tsm data-access

Du kan använda kommandona tsm data-access för att konfigurera datacachelagring, aktivera eller inaktivera åtkomst till datalager, aktivera SAML för enkel inloggning och konfigurera inställningar för webbdatakopplingar (WDC).

Cachelagringslista för tsm data-access

Visar inställningar för cachelagring av dataanslutning. Du kan läsa mer om cacheinställningar för dataanslutningar i Konfigurera cachelagring av data.

Synopsis

tsm data-access caching list [global options]

Cachelagringsuppsättning för tsm data-access

Anger inställningar för cachelagring av dataanslutning. Du kan läsa mer om cacheinställningar för dataanslutningar i Konfigurera cachelagring av data.

Synopsis

tsm data-access caching set [options] [global options]

Alternativ

-r, --refresh-frequency

Valfritt.

Anger frekvensen för att uppdatera cachelagrade data med en ny fråga till den underliggande datakällan. Du kan ange ett nummer för att definiera det maximala antalet minuter som data ska cachelagras för. Du kan även ange lågt för att cachelagra och återanvända data så länge som möjligt, eller alltid (motsvarande 0) för att uppdatera data varje gång som en sida läses in. Om det här alternativet inte anges, är det som standard lågt.

tsm data-access repository-access disable

Inaktivera extern åtkomst till Tableau PostgreSQL-databasen för standardfjärranvändaren. Detta inaktiverar inte åtkomst från localhost.

Synopsis

tsm data-access repository-access disable [options] [global options]

Alternativ

--repository-username <username>

Obligatoriskt.

Användarnamnet, antingen tableau eller readonly, med åtkomst till datalagringsplatsen.

--request-timeout <timeout in seconds>

Valfritt.

Vänta så länge som anges på att kommandot ska slutföras. Standardvärdet är 1 500 (25 minuter).

--ignore-prompt

Valfritt.

Visa inte uppmaning att starta om och starta om Tableau Server.

tsm data-access repository-access enable

Möjliggör åtkomst till Tableau PostgreSQL-databasen.

Som standard använder PostgreSQL-trafiken porten 8060 (TCP). Om du kör en lokal brandvägg ska du se till att tillåta trafik för denna port. Om du vill ändra PostgreSQL-porten, se Portar som inte mappas dynamiskt.

Synopsis

tsm data-access repository-access enable [options] [global options]

Alternativ

--repository-password <password>

Obligatoriskt.

Anger (eller ändrar) lösenordet för att komma åt datalagret för det angivna användarnamnet.

--repository-username <username>

Obligatoriskt.

Användarnamnet, antingen tableau eller readonly, med åtkomst till datalagringsplatsen.

--request-timeout <timeout in seconds>

Valfritt.

Vänta så länge som anges på att kommandot ska slutföras. Standardvärdet är 1 500 (25 minuter).

--ignore-prompt

Valfritt.

Visa inte uppmaning att starta om och starta om Tableau Server.

tsm data-access repository-access list

Anger användare som har tillgång till Tableau PostgreSQL-databasen.

Synopsis

tsm data-access repository-access list [global options]

tsm data-access set-saml-delegation configure

Konfigurera enkel inloggning för SAML SAP HANA så att Tableau Server-funktionerna som en identitetsprovider (IdP) som tillhandahåller enkel inloggning för användare som gör SAP HANA-dataanslutningar.

Synopsis

tsm data-access set-saml-delegation configure [options] [global options]

Alternativ

-kf, --cert-key <cert-key>

Valfritt.

SAML-certifikatnyckelfilen.

-cf, --cert-file <file-path>

Valfritt.

Platsen för SAML-certifikatfilen.

-uf, --username-format <username-format>

Valfritt.

Användarnamnsformat. Giltiga formatnycklar är: 'username', 'domain_and_username’ och 'email'.

-uc,--username-case <username-case>

Valfritt.

Skiftläge för användarnamn. Giltiga skiftlägesnycklar är: 'lower', 'upper' och 'preserve'.

.

tsm data-access set-saml-delegation disable

Inaktivera enkel inloggning för SAML SAP HANA.

Synopsis

tsm data-access set-saml-delegation disable [global options]

tsm data-access set-saml-delegation enable

Aktivera enkel inloggning för SAML SAP HANA.

Synopsis

tsm data-access set-saml-delegation enable [global options]

tsm data-access web-data-connectors add

Lägg till en webbdatakoppling (WDC) i WDC-säkerhetslistan.

Synopsis

tsm data-access web-data-connectors add [options] [global options]

Alternativ

-n, --name <name>

Obligatoriskt.

Namnet på den WDC som ska visas i listan med Tableau Server-datakällor. Detta namn skall anges med enkla citationstecken (') eller dubbla citationstecken (”). Använd dubbla citationstecken (”) om namnet innehåller ett mellanslag.

-sec, --secondary <secondary-URL-1>, <secondary-URL-2>

Krävs om WDC använder sekundära domäner.

En kommaseparerad lista med URL:er som anger vilka domäner som anslutningen kan begära eller ta emot data från, till exempel externa JavaScript-bibliotek, REST API:er eller lokala filer. Bifoga inte URL:er i citattecken. Om du vill lägga till en hel domän i den här sekundära säkerhetslistan kan du använda ett jokertecken .* i slutet av URL:en enligt följande exempel: https://www.example.com/.*

Observera att i Windows kan du inkludera parenteser (.*) runt jokertecknet, men det är inte nödvändigt. I Linux kommer parenteserna att orsaka ett fel. Använd .* som jokertecken.

Om du inte vet om WDC använder sekundära domäner, eller vilka de sekundära domänerna är, kan du behöva kontakta WDC:s utvecklare. Du kan också välja att använda webbadresser med jokertecken, http://.* och https://.*, för att tillåta alla domäner. Men för att öka säkerheten rekommenderar vi starkt att du använder mer specifika webbadresser.

--url <URL>

Obligatoriskt.

Webbadressen till WDC (formaterad som <scheme>://<host>:<port>/<path>, t.ex. https://www.tableau.com:443/example/). För många WDC är <port>-värdet 443, vilket är standardporten som används för HTTPS, men du kan kontrollera värdet för din kontakt genom att titta på informationen om datakällan i Tableau Server eller Tableau Cloud. Observera att du inte kan använda ett jokertecken (.*) som en del av URL:en för WDC.

tsm data-access web-data-connectors allow

Aktivera eller inaktivera WDC-uppdateringar. Aktivera eller inaktivera även användningen av WDC på Tableau Server.

Synopsis

tsm data-access web-data-connectors allow [options] [global options]

Alternativ

Använd ett eller båda alternativen. Minst en --refreshes or --type krävs.

-r, --refreshes <refreshes-allowed>

Valfritt om --type anges.

Ange till false för att inte tillåta WDC-uppdateringar eller true för att tillåta WDC-uppdateringar.

-t, --type <WDC-allowed>

Valfritt om --refreshes anges.

Ange till none för att inte tillåta användning av WDC på Tableau Server (och utelämna WDC från säkerhetskopior) eller all för att tillåta användning av WDC.

tsm data-access web-data-connectors delete

Ta bort en angiven WDC, eller alla WDC, från Tableau Server-säkerhetslistan.

Synopsis

tsm data-access web-data-connectors delete [options] [global options]

Alternativ

--all

Valfritt.

Detta alternativ kommer att ta bort alla WDC.

--url <URL>

Valfritt.

Den URL som WDC ska ta bort.

tsm data-access web-data-connectors list

Anger alla WDC som för närvarande finns på säkerhetslistan.

Synopsis

tsm data-access web-data-connectors list [options] [global options]

Alternativ

Globala alternativ

-h, --help

Valfritt.

Visa hjälp för kommandot.

-p, --password <lösenord>

Krävs tillsammans med -u eller --username om ingen session är aktiv.

Ange lösenordet för användaren som anges i -u eller --username.

Ange lösenordet inom citattecken om det innehåller mellanslag eller specialtecken.

--password "my password"

-s, --server https://<värdnamn>:8850

Valfritt.

Använd den angivna adressen för Tableau Services Manager. Webbadressen måste börja med https, inkludera port 8850 och använda servernamnet inte IP-adressen. Till exempel https://<tsm_hostname>:8850. Om ingen server finns angiven antas https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Valfritt.

Använd den här flaggan för att lita på det självsignerade certifikatet på TSM-styrenheten. Mer information om certifikatförtroende och CLI-anslutningar finns i Ansluta TSM-klienter.

-u, --username <användare>

Krävs tillsammans med -p eller --password om ingen session är aktiv.

Ange ett användarkonto. Om du inte inkluderar det här alternativet körs kommandot med de autentiseringsuppgifter du loggat in med.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!