Filtrera data från datakällor

Du kan skapa filter på en datakälla och på så sätt minska mängden data i datakällan. Den här funktionen är tillgänglig för Creators när de skriver i Tableau Cloud och Tableau Server.

Om du skapar ett extrakt från en datakälla som redan har filter på plats rekommenderas de här filtren automatiskt som extraktfilter och visas i dialogrutan Extrakt. De här rekommenderade filtren behöver inte ingå i listan över extraktfilter och kan säkert tas bort utan att det påverkar den befintliga uppsättningen filter för datakällan.

Filter för datakällor kan vara användbara för att begränsa vilka data användare kan se när du publicerar en arbetsbok eller datakälla. När du publicerar en datakälla i Tableau Server transporteras datakällan och eventuella tillhörande filer eller extrakt i sin helhet till servern. I samband med att du publicerar en datakälla kan du definiera åtkomstbehörigheter för att ladda ner eller ändra datakällan. Du kan också välja vilka användare och grupper som kan skicka frågor på distans via Tableau Server mot den datakällan. När användare har behörighet att skicka frågor men ingen nedladdningsbehörighet kan du dela en rik datamodell som har beräknade fält, alias, grupper, uppsättningar och mer – men bara för frågor.

Dessutom kan användare som söker efter publicerade datakällor aldrig se eller ändra några filter för datakällor på den ursprungligen publicerade datakällan, men alla användares frågor påverkas av dessa filter för datakällor. Det här är ett bra sätt att erbjuda en begränsad delmängd av dina data, till exempel genom att filtrera dimensioner för specifika användare och grupper eller genom att definiera filter för datakällor baserat på ett fast eller relativt datumintervall. Det här är ofta användbart för datasäkerhet och gör också att du kan hantera prestandan för fjärrdatabasen som Tableau Server i slutändan kommer att skicka en fråga till åt en användare. För system som är starkt beroende av uppdelningar eller indexering kan filter för datakällor ge omfattande kontroll över prestandan för frågor som utfärdas av Tableau.

Skapa ett filter för datakällor

Det primära sättet att skapa ett filter för datakällor är från sidan Datakälla.

Så här skapar du ett filter för datakällor

  1. Klicka på Lägg till i avsnittet Filter i det övre högra hörnet på sidan Datakälla.

  2. Om du vill skapa ett filter för datakällor på ett arbetsblad högerklickar du (control-klickar på en Mac) på datakällan och väljer Redigera filter för datakällor.

    Oavsett om du börjar från sidan Datakälla eller från ett arbetsblad visas dialogrutan Redigera filter för datakällor som listar alla befintliga filter.

  3. Klicka på Lägg till för att öppna dialogrutan Lägg till filter som listar alla fält i datakällan.

  4. Klicka för att markera ett fält som ska filtreras och ange sedan hur fältet ska filtreras, precis som för ett fält på hyllan Filter.

    Upprepa proceduren för att lägga till ytterligare ett filter för datakällor.

Globala filter och filter för datakällor

När du skapar ett filter för datakällor visas alla globala filter som använder den datakällan automatiskt i dialogrutan Redigera filter för datakällor.

I Tableau Desktop kan du höja upp ett globalt filter till ett filter för datakällor. Klicka på OK för att höja upp det globala filtret till ett filter för datakällor.

Om du höjer upp ett globalt filter till ett filter för datakällor i Tableau Desktop blir det globala filtret inte längre synligt i arbetsblad i arbetsboken (eftersom det blir ett filter för datakällor).

Viktigt: Tänk på att du inte behöver välja ett globalt filter i dialogrutan Redigera filter för datakällor för att höja upp filtret. När du klickar på OK höjs alla globala filter i listan upp.

Om du vill förhindra att ett globalt filter höjs upp till ett filter för datakällor, väljer du det globala filtret i dialogrutan Redigera filter för datakällor och klickar sedan på Ta bort.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!