aktiebolag och Mitt företag AB. Alla dessa värden representerar samma företag, Mitt företag. Du kan använda Gruppera värden för att mappa värdena Mitt aktiebolag och Mitt företag AB till Mitt företag så att alla tre värden visas som Mitt företag i fältet.

Mappa flera värden till ett enda markerat fält

 1. Välj det fält du vill redigera i rutan Profil eller Resultat.

 2. Klicka på Fler alternativ och välj Gruppera värden (Gruppera och byt ut i tidigare versioner) > Manuell markering från menyn.

 3. I den vänstra rutan av Gruppera värden-redigeraren väljer du det fältvärde du vill använda som grupperingsvärde. Det här värdet visas nu överst på den högra rutan.

 4. I det lägre avsnittet av den högra rutan i Gruppera värden-redigeraren väljer du de värden du vill lägga till i gruppen.

  Ta bort värdena från gruppen genom att rensa kryssrutan bredvid värdena i det övre avsnittet av den högra rutan i Gruppera värden-redigeraren.

Skapa en grupp genom att välja flera värden

 1. Välj det fält du vill redigera i rutan Profil eller Resultat.

 2. Klicka på Fler alternativ och välj Gruppera värden (Gruppera och byt ut i tidigare versioner) > Manuell markering från menyn.

 3. I den vänstra rutan av Gruppera värden-redigeraren väljer du flera värden som du vill gruppera.

 4. I den högra rutan av Gruppera värden-redigeraren klickar du på Gruppera värden.

  En ny grupp skapas med hjälp av det senaste valda värdet som gruppnamn. Redigera gruppnamnet genom att välja det grupperade fältet och redigera värdet eller högerklicka eller Ctrl+klicka (MacOS) på det grupperade fältet och välja Redigera värde från menyn.

  Lägg till och identifiera värden som inte finns i datauppsättningen

  Om du vill mappa värden i din datauppsättning till ett nytt värde som inte finns så kan du lägga till det med hjälp av Gruppera värden (Gruppera och byt ut i tidigare versioner). För att enkelt identifiera värden som inte finns i datauppsättningen är dessa värden markerade med en röd prick bredvid värdets namn i Gruppera värden-redigeraren.

  I bilden nedan finns till exempel Wyoming och Nevada inte i datauppsättningen.

  Några orsaker till varför ett värde kanske inte finns i datauppsättningen inkluderar följande:

  • Du har just lagt till värdet manuellt.

  • Värdet finns inte längre i data.

  • Värdet finns i data men inte i exempeldatauppsättningen.

  Så här lägger du till ett nytt värde:

  1. Välj det fält du vill redigera i rutan Profil eller Resultat.

  2. Klicka på Fler alternativ och välj Gruppera värden (Gruppera och byt ut i tidigare versioner) > Manuell markering från snabbmenyn.

  3. I den vänstra rutan på Gruppera värden-redigeraren klickar du på plus för att lägga till ett nytt värde.

  4. Skriv in det nya värdet i fältet och tryck på Retur för att lägga till det.

  5. I den högra rutan väljer du de värden som du vill mappa till det nya värdet.

  6. (Valfritt) Om du vill lägga till ytterligare nya värden till ditt mappade värde klickar du på plus-knappen i den högra rutan i Gruppera värden-redigeraren.

Mappa automatiskt värden till ett standardvärde med hjälp av fuzzy-matchning

Om du vill söka efter och automatiskt gruppera liknande värden kan du använda en av fuzzy-matchningsalgoritmerna. Fältvärden grupperas under det värde som oftast visas. Granska de grupperade värdena och lägg till eller ta bort värdena i gruppen efter behov.

Om du använder dataroller för att validera dina fältvärden så kan du använda alternativet Gruppera värden (Gruppera och byt ut i tidigare versioner) för att matcha ogiltiga värden med giltiga. Du hittar mer information i Gruppera liknande värden efter dataroll(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Välj något av följande alternativ för att gruppera värden:

 • Uttal: Hitta och gruppera värden som låter lika. Det här alternativet använder sig av algoritmen Metaphone 3 som indexerar ord efter uttal och lämpar sig bäst för engelska ord. Den här typen av algoritm används av många populära stavningskontroller. Det här alternativet är inte tillgängligt för dataroller.

 • Vanliga tecken: Hitta och gruppera värden som har gemensamma bokstäver eller siffror. Det här alternativet använder sig av algoritmen ngram fingerprint som indexerar ord efter unika tecken efter att ha tagit bort skiljetecken, dubletter och blanksteg. Den här algoritmen fungerar för alla språk som stöds. Det här alternativet är inte tillgängligt för dataroller.

  Den här algoritmen skulle till exempel matcha namn som representeras som ”John Smith” pcj ”Smith, John” eftersom de båda genererar nyckeln ”hijmnost”. Eftersom den här algoritmen inte tar hänsyn till uttal skulle även värdet ”Tom Jhinois” ha samma nyckel ”hijmnost” och skulle också ingå i gruppen.

 • Stavning: Hitta och gruppera textvärden som stavas lika. Det här alternativet använder sig av Levenshtein-avståndsalgoritmen för att beräkna ett redigeringsavstånd mellan de två textvärdena med hjälp av ett fast standardtröskelvärde. Därefter grupperar den dem tillsammans när redigeringsavståndet är mindre än tröskelvärdet. Den här algoritmen fungerar för alla språk som stöds.

  Från och med Tableau Prep Builder version 2019.2.3 och på webben finns det här alternativet tillgängligt för användning efter att en dataroll tillämpats. I så fall matchar den de ogiltiga värdena med det närmaste giltiga värdet med hjälp av redigeringsavståndet. Om standardvärdet inte finns i ditt datauppsättningsexempel så lägger Tableau Prep till det automatiskt och markerar att värdet inte fanns med i den ursprungliga datauppsättningen.

 • Uttal + stavning: (Tableau Prep Builder version 2019.1.4 och senare och på webben) Om du tilldelar en dataroll till dina fält så kan du använda den datarollen för att matcha och gruppera värden med standardvärdet som definierats av din dataroll. Det här alternativet matchar därefter ogiltiga värden mot det närmaste liknande giltiga värdet baserat på stavning och uttal. Om standardvärdet inte finns i ditt datauppsättningsexempel så lägger Tableau Prep till det automatiskt och markerar att värdet inte fanns med i den ursprungliga datauppsättningen. Det här alternativet lämpar sig bäst för engelska ord.

  Du hittar mer information i Rensa och forma data. Vill du läsa mer om dessa algoritmer för otydliga matcher? Se Automatiserad gruppering i Tableau Prep Builder(Länken öppnas i ett nytt fönster) på Tableau.com

  Obs! I Tableau Prep Builder version 2019.1.4 och 2019.2.1 var detta alternativ etiketterat med Datarollsmatchningar.

Gruppera liknande värden med hjälp av fuzzy-matchningar

 1. Välj det fält du vill redigera i rutan Profil eller Resultat.

 2. Klicka på Flera alternativoch välj Gruppera värden och välj därefter ett av dessa alternativ:

  • Uttal

  • Vanliga tecken

  • Stavning

  Tableau Prep Builder hittar och grupperar värden som matchar och byter ut dem mot värdet som förekommer oftast i gruppen.

 3. Granska grupperingarna och lägg till eller ta bort värden manuellt eller redigera dem efter behov. Därefter klickar du på Klart.

Justera dina resultat när du grupperar fältvärden

Om du grupperar liknande värden efter Stavning eller Uttal så kan du ändra resultaten genom att använda skjutreglaget på fältet för att justera hur strikta grupperingsparametrarna ska vara.

Beroende på hur du anger skjutreglaget så kan du få mer kontroll över antalet värden som ingår i en grupp och antalet grupper som skapas. Som standard detekterar Tableau Prep optimala grupperingsinställningar och visar skjutreglaget i den positionen.

När du ändrar tröskelvärdet analyserar Tableau Prep ett exempel på värdena för att fastställa den nya grupperingen. Grupperna som genereras från inställningen sparas och förs in i rutan Ändringar men tröskelvärdesinställningen sparas inte. Nästa gång Gruppera värden-redigeraren öppnas, antingen när du redigerar din befintliga ändring eller utför en ny ändring så visas skjutreglaget för tröskelvärde i sin standardposition så att du kan utföra justeringar baserat på din aktuella datauppsättning.

 1. Välj det fält du vill redigera i rutan Profil eller Resultat.

 2. Klicka på Fler alternativoch välj Gruppera värden (Gruppera och byt ut i tidigare versioner) och välj därefter ett av dessa alternativ:

  • Uttal

  • Stavning

  Tableau Prep hittar och grupperar värden som matchar och byter ut dem mot det värde som förekommer oftast i gruppen.

 3. I det vänstra fönstret på Gruppera värden-redigeraren drar du skjutreglaget till ett av de fem tröskelnivåerna för att ändra dina resultat.

  Ange ett striktare tröskelvärde genom att dra skjutreglaget åt vänster. Det resulterar i färre matchningar och skapar färre grupper. Ange ett lösare tröskelvärde genom att dra skjutreglaget åt höger. Det resulterar i fler matchningar och skapar fler grupper.

 4. Klicka på Klart för att spara dina ändringar.
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!