Uppdatera publicerade extrakt från Tableau Desktop

Du kan skicka uppdateringar till publicerade extrakt från Tableau Desktop. Det här alternativet är bäst för att uppdatera dataextrakt som du underhåller i ditt lokala nätverk.

 1. I Tableau Desktop ansluter du till datakällan som publiceras till Tableau Cloud eller öppnar en arbetsbok som ansluter till den.

  Om du vill ansluta till servern använder du adressen https://online.tableau.com.

  I fönstret Data syns en Tableau-ikon intill namnet på en datakälla som publicerats på en Tableau-server.

 2. Välj Data > Tableau Data Server och välj ett av följande alternativ:

  • Uppdatera från källa

   Uppdaterar extraktet (full eller inkrementell) med hjälp av data i den ursprungliga datakällan.

   Detta kommando är endast tillgängligt för extrakt som innehåller en anslutning till den ursprungliga datakällan. Om du anslöt direkt till en extraktfil och sedan publicerade den, inkluderas inte anslutningen till den ursprungliga datakällan.

  • Lägg till data från datakälla

   Uppdaterar extraktet från en annan datakälla i arbetsboken.

  • Lägg till data från fil

   Uppdaterar extraktet från innehållet i en fil om den ursprungliga typen av datakälla för extraktet är samma filbaserade datakälla eller extraktfil.

Obs! Om du inte ser alternativet Tableau Data Server är det möjligt att datakällan inte är publicerad på Tableau Cloud (då visas inte ikonen ovan). Om du ser alternativet Tableau Data Server, men uppdateringskommandon inte är tillgängliga, finns datakällan på servern men den är inte ett extrakt. Det kan till exempel vara en direktanslutning till data som finns på internet.

Se även

Avsnitt i området Extrahera data(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!