Hantera data

När du har konfigurerat din Tableau Cloud-webbplats med din logotyp och autentiseringsalternativ kan du börja organisera innehållsramverket för hur du och dina användare vill dela Tableau-data. För att fylla din Tableau Cloud-webbplats med innehåll (data, rapporter och så vidare) publicerar du eller datapersonalen i din organisation det innehållet. Beroende på typ av licens kan användare ansluta till och publicera innehåll från Tableau Desktop eller från Tableau Cloud-webbredigeringsmiljön.

Typer av innehåll som du kan publicera inkluderar fristående datakällor som användare kan dela mellan flera arbetsböcker och arbetsböcker som innehåller inbäddade dataanslutningar med visualiseringar baserade på dessa data. Var och en av dessa typer har för- och nackdelar, vilka förklaras i Publiceringsresurser nedan.

Bestäm din organisations publiceringsbehov

Som platsadministratör: Innan du öppnar webbplatsen för publicering, utvärdera hur stora förberedelser du tycker är lämpliga för din nivå av Tableau Cloud-användning:

  • Om du inte har stränga krav på dataåtkomst - till exempel har du bara några få användare som alla delar samma data - kan du dyka ner i Publiceringsresurser, börja med publiceringsstegen och justera dina publicerings- och innehållshanteringsrutiner efter hand.

  • Om folk använder Tableau inom olika specifika delar av din organisation, eller om du har en stor Tableau-användarpopulation, rekommenderar vi att du använder Publiceringsresurser för att skapa en testmiljö och arbeta fram åtkomst- och upptäckbarhetsskavanker. Du kan fortfarande justera rutinerna efter hand, men det är inte lika lätt att göra detta efter att du har öppnat webbplatsen för en stor grupp aktiva användare.

    Exempel på ytterligare faktorer som du kan behöva överväga är auktorisering (behörigheter för vem som får tillgång till vad), krav på datasäkerhet och efterlevnad, minimering av användarnas behov av att kontakta dig för hjälp om de inte kan räkna ut var de ska publicera eller hitta sina data, och så vidare. Mer information finns i Konfigurera projekt, grupper och behörigheter för hanterad självbetjäning

Sammanfattning av publiceringsprocessen

I Tableau Desktop öppnar du arbetsboken eller dataanslutningen som du vill ladda upp till Tableau Cloud och går till Server-menyn för att publicera den.

Under publiceringsstegen loggar du in på Tableau Cloud, anger Tableau Cloud-adressen (https://online.tableau.com) samt dina inloggningsuppgifter.

Publiceringsstegen kräver att du fattar beslut relaterade till hur du och andra inom din organisation kommer åt din datakälla eller arbetsbok. I vissa fall kan detta innebära några lager av komplexitet, och det hjälper dig att förstå hur dessa lager passar ihop. Använd ämnena i följande listor för att avgöra vilken nivå av komplexitet du behöver, samt för att hjälpa till att fastställa lämpliga publiceringsriktlinjer.

Publiceringsresurser

Dessa resurser är en del av Tableau-användarhjälpen och öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Tableau Cloud-lagringsgräns

En webbplats har en lagringsgräns på 1 TB för arbetsböcker och extrakt. Lagringsgränsen kan inte konfigureras. För företag som kräver mer lagringsutrymme kan en Advanced Management-licens vara ett bra alternativ. Mer information finns i Om Tableau Advanced Management på Tableau Cloud.

För ytterligare tekniska specifikationer för Tableau Cloud, se Tekniska specifikationer på Tableaus webbplats.

Support för Tableau Cloud-dataanslutning

Du kan publicera datakällor och arbetsböcker med direkt (live) eller extraktanslutningar till din underliggande databas. Du kan också publicera datakällor med flera anslutningar som använder någon av eller båda typer av anslutningar. De databasanslutningar som definieras i arbetsboken eller datakällan avgör hur du kan publicera och hålla data fräscha på Tableau Cloud.

Om du är bekant med anslutningstyper och vill ha en mer specifik lista över datatyper och deras anslutningar som stöds, se Hålla data uppdaterade. I annat fall, läs vidare.

Kopplingstyper som stöder direkta (live) anslutningar till Tableau Cloud

När du använder direktanslutningar återspeglar alltid publicerade arbetsböcker och datakällor vad som är aktuellt i den underliggande databasen.

Tableau Cloud stöder direkta anslutningar till:

  • Google BigQuery, Amazon Redshift-data eller SQL-baserade data som lagras på en molnplattform, till exempel Amazon RDS, Microsoft SQL Azure eller liknande tjänst.

    För direkta anslutningar till molndata behöver du vanligtvis lägga till Tableau Cloud i din dataleverantörs auktoriserade lista.

  • Lokala relationsdata, som SQL Server eller Oracle, när du använder Tableau Bridge för att upprätthålla anslutningen.

    Mer information om Tableau Bridge finns i Använda Tableau Bridge för att hålla data uppdaterade(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Du kan bädda in databasuppgifter i direkta anslutningar så att alla användare som har tillgång till det publicerade innehållet kan se de underliggande uppgifterna. Du kan också kräva att användarna tillhandahåller sina egna inloggningsuppgifter för databasen. I så fall, även om de kan öppna det publicerade innehållet på servern, måste de logga in på den underliggande databasen för att se det.

Anslutningstyper som stöder extraktanslutningar

För alla typer av data som Tableau kan ansluta till kan användare publicera extrakt med inbäddade databasuppgifter och ställa in återkommande uppdateringsscheman.

Du kan skapa ett extrakt i Tableau Desktop innan du påbörjar publiceringsprocessen, detta för att få bättre kontroll över anslutningsdefinitionen. Du kan göra detta om du vill publicera ett urval av data eller för att ställa in möjligheten att uppdatera stegvis. Annars skapar Tableau extraktet under publiceringen, och du kan endast göra fullständiga uppdateringar.

När Tableau har slutfört publiceringssteget guidar det dig genom stegen för att ställa in ett schema för att uppdatera dina data. Om din Tableau-datakälla eller arbetsbok ansluter till underliggande data i molnet, körs uppdateringar direkt från Tableau Cloud. Om underliggande data finns på ditt lokala nätverk använder du Tableau Bridge.

Mer information om Tableau Bridge finns i Använda Tableau Bridge för att hålla data uppdaterade(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!