tsm licenses

Du kan använda tsm licenses licenskommandon för att hantera serverlicensaktiviteter som att aktivera eller inaktivera en Tableau Server-produktnyckel online eller offline, samt hämta associerade filer för offline-aktivering eller -inaktivering.

tsm licenses activate

Aktiverar en Tableau Server-produktnyckel

Om den dator på vilken du kör Tableau Server har konfigurerats för att ansluta till internet via en proxy för vidarebefordran följer du stegen i avsnittet Konfigurera produktnyckelåtgärder med proxy för vidarebefordran innan du kör det här kommandot.

Synopsis

tsm licenses activate --license-key <product-key> [global options]

Alternativ

-f, --license-file <file.tlf>

Krävs vid offline-aktivering.

Anger licensfilen (.tlf) som används för offline-aktivering.

-k, --license-key <product-key>

Krävs vid aktivering av en giltig produktnyckel.

Anger den produktnyckel som ska användas för online-aktivering.

-t, --trial

Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt i versioner före 2023.3.0. Kontakta din kontorepresentant för testlicenser med senare versioner.

Krävs vid aktivering av en utvärderingslicens.

Aktivera licensen för utvärderingsversionen.

tsm licenses atr-configuration get

Visar varaktigheten för Serverauktorisering att köra (ATR). ATR-varaktigheten är så länge som Tableau Server är auktoriserat att köra innan licensen måste förnyas.

Synopsis

tsm licenses atr-configuration get --duration [global options]

Alternativ

--duration

Visar auktorisering att köra (ATR) i sekunder. Till exempel 432 000 (5 dagar).

tsm licenses atr-configuration set

Anger varaktigheten för Serverauktorisering att köra (ATR). ATR-varaktigheten är så länge som Tableau Server är auktoriserat att köra innan licensen måste förnyas.

Synopsis

tsm licenses atr-configuration set --duration <duration_in_seconds> [global options]

Alternativ

--duration <varaktighet_i_sekunder>

Anger varaktighet för auktorisering att köra (ATR) i sekunder. Till exempel 432 000 (5 dagar).

tsm licenses deactivate

Inaktiverar en Tableau Server-produktnyckel antingen online eller offline.

Om den dator på vilken du kör Tableau Server har konfigurerats för att ansluta till internet via en proxy för vidarebefordran följer du stegen i avsnittet Konfigurera produktnyckelåtgärder med proxy för vidarebefordran innan du kör det här kommandot.

Synopsis

tsm licenses deactivate --license-key <product-key> [global options]

Alternativ

-f, --license-file <return_file.tlr>

Krävs vid offline-inaktivering.

Anger licensfilen (.tlf) som används för offline-inaktivering.

-k, --license-key <product-key>

Krävs vid inaktivering av en produktnyckel.

Anger den produktnyckel som ska användas för online-inaktivering.

tsm licenses get-offline-activation-file

Generera en offline-aktiveringsfil som ska användas för att aktivera Tableau Server-offline. Du kan läsa mer i Aktivera Tableau Server offline.

Obs! Du kan bara aktivera en produktnyckel åt gången om du inte använder körningsauktorisering för servern. Med körningsauktorisering för servern kan du tillhandahålla en kommaseparerad lista med produktnycklar i offlineaktiveringsfilen för att samtidigt aktivera flera produktnycklar.

Synopsis

tsm licenses get-offline-activation-file --license-key <product-key> --output-dir <path> [global options]

Alternativ

-k, --license-key <product-key>

Obligatoriskt.

Anger den produktnyckel som ska användas för offline-aktivering.

-o, --output-dir <path>

Obligatoriskt.

Den plats där offline-aktiveringsfilen skulle sparas. Platsen måste existera.

tsm licenses get-offline-deactivation-file

Generera en offline-inaktiveringsfil som ska användas för att inaktivera Tableau Server-offline. Du kan läsa mer i Inaktivera Tableau Server offline.

Synopsis

tsm licenses get-offline-deactivation-file --license-key <product-key> --output-dir <path> [global options]

Alternativ

-k, --license-key <product-key>

Obligatoriskt.

Anger den produktnyckel som ska användas för offline-inaktivering.

-o, --output-dir <path>

Obligatoriskt.

Den befintliga platsen där offline-inaktiveringsfilen skulle sparas.

tsm licenses list

Skapar en lista med de licenser som är aktiverade på Tableau Server-distributionen.

En server med fem Creator-licenser, fem Explorer-licenser, 100 Viewer-licenser och Datahantering skulle till exempel ge kommandoutdata som liknar följande:

Följande fält returneras:

 • NYCKEL: En globalt unik sträng med 16 tecken som identifierar licensen.
 • TYP: Beskriver typen av licens
  • Löptid: Licenser med löptid länkas till ett prenumerationsschema och måste förnyas. Utgångsdatumet anges under fältet LIC EXP.
  • Evig: Eviga licenser köps en gång och behöver inte förnyas. De måste dock uppdateras för att uppdatera MAINT EXP eller underhållets utgångsdatum.
  • Kärnor: Kärnlicenser är licenser som länkas till antalet kärnor på de datorer som kör specifika Tableau Server-tjänster. Kärnlicenser erbjuder en gästanvändare tillgång till vyer på servern eller som finns inbäddade på andra webbservrar. Kärnlicenser tillåter även obegränsade användare av Explorer och Viewer (Visare).
 • CREATOR: Antalet Creator-licenser som har utfärdats till Tableau Server-driftsättningen.
 • EXPLORER: Antalet Explorer-licenser som har utfärdats till Tableau Server-driftsättningen.
 • VIEWER (Visare): Antalet licenser för Viewer (Visare) som har utfärdats till Tableau Server-driftsättningen.
 • DATA MANAGEMENT: Tableau Server licensieras med Datahantering (True/False). Läs mer i Om Datahantering.
 • GÄSTÅTKOMST: Tableau Server är licensierat för en gästanvändare. Se Gästanvändare. Möjligheten att kunna nyttja en gästanvändare kräver kärnlicenser. Se fältet TYPE.
 • LIC EXP: Det datum då licensen löper ut och Tableau Server slutar fungera. Licenser med löptid löper ut. Se fältet TYPE. Besök Tableaus kundportal(Länken öppnas i ett nytt fönster) för att uppdatera licenserna.
 • MAINT EXP: Tillämpas endast på äldre eviga licenser (TYPE = evig). För licenser med löptid visas detta fält N/A. MAINT EXP visar datumet då underhållsavtalet för Tableau Server-driftsättningen löper ut. Se Uppdatera produktnyckelns förfallodatum och attribut för att uppdatera licensens underhållsnyckel. Besök Tableaus kundportal(Länken öppnas i ett nytt fönster) för att se köphistoriken gällande underhåll och för att köpa ytterligare underhåll.
 • UPDATABLE: Anger om licensen är en uppdateringsbar prenumerationslicens(True/False).
 • LBLM: Anger om inloggningsbaserad licenshantering (LBLM) är aktiverad för Tableau Server-driftsättning (True/False). När det är aktiverat låter LBLM användare logga in på Tableau Server för att licensiera sin instans av Tableau Desktop eller Prep – istället för att ange en produktnyckel. Se Inloggningsbaserad licenshantering för mer information om LBLM.
 • SERVER MANAGEMENT: Tableau Server licensieras för Advanced Management (hette tidigare Server Management Add-on) (True/False). Läs mer om Advanced Management i Om Tableau Advanced Management på Tableau Server.

Synopsis

tsm licenses list [global options]

 

tsm licenses refresh

Uppdatera underhållets förfallodatum för alla produktnycklar på Tableau Server.

Om den dator på vilken du kör Tableau Server har konfigurerats för att ansluta till internet via en proxy för vidarebefordran följer du stegen i avsnittet Konfigurera produktnyckelåtgärder med proxy för vidarebefordran innan du kör det här kommandot.

Synopsis

tsm licenses refresh [global options]

Globala alternativ

-h, --help

Valfritt.

Visa hjälp för kommandot.

-p, --password <lösenord>

Krävs tillsammans med -u eller --username om ingen session är aktiv.

Ange lösenordet för användaren som anges i -u eller --username.

Ange lösenordet inom citattecken om det innehåller mellanslag eller specialtecken.

--password "my password"

-s, --server https://<värdnamn>:8850

Valfritt.

Använd den angivna adressen för Tableau Services Manager. Webbadressen måste börja med https, inkludera port 8850 och använda servernamnet inte IP-adressen. Till exempel https://<tsm_hostname>:8850. Om ingen server finns angiven antas https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Valfritt.

Använd den här flaggan för att lita på det självsignerade certifikatet på TSM-styrenheten. Mer information om certifikatförtroende och CLI-anslutningar finns i Ansluta TSM-klienter.

-u, --username <användare>

Krävs tillsammans med -p eller --password om ingen session är aktiv.

Ange ett användarkonto. Om du inte inkluderar det här alternativet körs kommandot med de autentiseringsuppgifter du loggat in med.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!