Bakgrundsaktiviteter för extrakt

Vyn bakgrundsaktiviteter för extrakt visar extraktspecifika uppgifter som körs på servern. I den här vyn får du en ögonblicksbild av Tableau Cloud-aktiviteten under de senaste 30 dagarna.

Så här fungerar den här vyn

För att bättre förstå denna förbyggda administrativa vy bör du känna till följande:

  • Tabellen ”Vilka extrakt kördes på den här servern?” visar de extrakt som kördes under den tidsperiod som anges i Tidslinjen.
  • Klicka på Slutförd eller Fel för att filtrera tabellen baserat på status.
  • Du kan också klicka på en specifik uppgift för att uppdatera diagrammet ”Hur lång tid tog extrakten?” för den valda uppgiften.
  • Tabellen ”Hur många extrakt slutfördes eller misslyckades” uppdateras för aktivitetens status (slutförd eller fel) men antalet extrakt som slutfördes eller misslyckades ändras inte.

Status

Uppgifter kan ha statusen Klart eller Fel.

IkonBeskrivning
Fel – Servern kunde inte slutföra uppgiften.
Klart – Servern har slutfört uppgiften.

Se information om en uppgift

Om du vill ha mer information om aktiviteten håller du muspekaren över ikonen för slutförd eller fel.

Information om fel på uppgift

Om en uppdateringsuppgift når tidsgränsen kan du se något av följande fel i uppgiftsinformationen:

  • Frågetidsgränsen (7200 sekunder) har överskridits.
  • com.tableau.nativeapi.dll.TableauCancelException: åtgärden avbröts.
  • Frågetidsgränsen (8100 sekunder) har överskridits.

Mer information om tidsgränsen för uppdateringsuppgifter och förslag på hur du löser dessa fel finns i Tidsgräns för extraktuppdateringar.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!