Tableau Prep Conductor

Med Tableau Prep Conductor kan du utnyttja schemaläggnings- och spårningsfunktionen som är tillgänglig i Tableau Server till att köra dina flöden automatiskt och uppdatera flödesutdata. Tableau Prep Conductor ingår som en del av Tableau Datahantering som introducerades i Tableau Server version 2019.1 och som måste aktiveras så att dina flöden kan schemaläggas för körning.

Mer information om Tableau Prep Conductor-processen i Tableau Server finns i Tableau Prep Conductor

Obs! Från och med version 2020.4 krävs Datahantering-licensen för att köra flöden enligt ett schema och när REST API används för att köra flöden.
Datahantering krävs inte längre för att publicera flöden och köra dem manuellt på webben, och som Creator kan du skapa och redigera flöden direkt på din server.

Flöden som skapas i Tableau Prep Builder måste publiceras till Tableau Server innan de kan schemaläggas för körning.

Publicering av flöden liknar publicering av datakällor och arbetsböcker med Tableau Desktop. Du kan paketera filer med flödet eller ange en direktanslutning till datakällor så att flödesindata kan uppdateras när data ändras. Om ditt flöde ansluter till databaser ska du ange autentiseringstyp och ställ in inloggningsuppgifter så att du får åtkomst till data.

Du kan också publicera ett flöde att dela med andra eller för att fortsätta redigera det på webben. Du kan t.ex. publicera ett ofullständigt flöde till Tableau Server och sedan öppna flödet på webben i redigeringsläge och fortsätta att arbeta med det. Du kan också skapa ett flöde med enbart inmatningssteg (som är korrekt konfigurerade) och dela det med medarbetare som sedan kan ladda ner flödet till sina datorer och skapa och publicera sina egna flöden.

Om flödena ska kunna köras måste de innehålla utdatasteg och inte ha några fel eller inkompatibla funktioner. Mer information om hur man publicerar ett flöde finns i Publicera ett flöde i Tableau Server eller Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster). Mer information om inkompatibilitet finns i Versionskompatibilitet med Tableau Prep(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Det är enkelt att följa dina flödens status. Om det blir fel på ett flöde på grund av fel, till exempel att en beräkning inte är giltig eller en anslutning har misslyckats, kan du lösa problemet direkt i Tableau Server. Du kan redigera anslutningen eller redigera flödet för att lösa felet och därefter publicera om det för att fortsätta där du slutade.

I följande tabell visas de flödeshanteringsfunktioner som är tillgängliga med och utan Datahantering och Tableau Prep Conductor aktiverade.

Datahantering Med Tableau Prep Conductor aktiveratIngen Datahantering
 • Visa och övervaka informationen om ditt flöde, inklusive den senaste aktiviteten på innehållssidorna.

 • Redigera ditt flöde (från och med version 2020.4).

 • Visa flödeskörningarnas resultat och eventuella fel på fliken Körningshistorik.

 • Använd Administrationsvyer om du vill övervaka server- och platsaktivitet inklusive en ny vy som spårar flödesprestandahistorik.

 • Kör flöden med REST API.

 • Visa detaljerade aviseringar för misslyckade flödeskörningar.

 • Konfigurera e-postaviseringar så att e-postmeddelanden skickas till flödesägarna med information om när och varför flödet inte kunde köras.

  Mer information om hur du ställer in varningar finns i Övervaka flödets status och prestanda.

 • Visa informationen om ditt flöde, inklusive den senaste aktiviteten på innehållssidorna.

 • Redigera ditt flöde (från och med version 2020.4).

 • Visa och redigera dina anslutningar på fliken Anslutningar.

Aktivera Tableau Prep Conductor på Tableau Server

Innan du kan börja publicera flöden på din Tableau Server finns det inställningar på server- och webbplatsnivå som du måste konfigurera eller verifiera för att förbereda Tableau Server för publicering, schemaläggning och övervakning.

Läs följande avsnitt för att lära dig hur du skaffar en licens till och aktiverar Tableau Prep Conductor.

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!