Hantera produktuppdateringar för Tableau Desktop

Tableau Desktop kan söka efter produktuppdateringar och installera dem automatiskt. Användare kan även söka efter produktuppdateringar med hjälp av funktionen Sök efter produktuppdateringar. De här funktionerna aktiveras automatiskt, men du kan inaktivera dem antingen under installationsprocessen (på Windows) eller efter den (på Windows eller Mac).

Du inaktiverar produktuppdateringsfunktionen i Tableau Desktop för dina användare genom att ändra inställningen av värdet för egenskapen AutoUpdateAllowed. Detta inaktiverar även funktionen Sök efter produktuppdateringar. Med den här funktionen kan användare när som helst söka efter och installera de senaste uppdateringarna av Tableau Desktop till datorn.

Produktuppdateringar gäller endast punktutgåvor (underhåll). Versioner visas på följande sätt:

2021.3.1

där 2021.3 är releaseversionen och 1 är punktutgåvan (underhåll). I det här fallet tillämpas en produktuppdatering när 2021.3.1 släpps, men inte när 2021.3 släpps.

Förutom att du kan styra produktuppdateringar för dina användare kan du även styra vilken punktutgåva av Tableau Desktop som användarna ska uppdatera till genom att ändra filen TableauAutoUpdate.xml(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Obs! När en ny version av Tableau Desktop Public Edition eller Tableau Reader blir tillgänglig stöds inte längre tidigare versioner. Användare får automatiskt ett meddelande om att de bör uppdatera till den aktuella versionen. Du kan dessutom endast installera en version av Tableau Desktop Public Edition åt gången.

I den här artikeln beskrivs hur du ändrar inställningarna för automatisk produktuppdatering under installationen och hur du styr vilken produktunderhållsversion som dina användare kan uppdatera till.

Mer information om hur du ändrar inställningarna för produktuppdatering efter installationen finns i Ändra installationsinställningar efter installation.

Inaktivera produktuppdateringar under installation (endast Windows)

 • När du kör installationsprocessen för Tableau Desktop via kommandoraden kan du avaktivera automatiska produktuppdateringar för dina användare genom att ställa in AUTOUPDATE-värdet för egenskapen på ”0”. Exempel:

tableauDesktop-64bit-2021-3-1.exe AUTOUPDATE="0"

 • Stäng av uppdateringar via användargränssnittet genom att gå till Hjälp > Inställningar och prestanda och sedan avaktivera Aktivera automatiska produktuppdateringar.

 

 

Ange vilken underhållsversion som du vill att användare ska skaffa

Du kan ange vilken underhållsversion av Tableau Desktop som produktuppdateringar ger användarna genom att ändra filen TableauAutoUpdate.xml. Filen TableauAutoUpdate.xml(Länken öppnas i ett nytt fönster) är ett XML-schema som innehåller de data som används i uppdateringsprocessen för att fastställa vilken produkt som ska uppdateras, vilken version som ska uppdateras till samt var den uppdateringen finns (det vill säga sökvägen till nedladdningsservern). Först kopierar eller skapar du en ny TableauAutoUpdate.xml-fil och sedan konfigurerar du användarnas datorer så att de pekar mot nedladdningsservern där filerna finns.

Kopiera och ändra filen TableauAutoUpdate.xml

Du kan kopiera filen TableauAutoUpdate.xml från platsen Tableau-nedladdningar(Länken öppnas i ett nytt fönster), ändra den så att den passar din miljö och sedan spara den till rotkatalogen för nedladdningsservern.

 1. Säkerställ att den produktversion som anges i TableauAutoUpdate.xml är den version som du vill att dina användare uppdaterar till.

 2. Redigera attributet latestVersionPath så att varje version-element pekar mot mappen på nedladdningsservern som innehåller produktuppdateringarna.

 3. (Valfritt) Ta bort alla installationsprogram som du inte behöver.

Skapa en egen TableauAutoUpdate.xml-fil

Om du vill skapa och använda en egen TableauAutoUpdate.xml-fil måste du ta följande steg:

 1. Samla in nödvändig information.

 2. Generera hash-filer

 3. Skapa TableauAutoUpdate.xml-filen

 4. Konfigurera användarnas datorer så att de pekar mot filsökvägen.

Samla in nödvändig information

Samla in följande information innan du skapar TableauAutoUpdate.xml-filen:

För posten version i XML-filen behöver du följande:

 • latestVersion: Versionsnumret på den uppdatering du vill installera på användarens dator. Detta nummer visas i dialogrutan Om Tableau. När användare startar Tableau Desktop kontrollerar Tableau om det finns någon ny version tillgänglig.

 • latestVersionPath: Namnet på mappen på nedladdningsservern som innehåller installationsprogrammen. Skapa den här mappen på servern om den inte redan finns.

  Obs! Installationsprogrammen laddas ner till Downloads/TableauAutoUpdate. Om mappen Downloads inte finns laddas installationsprogrammen ner till mappen TEMP/TableauAutoUpdate.

 • namn: Tableau Desktop-versionsnumret i formatet release (X.x). Till exempel 2020.2.

 • releaseNotesVersion: Versionsnumret av Tableau Desktop som du vill att användare installerar, i formatet release.maintenance (X.x.x). Till exempel 2020.1.1. Den här parametern visar den korrekta länken till versionsinformationen.

Du måste skapa ett installer-element i XML-filen för varje produkt som du vill uppdatera.

För varje produktelement samlar du in följande information:

 • hash: Generera en SHA-512-hash för installationsprogrammet. Den här strängen måste vara korrekt, annars använder inte Tableau installationsprogrammet. Mer information finns i Generera hash-filer.

 • namn: Namnet på installationsfilen som ska laddas ner.

 • storlek: Filstorleken i byte.

 • typ: Den fördefinierade produkttypen som Tableau använder för att hitta rätt installationsprogram att ladda ner. Du måste använda en typ från följande lista: desktop64, desktopMac, reader64, readerMac, public64 eller publicMac.

Generera hash-filer

Använd ett verktyg som SHA512SUM eller Certutil för att generera en SHA-512-hash för varje installationsprogram. Det går oftast snabbare att generera en hash om du laddar ner de körbara filerna för Tableau och genererar hashen lokalt.

Olika verktyg fungerar på olika sätt, så från en kommandotolk anger du verktygets namn följt av -h eller -? för att visa hjälpavsnittet för verktyget.

Exempel: sha512sum -h

Skapa TableauAutoUpdate.xml-filen

Skapa TableauAutoUpdate.xml-filen utifrån den information du samlade in tidigare. Skapa ett version-element för varje version och skapa ett installer-element i version-elementet för varje produkttyp som du vill uppdatera. Spara XML-filen till roten för nedladdningsservern.

I följande exempel uppdaterar XML-filen Tableau Desktop 64-bitarsversion till 2020.2.1. Även ett exempel på uppdatering av Tableau Desktop version 9.2.1 inkluderas. När du installerar Tableau på MacOS ska du använda .pkg-filer. Om du laddar ner .dmg-filer måste du montera .dmg och sedan kopiera de bifogade .pkg-filerna som används för att installera produkten.

Obs! Om din version är den aktuella versionen av Tableau Desktop Public Edition eller Tableau Reader, till exempel Tableau 2020.2, anger du public_supported="true" reader_supported="true". Om din version är en tidigare version av Tableau Public eller Tableau Reader, till exempel Tableau 9.2, anger du public_supported="false" och reader_supported="false.

<?xml version="1.0" ?>
<versions xmlns="http://www.tableau.com/schemas/InstallerVersions/V1">
 <version 
    public_supported="true" 
    reader_supported="true" 
    showEula="false" 
    releaseNotesVersion="2020.2.1" 
    name="2020.1" 
    latestVersionPath="esdalt/2020.2.1" 
    latestVersion="20202.19.0123.2221" 
    hashAlg="sha512">
  <installer name="TableauDesktop-2020-2-1.pkg" type="desktopMac" 
        size="192202277" hash="<128-byte_hash>"/>
  <installer name="TableauPublicDesktop-64bit-2020-2-1.exe" type="public64" 
        size="147025920" hash="<128-byte_hash>"/>
  <installer name="TableauReader-2020-2-1.pkg" type="readerMac" 
        size="190243904" hash="<128-byte_hash>"/>
  <installer name="TableauPublic-2020-2-1.pkg" type="publicMac" 
        size="186465418" hash="<128-byte_hash>"/>
  <installer name="TableauReader-64bit-2020-2-1.exe" type="reader64" 
        size="167346176" hash="<128-byte_hash>"/>
  <installer name="TableauDesktop-64bit-2020-2-1.exe" type="desktop64" 
        size="186908672" hash="<128-byte_hash>"/>
 </version>
 <version 
    public_supported="false" 
    reader_supported="false" 
    showEula="false" 
    releaseNotesVersion="9.2.1" 
    name="9.2" 
    latestVersionPath="esdalt/9.2.1" 
    latestVersion="9200.16.0114.0755" 
    hashAlg="sha512">
  <installer name="TableauDesktop-9-2-1.dmg" type="desktopMac" 
        size="183617138" hash="<128-byte_hash>"/>
  <installer name="TableauDesktop-64bit-9-2-1.msi" type="desktop64" 
        size="177065984" hash="<128-byte_hash>"/>
 </version>
 <version 
    public_supported="false" 
    reader_supported="false" 
    showEula="false" 
    releaseNotesVersion="9.1.4" 
    name="9.1" 
    latestVersionPath="esdalt/9.1.4" 
    latestVersion="9100.16.0114.0755" 
    hashAlg="sha512">
  <installer name="TableauDesktop-9-1-4.dmg" type="desktopMac" 
        size="183617138" hash="<128-byte_hash>"/>
  <installer name="TableauDesktop-64bit-9-1-4.msi" type="desktop64" 
        size="177065984" hash="<128-byte_hash>"/>
 </version>
</versions>

Konfigurera användardatorer och nedladdningsserver

När du har skapat TableauAutoUpdate.xml-filen genomför du den här proceduren för att peka användarnas datorer mot filsökvägen:

 1. Ställ in registerposten server på alla användares datorer så att den pekar mot din nedladdningsserver.
  • Windows: Skapa en post för varje typ av produkt och operativsystem (64-bitars) i miljön. Följande post är för 64-bitarsversionen av Tableau Desktop:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\Tableau <version>\AutoUpdate
   Server = "<MyDownLoadServerName>"

   Exempel:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\Tableau 2020.2\AutoUpdate
   Server = "MyCompanyDownloadServer"
  • Mac: Ändra inställningsfilen för varje användare för att ange nedladdningsservern. Använd kommandot defaults.

   defaults write com.tableau.Tableau-<version> AutoUpdate.Server "<MyDownLoadServerName>"

   Exempel:

   defaults write com.tableau.Tableau-2020.2 AutoUpdate.Server "MyCompanyDownloadServer"
 2. Kontrollera att HTTPS har aktiverats på nedladdningsservern. Tableau använder alltid prefixet https:// före namnet på nedladdningsservern vid kontakt med servern.

 3. Spara TableauAutoUpdate.xml till roten för nedladdningsservern.

 4. Ladda upp Tableau-installationsprogrammen till nedladdningsservern, till den plats som anges i parametern latestVersionPath.

Uppdatera TableauAutoUpdate.xml varje gång det finns en ny release som du vill göra tillgänglig för dina användare.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!